G NES ISIG ININ KIMYASAL ENERJIYE D N S M .


77 views
Uploaded on:
Description
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ. giriş için tıklayın. Bu programda;. ATP molekülü ve yapısal özellikleri ATP molekülünün nasıl kullanıldığı Oksijensiz solunum ve glikoliz Etil alkol ve laktik asit fermantasyonu Fotosentez Fotosentezin evreleri Fotosenteze etki eden faktörler Kemosentez
Transcripts
Slide 1

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ giriş için tıklayın

Slide 2

Bu programda; ATP molekülü ve yapısal özellikleri ATP molekülünün nasıl kullanıldığı Oksijensiz solunum ve glikoliz Etil alkol ve laktik asit fermantasyonu Fotosentez Fotosentezin evreleri Fotosenteze etki eden faktörler Kemosentez Oksijensiz solunum ve evreleri Fotosentez,Oksijenli solunum ve Oksijensiz solunum benzerlik ve farkları Öğrenilecektir. Derse başla

Slide 3

KONULAR ATP FOTOSENTEZ KEMOSENTEZ SOLUNUM

Slide 4

Adenin Enerjinin Temel Molekülü ATP ATP\'nin Yapısı ATP, iki organik bileşik ve birbirine bağlanmış üç fosfat grubundan oluş_ muştur. Bu organik bileşiklerden biri azotlu baz olan adenin, diğeride 5 C\' lu şeker olan ribozdur. Adenin ile ribozun birleşmesi nükleoziti yapar.Bu birlikteliğe adenozin denir.Adenozinin bir fosfatla birleşmesinden AMP ,iki fosfatla birleşmesinden ADP ,üç fosfatla birleşmesinden ATP sentezlenmiş olur. ATP\'nin sentezlenmesine fosforilasyon denir. Riboz P Adenozin nükleozit Adenozin monofosfat (AMP) Adenozin difosfat (ADP) Adenozin trifosfat (ATP) ATP molekülünün şematik şekli

Slide 5

tersinir H O 2 Bir molekülü oluşturan atomların arasındaki bağlarda bulunan enerjiye kimyasal bağ enerjisi denir.ATP molekülündeki üç fosfat bağının sondan iki tanesi yüksek enerjilidir.Bu bağlar yüksek enerjili bağlar diye adlandırılır.Bu bağların hidrolizi ile 7300 kalorilik enerji açığa çıkar ve hücresel olaylarda kullanılır. ATP + ADP P + Enerji (7300 cal) ATP\'nin Canlılar Için Önemi Hücre, bütün yaşam olaylarının yapıldığı biyolojik bir sistemdir.içinde sürekli kimyasal bağ kurma ve çözme olayları gerçekleşmektedir.Bu sırada büyük enerji dönüşümleri Olmakta ve fazla enerji açığa çıkmaktadır.Hücre fazla enerjiden zarar görmez.çünkü hücre,enerji dönüşümlerini denetim altında kademeli olarak gerçekleştirir ve ATP\'de Depolar.ATP\'nin asıl enerji kaynağı güneştir.Güneş enerjisi fotosentez ile organik moleküllerin bağlarında kimyasal enerjiye dönüştürerek depolanır.Organik moleküller Hücre solunumu ile parçalanır,bu sırada açığa çıkan kimyasal enerji ile ATP sentezlenir. ATP fotosentez sırasında,besin moleküllerinin yapılmasında da enerji kaynağı olarak Kullanılır.

Slide 6

ATP Kullanımı Güneş enerjisi ATP Besin molekülleri Büyüme,üreme,haraket ATP Aktivasyon enerjisi Biyosentez tepkimeleri Oksijenli solunum Aktif taşıma Hareket ve kasılma Oksijensiz Solunum Sinirsel iletim Fosfat Isı ADP Hücrede enerji dönüşümleri

Slide 7

FOTOSENTEZ

Slide 8

GÜNEŞ IŞIĞ\'ININ KİMYASAL ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ GÜNEŞ IŞIĞI TAPRAK-TAKİTABAKALAR BO-YUNCA İLERLER. KİMYASAL ENERJİYE DÖNÜŞÜR. OLUŞAN ENERJİ BE-SİN ELDE ETMEK İÇİN HARCANIR.

Slide 9

FOTOSENTEZ Dünyada yaşayan tüm canlıların hayatında devamlı olarak enerji dönüşümü gerçekleşir. Bütün enerjilerin kaynağı güneştir. Klorofilli canlılar ışık enerjisini önce ATP\'ye,daha sonra kimyasal enerjiye fotosentez olayı ile dönüştürebilirler. Fotosentez ;inorganik maddelerden ışık enerjisi ardımı ile organik madde sentezinin gerçekleştirilmesidir. Uyarı: Fotosentezi gerçekleştiren canlılar;yeşil bitkiler,mavi-yeşil algler,fotosentetik bakteriler,öglena ve diğer alglerdir. Atmosferdeki oksijenin temel kaynağı alg\'lerdir.Yaz-kış sürekli fotosentez yaparlar.Bitkilerin çoğu kışın yapraklarını döker. Mantarlar ile bitkilerin klorofil taşımayan kök odunsu gövde kısımları fotosentez yapamazlar. Bitkilerin yaprak ve otsu gövdelerinde fotosentez en iyi şekilde gerçekleşir. Işık enerjisini kullanarak organik bileşikleri yapan bakterilerin tümüne birden Fotosentetik bakteriler adı verilir.

Slide 10

BİTKİ FOTOSENTEZİ BAKTERİ FOTSENTEZİ 6CO2+6H2O C6H12O6+6O2 CO2+2H2S (CH2O)n+2S+H2O (CH2O)n+H2O CO2+2H2 Elektron kaynakları H2 veya H2S dir. Klorofil pigmenti katalizör olarak görev yapar. Kullanılan hidrojen kaynağına göre yan ürünler değişir. Oksijen açığa çıkmaz. Kloroplastlar yoktur.Klorofil pigmenti sitoplazmada bulunur. Yan ürün olarak oksijen açığa çıkar. Elektron kaynakları sudur. Klorofil pigmenti katalizör olarak görev yapar. Klorofil pigmenti kloroplast içinde bulunur. Bitkiler atmosferdeki CO 2 - O2 oranını dengeler UYARI :Fotosentetik canlılarda klorofil.ışık,CO2 kullanımı ve organik madde sentezi ortak özelliktir.

Slide 11

klorofil IŞIK REAKSİYONLARI (Grana\'da) DEVİRLİ DEVİRSİZ FOTOSENTEZ REAKSİYONLARI Fotosentez ışık ve karanlık olmak üzere iki evrede gerçekleşir. Işık Iki evredede mutlaka ışık gereklidir. Klorofil fix elektron alıcı fix de vericidir. Karanlık evre reaksiyonları ışık olmasada yürütülür. Karanlık devre reaksiyonlarının gerçekleşebilmesi için,mutlaka ışık reaksiyonlarının gerçekleşmesi gerekir. H 2 O 2 2ATP 1 ATP+NADPH 2 KARANLIK DEVRE REAKSİYONLARI (Stroma\'da) CO 2 C 6 H 12 O 6

Slide 12

- e IŞIK REAKSİYONLARI 1. Devirli Fotofosforilasyon Işık enerjisi yardımı ile ATP sentezlenmesi olayına Fotofosforilasyon denir. Işık enerjisini soğurmuş olan klorofil-a yüksek enerjili bir elektronu ferrodoksine aktarır. Klorofil-a yükseltgenir, ferrodoksin indirgenir. Elektronlar daha sonra sırası ile plastokinon ve stokromlar tarafından tutularak, klorofil molekülüne geri dönerler. Bu geri dönüş sırasında elektronların serbest kalan enerjisinden yararlanılarak ADP molekülüne fosfat grubu eklenir ve ATP üretilir. ışık ferrodoksin ADP+P ATP Klorofil-a Plastokinon ADP+P sitokromlar ATP Sonuç: 2 ATP UYARI: Devirli fotofosforilasyonda herhangi bir bileşiğin tüketimi olmaz. Hücrenin kazancı yalnız 2 ATP dir. Elektronlar sadece fofforilasyon amaçlı kullanılır.

Slide 13

- e 2. Devirsiz Fotofosforilasyon Işık enerjisinin soğurulmasıyla yüksek enerjili elektronlar klorofil-a \'dan ayrılır ve ferrdoksintarafından tutulur. Indirgenen ferrodoksin NADP koenzimi tarafından yükseltgenir. Elektron kazanan \'NADP suyun fotolizi ile açığa çıkan H protonu alarak \'NADPH2 haline geçer. Klorofil-a\' dan ayrılan elektronlar tekrar geri gönmediğinden devirsiz fosforilasyon adını alır. 2NADP ferrodoksin 2NADPH 2 ışık fotoliz + - 4H2O Klorofil-a 4H + 4OH 2H 2 O +O 2 Plastokinon ADP+P Klorofil-b sitokromlar ATP UYARI: Klorofil-a nın elektron kaynağı klorofil-b\'dir. Su;NADP için hidrojen, atmosfer için O2, klorofil için ise elektron kaynağıdır. Klorofil-b nin elektron kaynağı sudur. ışık

Slide 14

KARANLIK DERE REAKSİYONLARI Kloroplastların stromalarında gerçekleşir. Işık reaksiyonlarının devamı niteliğindedir, ışık reaksiyonları durunca karanlık devre reaksiyonları da otomatik olarak durur. Enzim denetiminde gerçekleştiğinden sıcaklık değişimlerine karşı oldukça hassasdır. RİBULOZ DİFOSFAT CO 2 ATP CALVİN DÖNGÜSÜ 2 FOSFOGLİSERİK ASİT 2ATP RİBULOZ FOSFAT 2 DİFOSFOGLİSERİK ASİT FRUKTOZ 6-FOSFAT 2NADPH 2 FOSFOGLİSERALDEHİT Karbon Devrinin Evreleri 5C\'lu şeker olan Ribuloz difosfata CO2 bağlanması ile 6C\'lu kararsız ara bileşik oluşur. Kararsız ara bileşik su alarak hemen 2 molekül 3C\'lu fosfo gliserik asite (PGA) ayrışır. PGA;ATP tarafından fosforize edilerek DPGA dönüşür. DPGA molekülleri NADPH2\'lerle reaksiyona girerek, redüklenir. Fotosentezdeki enerji akışı:Işık enerjisi ATP kimyasal bağ enerjisi şeklinde olur

Slide 15

KEMOSENTEZ Çeşitli mikroorganizmaların inorganik maddeleri okside edip, açığa çıkan kimyasal enerji ile yapılan CO2 özümlemesine Kemosentez denir. Güneş ışığı kullanılmaz. Nitrit ve nitrat bakterileri S,Fe,Sn,H2 ve CH4 bakterileri örnek olarak verilebilir. Kemosentez sayesinde, yeryüzündeki bütün organizmaların metabolik olaylarının temeli sayılan bazı elementlerin doğadaki devirsel değişimlerin tamamlanması ve dolaşımları sağlanmış olur. Inorganik maddelerin oksidasyonu ile inorganik ara ürünler meydana getirilir. Oksidasyon ile elde edilen enerji ise suyun parçalanmasında kullanılır.Bu olay sonucunda açığa çıkan oksijeni metabolik işlevlerinde harcar. Hidrojenler ise karbondioksitin indirgenmesi sırasında kullanılır.

Slide 16

SOLUNUM

Slide 17

SOLUNUM NEDİR? Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için sürekli enerji elde etmek zorundadır. Enerji ancak besin maddelerini yıkarak elde edilebilir. Canlıların besin maddelerini yıkarak enerji elde etmesine solunum denir.

Slide 18

SOLUNUM ÇEŞİTLERİ Bazı canlılar besinlerin yıkılmasında oksijen kullanırlar;yani OKSİJENLİ SOLUNUM yaparlar. Bazıları ise oksijen kullanamaz;yani OKSİJENSİZ SOLUNUM yaparlar.

Slide 19

GLİKOLİZ Canlılar ister oksijenli ister oksijensiz solunum yapsın başlangıç reaksiyonları glikolizdir. Glikozun pürivata parçalandığı bu reaksiyonlara glikoliz denir.

Slide 20

Glikoliz Reaksiyonları Stoplazmada gerçekleşir. Glikoz fruktoza dönüşür ve 2 PGAL(Fosfogliseraldehit)oluşur. PGAL ortamda bulunan NAD(NikotinAmidDinükleotid) ile NADH 2 oluşturur. Ortamda bulunan ADP\'ler ATP\'ye dönüşür.4 ATP sentezlenmiş olur.

Slide 21

OKSİJENSİZ SOLUNUM 2 tip oksijensiz solunum vardır. 1) Etil Alkol Fermantasyonu 2)Laktik Asit Fermantasyonu

Slide 22

EtilAlkol Fermantasyonu Bakteriler ve bazı mayalar tarafından gerçekleştirilir. Glikoz parçalandıktan sonra elde edilen pürivattan 1 CO 2 çıkarak Asetaldehit oluşturular Asetaldehit NADH 2 ile reaksiyona girerek onun Hidrojenlerini alır. Child ürün Etil Alkoldür.

Slide 23

Laktik Asit Ferman

Recommended
View more...