A SZ .


41 views
Uploaded on:
Description
A SZÁMÍTÓGÉP TÖRTÉNETE. A számolást segítő eszközök története egyidős az emberiség történetével. Az ősember az ujjait használta a számoláshoz. Később a számoláshoz köveket, fonalakat használtak, az eredményt a barlang falába, csontba vagy falapokba bevésve rögzítették. rovásfa. Az abakusz.
Transcripts
Slide 1

A SZÁMÍTÓGÉP TÖRTÉNETE

Slide 3

A számolást segítő eszközök története egyidős az emberiség történetével. Az ősember az ujjait használta a számoláshoz. Később a számoláshoz köveket, fonalakat használtak, az eredményt a barlang falába, csontba vagy falapokba bevésve rögzítették.

Slide 4

rovásfa

Slide 5

Az abakusz első eszközként az abakusz tette lehetővé az egyszerűbb műveletvégzést. Az abakusz sínekbe helyezett apró kövekből áll. Az ősi formája valószínűleg 6000 éve jelent meg.

Slide 6

Az abakusz

Slide 7

Az abakusz A maják abakusza "zsinóros" volt. Különböző számú csomó különböző értéket képviselt. Lehet, hogy innen ered: "Csomót kötök a zsebkendőmre...."?

Slide 8

Az abakusz

Slide 9

Az abakusz Hasonló eszközt használnak még mama is a kínaiak és a japánok.

Slide 10

Az abakusz

Slide 11

Az abakusz

Slide 12

Az abakusz

Slide 13

A XVII. században a hajózási és a csillagászati térképek készítése , az ehhez szükséges számítások elvégzése hosszadalmas és idegőrlő munkát jelentett. A munka könnyebbé válását elsőként a logaritmus feltalálása segítette.

Slide 14

William Oughtred (1574-1660) William Oughtred angol lelkész az 1600-as évek legelején megalkotta a logarlécet .

Slide 15

Wilhelm Schickard (1592 - 1635) Wilhelm Schickard német csillagász professzor 1623-boycott egy olyan számológépet tervezett, amelyben egymáshoz illeszkedő tíz-és egyfogú fogaskerekek vannak. Ezen elvégezhető volt mind a négy alapművelet.

Slide 16

Wilhelm Schickard (1592 - 1635) Saját korában készült példány nem ismert , a z IBM 1960 körül elkészítette a gép modelljét.

Slide 17

Blaise Pascal (1623-1662) Az első "szériában gyártott" számológépet 1642-1644 között a fizikusként és filozófusként is ismert Blaise Pascal készítette el, összesen hét példányban. A gépet királyi adószedő apja számítási munkájának megkönnyítésére tervezte. A gép csak az összeadást és a kivonást ismerte, a szorzást és az osztást nem.

Slide 18

Charles Babbage (1792-1871) A XIX. században Charles Babbage (1792-1871) brit matematikus és feltaláló kidolgozta an advanced digitális számítógép alapelvei t. „Akármilyen" matematikai műveletet elvégzett. Ez volt az első olyan számológép, amely nyomtatásban is kiadta az eredményt.

Slide 19

Charles Babbage (1792-1871) Az alapötletet valószínűleg Joseph Marie Jaquard lyukkártya vezérelte szövőgépe adhatta . (1805) A készülék - bonyolultsága miatt - nem valósulhatott meg saját korában, a fia készítette el később a malomrészt, amely a számítások elvégzésére szolgált. A másik fő részt, a tárolót, ahová az adatokat kellett volna bevinni, ez ideig senki sem alkotta meg. Babbage ismerte fel először, hogy a számolásokban a részeredmények tárolására is szükség van.

Slide 20

Joseph-Marie Jacquard (1752 - 1834) A programvezérlés elve Joseph-Marie Jacquard nevéhez fűződik. 1805-ben a műveleti kártyák bevezetésével automatizálta a szövőgépet és ezzel forradalmasította a textilipart.

Slide 21

Augusta Ada Byron (1815-1852) R endkívül tehetséges és csinos ifjú hölgy volt, jelentékeny szellemi és művészi képességekkel rendelkezett, már tizenöt éves korában tanújelét adta matematikai érettségének. Ada olaszról angolra fordította Baggage olaszországi előadássorozatáról készült beszámolókat. A soha el nem készült gépre Ada Byron , Lord Byron költő leánya, a későbbi Lady Lovelace írt programokat. Így őt tekinthetjük az első programozónak. Róla nevezték el az Ada programnyelvet.

Slide 22

Hermann Hollerith (1860-1929) A lyukkártya alkalmazásának amerikai úttörője Herman Hollerith. Statisztikai táblázatok feldolgozására alkalmas gépet készített, amelyet az 1890-es amerikai népszámlálásban fel is használtak. 63 millió személy és 150 ezer polgári körzet adatait dolgozta fel a rendezőgép.

Slide 23

Hollerith gondolatatát vitte tovább az 1911-ben létrejött az első számítógép-felhasználó társaság, a Computer-Tabulator-Recording Company, vagy ismertebb nevén a CTR, amely nevét 1924-ben International Business Machines-re ( IBM ) változtatta. Az elektromosság terjedésével motorok kerültek a számológépekbe, a hadiipar sürgetésére elkezdték a feldolgozási sebességet növelni, a mechanikus alkatrészeket elektromos jelfogókkal felváltani.

Slide 24

Konrad Zuse (1910-1995) Az első jelentős sikerű, jelfogókkal működő, mechanikus rendszerű számológépet Konrad Zuse berlini mérnök alkotta meg. A csupán mechanikus Z1, majd a már jelfogókkal is ellátott Z2 után megépítette a Z3 - at, a világ első jól működő, programvezérlésű, kettes számrendszerben dolgozó, ELEKTROMECHANIKUS számológépét .

Slide 25

Konrad Zuse (1910-1995)

Slide 26

Howard Hathaway Aiken (1900–1973) Howard Hathaway Aiken (1900–1973) és társai 1937 - ben olyan elektromechanikus számológépet építenek, amelyek tartalmazzák a Babbage-elveket. Ez a MARK1 , mely 100 szám tárolására, két 24 jegyű szám 6 másodperc alatti összeszorzására volt alkalmas. 16 méter hosszú, 35 tonna 400.000 dollárba került

Slide 27

MARK-1

Slide 28

ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) 1946 megépül John Presper Eckert , John W. Masuchly tervei alapján az első digitális elektronikus gép, az ENIAC . 30 tonnás, 160 kW-ot fogyaszt, 5 000 összeadást vagy 400 szorzást tud végezni percenként, 10 jegyig számol .

Slide 29

1945-ben építették a hasonló EDVAC gépet NEUMANN JÁNOS (1903-1957) vezetésével. Ez már központi vezérlő egységet tartalmaz, van benne lehetőség feltételes vezérlésátadásra, memória tárolja a programokat és az adatokat is. 1951 Megjelenik az első kereskedelemben kapható számítógép, az UNIVAC1. 1964 megjelenik az első általános célú kereskedelmi gép, az IBM360.

Slide 30

Neumann János (1903–1957) Neumann János 1945-ben kapcsolódott be az ENIAC építésébe. Akkoriban ő volt a világ egyik legnagyobb matematikusa és az egyik legzseniálisabb tudósa. Segítségét Szilárd Leó, az atombomba és Albert Einstein, a relativitás atyja is igen sokra értékelte.

Slide 31

A Neumann-elvű gépek felépítése T artalmazzák a számítógép önvezérlését végző CPU - t, azaz központi (feldolgozó) egység et, vagy processzor t, az adatokat és programokat ideiglenesen tároló operatív memóriát , az egységek közti adatforgalmat lebonyolító vezetékek rendszerét ( sínrendszer ), a felhasználókkal történő kommunikációt végző I/O rendszer t, és tartalmazhatnak egyéb járulékos egységeket, melyek a működés fizikai feltételeit biztosítják (hűtőrendszer, energiaellátás stb.).

Slide 32

NEUMANN ELVEK Neumann János elsőként foglalta össze a cutting edge számítógép technikai és elvi követelményeit: A számítógép legyen teljesen elektronikus! Legyen soros működésű! Külön vezérlő és végrehajtó egysége legyen! Kettes számrendszert használjon! Az adatok és a programok ugyanabban a belső tárban, a memóriában legyenek! Legyen univerzális!

Recommended
View more...