A cap kony tanul s .


47 views
Uploaded on:
Description
A hatékony tanulás. Zalaegerszeg, 2011. február 16. Bíróné Bondor Katalin. Miről lesz szó?. Nehézségek Mérések A hatékony tanulás alapelvei Tanulási módszerek Tanuláspszichológiai elméletek. A tanítás-tanulás folyamatában felmerülő nehézségek. Kialakulatlan szokásrend, életmód.
Transcripts
Slide 1

A hatékony tanulás Zalaegerszeg, 2011. február 16. Bíróné Bondor Katalin

Slide 2

Miről lesz szó? Nehézségek Mérések A hatékony tanulás alapelvei Tanulási módszerek Tanuláspszichológiai elméletek

Slide 3

A tanítás-tanulás folyamatában felmerülő nehézségek Kialakulatlan szokásrend, életmód A tanuláshoz nélkülözhetetlen alapképességek nem fejlődnek ki Belső motiváció kevés A tanulás célszerű és hatékony módszereinek hiánya

Slide 4

A problémahalmazok mögötti tényezők

Slide 5

Tanulásdiagnosztikai kérdőívek Hogyan viselkedem? Iskolai motiváció Tanulási stílus Kreatív szabadidő tevékenység kérdőív Tanulási orientáció Mit szeretek csinálni? Képesség – kérdőív Tanulás iránti attitűd Differenciált érdeklődés kérdőív Tantárgy iránti attitűd

Slide 6

Forrásanyagok Iskolai motiváció kérdőív: Kozéki Béla-Noel J. Entwistle: Tanulási motivációk és orientációk vizsgálata magyar és skót iskoláskorúak körében. Pszichológia, 1986/2 Tantárgyak iránti attitűd kérdőív: Kósáné Ormai Vere-Porkolábné Balogh Katalin-Ritoók Pálné: Neveléslélektani vizsgálatok Tankönyvkiadó 1984 Tanulás iránti attitűd kérdőív: Kósáné Ormai Vere-Porkolábné Balogh Katalin-Ritoók Pálné: Neveléslélektani vizsgálatok Tankönyvkiadó 1984 Tanulási orientáció kérdőív: Kozéki Béla-Noel J. Entwistle: Tanulási motivációk és orientációk vizsgálata magyar és skót iskoláskorúak körében. Pszichológia, 1986/2 Tanulási stílus kérdőív: Szitó Imre: A tanulási stratégiák fejlesztése Iskolapszichológia füzetek 2 szám 1987 Sikerkeresés-kudarckerülés kérdőív: Mohács Lívia: Ki tudja, mi a siker? Móra kiadó 1986 Tehetség és személyiség kérdőív Kósáné Ormai Vere-Porkolábné Balogh Katalin-Ritoók Pálné: Neveléslélektani vizsgálatok Tankönyvkiadó 1984 Kreativitás-szabadidő kérdőív Barkóczi Ilona-Pléh Csaba: Kodály zenei nevelési módszerének pszichológiai hatásvizsgálata 1977

Slide 7

A tanulás másképpen – a tanítás másképpen

Slide 8

Tanulás és emlékezés agyunk bombázása menekülés fárasztó tanulás AMI SEGÍTHET… aktív, személyes részvétel saját gondolattá fordítás téri ingerek hangsúlyozás csoportosítás

Slide 9

972856135581473962

Slide 10

856 135 581 473 962

Slide 11

Tanulás legkevésbé hatékony a tanulnivalót sokszor átolvasni és megjegyezni a tanulás nem ismeretek feldolgozása az információk szerkezetbe rendezése, tudássá alakítása az anyagra való rálátás-kezdés az összefoglalással

Slide 12

A hatékony tanítás alapelvei

Slide 13

A pókábra – gondolattérkép Forrás: Gyarmathy Éva: Gondolatok térképe TaníTani, 2001, 18-19. szám 108-115. old

Slide 14

GONDOLATTÉRKÉP LÉNYEGKIEMELÉS PÓKÁBRA KREATÍV MIND MAP VIZUÁLIS MEGJELENÍTÉS TANULÁSI ESZKÖZ

Slide 15

GAZDAGÍTJÁK SZÍNEK KÓDOK HIERARCHIA FELHŐK KÉPEK KÖZPONTI KÉP GONDOLAT TÉRKÉP KÉSZÍTÉSE SZÓ VAGY KÉP NYOMTATOTT NAGY BETŰK KÉPKÉNT TÁROLÓDIK KULCSSZAVAK Fő ÁGAK = Fő TÉMÁK 45 FOK KÖZPONTI VONALAK VASTAGABBAK JAJ! LEGFELJEBB VONALRA ÍRVA PAPÍR FEKTETVE SZÓNAK MEGFELELŐ HOSSZ

Slide 16

Az olvasás típusai Pásztázó olvasás Átfutó olvasás Szóról-szóra olvasás

Slide 17

Képességfejlesztés és érdeklődés Gardner: érdeklődés mátrix

Slide 18

Clark integratív oktatási modellje

Slide 19

Párhuzamos tanterv

Recommended
View more...