1 . N I T E BIR KAHRAMAN DOGUYOR .


43 views
Uploaded on:
Category: Home / Real Estate
Description
ÖZGÜR GÜVERCİN 8.Sınıf İNKILAP TARİHİ. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak lazımdır. 1 . Ü N İ T E BİR KAHRAMAN DOĞUYOR. “Her yüzyılda bir dahi yetişir, bu yüzyılda maalesef bu, Türklere nasip oldu.” Winston Churchil (İngiliz Başbakanı). Selanik şehrini bulunuz.
Transcripts
Slide 1

ÖZGÜR GÜVERCİN 8.Sınıf İNKILAP TARİHİ Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak lazımdır. 1 . Ü N I T E BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

Slide 2

"Her yüzyılda bir dahi yetişir, bu yüzyılda maalesef bu, Türklere nasip oldu." Winston Churchil (Ingiliz Başbakanı)

Slide 3

Selanik şehrini bulunuz.

Slide 6

OSMANLI MİLLETLERİ TÜRK ERMENİ BULGAR ARAP YAHUDİ ARNAVUT RUM SIRP MACAR

Slide 7

SELANİK MİLLETLERİ ERMENİ BULGAR YAHUDİ TÜRK RUM SIRP

Slide 8

SELANİK RUMELİ\'DE BİR LİMAN KENTİ AVRUPA-OSMANLI TİCARETİ DEMİRYOLU VAR. (ÜSKÜP, MANASTIR, İSTANBUL)

Slide 9

Etkinlik çalışması a. Osmanlı şehri olan Selanik\'e hangi yollarla ulaşılabilir? b. Ulaşım kolaylığının bu şehre ne gibi faydaları olabilir?

Slide 10

SELANİK Rumeli\'dedir. Çok milletlidir. Çok dinlidir. Liman şehridir. Ticaretle uğraşılır. Avrupa\'ya açılan kapıdır. Yeni fikirlere açıktır. KONYA Anadolu\'dadır. Müslüman Türkler var. Tarım şehridir. Verimli ovaları vardır. Gelenekçidir.

Slide 11

KONYA SELANİK

Slide 13

ALİRIZA EFENDİ & ZÜBEYDE HANIM ÇOCUKLARI MUSTAFA MAKBULE AHMET FATMA ÖMER NACİYE

Slide 14

Bunları biliyor musunuz? Mustafa Kemal\'in doğum günü hat olarak belli değildir fakat kendisi " doğum dünüm 19 Mayıs\'ta Samsun\'a çıkış günümdür " demiştir. Kardeşleri ölmeseydi 6 çocuklu bir aile olacaktı. M. Kemal\'in şahsi kütüphanesinde 3500 civarı kitap vardır. Öğrenciyken okuduğu kitaplarda cumhuriyet kelimesinin altını çizmiştir. Harp Okulundaki apolet numarası 1283 tür.

Slide 15

Adam olmak için okumak, öğrenmek şarttır; başka çare yoktur. ALİRIZA EFENDİ

Slide 17

Mahalle mektebine gitsin, hoca-molla olsun. Şemsi Efendi Okuluna gitsin, batı tarzı cutting edge eğitim görsün, bürokrat ya da asker olsun.

Slide 18

ATATÜRK\'ÜN EĞİTİM HAYATI MAHALLE MEKTEBİNDEN ŞEMSİ EFENDİ OKULUNA *1873\'te açıldı. *Batı tarzı eğitim veren çağdaş bir okuldur.

Slide 19

MAHALLE MEKTEBİ

Slide 20

Mustafa Kemal\'in Okuduğu Okullar Mahalle Mektebi Şemsi Efendi Okulu Selanik Askeri Rüştiyesi Manastır Askeri Idadisi(1896-1899) Istanbul Harp Okulu (1899-1902) Istanbul Harp Akademisi(1902-1905)

Slide 21

Istanbul Harp Okulu Manastır Askeri Idadisi Istanbul Harp Akademisi Selanik Askeri Rüştiyesi Şemsi Efendi Okulu Mahalle Mektebi 1881 1900 1905

Slide 22

HARBİYELİ M.KEMAL APOLET NO: 1283

Slide 23

Mustafa Kemal\'i En Çok Etkileyen Düşünür ve Yazarlar: Ziya Gökalp – Türkçülük akımı temsilcisidir. Tevfik Fikret – Hürriyet ve Bağımsızlığa önem veren bir şairdir. Namık Kemal – Vatanperver ve Hürriyete önem verir. Mehmet Akif Ersoy – Hürriyet ve Bağımsızlık konusunda etkili bir vatanperverdir. Jan Jak Russo – Fransız Düşünür.

Slide 24

Istikbal göklerdedir. Tayyareler gün gelecek savaşlarda önemli roller oynayacaktır.

Slide 25

1905-1907: Şam – 5.Ordu 1907: Manastır 3.Ordu (Kolağası-Kd.Yüzbaşı) 1909: Hareket Ordusu Kurmay Başkanı 1910: Fransa-Picardie Manevralarına katıldı. 1911: Istanbul\'da Genel Kurmayda görevlendirildi. 1911: Trablusgarp \'ta (Derne ve Tobruk) 1912: Gelibolu ( Balkan Savaşları sırasında) 1915: Çanakkale cephesi (I.Dünya Savaşı) 1916: Tümgeneral oldu. Muş ve Bitlisi Ruslardan aldı. 1917: Istanbul\'a geldi. Veliaht Vahdettin ile Almanya\'ya gitti. 1918: Halep\'e 7.Ordu \'ya komutan olarak atandı. 1918: Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına atandı.

Slide 26

1909 1911 1912 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1922 I.Dünya Savaşı Milli Mücadele 31 Mart Isyanı Trablusgarp Savaşı Balkan Savaşları

Slide 27

31 MART İSYANI (1909)

Slide 29

Trablusgarp Savaşı Trablusgarp OSMANLI MISIR

Slide 31

ENVER PAŞA

Slide 32

BALKAN SAVAŞLARI SONUCU

Slide 33

Osmanlı toprağı olan Balkanlarda kind isyan 1804 SIRP isyanıdır . Daha sonra Rumlar isyan etmiş ve 1829\'da YUNAN devletini kurmuşlardır. Osmanlı\'dan ayrılarak kind devlet kuran millet RUM lardır. Bu milliyetçi isyanların nedenleri: - Fransız Ihtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı. - Rusların, Balkan milletlerini kışkırtması.

Slide 34

Mustafa Kemal\'in gençlik yıllarında Balkanlarda en yaygın olan fikir akımı milliyetçilikti. Bu akım Osmanlı Devletine çok zarar vermiş ve devletin parçalanmasına neden olmuştur. Mustafa Kemal\'de bu fikir akımından etkilenmiş ve Türk Milliyetçiliğini savunmuştur. Bu sayede ileride bağımsız bir Türk devleti kurabilmiştir.

Slide 36

I.DÜNYA SAVAŞI KAFKAS CEPHESİ IRAK CEPHESİ SURİYE-FİLİSTİN CEPHESİ KANAL CEPHESİ HİCAZ-YEMEN CEPHESİ

Slide 37

I.DÜNYA SAVAŞI ÇANAKKALE CEPHESİ

Slide 42

Mustafa Kemal kind askeri başarısını aşağıdaki savaşlardan hangisinde elde etmiştir? A. II.Balkan Savaşı B. Çanakkale Cephesi C. Trablusgarp D. Büyük Taarruz

Slide 43

Mustafa Kemal kind askeri başarısını aşağıdaki savaşlardan hangisinde elde etmiştir? A. II.Balkan Savaşı B. Çanakkale Cephesi C. Trablusgarp D. Büyük Taarruz

Slide 44

I. Mahalle Mektebi II. Manastır Askeri Idadisi III. Deniz Harp Okulu IV. Harp Akademisi Mustafa Kemal, yukarıdaki okullardan hangilerinde okumuştur? A. I ve II B. I, II ve III C. II ve III D. I, II ve IV

Slide 45

I. Mahalle Mektebi II. Manastır Askeri Idadisi III. Deniz Harp Okulu IV. Harp Akademisi Mustafa Kemal, yukarıdaki okullardan hangilerinde okumuştur? A. I ve II B. I, II ve III C. II ve III D. I, II ve IV

Slide 46

"Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz." Atatürk yukarıdaki sözüyle hangi yönünü belli etmiştir? A. Ileri görüşlülüğü B. Vatan severliği C. Barış severliği D. Hoşgörülülüğü

Slide 47

"Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz." Atatürk yukarıdaki sözüyle hangi yönünü belli etmiştir? A. Ileri görüşlülüğü B. Vatan severliği C. Barış severliği D. Hoşgörülülüğü

Slide 48

Atatürk\'ün, bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türk devletinin kuruluşunu belgelerle anlattığı eserin adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kumandan ile Hasbihal B. Medeni Bilgiler C. Milli Mücadele D. Nutuk

Slide 49

Atatürk\'ün, bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türk devletinin kuruluşunu belgelerle anlattığı eserin adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kumandan ile Hasbihal B. Medeni Bilgiler C. Milli Mücadele D. Nutuk

Slide 50

I. Trablusgarp Savaşı II. I.Dünya Savaşı III. Milli Mücadele Yukarıdaki savaşları kronolojik olarak veren seçenek hangisidir? A. I-II-III B. II-I-III C. III-I-II D. II-III-I

Slide 51

I. Trablusgarp Savaşı II. I.Dünya Savaşı III. Milli Mücadele Yukarıdaki savaşları kronolojik olarak veren seçenek hangisidir? A. I-II-III B. II-I-III C. III-I-II D. II-III-I

Slide 52

Atatürk fix askerlik, fix devlet kuruculuğu, sew de inkılapçılık yapmıştır. Buna göre; I. Çok yönlü bir lider, II. En başarılı olduğu alan askerlik, III. Farklı alanlarda hizmet etmiştir. Atatürk ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? A. I ve II B. II ve III C. I ve III D. I, II ve III

Slide 53

Atatürk stitch askerlik, fix devlet kuruculuğu, sew de inkılapçılık yapmıştır. Buna göre; I. Çok yönlü bir lider, II. En başarılı olduğu alan askerlik, III. Farklı alanlarda hizmet etmiştir. Atatürk ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? A. I ve II B. II ve III C. I ve III D. I, II ve III

Slide 54

Mustafa Kemal, eğitimini daha çok hangi alanda yoğunlaştırmıştır? A. Askeri B. Siyasi C. Ekonomik D. Dini

Slide 55

Mustafa Kemal, eğitimini daha çok hangi alanda yoğunlaştırmıştır? A. Askeri B. Siyasi C. Ekonomik D. Dini

Slide 56

II. MEŞRUTİYET 1908 yılında ilan edildi. Buna göre; Padişahtan meclisi kapatma yetkisi alındı, Padişahtan sürgün etme yetkisi alındı, Hükümet meclise karşı sorumlu olacaktı, Yasa teklifi için padişahtan onay alınmasına child verildi. BU DURUM; *** Meclis üstünlüğüne dayalı demokratik bir sisteme geçildiğinin kanıtıdır.

Slide 57

DİKKAT: II.Meşrutiyet\'in ilanı sırasında ülkede bir otorite boşluğu yaşanmıştır. Bu yüzden bazı topraklar kaybedilmiştir. Yunanistan – Girit \'i ilhak etti. Avusturya – Bosna-Hersek \'i aldı. Bulgaristan – Bağımsız oldu.

Slide 58

KRONOLOJİ 1908 II.Meşrutiyet 1909 31 Mart Olayı 1911 Trablusgarp Savaşı 1912 Uşi Antlaşması 1912 Balkan Savaşlarının başlaması 1913 Londra Antlaşması 1913 Bükreş, Istanbul, Atina 1914 Istanbul Antlaşması

Slide 59

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912): OSMANLI X İTALYA

Slide 60

Trablusgarp OSMANLI MISIR

Slide 61

Nedenleri: Ulusal (Siyasi) birliğini geç tamamlayan Italya\'nın sömürge arayışı içinde olması. ( Temel neden ) Italya\'nın, Habeşistan yenilgisinin acısını çıkarmak istemesi. Büyük devletlerin (Düvel-i muazzama) sus payı verircesine Italya\'ya destek olması. Trablusgarp\'ın Italya\'ya coğrafi yakınlığı . Osmanlı\'nın zayıf durumda olması, Trablusgarp toprağı ile kara bağlantısının olmaması. .:

Recommended
View more...