BELANG VAN HET MULTIDISCIPLINAIR WERKEN .


88 views
Uploaded on:
Category: General / Misc
Description
BELANG VAN HET MULTIDISCIPLINAIR WERKEN. INHOUD. INHOUD. Wat is multidisciplinair werken?. INHOUD. Wat is multidisciplinair werken? Waarom multidisciplinair werken?. INHOUD. Wat is multidisciplinair werken? Waarom multidisciplinair werken? Hoe multidisciplinair werken?. INHOUD.
Transcripts
Slide 1

BELANG VAN HET MULTIDISCIPLINAIR WERKEN

Slide 2

INHOUD

Slide 3

INHOUD Wat is multidisciplinair werken?

Slide 4

INHOUD Wat is multidisciplinair werken? Waarom multidisciplinair werken?

Slide 5

INHOUD Wat is multidisciplinair werken? Waarom multidisciplinair werken? Tool multidisciplinair werken?

Slide 6

INHOUD Wat is multidisciplinair werken? Waarom multidisciplinair werken? Digger multidisciplinair werken? Taak van de kinesitherapeut binnen het multidisciplinair group.

Slide 7

WAT IS MULTIDISCIPLINAIR WERKEN?

Slide 8

WAT IS MULTIDISCIPLINAIR WERKEN? Medewerkers van verschillende disciplines bite the dust gaan samenwerken en zodoende instaan voor een kwaliteitsvolle zorgverlening.

Slide 9

… . Sociale dienst Verpleging/verzorging Logistiek Onderhoud Keuken Administratie BEWONER Directie Animatie Huisarts Ergotherapie Logopedie Familie Kinesitherapie

Slide 10

… . Sociale dienst Verpleging/verzorging Logistiek Onderhoud Keuken Administratie BEWONER Directie Animatie Huisarts Ergotherapie Logopedie Familie Kinesitherapie

Slide 11

WAT IS MULTIDISCIPLINAIR WERKEN?

Slide 12

WAT IS MULTIDISCIPLINAIR WERKEN? Het multidisciplinair group bepaalt aan welke doelen er wordt gewerkt, cultivator en wanneer hieraan wordt gewerkt.

Slide 13

WAT IS MULTIDISCIPLINAIR WERKEN? Het multidisciplinair group bepaalt aan welke doelen er wordt gewerkt, digger en wanneer hieraan wordt gewerkt. Het multidisciplinair opgesteld zorgplan is richtinggevend voor het handelen van alle afzonderlijke disciplines.

Slide 14

WAT IS MULTIDISCIPLINAIR WERKEN? Het multidisciplinair group bepaalt aan welke doelen er wordt gewerkt, cultivator en wanneer hieraan wordt gewerkt. Het multidisciplinair opgesteld zorgplan is richtinggevend voor het handelen van alle afzonderlijke disciplines. Werken met verschillende mensen geeft ook verschillende meningen dwz veel overleg en onderhandelen waarbij het belang van de bewoner centraal staat.

Slide 15

WAAROM MULTIDISCIPLINAIR WERKEN?

Slide 16

WAAROM MULTIDISCIPLINAIR WERKEN? Alleen het samenvoegen van ALLE informatie geeft een totaal beeld.

Slide 17

WAAROM MULTIDISCIPLINAIR WERKEN? Alleen het samenvoegen van ALLE informatie geeft een totaal beeld. Er wordt verder gekeken dan alleen het eigen vakgebied.

Slide 18

WAAROM MULTIDISCIPLINAIR WERKEN? Alleen het samenvoegen van ALLE informatie geeft een totaal beeld. Er wordt verder gekeken dan alleen het eigen vakgebied. Verschillende disciplines vullen mekaar optimaal aan.

Slide 19

WAAROM MULTIDISCIPLINAIR WERKEN? Alleen het samenvoegen van ALLE informatie geeft een totaal beeld. Er wordt verder gekeken dan alleen het eigen vakgebied. Verschillende disciplines vullen mekaar optimaal aan. Gemeenschappelijk iets bereiken waartoe je alleen niet in staat twisted.

Slide 20

10 BELANGRIJKE SUCCESFACTOREN

Slide 21

10 BELANGRIJKE SUCCESFACTOREN Wederzijds regard voor elkaars kennis en bekwaamheid

Slide 22

10 BELANGRIJKE SUCCESFACTOREN Wederzijds regard voor elkaars kennis en bekwaamheid Goed kunnen communiceren in groep

Slide 23

10 BELANGRIJKE SUCCESFACTOREN Wederzijds regard voor elkaars kennis en bekwaamheid Goed kunnen communiceren in groep Anderen kunnen betrekken in een discussie

Slide 24

10 BELANGRIJKE SUCCESFACTOREN Wederzijds regard voor elkaars kennis en bekwaamheid Goed kunnen communiceren in groep Anderen kunnen betrekken in een discussie Helder formuleren van de problematiek

Slide 25

10 BELANGRIJKE SUCCESFACTOREN Wederzijds regard voor elkaars kennis en bekwaamheid Goed kunnen communiceren in groep Anderen kunnen betrekken in een discussie Helder formuleren van de problematiek Boodschap afstemmen operation niveau van deelnemende disciplines

Slide 26

10 BELANGRIJKE SUCCESFACTOREN Wederzijds regard voor elkaars kennis en bekwaamheid Goed kunnen communiceren in groep Anderen kunnen betrekken in een discussie Helder formuleren van de problematiek Boodschap afstemmen operation niveau van deelnemende disciplines Adviserende en/of coordinerende rol kunnen vervullen

Slide 27

10 BELANGRIJKE SUCCESFACTOREN Wederzijds regard voor elkaars kennis en bekwaamheid Goed kunnen communiceren in groep Anderen kunnen betrekken in een discussie Helder formuleren van de problematiek Boodschap afstemmen operation niveau van deelnemende disciplines Adviserende en/of coordinerende rol kunnen vervullen Geen competitie; wel coöperatie

Slide 28

10 BELANGRIJKE SUCCESFACTOREN Wederzijds regard voor elkaars kennis en bekwaamheid Goed kunnen communiceren in groep Anderen kunnen betrekken in een discussie Helder formuleren van de problematiek Boodschap afstemmen operation niveau van deelnemende disciplines Adviserende en/of coordinerende rol kunnen vervullen Geen competitie; wel coöperatie Correcte en relevante verslaggeving

Slide 29

10 BELANGRIJKE SUCCESFACTOREN Wederzijds regard voor elkaars kennis en bekwaamheid Goed kunnen communiceren in groep Anderen kunnen betrekken in een discussie Helder formuleren van de problematiek Boodschap afstemmen operation niveau van deelnemende disciplines Adviserende en/of coordinerende rol kunnen vervullen Geen competitie; wel coöperatie Correcte en relevante verslaggeving Evaluatie en bijsturing

Slide 30

10 BELANGRIJKE SUCCESFACTOREN Wederzijds regard voor elkaars kennis en bekwaamheid Goed kunnen communiceren in groep Anderen kunnen betrekken in een discussie Helder formuleren van de problematiek Boodschap afstemmen operation niveau van deelnemende disciplines Adviserende en/of coordinerende rol kunnen vervullen Geen competitie; wel coöperatie Correcte en relevante verslaggeving Evaluatie en bijsturing Willen luisteren naar elkaar en bereidheid tot het sluiten van een compromis in bepaalde gevallen

Slide 31

Taak kine binnen het multidisciplinair group

Slide 32

Taak kine binnen het multidisciplinair group Meewerken aan het opstellen, uitvoeren en opvolgen van het zorgplan van de individuele bewoner

Slide 33

Taak kine binnen het multidisciplinair group Meewerken aan het opstellen, uitvoeren en opvolgen van het zorgplan van de individuele bewoner Meedenken over de kwaliteit van de zorg binnen de instelling en deze mee bewaken

Slide 34

Taak kine binnen het multidisciplinair group Meewerken aan het opstellen, uitvoeren en opvolgen van het zorgplan van de individuele bewoner Meedenken over de kwaliteit van de zorg binnen de instelling en deze mee bewaken Deelnemen aan de multidisciplinaire bewonersbesprekingen en teamvergaderingen

Slide 35

Taak kine binnen het multidisciplinair group Meewerken aan het opstellen, uitvoeren en opvolgen van het zorgplan van de individuele bewoner Meedenken over de kwaliteit van de zorg binnen de instelling en deze mee bewaken Deelnemen aan de multidisciplinaire bewonersbesprekingen en teamvergaderingen Adviserende en/of coordinerende functie betreffende: - valpreventie – fixatie – tilbeleid - zit-en ligcomfort - decubitusbeleid - ergonomie - loophulpen – rolstoelen … .

Slide 36

DE WIJZE WAAROP DIT MULTIDISCIPLINAIR WERKEN GEBEURT IS AFHANKELIJK VAN INSTELLING TOT INSTELLING.

Slide 37

DE WIJZE WAAROP DIT MULTIDISCIPLINAIR WERKEN GEBEURT IS AFHANKELIJK VAN INSTELLING TOT INSTELLING. MAATWERK IS BELANGRIJK!

Slide 38

Voorbeeld RVT met 98 bewoners 75 tot 80 % zwaar zorgbehoevend 3 afdelingen Kinesitherapeuten zijn niet afdelingsgebonden Aantal kinesitherapeuten: 3

Slide 39

Voorbeeld Wekelijkse instructions per afdeling RVT vergadering Kine – hence – diensthoofdenvergadering Palliatief supportteam Ethisch comité

Slide 40

Wekelijkse preparation per afdeling Deelnemers: -hoofdverpleegkundige -verpleging/verzorging -therefore/animatie -kine -sociale dienst Duurtijd: +/ - 30 min for every week Doel: bewonersbespreking

Slide 41

RVT vergadering Deelnemers: -directie -CRA -hoofdverpleegkundigen -kine -thus/animatie -sociale dienst Duurtijd: +/ - 2u for every maand Doel: bespreking van alle RVT bewoners

Slide 42

Kine – Ergo - Diensthoofden - vergadering Deelnemers: -directie -hoofdverpleegkundigen -kine -consequently/animatie Duurtijd: +/ - 1u30 for each maand Doel: algemene werking en systems binnen de instelling

Slide 43

Palliatief supportteam Deelnemers: -directie -CRA -hoofdverpleegkundigen -kine - sociale dienst Duurtijd: +/ - 2u for every 3 maanden Doel: palliatieve werking van de instelling bespreking palliatieve bewoners

Slide 44

Ethisch comité Deelnemers: -directie -CRA -kine -Hoofdverpleegkundige Duurtijd: +/ - 2u for each 3 maanden Doel: bespreking ethische aspecten o.a. protection, fixatie;euthanasie

Slide 45

Multidisciplinair werken vraagt: INZET ENGAGEMENT SAMENWERKING … MAAR IS EEN MUST !!!

Recommended
View more...