ELS INSTRUMENTS DE LA COBLA .


50 views
Uploaded on:
Description
ELS INSTRUMENTS DE LA COBLA. ELS INSTRUMENTS DE LA COBLA. La sardana Els instruments La col·locació. LA SARDANA. La sardana és una dansa tradicional catalana, que la balla un nombre indeterminat de balladors agafats de la mà, formant una rotllana i al so d’una orquestra anomenada cobla.
Transcripts
Slide 1

ELS INSTRUMENTS DE LA COBLA

Slide 2

ELS INSTRUMENTS DE LA COBLA La sardana Els instruments La col·locació

Slide 3

LA SARDANA La sardana és una dansa tradicional catalana, que la hotshot un nombre indeterminat de balladors agafats de la mà, formant una rotllana i al so d\'una orquestra anomenada cobla.

Slide 4

ELS INSTRUMENTS FLABIOL TAMBORÍ TIBLE TENORA TROMPETA TROMBÓ FISCORN CONTRABAIX

Slide 5

FLABIOL Instrument de vent fusta. És l\'encarregat de fer l\'entrada i els contrapunts. El toca la mateixa persona que el tamborí.

Slide 6

TAMBORÍ És l\'únic instrument de percussió de la cobla. El seu toc fa l\'acompanyament a les sardanes. El toca la mateixa persona que el flabiol.

Slide 7

TIBLE Instrument de la família de vent fusta. Té un so agut. A la cobla en trobem 2.

Slide 8

TENORA Instrument de vent fusta, però té el pavelló metàl·lic. Sol fer la melodia. A la cobla en trobem 2. Té un so greu.

Slide 9

TROMPETA Instrument de vent metall, concretament el més agut de la família que trobem a la cobla. A la cobla n\'hi ha 2.

Slide 10

TROMBÓ Instrument de vent metall. Si a l\'orquestra són de vares, a la cobla hello there ha el de cylinders, amb un mecanisme comparable a la trompeta. A la cobla n\'hi trobem 1 .

Slide 11

FISCORN Instrument de vent metall. A la cobla n\'hi ha 2. És l\'instrument de vent metall més greu de la cobla.

Slide 12

CONTRABAIX És l\'únic instrument de corda de la cobla. Així com el de l\'orquestra té 4 cordes, el de cobla en té 3.

Slide 13

LA COL·LOCACIÓ La cobla està distribuïda en 2 fileres d\'instruments, en les quals a davant hello there ha els instruments de vent fusta (que toquen asseguts) i a darrera els de vent metall (que toquen drets). Així mateix, cada filera també s\'organitza segons l\'alçada del so dels instruments: els aguts a l\'esquerra dels espectadors i els greus a la dreta. El contrabaix està al mig de les 2 fileres a la dreta de tot.

Slide 14

LA COL·LOCACIÓ FILA DE DAVANT FILA DE DARRERA

Slide 15

FILA DE DAVANT tenores flabiol tamborí tibles

Slide 16

FILA DE DARRERE contrabaix trompetes trombó fiscorns

Slide 17

SÍLVIA BRUGUÉS TIMONEDA FI

Recommended
View more...