Bilgisayar Ag Sistemleri .


36 views
Uploaded on:
Category: People / Lifestyle
Description
Bilgisayar Ağ Sistemleri. Sizce bilgisayar ağları neden var?. Ağ Kurulumuna Neden Gerek Duyulmuştur?. * Kaynakların Paylaşmak * Bilgiyi Paylaşmak * Yazılımda Standartlaşma. Bilgisayar Ağları. Ağ Nedir?
Transcripts
Slide 1

Bilgisayar Ağ Sistemleri

Slide 2

Sizce bilgisayar ağları neden var?

Slide 3

Ağ Kurulumuna Neden Gerek Duyulmuştur? * Kaynakların Paylaşmak * Bilgiyi Paylaşmak * Yazılımda Standartlaşma

Slide 4

Bilgisayar Ağları Ağ Nedir? Birden çok bilgisayarın, çeşitli iletişim ortamları vasıtasıyla, kaynakları paylaşmak üzere, birbirleri ile iletişim kurduğu ortamdır. Kaynaklar Nelerdir? Bilgi Yazılımlar Hard disk Yazıcı Yedekleme Ünitesi Vb…

Slide 5

Iletişim Ortamları

Slide 6

Kablolu Iletişim Ortamları En çok kullanılan kablo çeşitleri : Eş eksenli kablo (koaksiyel) Çift burgulu kablo Fiber optik kablo

Slide 7

Koaksiyel (Eş Eksenli) Kablo Televizyon kablosunun daha esnek ve ince olanıdır. Bakır tellerden ve üzerinde manyetik korumadan ibarettir.

Slide 8

Koaksiyel Kablo, BNC Konnektör, BNC T Konnektör

Slide 9

Koaksiyel (Eş Eksenli) Kablo Konnektörü BNC (British Naval Connector) konnektör

Slide 10

Koaksiyel (Eş Eksenli) Kablo Konnektörü Bunu Sakın Yapmayın!!

Slide 11

Tipik 10Base2 Ağı Uygulaması

Slide 12

Çift Burgulu Kablolar (Twisted-Pair) Tek (örneğin dahili hatlarda), dört (oldukça yaygındır) veya sekiz çift kablodan oluşabilir UTP (Unshielded Twisted Pair) STP (Shielded Twisted Pair)

Slide 13

Çift Burgulu Kablolar (Twisted-Pair)

Slide 14

Çift Burgulu Kablolar (Twisted-Pair) IEEE standartlarına göre; 10Base-T (10 Mbps), 100Base-T (100 Mbps) ve 1000Base-T (1000 Mbps) ağlarında bir kablo en fazla 100 m olabilir.

Slide 15

Çift Burgulu Kablo Konnektörü Bu tür kablolar RJ-45 konnektörü ile bilgisayar bağlanır.

Slide 16

Çift Burgulu Kablo Konnektörü

Slide 17

Çift Burgulu Kablo Konnektörü

Slide 18

10BaseT star-transport topoloji kullanan ethernet kablolama sistemini tanımlar. 10 makisumun hızı yani 10Mbit çalıştığını T harfi kullanılan kabloyu belirtir(Twisted Pair) * Node-Node arasındaki kablo uzunluğu 100m\'yi geçmez.

Slide 19

Fiber Optik Kablo 1966 yılında Charles Kao ve George Hockham cam fiber üzerinden veri aktarımı da yapılabileceği fikrini ortaya attılar. Sonraki dönemlerde fiber üzerindeki kayıp oranları o kadar az seviyelere indirildi ki, fiber veri aktarımı için bakır\'a göre çok daha avantajlı bir konuma geldi. Fiber\'in en önemli özelliği elektomanyetik alanlardan hiç etkilenmemesidir.

Slide 20

Fiberin Iç Yapısı

Slide 21

Fiber Optik Kablolar 70 Km\'ye kadar uzayabilen geniş alanlarda, elektriksel sinyallerden etkilenmeden yüksek kapasiteli iletişim ortamı sağlamada kullanılır.

Slide 22

Fiber Optik Kablolar Gelen elektriksel sinyalleri ışık sinyallerine çevirir. Işık fiber optik kabloda dengeli bir şekilde yol alır ve buna mod denir.

Slide 23

Fiber Optik Kablo Çeşitleri

Slide 24

Kablosuz Ağ Teknolojileri Mikrodalga ve RF Teknolojileri Mikrodalga Antenler Bluetooth Hücresel şebekeler Kızıl Ötesi Teknolojisi Infrared teknolojisi Lazer teknolojisi

Slide 25

Ağ Mimarileri ve Topolojileri

Slide 26

Bilgisayar Ağ Mimarisi Istemci-Sunucu/Sunucu Temelli (Client-Server, Server based) Türdeş (Peer-to-Peer) Mimari

Slide 27

Client/Server ve Peer to Peer Lan daki bütün bilgisayarlar birbirlerine bağlı olmalarına rağmen birbirleriyle iletişim kurmak zorunda değildirler. Makineler arasındaki iletişimin şekline bağlı olarak iki esas lan tipi vardır.Bunlara Client/Server ve Peer to Peer ağlar denir.

Slide 28

Client/Server Her bilgisayarın istemci veya sunucu olmak üzere ayrı bir rolü vardır. Sunucularda özel işletim sistemleri bulunur. Her sunucu belli bir iş üzerinde uzmanlaşabilir.( Dosya sunucusu, Yazıcı Sunucusu, E-posta sunucusu vb.) Istemciler diğer istemcilerle değil yalnızca sunucularla iletişim kurarlar. Istemcilerde standart işletim sistemleri ya da özel işletim sistemleri olabilir.

Slide 29

Peer to Peer Her bilgisayar eşittir ve erişim hakları onaylanmış ağdaki diğer bilgisayarlarla iletişim kurabilirler. Eşler arası ağda her bilgisayar trim istemci sew sunucu olarak görev alır. Teorik olarak bir sınır olmamasına rağmen 10 dan fazla bilgisayarda performan büyük oranda düşer.

Slide 30

Ağ Işletim Sistemleri Türdeş Mimariler Için; Microsoft Windows for Workgroups vb… Istemci-sunucu/Sunucu Temelli Linux Unix Windows NT 4.0, Windows Server 2000/2003 Novell Netware

Slide 31

Coğrafi Açıdan Bilgisayar Ağları Bilgisayar ağları coğrafi yerleşimleri açısından üç temel gruba ayrılırlar Yerel alan ağları ( L ocal A rea N etwork) Geniş Alan Ağları ( W ide A rea N etwork) Şehirsel Alan Ağları ( M etropolitan A rea N etwork)

Slide 32

Ağ Türleri LAN (Local Area Network) Oda, bina veya binalar arası MAN (Metropolitan Area Network) 3-30 mil, bir şehirde WAN (Wide Area Network) Tüm dünyada

Slide 33

Yerel Alan Ağları (LAN) (YAA) Yerel alan ağları, okullar, şirketler, hastaneler gibi küçük yerleşim bölgelerindeki bilgisayarların birbirlerine bağlanmasıyla oluşurlar. Temel amaç bilgisayarların bazı donanımları paylaşmasını sağlamaktır. Örneğin bir odada 10 bilgisayar var. Her bilgisayarın sürekli yazıcı kullanması gerekli. Eğer ağ ortamı yoksa, bunu  ya hepsine ayrı yazıcı bağlayarak halledersiniz ya da kim doküman çıkaracaksa o kişi  dokümanını diskete kaydedip yazıcının bağlı olduğu bilgisayardan çıkış alarak sorunu halleder. Burada bahsettiğimiz birinci yöntem masraflı bir yöntem, ikinci yöntem ise çalışma performansını düşüren ve zaman kaybına sebep olan bir yöntem. Bu sorunu ufak bir ağ kurarak ve yazıcının kullanım sıklığına bağlı olmak kaydıyla ağ\'a bağlı bir blah iki bilgisayara yazıcı kurup bu yazıcıları da ağ\'daki diğer bilgisayarların kullanımı için paylaşıma açabiliriz. Böylece fix maddi yönden tasarruf sağlarız trim de çalışma performansını arttırırız.

Slide 34

Geniş Alan Ağları (WAN) (GAA) Bir ülke ya da dünya çapında yüzlerce veya binlerce kilometer mesafeler arasında iletişimi sağlayan ağlardır. Coğrafi olarak birbirinden uzak yerlerdeki (şehirlerarası/ülkelerarası) bilgisayar sistemlerinin veya yerel bilgisayar ağlarının (LAN) birbirleri ile bağlanmasıyla oluşturulur. Genellikle kablo ya da uydular aracılığı ile uzak yerleşimlerle iletişimin kurulduğu bu ağlarda çok sayıda iş istasyonu kullanılır. WAN\'lar üzerinde on binlerce kullanıcı ve bilgisayar çalışabilir. Şirketinizin Ankara, Izmir ve Istanbul şubelerini bir WAN bağlantısı ile birleştirdiğinizde, Ankara\'da bulunsanız bile Istanbul\'daki bir makineyi tıpkı önündeymiş gibi yönetebilirsiniz. Diğer örnekler olarak bankalar, kargo ve şehirler arası toplu taşımacılık şirketleri verilebilir.

Slide 35

Şehirsel Alan Ağları (MAN) MAN\'lar bir şehir içindeki farklı bölgelerdeki LAN\'ları bağlamak için kullanılır. LAN\'ın kapsadığı alandan daha geniş, fakat WAN\'ın kapsadığından daha dar mesafeler arası iletişimi sağlayan ağlardır. Genellikle şehir içi bilgisayar sistemlerinin birbirleriyle bağlanmasıyla oluşturulur.

Slide 36

Ağ Topolojileri

Slide 37

Topoloji nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşeceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır. Fiziksel topoloji: Ağın fiziksel olarak nasıl görüneceğini belirler (Fiziksel katman) Mantıksal topoloji: Bir ağdaki veri akışının nasıl olacağını belirler (Veri iletim katmanı)

Slide 38

Ağ topoloji türleri Doğrusal (Bus Topology) Halka (Ring Topology) Star-wired ring Yıldız (Star Topology) Star-wired transport Ağaç (Tree Topology) Karmaşık (Mesh Topology)

Slide 39

Doğrusal (Bus) Topoloji Bir kablo yol olarak düşünülürse, bu yol üzerindeki her bir durak ağda bir düğümü (hub terminali/cihazı) temsil etmektedir. Bu tek kabloya; bölüm (portion), omurga (spine), trunk denilebilir.

Slide 41

Doğrusal Topoloji - (Avantaj ve Dezavantajları) Avantajları: Ağa bir bilgisayarı bağlamak oldukça kolaydır Daha az uzunlukta kablo gerektirir. Dezavantajları Omurga kabloda bir bozulma veya kesilme olursa tüm ağ bağlantısı kesilir. Kablonun sonunda sonlandırıcı (Terminator) olmalıdır. Ağda sorun olduğunda sorunun nerden kaynaklandığını bulmak zaman alıcı olabilir. Tek başına tüm bir binanın ağ çözümü için genellikle kullanılmamaktadır. Çarpışma

Slide 42

Halka(Token Ring) Topoloji IBM tarafından geliştirilmiştir. Mantıksal olarak bir daire şeklinde tüm düğümlerin birbirine bağlanması.

Slide 43

Halka(Token Ring) Topoloji Token (Jeton) (3 byte\'lık) bu düğümler arasında dolaşan bilgidir.

Slide 45

Halka Topoloji Halka içersindeki bir bilgisayar bozulursa tüm ağ bağlantısı kesilir. Çarpışma olasılığı düşüktür. Şu anda halka topolojilerde UTP, STP kablo kullanılmaktadır. Kind halka topolojiler; 4 Mbps (CAT3 UTP), daha sonra 16 Mbps(CAT4 ve üstü veya STP Tip 4) çalışmaktadır. Halka topolojiye uygun ethernet kartları; 4 veya 16 Mbps\'da çalışır.

Slide 46

Yıldız (Star) Topoloji Tüm düğümlerin ortak bir merkeze (örneğin, center point, switch) bağlanmasıdır.

Slide 47

Yıldız (Star) Topoloji

Slide 48

Yıldız Topoloji (Avantaj ve Dezavantajları) Avantajları: Ağı kurmak kolaydır Bir bilgisayara bağlı kablo bozulduğunda ağın çalışması etkilenmez. Ağdaki sorunları tespit etmek kolaydır. Dezavantajları Hub kullanıldığında ağ trafiği artar. Doğrusala göre daha fazla uzunlukta kablo gerektirir. Center point veya Switch bozulduğunda tüm ağ çalışmaz

Recommended
View more...