. . . , . : , . .


5 views
Uploaded on:
Category: Medical / Health
Description
" המהפכה הירוקה" ותוצאותיה א. תאר שלושה חידושים שהוחדרו לחקלאות במסגרת "המהפכה הירוקה". ב. הסבר שלוש תופעות לוואי שליליות, שנבעו מהכנסת החידושים שתארת בסעיף א'. (תוכלו להתייחס לתופעות בתחומים שונים: אקולוגי, כלכלי, חברתי, דמוגרפי). א. חידושים שהוחדרו לחקלאות במסגרת "המהפכה הירוקה"
Transcripts
Slide 1

" המהפכה הירוקה" ותוצאותיה א. תאר שלושה חידושים שהוחדרו לחקלאות במסגרת "המהפכה הירוקה". ב. הסבר שלוש תופעות לוואי שליליות, שנבעו מהכנסת החידושים שתארת בסעיף א\'. (תוכלו להתייחס לתופעות בתחומים שונים: אקולוגי, כלכלי, חברתי, דמוגרפי).

Slide 2

א. חידושים שהוחדרו לחקלאות במסגרת "המהפכה הירוקה" החדרת מיכון מודרני ומתקדם,כגון: ,טרקטורים, קטפות, קומביין, מכונות זריעה וכו \'. הכנסת שיטות השקיה מתקדמות כמו , טפטפות, השקייה ממוחשבת הדברה ודישון בחומרים כימיים וביולוגיים שונים

Slide 3

הכנסת זנים חדשים, משופרים,פיתוח זנים חדשים על בסיס זנים מקומיים חזקים, החדרת זנים מארצות אחרות שתנובתם גבוהה .. העלאת כוחם של הגידולים הנדרשים בעולם המפותח והזנחת גידולים אחרים.

Slide 4

ב. תופעות לוואי שליליות טעמם של הזנים החדשים היה שונה פחות טעים, מחירם ירד לכן הממשלה השלימה את המחירים לאיכר בכדי לעמוד בתחרות השוק. שינויי אקולוגי הסיוע לאיכרים לא היה אחיד ,הקרקעות לא היו בגודל אחיד ,נוצר מצב של איכרים בעלי הון עודף ואחרים שנושלו מקרקעותיהם בשל חוסר היכולת לאפשר שיפורים והחדרת מיכון. קיטוב

Slide 5

רמת היבולים גדלה בשל מערכות השקיה מפותחות, הכנסת דשנים מלאכותיים, הדברה ומלחמה במזיקים, בכדי לממן זאת היה צורך במתן הלוואות – האיכר לא יכול להתמודד כנגד החובות ,חובותיו גדלו, מצוקתו גדלה והוא החל למכור את קרקעותיו ,לנטוש את הקרקעות או לעבוד כעובד שכיר, נוצר תהליך חברתי של הגירה לעיר והגדלת שיעור האבטלה. הגירה השימוש החקלאות עתירת טכנולוגיה הגדילה את התלות באספקת דלק, דשנים, מדבירים ,משברי האנרגיה העלו את המחירים. עלות גבוהה

Slide 6

שינויים אקולוגיים – הגידולים החדשים לא עמדו בפני מגפות ,מחלות ושינויי אקלים האיכרים היו צריכים לייבא מדבירים והעלויות גדלו . השקעה במפעלי פיתוח חקלאיים כמו : השקיה, ניקוז, בירוא יערות, במטרה להגדיל את היקף השטח המעובד ו/או היבולים

Slide 7

המהפכה הירוקה "המהפכה הירוקה" אמורה להיות פריצת דרך מודרנית לבעיות יצור המזון במדינות המתפתחות. א. הסבר את המושג "המהפכה הירוקה" ב. תאר את בעיית יצור המזון, ואת תרומת "המהפכה הירוקה" לפתרון בעיה זו. ג. הסבר את הטענה ש"המהפכה הירוקה" הגדילה את מצוקתם של האיכרים הזעירים, והפכה לנטל על המדינה .

Slide 8

א המהפכה הירוקה – פירושה: כינוי למהפכה בתחום החקלאות, אשר התרחשה בשנות ה-60 של המאה ה-20, במקביל לרפורמה האגררית. משמעותה: הכנסת זנים משופרים ומיכון מתקדם לחקלאות. לדוגמה: פותחו זני חיטה חדשים במכסיקו (=חיטה ננסית) וזני אורז חדשים בפיליפינים. מטרתה: הגדלת התפוקה ע"י הכנסת זנים חדשים, משופרים.

Slide 9

בכדי לעודד את האיכרים להצטרף למהפכה זו, נעשו הדברים הבאים: ניתן אשראי לאיכרים אשר לא יכלו לקנות בעצמם את המיכון המודרני. מכירת זרעים במחיר מסובסד. קניית התוצרת במחיר גבוה כדי למשוך את האיכר לשינוי

Slide 10

ב. בעיית ייצור המזון בעולם המתפתח ותרומת "המהפכה הירוקה" לעניין זה: הגורמים המרכזיים לכך שהעולם המתפתח סובל ממחסור במזון : משקיהם של מרבית החקלאים קטנים מכדי שיוכלו לאפשר לבעליהם קיום ברווחה. חקלאים רבים נתונים במעגל העוני, ומצבם הכלכלי הירוד אינו מאפשר להם לרכוש מכון מתקדם על-מנת להגיע ליבול רב יותר. העובדה שחלק ניכר מן העוסקים בחקלאות הם בערים, מקשה על הכנסת שיטות עיבוד מתקדמות

Slide 11

לחקלאים רבים אין מוטיבציה אישית לשיפור מצבם. הם מאמינים כי לעולם לא יוכלו להשתחרר מתנאי העוני הקשים בהם הם נתונים. שטחים חקלאיים נרחבים ממוקמים במקומות בהם יש קשיים פיסיים-אקלימיים: אזורים הרריים, תחומי האקלים הערבתי ועוד. ארגון הפעילות החקלאית מסורבל במדינות רבות, ולא תמיד רואים אנשי המינהל את טובת החקלאים לנגד עיניהם.

Slide 12

תרומת "המהפכה הירוקה, לשיפור מצב המזון בעולם המתפתח : המהפכה הירוקה תרמה לגידול בייצור המזון בעולם המתפתח, בשל הכנסתם של זנים חדשים העמידים גם בתנאי אקלים קשים יחסית. בנוסף, היא העמיקה את השימוש בידע מתקדם ובטכנולוגיה מודרנית. דוגמה בולטת לכך היא מכסיקו. בראשית שנות החמישים החלו לגדל בה חיטה ננסית, אשר כמעט הכפילה את כמות היבולים במדינה. דוגמה נוספת היא הפיליפינים, שם הוכנסו בשנות השישים זני אורז חדשים שתרמו להגדלת היבולים .

Slide 13

תומס מלטוס פיתח תיאוריה לפיה האוכלוסייה גדלה בקצב של טור חשבוני, מכאן, שעם הזמן ייווצר מצב בו האוכלוסייה גדלה בקצב מהיר מזה של היבולים החקלאיים, והתוצאה: רעב.

Slide 15

למזלנו, התיאוריה לא התממשה בשל העובדה שמלטוס לא חזה מספר התרחשויות: המהפכה הירוקה והרפורמה בחקלאות תרמו לגידול בתוצרת החקלאית. יכולתו של האדם לבנות כלים ומכשור מודרני שיסיעו לשיפור היבול החקלאי, כדוגמת התפלת מים וגשם מלאכותי. עלייה בגיל הנישואין והישגי התוכניות לצמצום הילודה ותכנון המשפחה סיוע חוץ שניתן על ידי המדינות המפותחות למדינות המתפתחות

Slide 16

סיוע חוץ ארגון המזון והחקלאות של האו\'\'ם ( F.A.O ) שם לו למטרה לעודד את הגידול בתפוקה החקלאית בעולם המתפתח, כדי להפחית את מימדי הרעב. שלוש דרכים מרכזיות לעידוד החקלאות: פיתוחם של משקים להדגמה, אשר אליהם נשלחו חקלאים להשתלמויות. סיוע כספי לחקלאים המאמצים שיטות עיבוד מתקדמות עתירות טכנולוגיה. סיוע בעזרת מומחים מקצועיים אשר הגיעו לארצות המתפתחות והעניקו מהידע שברשותם לאוכלוסיה המקומית.

Slide 17

חלוקת הארץ לחבלים...(מלא את הטבלה) למרות שארצנו קטנה מאוד, עדין נהוג  לחלק את הארץ למספר אזורים ע"פ מדדים שונים .

Slide 18

להלן סקירה גיאולוגית של אזורי הארץ הנמצאים בחבל הים תיכוני. אזור יהודה -  שדרת ההר: בנויה מקמר גדול המתחיל מחברון לכיוון ירושלים, רמאללה ועד לעמק בית שאן. קמר ענק זה חצוי באזור ירושלים ולכן החלק הדרומי מכונה קמר חברון ואילו החלק הצפוני מכונה קמר רמאללה. בהשפעת תהליכי בלייה של גשם על סלעי גיר , נוצרות קרקעות אדומות , המכונות "טרה רוסה " . (תהליך בלייה הוא תהליך שחיקה של סלע באמצעות מים, רוח וטמפרטורה).

Slide 19

האזורים השונים בחבל יהודה הם: נופי הרי יהודה: גוש הררי  שמצידו המזרחי נמצא אזור מדברי ומצידו המערבי נמצאת השפלה. האזור מחולק לשלושה אזורי משנה : הר חברון-החולייה ההררית ביותר בקמר. הרי ירושלים-החולייה הנמוכה ביותר בקמר, ולכן דרך אזור זה נסלל מעבר החוצה את ההר. הרי בית אל-החלק הצפוני  של הקמר.    הרי בית אל 1016 מטר השפלה - השתפלות הרי יהודה לכיוון מערב יוצרים אזור נמוך ,  אך עד�

Recommended
View more...