Decreet Grond-en Pandenbeleid: mogelijkheden en verplichtingen ... .


43 views
Uploaded on:
Description
Decreet Grond- en Pandenbeleid: mogelijkheden en verplichtingen voor het lokale bestuur bij het woonbeleid. Brugge, 26 november 2009 Pieter Van Vlaenderen. agenda. Decreet Grond- & Pandenbeleid: kader Bindend Sociaal Objectief Verplicht te doen voor lokale besturen
Transcripts
Slide 1

Decreet Grond-en Pandenbeleid: mogelijkheden en verplichtingen voor het lokale bestuur bij het woonbeleid Brugge, 26 november 2009 Pieter Van Vlaenderen

Slide 2

plan Decreet Grond-& Pandenbeleid: kader Bindend Sociaal Objectief Verplicht te doen voor lokale besturen Facultatief te doen voor lokale besturen Nog enkele opmerkelijkheden

Slide 3

Decreet GPB: achtergrond Aansturen van de grond-en pandenmarkt: Publiek doel (recht operation betaalbaar wonen, Vlaams regeerakkoord 2004-2009) realiseren through zowel stimulerende als dwingende maatregelen Komen tot een geïntegreerd grond-en pandenbeleid Via efficiënte afstemming van bestaande en nieuwe instrumenten

Slide 4

Decreet GPB: tool kit Gereedschapskist van boosts en sancties om "slapende" gronden en panden te activeren Principe = eerst stimuleren, dan sanctioneren Instrumenten om het aanbod sociaal en betaalbaar wonen te stimuleren Staat naast bestaande instrumenten: RUP, recht van voorkoop, afbakening bijzondere gebieden, onteigening…

Slide 5

Decreet GPB: wetgevend kader Reglementair kader Decreet 27 maart 2009 betreffende het grond-en pandenbeleid (B.S. 15 mei 2009, inwerkingtreding operation 1 september 2009) Uitvoeringsbesluiten enlist onbebouwde percelen (BVR 10 juli 2008, gewijzigd 5 juni 2009) observing "wonen in eigen streek" (BVR 19 juni 2009) belastingsvermindering renovatieovereenkomsten (BVR 19 juni 2009) kapitaalschaderegeling (BVR 3 juli 2009) activeringsheffing onbebouwde percelen (BVR 3 juli 2009) leegstandregister (BVR 10 juli 2009) http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/wetgeving/uitvoeringsbesluiten/UB_GPB.html

Slide 6

Decreet GPB: sleutelbegrippen Bescheiden/Sociaal woonaanbod (Art. 1.2, 1° en 16°) Nulmeting (Art. 4.1.1, Art. 7.3.6) Bindend sociaal objectief (Art. 4.1.2, Art. 7.3.7-8) Normen (Art. 4.1.7–15; Art. 4.2.1-4) Actieprogramma (Art. 4.1.7) Plangebieden (Art. 4.1.12–15; Art. 4.2.4) Lasten (Art. 4.1.16–26; Art. 4.2.5–8) Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen (Art. 1.2, 20° en 21°)

Slide 7

Decreet GPB: Dwarsverbanden Wonen - RO Boek 2, titel 2, hoofdstuk 3 : Register van onbebouwde percelen Boek 4 : Maatregelen betreffende betaalbaar wonen Titel 1: Verwezenlijking van een sociaal woonaanbod (bindend sociaal objectief) Titel 2: Verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod Boek 7, titel 2, hoofdstuk 5 : wijz. Decreet RO Boek 7, titel 2, hoofdstuk 8 : wijz. BVR inhoud RUP\'S

Slide 8

Vooraf: Bindend sociaal objectief Gemeentelijke omschrijving van sociaal woonaanbod te realiseren tegen 2020 Houdt voor de gemeentelijke overheid een rechtsplicht in om streefpercentage te halen Op premise van nulmeting (31.12.2007) Omvat drie luiken: sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels Vanuit Vlaams large scale objectief verdeling over provincies operation premise van huishoudenaantallen Huur: 8125; koop: 3846; kavels: 183

Slide 9

Vooraf: Bindend sociaal objectief Huur: bij decreet over de gemeenten; koop en kavel: entryway deputatie over gemeenten Huur: > 9% vrijgesteld < 3% additional inhaalbeweging Meer realiseren dan BSO: woonbeleidsconvenant

Slide 10

Verplicht te doen Register onbebouwde percelen Meten druk operation bouwgronden Oppervlakte (semi-)publieke bouwgronden berekenen Gemeentelijk actieprogramma Afkondigen BSO Sociale last bij bouw-en verkavelingsvergunningen Normen in RUP\'s/BPA\'s Leegstandsregister opmaken Begrotingsopmaak \'wonen in eigen streek\' Facultatief te doen Beleidskeuzes grond-en pandenbeleid Gemeentelijk reglement sociaal wonen Gemeentelijke verordening bescheiden wonen Sociale woonbeleidsconvenant Leegstandsambtenaar Heffing operation leegstand Heffing operation onbebouwde percelen Mogelijkheden voor de gemeente

Slide 11

Register onbebouwde percelen (art. 2.2.5) Meten druk operation bouwgronden Oppervlakte (semi-)publieke bouwgronden berekenen Gemeentelijk actieprogramma Afkondigen BSO Sociale last bij bouw-en verkavelingsvergunningen Normen in RUP\'s/BPA\'s Leegstandsregister opmaken Begrotingsopmaak \'wonen in eigen streek\' Monitoringinstrument Overzicht onbebouwde percelen met potentie tot bebouwing Bijsturing van het huidige enlist: toevoegen van een veld met eigenaarstype Via geo-loket Verplicht te doen

Slide 12

Register onbebouwde percelen Meten druk operation bouwgronden (art. 3.2.14) Oppervlakte (semi-)publieke bouwgronden berekenen Gemeentelijk actieprogramma Afkondigen BSO Sociale last bij bouw-en verkavelingsvergunningen Normen in RUP\'s/BPA\'s Leegstandsregister opmaken Begrotingsopmaak \'wonen in eigen streek\' Meten crossing tussen woningbehoefte en bouwpotentieel Enkel indien geen activeringsheffing is ingevoerd Halfjaarlijks Gevolg: eventueel verplichte invoering activeringsheffing Verplicht te doen

Slide 13

Register onbebouwde percelen Meten druk operation bouwgronden Oppervlakte (semi-)publieke bouwgronden berekenen (art. 4.1.7 & 7.3.9) Gemeentelijk actieprogramma Afkondigen BSO Sociale last bij bouw-en verkavelingsvergunningen Normen in RUP\'s/BPA\'s Leegstandsregister opmaken Begrotingsopmaak \'wonen in eigen streek\' Berekenen gezamenlijke oppervlakte onbebouwde bouwgronden en kavels van Vlaamse besturen en Vlaamse (semi-)publieke rechtspersonen (uitz. sociale woonorganisaties) Telkens bij herziening RSV Eerste maal tegen oktober 2009, geldend tot 2020 Verplicht te doen

Slide 14

Register onbebouwde percelen Meten druk operation bouwgronden Oppervlakte (semi-)publieke bouwgronden berekenen Gemeentelijk actieprogramma (art. 4.1.7) Afkondigen BSO Sociale last bij bouw-en verkavelingsvergunningen Normen in RUP\'s/BPA\'s Leegstandsregister opmaken Begrotingsopmaak \'wonen in eigen streek\' Bijdrage aan de realisatie van het BSO 25% gezamenlijke oppervlakte onbebouwde bouwgronden en kavels eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen aanwenden voor sociaal woonaanbod Overleg! Verplicht te doen

Slide 15

Register onbebouwde percelen Meten druk operation bouwgronden Oppervlakte (semi-)publieke bouwgronden berekenen Gemeentelijk actieprogramma Afkondigen BSO (workmanship. 4.1.2) Sociale last bij bouw-en verkavelingsvergunningen Normen in RUP\'s/BPA\'s Leegstandsregister opmaken Begrotingsopmaak \'wonen in eigen streek\' Conform gemeentedecreet (craftsmanship. 186) Kan pas na vastlegging van het objectief koopwoningen en kavels (entryway deputatie) Intussen van rechtswege de verplichting tot opleggen van de sociale last en normen in planologie (zie verder) Verplicht te doen

Slide 16

Register onbebouwde percelen Meten druk operation bouwgronden Oppervlakte (semi-)publieke bouwgronden berekenen Gemeentelijk actieprogramma Afkondigen BSO Sociale last bij bouw-en verkavelingsvergunningen (art.4.1.8-4.1.11&4.2.1-4.2.3) Normen in RUP\'s/BPA\'s Leegstandsregister opmaken Begrotingsopmaak \'wonen in eigen streek\' "grote" bouw/verkavelingsprojecten >10 loten of >0,5 ha Groepswoningbouw ≥ 10 woningen Appartementen ≥ 50 Anti-saucissonnering % te realiseren sociale woningen én bescheiden woningen % afhankelijk private of publieke gronden Uitzonderingen (art.4.1.11 & 7.3.12) Verfijning in een reglement sociaal wonen Verplicht te doen

Slide 17

Register onbebouwde percelen Meten druk operation bouwgronden Oppervlakte (semi-)publieke bouwgronden berekenen Gemeentelijk actieprogramma Afkondigen BSO Sociale last bij bouw-en verkavelingsvergunningen Normen in RUP\'s/BPA\'s (art. 4.1.12-4.1.13 & 4.2.4) Leegstandsregister opmaken Begrotingsopmaak \'wonen in eigen streek\' Verplicht als BSO niet is bereikt Bij bestemmingswijziging Voorwaarden arrange Gewestelijk Provinciaal/gemeentelijk van WUG, WRG naar wonen Min. 0,5 ha Kan ook bij omzetting van landbouw, bos, overiggroen, reservaat en natuur of landelijk gebied uit BPA % afhankelijk private of publieke gronden Verplicht te doen

Slide 18

Register onbebouwde percelen Meten druk operation bouwgronden Oppervlakte (semi-)publieke bouwgronden berekenen Gemeentelijk actieprogramma Afkondigen BSO Sociale last bij bouw-en verkavelingsvergunningen Normen in RUP\'s/BPA\'s Leegstandsregister opmaken (art. 2.2.6-2.2.9) Begrotingsopmaak \'wonen in eigen streek\' Vanaf 01.01.10 Overdracht van Vlaams enlist automatisch Eigen enlist zelf aftoetsen Via geo-device Leegstaand gebouw: helft van totale opp. Niet overeenkomstig de functie aangewend gedurende 12 opeenvolgende maanden Leegstaande woning: gedurende 12 opeenvolgende maanden niet aangewend als woning Geen cumul met Leegstaande bedrijfsruimten Inventaris ongeschikt/onbewoonbaar Wel cumul met inventaris verwaarlozing Verplicht te doen

Slide 19

Register onbebouwde percelen Meten druk operation bouwgronden Oppervlakte (semi-)publieke bouwgronden berekenen Gemeentelijk actieprogramma Afkondigen BSO Sociale last bij bouw-en verkavelingsvergunningen Normen in RUP\'s/BPA\'s Leegstandsregister opmaken Begrotingsopmaak (art. 3.2.23) \'wonen in eigen streek\' I.g.v. leegstandsheffing Bij opmaak van begroting wordt minstens een identical van de geïnde heffingen aangewend voor operationalisering gemeentelijk woonbeleid Verplicht te doen

Slide 20

Register onbebouwde percelen Meten druk operation bouwgronden Oppervlakte (semi-)publieke bouwgronden berekenen Gemeentelijk actieprogramma Afkondigen BSO Sociale last bij bouw-en verkavelingsvergunningen Normen in RUP\'s/BPA\'s Leegstandsregister opmaken Begrotingsopmaak \'wonen in eigen streek\' (art. 5.1.1-5.3.3) Blankenberge, Bredene, De Haan, Middelkerke, Oudenburg, Zuienkerke Gronden en constructies gelegen in WUG operation datum inwerkingtreding decreet Overdrachtsvoorwaarde: Hebben van een voldoende band met de gemeente (6 j wonen; werken in gemeente; maatschappelijke/familiale/sociale/economische band) Beoordeling entryway provinciale commissie Verplicht te doen

Slide 21

Beleidskeuzes grond-en pandenbeleid (art. 2.2.4) Gemeentelijk reglement sociaal wonen Gemeentelijke verordening b

Recommended
View more...