, 30 , .


29 views
Uploaded on:
Description
РАЗВИТИЕ КСО ЧЕРЕЗ ПРЕПОДАВАНИЕ В УНИВЕРСИТЕТАХ КИШИНЕВ, 30 ОКТЯБРЯ МАРИНА САПРЫКИНА, ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КСО. ЦЕЛИ ПРОЕКТА. ВКЛЮЧЕНИЕ 2-4 ЧАСОВ ПРЕПОДАВАНИЯ КСО В ОБУЧАЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ “экономика предприятий”, “менеджмент предприятий”, “маркетинг”, которые преподаются в ВУЗах Украины;
Transcripts
Slide 1

Развитие Ксо Через Преподавание В Университетах Кишинев, 30 Октября Марина Сапрыкина, Центр Развития Ксо

Slide 2

Цели Проекта Включение 2-4 Часов Преподавания Ксо В Обучающие Дисциплины "экономика предприятий", "менеджмент предприятий", "маркетинг", которые преподаются в Вузах Украины; Разработка отдельной обучающей дисциплины "Социальная ответственность организации" Издание отдельного пособия по Ксо

Slide 3

Почему? Поддержка идеи введения курса "Корпоративная социальная ответственность" в обучающие планы Вузов - 72% респондентов Результаты исследования Центра "І S О 26000 – в регион ы ", 2008

Slide 4

Активности Проекта Создание сети Вузов, которые готовы преподавать Ксо Проведение тренинга по Ксо для преподавателей для теоретического и практического знакомства с Ксо Разработка программы и учебника Апробация программы Проведение мониторинга Разработка он-лайн портала для преподавателей и студентов по Ксо Создание сети "Амбассадоры Ксо" Создание международного правления Проекта (из представителей иностранных Вузов, где преподают Ксо)

Slide 5

В Сеть Вошли Вуза Украины 1.запорізький національний університет, економічний факультет 2.львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Нбу 3.львівський Інститут менеджменту 4.дніпропетровський національний університет ім. О.гончара 5.донецький державний університет управління 6.донецький національний університет 7.харківський національний економічний університет 8.кіровоградський інститут регіонального управління та економіки 9.одеський державний економічний університет 10.криворізький економічний інститут Двнз «київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» 11.черкаський національний університет 12.східноукраїнський національний університет ім. В. Даля 13.тернопільський національний економічний університет 14.тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка університет 15.таврійський національний університет ім. В.і.вернадського 16.двнз «київський національний економічний університет» ім. Гетьмана 17.національний університет «києво-Могилянська Академія» 18.київський національний університет ім. Тараса Шевченка 19.університет банківської справи Нбу 20.національна академія державного управління при Президентові України 21.національний технічний університет України «кпі» 22.придніпровська державна академія будівництва і архітектури 23.київський національний економічний університет ім. В.гетьмана 24.національний університет «києво-Могилянська Академія»

Slide 6

Тренинг в Киеве "Преподавание Ксо в университете: с чего начать?"

Slide 7

Результаты тренинга Розробка плану визовних заходів за участю деканату: круглий стіл; вечорниці при свічках; конкурс екологічних проектів; екскурсія на смітник; відвідання підприємств, екологічно-орієнтованих та соціально-відповідальних, Жкг, музеїв Внесення змін у навчальні програми, плани, тематику дипломних і курсових робіт Конкурс на самого соціально-відповідального викладача та студента під девізом «здай лампочку – не здавай планету» виготовлення разом із студентами табличок про економію води, світла Нагородження кращих груп, кафедр Повідомляти про енергозберігаючі продукти, Культура споживання енергоресурсів, Приклади реальної практики енергозбережень, розповсюдження презентації серед студентів, Розробка інвест-проекту з енергозбереження в Внз, Об\'єднуватися в громади задля тиску на комунальні заклади, Участь у акції «Earth Hour», Проведення наради «висвітлити питання про енергозберігаючі технології», Включити тему «боротьба зі зміною клімату» в рамках викладання дисципліни «екологічний менеджмент» Магістерські дослідження конкурс факультетів, конференція молодих вчених «боротьба зі змінами клімату: вклад студентства», Розробка бізнес-плану з утилізації енергозберігаючих ламп та батареєк, Літня школа для студентів «формування соціально-відповідального споживача», Електронна сторінка на сайті Внзу «боротьба із змінами клімату», Форум з висвітлення наслідків діяльності підприємств на навколишнє середовище, Рейтинг підприємств регіону за результатами впливу на довкілля, Розповсюдження листівок і плакатів «я за сталий розвиток» Внутрішні рівень: навчання, просвіта; комунікація, конкурси, один день (година) без світу, толока, озеленення, система збереження підтримка позитивного морально-психологічного клімату, власний приклад, активізація Сс, зовнішній рівень: волонтерство; тренінги; участь у природоохор. проекту

Slide 8

Разработка отдельного учебника 1. Становлення Та Розвиток Інституту Св (Історія, Теорії, Концепції) 2. Нормативно-Правове Забезпечення Св: Досвід Різних Країн. 3. Термінологія Св. 4. Св Як Засаднича Стратегія Корпоративного Управління І Фактор Підвищення Конкурентоспроможності. Сутність Св як засадничої стратегії корпоративного управління в компанії. Значення Ксв для удосконалення ефективного розвитку бізнесу, нефінансові ризики. Підвищення ефективності діяльності з Св через Раду директорів. Корпоративний кодекс поведінки і конфлікти інтересів. Роль Ксв-менеджера в компаніях: статус, основні функції, кваліфікація, типові обов\'язки, професійні стандарти Бізнес-кейс компанії: причини, які спонукали займатись Св, як почало працювати, методи вдосконалення; стратегії і заходи корпоративного управління і роль Св в них.

Slide 9

Разработка отдельного учебника 5. Міжнародні Стандарти Як Чинник Формування Св Місце і роль міжнародних стандартів в п

Recommended
View more...