Egyedi statisztikai rendszerek.


47 views
Uploaded on:
Category: Product / Service
Description
Elemzés, becslés, előrejelzés hatékony matematikai statisztikai módszerekkel Egyedi statisztikai rendszerek MultiRáció Kft. Kisterületi Munkaügyi Statisztikai Rendszer Kérdőíves adatfelvétel mintavételi hibájának kiszűrése 1992 óta településszintű havi idősoros adatbázis
Transcripts
Slide 1

Elemzã©s, becslã©s, elå‘rejelzã©s hatã©kony matematikai statisztikai mã³dszerekkel Egyedi statisztikai rendszerek MultiRáció Kft.

Slide 2

Kisterã¼leti Munkaã¼gyi Statisztikai Rendszer Kã©rdå‘ã­ves adatfelvã©tel mintavã©teli hibã¡jã¡nak kiszå±rã©se 1992 óta telepã¼lã©sszintå± havi idå‘soros adatbã¡zis Magyarã¡zã³ vã¡ltozã³: regisztrã¡lt munkanã©lkã¼liek Terã¼leti kiigazã­tã¡s: becslå‘fã¼ggvã©nyek Idå‘soros kiigazã­tã¡s: Kalman-szå±rå‘ Tã©rkã©pes megjelenã­tã©s Webes lekã©rdezå‘ felã¼let

Slide 3

A KMSR folyamatã¡brã¡ja

Slide 4

A KMSR szã¡mã­tã¡stechnikai felã©pã­tã©se

Slide 5

? Elemzã©s ? ? Meglã©vå‘ adatbã¡zisok vizsgã¡lata Javaslat új adatkã¶rã¶k bevonã¡sã¡ra Mã³dszerek kivã¡lasztã¡sa Tesztelã©s pilot-rendszereken Pã©lda: Vã­zfogyasztã¡s elå‘rejelzã©se Milyen magyarã¡zã³ vã¡ltozã³kat vã¡lasszunk ? Regressziã³s modell vagy Kalman-szå±rå‘ ? Mennyire hatã©kony a modell ?

Slide 6

Vã­zmå±vek - modellvã¡lasztã¡s Magyarã¡zã³ vã¡ltozã³k kivã¡lasztã¡sa elå‘rejelzã©si hatã¡konysã¡g optimalizã¡lã¡sã¡val

Slide 7

Becslã©s Mintavã©teli és egyã©b hibã¡k kiszå±rã©se és a hiba becslã©se Pã©ldã¡k: KMSR becslå‘fã¼ggvã©nyek – tã©rbeli korrekciã³ Kalman-szå±rå‘ â€“ idå‘beli korrekciã³

Slide 8

Elå‘rejelzã©s Modellezã©s és/vagy statisztika Magyarã¡zã³ vã¡ltozã³k Regresszi㳠Állapottã©r modell Kalman-szå±rå‘ Referenciamunkã¡k: Pénzügyminisztérium – kã¶ltsã©gvetã©s Vízművek-vã­zfogyasztã¡s

Slide 9

Vã­zmå±vek - elå‘rejelzã©s

Slide 10

Vã­zmå±vek - elå‘rejelzã©s

Slide 11

KIM3 - elå‘rejelzã©s A kã¶ltsã©gvetã©s få‘ bevã©teli és kiadã¡si fejezeteinek havi elå‘rejelzã©se Haszna: finanszã­rozã¡s optimalizã¡lã¡sa

Slide 12

Tã©rkã©pes diagrammok A MagyarOffice irodai programcsomag hasznã¡latã¡val Terã¼leti adatok megjelenã­tã©se Szã­nezã©s és diagramok (oszlop, torta) Szabadon megadhatã³ terã¼leti egysã©gek

Slide 13

Megvalã³sã­tã¡s A szã¡mã­tã¡stechnikai megoldã¡s Webes alkalmazã¡sok Könnyű kezelni Több felhasznã¡lã³ Távoli elã©rã©s Könnyen karbantarthatã³ Nyã­lt

Recommended
View more...