EGA .


37 views
Uploaded on:
Description
EGA. Euskara atala. AZTERKETAREN GAINEKO INFORMAZIOA. EGA –HISTORIA ETA ANTOLAKUNTZA ALTE ETA KALITATEA NOLA SORTZEN DA? NOLA ZUZENTZEN DA? DATUEN ANALISIA EMAITZAK EMATEKO ERA ERREKLAMAZIOAK AZTERKETA IKUSTEA BALIOKIDETZAK AURREKO DEIALDIEN GAINEKO INFORMAZIOA.
Transcripts
Slide 1

EGA Euskara atala

Slide 2

AZTERKETAREN GAINEKO INFORMAZIOA EGA –HISTORIA ETA ANTOLAKUNTZA ALTE ETA KALITATEA NOLA SORTZEN DA? NOLA ZUZENTZEN DA? DATUEN ANALISIA EMAITZAK EMATEKO ERA ERREKLAMAZIOAK AZTERKETA IKUSTEA BALIOKIDETZAK AURREKO DEIALDIEN GAINEKO INFORMAZIOA

Slide 3

AZTERKETAREN GAINEKO INFORMAZIOA EGA: historia estimated time of arrival antolakuntza Euskararen Gaitasun Agiria, EGA, Nafarroako Gobernuak ematen duen titulu ofiziala da estimated time of arrival euskara maila jakin bat egiaztatzen du. Agiri hori lortzeko, proba batzuk gainditu behar dira. Ahoz zein idatziz behar bezala ulertzeko estimated time of arrival adierazteko gai lair hiztunari ematen zaio EGA. 1976. urtean Euskaltzaindia hasi zen Euskararen Gaitasunaren agiria zertifikatzen. Erakunde horrek agiria emateari utzi zionean, Nafarroako Gobernuari eskatu zion modu formalean kudeatzeko. Nafarroako Gobernuak 1985ean hartu zuen bere pick up EGA emateko ardura. Hurrengo urtean, Nafarroako Gobernuak estimated time of arrival Eusko Jaurlaritzak izen bereko bi agirien baliokidetza adostu zuten. Hezkuntza Departamentuko Eskolako Hizkuntzen Plangintza Zerbitzuko Euskara Atalak antolatu estimated time of arrival kudeatzen ditu EGA probak. Hezkuntza Departamentuko kontseilariak EGA Batzordeko estimated time of arrival Epaimahai Ofizialetako kideak izendatzen ditu estimated time of arrival ondorengo eginkizunen ardura ematen bite the dust: - Agiria eskuratzeko probak antolatu, diseinatu estimated time of arrival gainbegiratzea. - Proben prestatzaileak hautatzea. - Erreklamazioei eman beharreko erantzuna koordinatzea. - Probak ebaluatzeko estimated time of arrival zuzentzeko irizpideak ezarri estimated time of arrival begiratzea.

Slide 4

AZTERKETAREN GAINEKO INFORMAZIOA 2) ALTE estimated time of arrival kalitatea ALTE (Association of Language Testers in Europe) Europako hizkuntz aztertzaileen elkartea da. 1990ean sortu zen estimated time of arrival, gaur egun, Europa osoko 31 erakundez ordezkaturiko 26 hizkuntza elkartzen ditu. Proba zure eskura iritsi baino lehen, kalitatezko azterketa prestatzea da gure kezka nagusia, ongi zehazturiko jarraibide batzuen arabera. Nafarroako Gobernuko EGA ALTEko partaide afiliatua da. Erakunde horrek gutxieneko zenbait betebehar –estandar-zehaztu ditu, estimated time of arrival jokabide kode batean bildu, proben kalitatea ziurtatzeko estimated time of arrival homologatzeko: Jokabide kodea Gutxieneko estandarrak

Slide 5

AZTERKETAREN GAINEKO INFORMAZIOA 3) Nola sortzen da? 3.1.) Ikuspegi teoriko-praktikoa Gure proba euskararen erabileraren gaitasun maila ebaluatzeko diseinatuta dago, azterketariaren lau trebetasun nagusitan oinarriturik: irakurriaren ulermena, entzunaren ulermena, idatzizko ekoizpena estimated time of arrival elkarreragina, estimated time of arrival ahozko ekoizpena estimated time of arrival elkarreragina. Azterketariaren gaitasun orokorraren maila erabileran ikusten ahal da: egoera errealetan, ahoz estimated time of arrival idatziz, testuak ulertzeko estimated time of arrival adierazteko gaitasunean, bere ezagutzatik abiatuta, estimated time of arrival bere trebetasunak estimated time of arrival baliabideak erabiliz. Gaitasun orokor hori, komunikatiboa, alegia, gaitasun linguistikoa, pragmatikoa, soziolinguistikoa estimated time of arrival estrategikoa martxan jartzearen ondorioa da. Eredu horren arabera, EGA probak lagin edo erakusgarri bat dira non azterketariaren gaitasuna erakusten sanctum, hau da: benetako komunikazio egoeretan balego bezala , jarduera linguistiko batzuk modu egokian aurrera eramateko gaitasuna erakusten ahal du azterketariak. Beraz, ebaluazioak aintzat hartzen du hautagaiak testuinguru komunikatiboetan aritzeko duen gaitasuna. Hortaz, zehaztapen hauetan argi definitzen estimated time of arrival kontuan hartzen ditugu ondoko alde hauek: partehartzaileak, arloak, komunikazio gaiak, komunikazio atazak, komunikazio jarduerak estimated time of arrival estrategiak, testu-motak estimated time of arrival testu-generoak, testuen luzera, testuen abiadura, azentuaren argitasuna... Sakondu nahi duzu?

Slide 6

AZTERKETAREN GAINEKO INFORMAZIOA 3) Nola sortzen da? 3.2.) Prozedura ALTEk estimated time of arrival Europako Kontseiluak proposaturiko Azterketaren Zehaztapenen Eredua jarraiki, EGA Azterketaren zehaztapen orokorrak prestatu dira. Dokumentu honetan oinarriturik, aditu-talde batek galderak estimated time of arrival materialak sortzen estimated time of arrival aukeratzen ditu, benetako testuak estimated time of arrival kanalak erabiliz: egunkariak, aldizkariak, eleberriak, irratsaioak... Azterketen kalitatea egiaztatzeko, materialak probatzen dira, estimated time of arrival horrela, informazioa lortzen da, behin-betiko azterketak prestatzeko. Horrela jakin dezakegu zein izanen cave thing bakoitzaren zailtasun-neurria, diskriminazioa, fidagarritasuna... Itemek ezaugarri batzuk bete behar dituzte, baliagarriak izateko: esaterako, % 25/30eko diskriminazio indizea izanen dute, gutxienez; hau da, C1 maila erakusteko balio beharko dute. Hurrengo adibideekin saiatuko gara azaltzen zer esan nahi dugun.

Slide 7

AZTERKETAREN GAINEKO INFORMAZIOA Hona bi adibide, bata egokia estimated time of arrival bestea baztertzekoa: Atariko probako 36. itemean, % 51k D aukera hautatu dute estimated time of arrival erantzun zuzena da. 9. itemean ere, antzeko emaitza ikusten da (% 55ek aukeratu dute erantzun zuzena, B, alegia). Beraz, bi itemak dira onargarriak, zailtasunaren ikuspuntutik. Diskriminazio indizeak bi emaitza alderatzen ditu: galdera bakoitzekoa estimated time of arrival azterketa osokoa. Azterketarien emaitzak lau multzotan sailkatzen ditugu: 4= oso nota altua, 3 estimated time of arrival 2=tarteko notak estimated time of arrival 1= oso nota baxua. Logikaz, emaitza onak lortu dituzten azterketariek thing guztiak ongi edo oso ongi egin beharko lituzkete. Itemak desegokitzat joko dira azterketa hobekien egin dutenek gaizki egiten badituzte. Orain begiratu adibideari: 36. itemean 4. multzoko gehienek D –erantzun zuzena-aukeratu dute estimated time of arrival 1. multzokoek B erantzuna –erantzun okerra-. Thing honen diskriminazio indize altuak (RIT: 0,41) esaten digu bere lana ongi bete duela estimated time of arrival egokia dela azterketarako. 9. itemean, berriz (RIT: - 0,13), 1. multzokoek 4.ekoek baino hobeto erantzun dute. Horrek esan nahi du proba hau osotara okerrago egin dutenek ongi egin dutenek baino hobeki erantzun dutela. Segur aski itemaren planteamendua ez zen argia, edo beste aukerak (adibidez An) ez ziren egokiak. Horren ondorioz, thing hau moldatu edo baztertu eginen da. Dagoen-dagoenean ez du balio.

Slide 8

AZTERKETAREN GAINEKO INFORMAZIOA 4) Nola zuzentzen da? 4.1.) Atariko Proba osoa irakurgailu optikoaren bidez zuzentzen da. Aukera anitzeko proba denez, erantzun zuzenak lehenago finkatu dira estimated time of arrival zuzenketa guztiz objektiboa da. Hala ere, emaitzak jasotzen direnean, estimated time of arrival publiko egin baino lehen, irakurle optikoak emandako emaitzak Euskara Atalean berriro egiaztatzen dira. Zuzenketa bikoitzak ez dela akatsik izan bermatzen du.

Slide 9

Gai? Zuzenketa fitxa 2010eko balorazio eskalak (atazari egokituak) EGA - Balorazio eskala orokorrak EEMB C1eko deskribatzaile argigarriak AZTERKETAREN GAINEKO INFORMAZIOA 4.2.) Ekoizpenak Ekoizpenen zuzenketaz EGA Epaimahai Ofiziala arduratzen da. Esperientzia handiko euskara irakasleek estimated time of arrival teknikariek osatzen dute epaimahaia. Zuzenketa bikoitza: bi zuzentzailek zuzentzen dituzte proba GUZTIAK , idatziak estimated time of arrival ahozkoak, ondoren azalduko dugun prozeduraren arabera: Proba idatzia Plika sistema erabiltzen da, anonimotasuna gordetzeko. Zuzentzaile bakoitzak bere nota jartzen du. Ondoren, binaka, zuzentzaileak ados jartzen dira nota erabakitzeko (gai/ez gai). Adostasunik lortzen ez bada, epaimahaiak ematen du nota.

Slide 10

BALORAZIOA ESKALA AZTERTZAILE 1 (Parte-hartzailea) AZTERKETARI 1 AZTERTZAILE 2 (Ikuslea) AZTERKETARI 2 BALORAZIO ESKALA Oharrak hartu AZTERKETAREN GAINEKO INFORMAZIOA 4.2.) Ekoizpenak Ahozko proban ondoko eskema erabiltzen dugu: Azterketariek binaka egiten dute proba, aurrez aurre jarrita. Aztertzaileetako batek oharrak hartzen dituen bitartean, besteak azterketarien lanak antolatzen ditu. Proba bukatu estimated time of arrival gero, bi aztertzaileek erabakiko dute ea azterketariak GAI izan diren egokitutako ataza aurrera eramateko, ezarritako irizpideen arabera.

Slide 11

AZTERKETAREN GAINEKO INFORMAZIOA 5) Datuen analisia Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentua 2005ean hasi zen EGAren 3 proben ikerketa estatistikoa egiten. Horren helburuak hauexek dira: Egokitzapen soziologikoa egiteko asmoarekin, azterketarien ondorengo ezaugarrien analisia egiten da: ama-hizkuntza, jatorria, bizitokia, gizonezkoa edo emakumezkoa, adina, titulazioa, murgiltze ereduan ikasi izana... Proben fidagarritasuna ziurtatzea: probaren baitan, thing guztiak egokiak diren maila neurtzeko (barneko baliotasuna). Deialdi desberdinetako azterketak alderatzea, haien arteko baliokidetasuna egiaztatzeko asmoz. Informazioa biltzea, EGA azterketa Europako Erreferentzi Markoarekin lotzeko. Sakondu nahi duzu?

Slide 12

AZTERKETAREN GAINEKO INFORMAZIOA 5) Datuen analisia Adibidea: 2010eko Atariko Probaren emaitzak. (1. deialdia).

Slide 13

AZTERKETAREN GAINEKO INFORMAZIOA 5) Datuen analisia Azterketaren emaitzak kontuan hartuta, ikerketa estatistikoak egiten dira: materialak probatu direnean lortutako emaitzak estimated time of arrival azterketan izandako emaitzak erkatzen dira. Prozedura Materiala probatzeko fasean egindako aurreikuspena bete sanctum ala ez aztertu behar da, azterketa osoari estimated time of arrival thing bakoitzari dagokionez. Lehen paratu dugun adibidea gogoratzen badugu, 36. itema aukeratu genuen egokia iruditu zitzaigulako, baina ongi funtzionatu zuen 2008ko ekaineko deialdian, benetako azterketarien aurrean? 2008ko ekaineko deialdian, 40. itema izan zen. Materialen proban, % 51k asmatu zuten, estimated time of arrival 2008an, % 53k; beraz, aurreikuspenak bete ziren. Ez du diskriminatu 1. proba-fasean bezain ongi, baina, hala ere, azterketarien multzoak ongi bereizi ditu, 4. taldeak 1. taldeak baino askoz hobeto egin du-estimated time of arrival. Honek guztiak esan nahi du thing hau ongi aukeratu zela estimated time of arrival nahi genuena neurtu zuela.

Slide 14

AZTERKETAREN GAINEKO INFORMAZIOA 5) Datuen analisia Zuzentzaileen lana estimated time of arrival irizpideen bateratzea Atariko proban zuzenketa erabat objektiboa da, baina proba idatzian estimated time of arrival ahozko proban zuzentzaileak pertsonak dira, estimated time of arrival aldagai subjektiboa sartzen da jokoan. Proba idatzian estimated time of arrival ahozkoan, zuzentzaileek emandako kalifikazioak biltzen dira, banaka estimated time of arrival binaka emandakoak. Datuokin ikerketa estatistikoa egiten da, irizpideetan zuzentzaileak bat datozela, estimated time of arrival, ondorioz, kalifikazioen fidagarritasuna estimated time of arrival egonkortasuna bermatzen di

Recommended
View more...