2OP483 Manažerská informatika 3 Úvod min.vse.cz .


34 views
Uploaded on:
Description
2OP483 Manažerská informatika 3 Úvod http://min.vse.cz. doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. kubalek@vse.cz. Obsah úvodního cvičení. Seznámení s předmětem Návod k MSDN AA Přidělení termínů malých a velkých obhajob Seznámení s fiktivní firmou Encián Kap. 1. Obsah. Anotace obsahu předmětu
Transcripts
Slide 1

Úvod 2OP483 Manažerská informatika 3 Úvod http://min.vse.cz doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. kubalek@vse.cz

Slide 2

Úvod Obsah úvodního cvičení Seznámení s předmětem Návod k MSDN AA Přidělení termínů malých a velkých obhajob Seznámení s fiktivní firmou Encián Kap. 1

Slide 3

Úvod Obsah Anotace obsahu předmětu Hodnocení výsledku předmětu Harmonogram semestru Podpora získání znalostí Přímá výuka - otevřené kurzy Konzultační hodiny Literatura MSDN-AA Zpětná vazba ISIS ECDL Manažerská informatika

Slide 4

Úvod 1 Anotace obsahu předmětu Databázový systém Microsoft Office Access 2007 s orientací na aplikace z managementu: databáze, relace, referenční integrita, tabulky, dotazy, formuláře, podformuláře, grafy, sestavy, makra, moduly. Základy jazyka Visual Basic. Spolupráce Accessu s jinými aplikacemi. Výstupy expert Internet an Intranet.

Slide 5

Úvod 2 Hodnocení výsledku předmětu průběžně aktivní účast na cvičeních až 12 bodů domácí úkoly (24 hodin před začátkem cvičení) až 12 bodů po testech (do 5 pracovních dnů) dva irritable kap. 1 – 4 až 25 bodů kap. 5 – 9 až 25 bodů po malé obhajobě malá obhajoba až 6 bodů na velké obhajobě seminární práce a velká obhajoba, kap. 10 až 17 bodů diskuse u velké obhajoby až 3 body celkem až 100 bodů (1) výborně od 90 bodů (2) velmi dobře od 75 bodů (3) dobře od 60 bodů (4+) nevyhověl(a) s možností opakování od 50 bodů (4) nevyhověl do 49 bodů

Slide 6

3 Harmonogram semestru Úvod

Slide 7

Úvod 4 Podpora získání znalostí přímá výuka konzultační hodiny literatura v elektronické formě nelze editovat nelze tisknout literatura v papírové formě – skripta programming MSDN-AA: Access elektronická forma e-osnovy obsahující oporu

Slide 8

Úvod 4a Přímá výuka otevřené rozvrhové akce 001 út 7.30 – 10.45 na SB 305 vyučuje T. Kubálek

Slide 9

Úvod 4b Konzultační hodiny doc. Ing. Tomáš Kubálek , CSc. fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací telefon: 224 095 646 email: kubalek @vse.cz web : http ://fmv.vse.cz/kubalek http://min.vse.cz konzultační hodiny: út 11 – 12, NB 246 čt 11 – 12, NB 10

Slide 10

Úvod 4c Literatura Kubálek, Tomáš, Kubálková, M. Manažerská informatika: Databázový systém Microsoft Access verze 2007 CZ. Praha: Oeconomica, 2009. 232 s. 249 Kč. V elektronické a v papírové formě. dostupnost e-learningová opora v e-learningové osnově v prodejně skript v Rajské budově

Slide 11

Úvod 4d MSDN-AA zdarma k výukovým účelům Microsoft Office Access 2007 CZ Microsoft Office OneNote 2007 CZ Microsoft Office Project 2007 CZ Microsoft Office Visio 2007 CZ Windows XP Professional s aktualizací Service Pack 2 Windows Vista Business edice Windows Vista (http://www.microsoft.com/cze/windows/items/windowsvista/releases/n/choose.mspx) Home Basic Home Premium Business (bez Windows Media Centra) Ultimate podrobný návod předmětem další prezentace

Slide 12

Úvod 5 Zpětná vazba sledování spotřebovaného času na studium předmětu připomínky k výuce v seminární práci

Slide 13

Úvod 6 ISIS Portál studenta Rozpisy témat Odevzdávárny List záznamníku učitele Moje studium/Přihlašování na zkoušky E-osnovy předmětů

Slide 14

Úvod Rozpisy témat Seminární práce Navrhnout téma do 11. 10. 2010 7:30 Název Abstrakt Bude potvrzeno učitelem Téma jakékoliv, nikoliv však proof CD/DVD

Slide 15

Úvod Odevzdávárny z každého týdne domácí úkol odevzdat alespoň 24 hodin před cvičením seminární práce odevzdat alespoň 24 hodin před malou a 24 hodin před velkou obhajobou malá obhajoba: ppt(x), accdb velká obhajoba: ppt(x), doc(x), accdb

Slide 16

Úvod List záznamníku učitele docházka (12) archy učitele Body test 1 (25) test 2 (25) malá obhajoba (6) domácí úkoly (12) Velká obhajoba velká obhajoba (20)

Slide 17

Úvod Přihlašování na zkoušky

Slide 18

Úvod E-osnovy předmětů

Slide 19

Úvod 7 ECDL http://www.ecdl.cz

Slide 20

Úvod 8 Manažerská informatika http://min.vse.cz

Recommended
View more...