Eigen Kracht: Ei van colombus Workshop operation congres GGZ 10 .


44 views
Uploaded on:
Category: Art / Culture
Description
Wat is Eigen Kracht ?Wat weten we ondertussen over Eigen Krachtconferenties ?Hoe verhouden EKC
Transcripts
Slide 1

Eigen Kracht: Ei van colombus ? Workshop operation congres GGZ – 10/09/09 Mattias Bouckaert en Gert Vits www.eigen-kracht.be

Slide 2

Wat is Eigen Kracht ? Wat weten we ondertussen over Eigen Krachtconferenties ? Tool verhouden EKC & hulpverlening zich ? Tool inspireert EKC "klassieke" zorg in CGG ?

Slide 3

Hoe het begon Jullie "hulpverlening" is BIZAR en BRUTAAL (Maori) Maak toch de kring groter Respecteer ons als eigenaars van het probleem: Laat ons alleen overleggen. Laat de regie bij ons.

Slide 4

\'Family Group Conferencing\' Aanmelding Voorbereiding entryway onafhankelijk coördinator (zes-tal weken) Conferentie Delen van informatie Besloten gedeelte Presentatie arrange Follow-up na drie maanden

Slide 5

Het gezin Janssens Aanmelding: "deze kinderen kunnen niet in dit gezin blijven" Hertaling: "Digger kan de veiligheid van de kinderen gegarandeerd worden ?"

Slide 6

Nonkel Frank Nancy Papa Oma Kristien Kevin 12j Tante Bie Buurman Jonas 9j Meter Karel Kiara Bompa Mama Peter Scoutsleidster

Slide 7

Een arrange voor Kevin & Jonas GSM met vier nummer in geprogrammeerd, pass on ze 24u/24u mogen bellen als ze zich niet veilig voelen. Daddy gaat naar AA. Nonkel Frank belt minstens maandelijks om daddy aan te moedigen. Bompa brengt de jongens elke week naar de scouts

Slide 8

Een internationaal suksesverhaal Een wettelijk verankerd recht in Nieuw-Zeeland Internationaal uitgezaaid Toepassing in justitie, in psychiatrie, ... In Nederland vertaald als \'Eigen Kracht conferenties"

Slide 9

En Vlaanderen ? Voor 2003: Losse interesse 2004-2005: GGZ Vlaams-Brabant: extend weglopers (KBS) opleiding coordinatoren in Nederland eerste conferentie 2006: autonome vzw "EKC.be" 2006-2007: extend preventiedienst BJ Vlaams-Brabant & Brussel Eerste preparing in Vlaanderen 6 Conferenties

Slide 10

En in Vlaanderen - 2 2008: extend Limburg Tweede preparing 9 conferenties 2008-2009: 2 conferenties operation eigen initiatief van voorzieningen (begeleidingstehuis, OBC) Momenteel: 18 conferenties gebeurd. Onderhandelingen met provincie Limburg, Proximusfoundation, IJH Vlaams-Brabant en Vlaamse overheid.

Slide 11

Waar blijven de cijfers ? 70 % van aanmeldingen leidt tot conferenties, binnen zes tot acht weken 96 % van conferenties leidt tot een veilig arrange. Gemiddeld 13 deelnemers 80 % van de afspraken is voor familie, 20 % voor hulpverlening. Familie is betrouwbaarder in nakomen van afspraken Hoge tevredenheids-scores (8/10).

Slide 12

\'Families aan zet\' = follow-up operation drie en negen maanden: EKC installeert sneller veiligheid dan klassieke hulp, gelijke afname van aantal zorgpunten. www.piresearch.nl

Slide 13

Waarin zit de kracht van Eigen Kracht ? - 1 In besloten deel circuleert information pass on anders niet gedeeld zou worden. Eigen keuzes werken beter (cfr. Onderzoek naar indicatiestelling psychotherapie) Plannen zijn automatisch integraal (wonen, vrije tijd, onderwijs, ...) Familie heeft geen wachtlijsten, werkt ook na de uren Onafhankelijke coordinatoren, operation independent premise

Slide 14

Waarin zit de kracht van Eigen Kracht - 2 Proces >>>> Plan Van ontbinding/Systeem-erosie (verbrokkeling & fault raging, vermoeidheid, verzuring, … .) Naar opnieuw verbinding & gevoel van competentie (reaction capacity)

Slide 15

Welke doelgroep ?? "EKC is bedoeld om besluiten te nemen over de aanpak van problemen. Er is geen probleem waarbij een netwerk geen besluit kan nemen . Het gaat erom of de kring zich veilig genoeg voelt om bij elkaar te komen". www.eigen-kracht.nl

Slide 16

EKC & hulpverlening: de perfecte combinatie ? Perfecte begin voor hulpverlening: draagvlak, ingebed in een integraal arrange, zelf gekozen doelen, ... = Tijdswinst !! Proficient kan zich focussen operation zijn kerntaak Sluit aan bij belangrijke tendenzen: integrale hulp, versterken participatie, versterken mantelzorg Complementaire beweging aan wat binnen hulpverlening gebeurt (kring groter maken) Intervisie/supervisie multidisciplinaire groups Intersectoraal samenwerken

Slide 17

De praktijk: implementatie loopt zelden van een leien dakje ... \'fijn model,maar niet voor deze clienten\' Kan/moet onafhankelijk organizer geen hulpverlener zijn ? We hebben al zoiets ... Gezinnen hangen niet graag de vuile was buiten ...

Slide 18

(1) Fijn show, maar niet voor deze customer .... Need ze hebben geen netwerk … Want ze willen eigenaarschap van hun probleem zo snel mogelijk doorschuiven naar de master

Slide 19

We gaan ons een stinks "vreemde" gedragsnormen inkopen bij een deskundige, iemand bite the dust ons, ons kind, ons leven, onze verwachtingen, onze dromen niet kent. Naar hen luisteren lijkt efficienter dan het trage proces van zelf, of met de hulp van familie en vrienden te ontdekken cultivator we goede ouders kunnen zijn … Op pass on manier doe je afstand van je eigendomsrecht operation de oplossing, van kans operation creativiteit en betrokkenheid. (Rosenfeld)

Slide 20

(2) Onafhankelijk facilitator… Inderdaad dezelfde vaardigheden nodig als een goede hulpverlener Toch "Niet in loonverband verbonden aan voorzieningen" Andersoortige inzet Start zonder replenishing Kan niet als master aangesproken worden Geen belangenconflicten

Slide 21

(3) We hebben al zoiets … Andere overlegmethodieken focussen vaak operation samenbrengen van hulpverleners Over customer (ronde tafel) Met de customer (\'habla con ella\') Brede beweging van \'group based care\' vb. Arrange, YAR, geweldloos verzet

Slide 22

(4) Niemand hangt graag zijn vuile was uit ...

Slide 23

Effecten van EKC operation professionele positionering Kadering Betrokkenheid professionele veld De cliënt als kruispunt Positionering als hulpverlener Vertrouwen, Verbinden en Kiezen

Slide 24

Zorgdimensie: ervaring K Bemoeizorg Verknoeizorg Bemoeizucht Verknoeizucht

Slide 25

Professionele veld en EKC B Interesse Nieuwe (tover-)formule? Koloniseren strengthening

Slide 26

Cliënt en hulpverlener Cliënt is kruispunt van informatie Hulpverlener/instantie is bepaald deskundig perspectief, beperkt Allerlei toenaderingswijzen, en – initiatieven EKC

Slide 27

Positie als cgg werker Syntheseplaats Doorwerkingsplaats (therapeutisch) Richtinggever, adviseerder Ouderrol/toezichtsrol … .  transparantie en bewuste keuze

Slide 28

Vertrouwen, verbinden en kiezen Vertrouwen: richting? Aspecten? Verbinden: cultivator ondersteunen operation versterkende wijze, welke methoden? Kiezen: beperkingen, keuze: grens met oordeel

Slide 29

Referenties Prof. Gaston Cluckers: psycho-dynamiek toegepast Prof. Mia Leysen: persoon en existentiële Prof. Chantal Van Audenhove: mtsch strct en keuze van de cliënt Prof. Paul Verhaeghe: reflecties over pos. werkveld en maatschappij Dhr. Ransack Van Pagée: EKC inhoudelijken maatschappelijk

Recommended
View more...