Adli Bilimlerde Alkoller .


94 views
Uploaded on:
Category: Animals / Pets
Description
Adli Bilimlerde Alkoller. Gökçe SEZGİN, A.Altan ALTUN İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Adli Kimya (KIM324) Prof. Dr. Süleyman AKMAN, Doç. Dr. Mustafa ÖZCAN. Alkolün Tanımı ve Türevleri.
Transcripts
Slide 1

Adli Bilimlerde Alkoller Gökçe SEZGİN, A.Altan ALTUN Istanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Adli Kimya (KIM324) Prof. Dr. Süleyman AKMAN, Doç. Dr. Mustafa ÖZCAN

Slide 2

Alkolün Tanımı ve Türevleri Kelime kökeni Arapça da sürme anlamına gelen "Al Kuhl"( لكحول ) kelimesinden gelir. Tanımı: Karbon grubuna doğrudan –OH grubunun bağlı olduğu organik yapılardır. Alkoller kimyasal olarak çeşitli şekilde sınıflandırılabilmelerine karşın adli bilimlerde önemi ve kullanımı açısından şu 4 grup altında inceleyeceğiz: Etil Alkol (Etanol) Metil Alkol (Metanol) Izopropil alkol Etilen glikol

Slide 3

Etanolün Metabolizması 1.Basamak: Asetaldehit\'e oksitlenme Bu basamaktan 3 enzim sorumludur. * Alkol dehidrogenez(ADH): ADH enzimi koenzim olarak Adenin dinükleotid(NAD) enzimini kullanır. Reaksiyon sonrası etanol asetaldehite oksitlenirken NAD ise NADH \'an indirgenir. Asetaldehit\'e oksitlenme aşamasının %70 \'i bu enzimlerle gerçekleşir. * Katalaz Enzimi : Bu enzim oksidasyonu hidrojen peroksit kullanarak sağlar. Ancak karaciğer hücrelerinde peroksit miktarının çok fazla olmaması nedeniyle 1.basamaktaki rolü %10 civarını geçmez. * Mikrozomal Etanol Oksitleyici Sistem(MEOS): Bu enzim sisteminin reaksiyonu NADPH \'a bağlıdır. Basamaktaki rolü de genelde %20 civarında olup nadiren %30\'lara çıkabilmektedir.

Slide 4

Etanolün Metabolizması 2.Basamak: Asetaldehitin oksidasyonu *Asetaldehit Dehidrogenez(ALDH) enzimi: Oksidasyon sırasında NAD enzimini de kullanan bu enzim 2.basamakta en önemli rolü oynar. Ve karaciğerde asetaldehitin asetat\'a oksitlenmesini sağlar. 3.Basamak: Asetat\'ın oksidasyonu Asetat\'ın çok hızlı olarak sitrik asit devrine girmesiyle gerçekleşir ve asetat H20 ile CO2\'ye oksitlenir. Bu hız nedeniyle metabolizmada etanolü asetat durumundayken tespit etmek zorlaşır.

Slide 5

Alkollü Içecekler Içkilerde kullanılan etil alkoldür (etanol). Bu alkolün saf hali renksizdir ve acı ve yakıcı bir tadı vardır. Etil alkol, arpa ve üzüm gibi tahıl ve meyvaların doğal yapısında bulunan şekerlerin fermantasyonundan elde edilir. Etil alkol, bir gram yağın içerdiği kaloriden biraz daha az kalori içerdiğinden teknik olarak bir besin maddesidir.

Slide 6

Alkollü Içeceklerin Tarihçesi  -Ilk alkollü içki: Bira (M.ö 6000) Mezapotamya\'da arpadan ekmek yapılması prosesinde ortaya çıkmıştır. - M.ö 4000: Bira ve Şarap Godin Tepelerinde (Batı Iran ve Anadolu) fermente edilmiş meyve, tahıl ve baldan alkol edilip tüketildiği bilinmektedir. - 1849: Alkolizmin Ortaya Çıkışı Alkolizm terimi, kind defa Isveçli hekim Magnus Huss tarafından, "Alcoholismus Chronicus" (1849) isimli makalede kullanılmıştır. Bu makalenin ardından, kronik alkolizm tıbbi bir terim haline gelmiş ve bir hastalık olarak kabul edilmeye başlanmıştır.

Slide 7

Alkollü Içkilerin Üretim Şekli Içki üretimi için alkol eldesinde kullanılan kaynaklar: Şekerli maddeler(şeker pancarı, şeker kamışı) Nişastalı maddeler(arpa,buğday ,çavdar,mısır, pirinç versus.) Selülozik maddeler Hidrokarbon gazlarıdır. Bu maddeleri fermante ederek; şarap (elma,armut ve diğer meyveler), bira (tahıllar), kımız (süt) Bu maddeleri distile ederek; viski (tahıllar), rakı , konyak (elma ve armut dışındaki meyveler), brendi (tüm meyveler), rom (şeker kamışı), tekila (kaktüs meyvesi), votka (patates veya tahıl) Elde ediliyor.

Slide 8

Etanolün Vücutta Davranışı Oral yolla alınan alkolün %20\'si ağız ve mide de; %80\'i ince bağırsak ta absorbe olur. Bu absorbsiyon işlemi 30-90 dakika sürer. Alkol anne karnında fötal dolaşıma kolayca geçer ve fötus kanındaki alkol konstantrasyonu anne kanındakine eşittir. Alkolün %90\'ı karaciğerde metabolize olur . Ortalama saatte 10ml etanol metabolize edebiliyoruz. Alkolün %10\'luk kısmı idrar,ter veya solunum havasıyla hiçbir değişime uğramadan vücuttan atılır.

Slide 9

Alkolün Etkisini Değiştirecek Etkenler Alkol ile alınan yiyecekler ve içecekler: Alkol ile alınan yiyeceklerde karbonhidrat, protein ve özellikle yağların bulunması emilimi geciktirir. CO2 içeren pop gibi içeceklerle içilmesi emilimi hızlandırır. Alkollü Içkinin Cinsi: Damıtılarak hazırlanan ve alkol oranı %20\'den fazla olan içkiler konsantrasyon farkı fazlalığı nedeniyle pasif difüzyona uğrarlar ve daha hızlı absorbe olurlar. Ancak çok yüksek alkollü içkiler de kaslarda spazma neden olduğundan ince bağırsağa geçişi engellenir ve absorbsiyon gecikir.

Slide 10

Alkolün Etkisini Değiştirecek Etkenler Cinsiyet: Alkolün yağ dokusunda çözünürlüğü çok azdır. Kadınlarda vücut yağ oranı fazla olduğu için etanolün dağılım hacmi erkeklerden daha farklıdır. Bu nedenle aynı miktarda alkol alan aynı vücut ağırlığına sahip kadınlarda kandaki alkol düzeyi erkeğe göre yüksek çıkar. Ağırlık: Aynı miktar alkol alımında kilosu fazla olan kişilerde konsantrasyon daha düşük olacağı için kişinin ağırlığının da alkolün etkisinde rolü vardır.

Slide 11

Antibiyotik Alımının Alkol\'e Etkisi

Slide 12

Kandaki Etanol Konstantrasyonuna Göre Içkinin Etkisi 0.5 promil(50mg/dl, ~2 bira): Kişinin hafif olarak etkilendiği durumdur. Genelde davranışlar normaldir. 1.0 promil(100mg/dl, ~4 bira): Muhakeme ve karar verme yeteneği bozulur. Reaksiyon zamanı yavaşlar. Duyu yeteneği değişir. Kendine güven hissi artar. 1.5 promil(100mg/dl, ~4 duble rakı): Kişinin alkol aldığı dışarıdan farkedilir durumdadır. Hareketlerdeki ve fikirlerdeki koordinasyon tamamen bozuktur. Hafıza ve idrak bozukluğu da başlar. 2.0 promil(200mg/dl, ~6 duble rakı): Orta derecede zehirlenme halidir. Ruhsal kontrol ortadan kalkmıştır. Yürümede zorluk, bulantı ve kusma hali görülür. 3.0 promil(300mg/dl, ~1 şişe viski): Konuşmada, görmede, bilinçte bozukluk ve düşünmede ve sensör cevaplarında gecikme gözlenir. 4.0 promil(400mg/dl, 1 liter viski): Kişiye göre aşırı sarhoşluk, koma veya ölüm hali

Slide 13

Trafikte Alkol Karayolları Trafik Yönetmeliği\'nin "Uyuşturucu ve Keyif Verici Maddeler Ile Alkollü Içkilerin Etkisinde Araç Sürme Yasağı"\'nı düzenleyen 97/b \'ye göre: - Alkollü içki almış olarak kandaki alkol miktarına göre araç sürme yasağı; 1) Taksi veya dolmuş otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, çekici gibi araçlarla kamu hizmeti, yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç sürücüleri alkollü içki kullanmış olarak bu araçları süremezler. 2) Alkollü içki almış olarak araç kullandığı tespit edilen diğer araç sürücülerinden kanlarındaki alkol miktarı 0.50 promilin üstünde olanlar araç kullanamazlar.

Slide 14

Trafikte Alkol Karayolları Trafik Yönetmeliği\'nin "Uyuşturucu ve Keyif Verici Maddeler Ile Alkollü Içkilerin Etkisinde Araç Sürme Yasağı"\'nı düzenleyen 97/b \'ye göre: Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkollü içki aldığı belirlenen sürücülerin: 1. defada 6 ay 2.defada 2 yıl ehliyetine geçici süre el konulur. 3.defada 6 ay\'a kadar hapis cezası verilir ve 5 yıl süre ile tüm belgelerine el konulur.

Slide 15

Trafikte Alkol Dünya Sağlık Örgütü(WHO)\'ne göre trafik kazaları için chance faktörleri: Alkollü araç kullanma Hızlı araç kullanma Emniyet kemeri gibi güvenlik gereçlerini kullanmama Olarak sıralanmaktadır.

Slide 16

Trafikte Alkol 2003 yılında alkol yüzünden sürücü belgelerine el konulan kişi sayısı; Polis istatistiğine göre 65851 Jandarma istatistiğine göre 10411 2000 yılında yapılan istatistiğe göre ise ölümlü+yaralanmalı kazaya sebebiyet veren 1182 kişi otomobil sürücüsü 123 kişi kamyonet sürücüsü olduğu saptanmıştır. Ağır vasıta şöförleri ile yapılan mülakat sonucu kaza nedeni olarak; Ilk sırada %23.5 ile alkollü araç kullanmak olduğunu söylemişlerdir.

Slide 17

Kanda Alkol Tayini

Slide 18

Ülkemizde Alkol Alışkanlığı

Slide 19

Etanol Tayini Için Kan Örneklerinin Alınması Kan örnekleri; Periferik(kol-bacak) damarlardan(femoral arter ve ven gibi) Kalbin yırtılmamış odaklarından alınabilir. Bu bölgelerden kan almanın mümkün olmadığı durumlarda göğüs veya karın boşluğundan kan alınabilir fakat bu bölgelerde çok miktarda mikroorganizma bulunduğundan alınacak sonuçlar çok güvenilir değildir.

Slide 20

Kan Etanol Tayin Yöntemleri 1-Kimyasal Yöntemler 2-Enzimatik Yöntemler 3-Gaz Kromatografisi 4-Otomatik Yöntemler

Slide 21

Kan Etanol Tayin Yöntemleri 1-Kimyasal Yöntemler A.Vidmark Yöntemi Potasyum dikromat ve sülfirik asit bulunan erlenin içine kan örneğini yerleştirilir. 2 saat 60C\'de bekletilir. Distilasyon tamamlandıktan sonra karışım, sodyum hiposülfit ile nişasta içinde sarı renk verinceye kadar titre edilir. Harcanan sodyum hiposülfitten alkol miktarı hesaplanır.

Slide 22

Kan Etanol Tayin Yöntemleri 1-Kimyasal Yöntemler B. Conway Mikrodifüzyon Yöntemi Conway kabının dış bölmesine doymuş potasyum karbonat ve örnek, iç bölmesine potasyum dikromat konulur. Difüzyonun tamamlanmasından sonra iç bölmedeki çözeltinin absorbansı ölçülerek alkol miktarı bulunur.

Slide 23

Kan Etanol Tayin Yöntemleri 1-Kimyasal Yöntemler C. Bogen Modifiye Distilasyon Yöntemi Alınan örnekteki alkol distilasyon ile serbest sound geçe

Recommended
View more...