Незаконита узурпација црквеног земљишта у Ђаковици.


39 views
Uploaded on:
Category: News / Events
Description
Незаконита узурпација црквеног земљишта у Ђаковици. презентацију припремили дечански монаси Јануар 2006. год. Новоподигнути споменик “хероја ОВК” у Ђаковици. Ђаковица – главни трг. Зграда општине. Рушевине цркве св. Тројице. Споменик ОВК. Изглед храма пре рушења, јуни 1999. Спомен плоча.
Transcripts
Slide 1

Незаконита узурпација црквеног земљишта у Ђаковици презентацију припремили дечански монаси Јануар 2006. год.

Slide 2

Новоподигнути споменик "хероја Овк" у Ђаковици

Slide 3

Ђаковица – главни трг Зграда општине Рушевине цркве св. Тројице Споменик Овк

Slide 4

Изглед храма пре рушења, јуни 1999

Slide 5

Спомен плоча

Slide 6

Спомен плоча - увећано У меморијалном градском парку "Националних хероја" у општини Ђаковица биће саграђен комплекс тековинама рата Овк. Организациони одбор Удружењ a ратних ветерана Овк и Скупштина општине Ђаковица

Slide 7

Ђаковица – снимак главног градског трга из ваздуха

Slide 8

Споменик Овк Рушевине цркве Општина

Slide 9

тренутни изглед локације где се налазила црква

Recommended
View more...