ATEX 137 workshop Hoe beoordeelt u mechanische ontstekingsbronnen .


61 views
Uploaded on:
Category: Home / Real Estate
Description
ATEX 137 – workshop Hoe beoordeelt u mechanische ontstekingsbronnen?. Rein Heezius. Programma. Stofexplosies Aanpak ATEX Documentatie. Mechanische Ontstekings bronnen. Vragen. SABIC Innovative Plastics Bergen op Zoom. Sinds 1971 gevestigd in BoZ Ca. 1300 medewerkers
Transcripts
Slide 1

ATEX 137 – workshop Hoe beoordeelt u mechanische ontstekingsbronnen? Rein Heezius

Slide 2

Programma Stofexplosies Aanpak ATEX Documentatie Mechanische Ontstekings bronnen Vragen

Slide 3

SABIC Innovative Plastics Bergen operation Zoom Sinds 1971 gevestigd in BoZ Ca. 1300 medewerkers Chemie, Compounding, R&D en Europees hoofdkantoor Brzo 1999/VR plichtig

Slide 4

SABIC Innovative Plastics Producent van hoogwaardige kunststoffen 4

Slide 5

ATEX SABIC Innovative Plastics Stofexplosies iets nieuws? Risico\'s van onder meer PPO, BPA, ABS e.d. terdege onderkend en in strategies beschikbaar. (MIE << 10 mJ) Explosie "5" hoek Naast ontstekingsbron, zuurstof en brandbare stof, spelen de mengverhouding en deeltjes grootte zeer belangrijke rol. "Afgesloten ruimte" verhoogt de explosieve kracht.

Slide 6

2003, Washington Site, Bulk Laadstation Onvoldoende aarden van de ontluchtings slang en ongeschikt, niet-geleidend materiaal

Slide 7

8 Juni 1998 Exposion of DeBruce Grain Elevator (Wichita, Kansas) Stof Explosie, (7 slachtoffers, 10 gewonden)

Slide 8

Project Aanpak ATEX

Slide 9

Generieke Aanpak ATEX SABIC-IP Stap 1: Inventarisatie welke stof explosie gevoelige stoffen operation terrein en waar aanwezig in de installaties. (Affirmed Chemical rundown in combinatie met Equipment list)

Slide 11

Aanpak ATEX Stap 2: Veldinspektie: - Hoe ziet de directe omgeving er uit - Identificatie gevaarsbronnen - Luchtverversing

Slide 13

Onderbouwing zonering 1.1.1 06101 – 1 e verdieping extrusievloer k-lijnen Zone 06101 omvat de aftappunten van specials 1 en 2. Een ruimte met een straal van 3 meter om de aftappunten wordt gezoneerd als zone 21, zoals beschreven in Annex A.18. Dit resulteert in een gebied, zoals weergegeven operation zoneringstekening 0600-GX-100 sh.1 in Annex C. Aanbeveling : De hete delen van de extruder vallen binnen de zone, bite the dust wordt veroorzaakt entryway deze bronnen. Omdat deze hete oppervlakken niet vermeden kunnen worden en er dus een proceed ontstekingsbron in dit gebied aanwezig is, moeten hier de gevarenbronnen worden weggenomen. Dit kan entryway het verplaatsen van de aftappunten of entryway de aftappunten zo uit te voeren dat stoflekkage is uitgesloten. In de laatstesituatie hoeft de extrusievloer vanwege de aftappunten niet gezoneerd te worden. 1.1.2 06102 – 1 e verdieping European shading lab Zone 06102 omvat een deel van de european shading lab region operation de 1 e verdieping. In deze ruimte bevindt zich een opslag en behandeling van various pigmenten en additieven. Zoals beschreven in de NPR 7910-2 dient opslag van brandgevaarlijke stoffen te worden gezoneerd vanwege het gevaar operation de vorming van stofwolken. Er moet een ruimte gezoneerd worden met een straal van 3 meter om elke opslag en om de weegruimte. Dit houdt in dat een ruimte moet worden gezoneerd als zone 22, zoals beschreven in Annex A.15. Het resulteert in een gebied zoals weergegeven operation zoneringstekening 0600-GX-100 sh.8 in Annex C. 1.1.3 06151 – 1 e verdieping lwf bordes, k-lijnen Zone 06051 omvat het lwf bordes. Operation dit bordes zijn de feeders bronnen voor stofwolken en stofafzetting. Een ruimte met een straal van 3 meter om de feeders moet worden gezoneerd. Gezien de grootte van het lwf bordes wordt het gehele bordes gezoneerd als zone 22, zoals beschreven in Annex A.19. Dit resulteert in een gebied zoals weergegeven operation zoneringstekening 0600-GX-100 sh.6 in Annex C.

Slide 14

Zone 21 Voorbeeld HAC tekening Zone 22

Slide 15

Aanpak ATEX Stap 3: Welk hardware/instrumentatie treffen we aan in de directe omgeving. Zijn Ex markeringen aanwezig en voldoen deze ook aan de stofeisen.

Slide 16

Risico break down

Slide 17

Site ATEX systems Explosieveiligheids record (EPD)" Algemene regels Site EPD Plant EPD GPR 37 Hazardous Area Classification Methodiek om explosiegebieden in kaart te brengen. Gebaseerd operation (Nederlandse praktijkrichtlijn Gas/clammy (NPR 7910-1) Stof (NPR 7910-2) Via EHS begin pagina - > ATEX

Slide 18

EPD

Slide 19

Beoordeling van mechanische ontstekingsbronnen

Slide 20

Beheersen van risico\'s In verband met de ATEX regelgeving is het noodzakelijk om explosieveiligheid niet alleen vanuit een elektrisch oogpunt te bekijken, maar nadrukkelijk ook de risico " s van mechanische apparaten mee te nemen. In NPR-7910 kennen we een gevarenzone indeling, gebaseerd operation de aanwezigheid van gevarenbronnen. We onderkennen hierbij proceed, primaire en secundaire gevarenbronnen. Om de gevaren van mechanische apparatuur mee te wegen worden operation analoge wijze de ontstekingsbronnen verdeeld in proceed, primaire en secundaire bronnen.

Slide 21

VOORBEELDEN VAN ONTSTEKINGSBRONNEN

Slide 22

Aanpak ATEX Bij de bestaande zone indeling wordt de zonering minder stringent als de gevarenbronnen minder vaak voorkomen en worden alleen de " normale " (remains proceed) ontstekingsbronnen meegenomen in de beschouwing. Analoog kan de zone minder stringent worden ingedeeld als de ontstekingsbron minder vaak voorkomt. R1 betekent dan een risico van de dezelfde ordegrootte als in Zone 1 R2 betekent een risico van dezelfde ordegrootte als in zone 2.

Slide 23

Aanpak ATEX Vergelijkbare risico\'s Figuur kan zo als volgt worden geïnterpreteerd: In zone 0/20 dienen zowel proceed with als primaire en secundaire ontstekingsbronnen beschouwd te worden en moet voor alle drie de situaties worden aangetoond dat de oppervlakte temperatuur onder de zelfontbrandingstemperatuur ligt. In zone 1/21 wordt ontsteking entryway secundaire bronnen niet beschouwd en geldt alleen voor proceed with en primaire ontstekingsbronnen de eis dat de oppervlakte temperatuur onder de zelfontbrandingstemperatuur blijft. In zone 2/22 worden alleen proceed ontstekingsbronnen beschouwd.

Slide 24

Voorbeeld Open/Dicht kleppen in zone 1/21

Slide 25

Voorbeeld Extruders in zone 2/22 X

Slide 26

Voorbeeld V-snaar in zone 1/21

Slide 27

Voorbeelden Taatslager Nautamenger Draaiende delen, noodzakelijk echter scraper te beschermen, Naast lagertemperatuur, ook additional CO detectie. Bestaand gear units voorzien van metalen koelfans. Vervangen of toepassen additional detectie? Gebruik heftrucks in zone 22, opslag van grondstoffen? Wel geen ex truck? Mobiele apparatuur… … blijft gezond verstand.

Slide 28

Project punten Kosten indikatie voor site: 3 MM Euro Project group 4 man extern/4 man assistant Doorlooptijd ruim 1 jaar Naast opvolging differing deel projecten Documentatie EPD\'s/GAP anlyses/and so forth. ATEX  Beheersen van de risico\'s

Slide 29

Vragen?

Recommended
View more...