D NYADA VE T RKIYE DE ANTIBIYOTIK KULLANIMI .


82 views
Uploaded on:
Category: Sports / Games
Description
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Dr. Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 50 yıldır en yaygın ve en fazla kullanılan ilaç grubu antibiyotiklerdir
Transcripts
Slide 1

DÜNYADA VE TÜRKİYE\'DE ANTİBİYOTİK KULLANIMI Dr. Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

Slide 2

50 yıldır en yaygın ve en fazla kullanılan ilaç grubu antibiyotiklerdir " Direnç, toplum sağlığını tehdit eden en büyük tehlikelerden biridir ve her zamankinden daha çok önemsenmektedir " House of Lords Select Committee on Science and Technology (1998). 7 th Report. The Stationery Office, London, UK Infeksiyon hastalıkları ülke ekonomilerine önemli yük getirmektedir Sağlık sistemindeki yeni yapılanmalar, maliyetin öncelik almasına neden olmaktadır Jarvis WR. Contaminate Control Hosp Epidemiol 1996; 17: 490-495

Slide 3

Antibiyotiklerin büyük kısmı toplumda ve poliklinik hastalarında kullanılır Beilby J, Marley J, et al. Clin Infect Dis 2002; 34: 55-64 Hastanede en fazla gideri olan ilaç grubu, antibiyotiklerdir Toplam ilaç tutarının %20-50\'si Col NF, O\'conor RW, Rev Infect Dis 1987 Suppl 3: S232-S243 Kunin CM, et al. Rev Infect Dis 1990; 12:12-19 Pestotnik SL, et al. Ann Intern Med 1996; 124: 884-890 Stobberingh E, et al. J Antimcrob Chemother 1993; 32: 153-161

Slide 4

Çocuklar, Antibiyotik kullanımının ve Dirençli patojen oranlarının yüksek olduğu bir gruptur Garcia-Rey C, Aguilar L, et al. J Clin Microbiol 2002; 40: 2959-2963 1990\'lı yılların başlarında, ABD\'de 15 yaşından küçük çocukların yılda ortalama bir kez antibiyotik reçetesi aldığı Bunun başlıca solunum yolu infeksiyonu için olduğu Bu reçetelerin önemli bir kısmının gereksiz olduğu bildirilmiştir MCCaig LF, Hughes JM. JAMA 1995; 273: 214-219 Barden LS, Dowell SF, et al. Clin Pediatr 1998; 37: 665-671 Bauchner H, Pelton SI, Klein JO. Pediatrics. 1999; 103: 395-401

Slide 5

Çok fazla antibiyotik reçetesinin nedenleri Kullanmama riskinin verdiği endişe Kültür ve tedavi alışkanlıklarında farklılıklar Hasta beklentileri Yerel formülerler ve sağlık politikaları Direnç paterni Hwie JGR. Scand J Infect Dis 1983; 68-72 Mölstad S. Postulation. Lund Sweden: University of lund, 1990 Leibovici L, Berger R, et al. J Antimicrob Chemother 2001; 48: 535-540

Slide 6

Hekimin reçetesini etkileyen faktörler Eğitim Pazarlama etkinliği Antibiyotik kullanım rehberleri Sağlık politikaları Formülerler Ilacın edinilebilirliliği Ilacın fiyatı, dağıtımı, sağlık güvence kurumu tarafından ödenip ödenmemesi Burke JP, Pestotnik SL. Curr Opin Infect Dis 1997; 10: 289-291 Echols RM, Kowalsky SF. J Infect Dis 1984; 150: 803-807 John JF, Fishman NO. Clin Infect Dis 1997; 24: 471-485

Slide 7

Ilaç kullanım çalışmaları Belli bir periyod süresinde Belli bir uygulamanın sonucunu takip etmek amacıyla Genellikle depo istatistikleri veya küçük topluluklarda yapılan araştırmalara dayanmaktadır Direnç maliyeti hesaba katılmamaktadır Antibiyotik satışlarının, ulusal ve uluslararası karşılaştırılması güçtür Antibiyotik kullanımı hakkında elde edilen sağlıklı veriler bireysel hasta tedavisine dayanmalıdır Resi D, et al. J Antimicrob Chemother 2003; 52: 282-286 Cars O, et al. Lancet 2001; 357: 1851-1853

Slide 8

Hasta açısından perspektif 5379 kişi Ingiltere, Fransa, Belçika, Türkiye, Italya, Fas, Kolombiya, Ispanya, Tayland Uyumsuzluk önemli bir sorun Kendini iyi hissetme Ilaç uyumsuzluğunda davranış paternleri tanımlanmış Tip A, kısa süre Tip B, eksik doz Pechere JC. Clin Infect Dis 2001; 33(Supll 3): 170-173

Slide 9

Evdeki bilgisayardan tedaviyi tamamlama ve ilaç artıme slaytını koy

Slide 10

Reçetesiz antibiyotik kullanım oranı %32 (9 ülkede unlawful) Fas, Tayland, Türkiye ve Kolombiya\'da antibiyotik beklentisi yüksek Antibiyotik yazılması için hekime baskı var Antibiyotik kullanımı için yakınmalarını abartma (%11) Pechere JC. Clin Infect Dis 2001; 33(Supll 3): 170-173

Slide 11

Türkler ve Kolombiyalılar en duygusal hasta grubu Onlara göre antibiyotikler; Güçlü ilaçlardır Bağışıklık sistemini güçlendirirler Anneler; Solunum yolu infeksiyonlarını çok önemsiyorlar Tedaviye karar vermede, kendilerini doktordan daha yetkin olarak düşünüyorlar Pechere JC. Clin Infect Dis 2001; 33(Supll 3): 170-173

Slide 12

Avrupa Birliği ülkelerinde 1999 yılında, 13.288 ton antibiyotik tüketildi %65\'i insan tıbbında %29\'u veteriner hekimlikte %6\'sı büyüme faktörü olarak kullanıldı AB ülkelerinde, antibiyotiklerin büyüme faktörü olarak kullanımı yasaklandığından veteriner hekimlikte kullanılan bölümü azalmıştır Kümmerer K. J Antimicrob Chemother 2003; 52: 5-7

Slide 13

Altı Avrupa ülkesinin 21 yoğun bakım ünitesinde antibiyotik kullanımının çok heterojen olduğu gösterilmiştir European Strategy for Antibiotic Prophylaxis (ESAP) tarafından hazırlanan bir ön rapor Avrupa ülkelerinde direnç oranları arasında çok büyük fark vardır Europe Antimicrobial Surveillance System

Slide 14

15 Avrupa ülkesinde 1993-1997 yılları arasında 7 ülkede antibiyotik kullanımında artış En fazla Ingiltere (%34) ve Lüksemburg (%12) 5 ülkede antibiyotik kullanımında azalma En fazla Isveç (%21) ve Yunanistan (%4) En sık kullanılan antibiyotikler geniş spektrumlu penisilinler Sefalosporin kullanımı en fazla Yunanistan , en az Hollanda \'da Rakamlardaki farklılık Bakteriyel infeksiyon farklılığına bağlı değil Doktor ve hasta alışkanlıkları, tarih, kültür, eğitim ve sosyal farklara bağlı Cars O, et al. Lancet 2001; 357: 1851-1853

Slide 17

Oral kullanılan antibiyotiklerin satışı, Fransa \'da Almanya \'dan 3 kat fazla Penisiline duyarlı olmayan pnömokok oranı Fransa\'da %43 Almanya\'da % 7 Harbarth S, et al. Emerg Infect Dis 2002

Slide 18

Italya \'da antibiyotik kullanımı, 22.7 DDD/1000 kişi En sık kullanılan antibiyotikler sefalosporinler, geniş spektrumlu beta laktam antibiyotikler ve makrolidler Penisilin V, kuzey Italya\'da kind 15 ilaç içinde değil En çok antibiyotik yazılan yaş grubu, çocuklar 1190 reçete/1000 çocuk/yıl Resi D, Milandri M, et al. J Antimicrob Chemother 2003; 52: 282-286

Slide 19

Danimarka \'da poliklinik düzeyinde antibiyotik kullanımı azdır Poliklinik hastasına yazılan oral sefalosporinlerin geri ödemesi yoktur En fazla antibiyotik kullanımı >80 yaş (20.1 DDD/1000kişi/gün). Çocuklarda 429 reçete/1000 çocuk/yıl Resi D, Milandri M, et al. J Antimicrob Chemother 2003; 52: 282-286

Slide 20

2000 yılında Isveç\'te 38 erişkin YB ve infeksiyon hastalıkları ünitesinde YB üniteleri arasında 4 kata varan antibiyotik kullanım farkı var 7/33\'ünde yazılı antibiyotik kullanım rehberi var 32/34\'ünde alınan antibiyotik kararı hasta dosyasına yazılıyor 15/34\'ünde, haftada en az 5 kez düzenli infeksiyon hastalıkları kliniği viziti alıyor Antibiyotik kullanımı hakkında yıllık rapor oranı %75-90 Izole edilen etkenlerin tür ve direnç oranlarıyla ilgili rapor oranı %17-40 Walther SM, et al Acta Anaesthesiol Scand 2002; 46: 1075-1081

Slide 21

Kısıtlanan antibiyotiklerin kullanımı daha az 3. ve 4. kuşak Sefalosporinler Karbapenem Amikasin Florokinolon Glikopeptidler Tikarsilin/klavülonik asit Piperasilin/tazobaktam Walther SM, et al Acta Anaesthesiol Scand 2002; 46: 1075-1081

Slide 22

Isveç\'te STRAMA projesi ile 1993-97 yılları arasında Antibiyotik kullanımında %20 azalma Özellikle makrolid kullanımında azalma 0-6 yaş arasında kullanımda azalma Antibiyotik satışlarında bölgeler arası farkta azalma Bütün Iskandinav ülkelerinde antibiyotik satışında azalma görülmüştür Mölstad S, Cars O.Scand J Infect Dis 1999; 31: 191-195

Slide 23

Norveç \'teki antibiyotik kullanımı, diğer endüstriyel ülkelere göre daha iyi durumdadır Insanda ve veteriner hekimlikte kullanılan antibiyotikler yalnız eczanelerde satılmaktadır Tüm alanlarda antibiyotiklerin kayıtları, Norvegian Medicinal Depot AS tarafından tutulur Sınırlı sayıda antibakteriyel ajan, büyüme güçlendirici ajan olarak kullanılmaktadır Antibiyotikler, eczaneden alındığı için promosyonel faaliyetler yapılamaz

Slide 24

Ilaç fiyatları Norveç\'te ilaç otoriteleri tarafından belirlenir Yeni ilaçların kabulü ile ilgili çok katı politika uygulanmaktadır 1 Ocak 1994 tarihine kadar, Norveç ilaç ruhsat komisyonu, ilacın kullanım iznini, yalnızca "ihtiyaç\'\' ibaresi olduğu taktirde vermekteydi Bu tarihten sonra \'European Economic Area Agreement\' anlaşmasına göre bu uygulama kaldırıldı

Slide 25

Hırvatistan \'da 1990-94 yılları arasında, toplam antibiyotik kullanımı azalmış, 1995-97 arasında artmıştır Haziran 1997 yılında kısıtlı antibiyotik kullanımı kind defa kullanıma girdi Piperasilin, seftazidim, seftriakson, sefoperazon, seftibuten, imipenem, amikasin, siprofloksasin, pefloksasin ve vankomisin 1997\'den sonra antibiyotik kullanımı azaldı Vlahovic-Palcevski V, et al. Assistant J Clin Pharm Therapeut 2003; 41: 287-293

Slide 26

Avustralya Gelişmiş ülkeler arasında, antibiyotik kullanım oranları en yüksek olan ülkeler arasındadır Dar spektrumlu antibiyotik kullanımını cesaretlendiren yazılı rehberlere ve protokollere rağmen, gereğinden fazla geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı vardır South M, Royle J, et al. Med J Aust 2003; 178: 207-209

Slide 27

ABD 1985 yılında tedavi amaçlı kullanım 1100 ton, katkı maddesi olarak kullanım 7000 ton 2000 yılında ABD\'de antibiyotik üretimi 16.200 ton Bunun %70\'i kümes hayvanı çiftliklerinde 1997 verilerine göre antibiyotik harcamalarının maliyeti and

Recommended
View more...