H DROSF R .


62 views
Uploaded on:
Category: Medical / Health
Description
HÜDROSFÄÄR. REET TUISK HAAPSALU GÜMNAASIUM 2009. VEERINGE. VEERINGE. MILLISED SFÄÄRID OSALEVAD SUURES VEERINGES? TOO NÄITEID, KUIDAS SÕLTUB VEE OLEKUST JA PAIKNEMISEST RINGLEMISE KIIRUS. VEE JAOTUMINE. MAAILMAMERI. SISEVEED. JÕED. VAIKNE OOKEAN ATLANDI OOKEAN INDIA OOKEAN
Transcripts
Slide 1

HÜDROSFÄÄR REET TUISK HAAPSALU GÜMNAASIUM 2009

Slide 3

VEERINGE

Slide 4

VEERINGE MILLISED SFÄÄRID OSALEVAD SUURES VEERINGES? Excessively NÄITEID, KUIDAS SÕLTUB VEE OLEKUST JA PAIKNEMISEST RINGLEMISE KIIRUS.

Slide 5

VEE JAOTUMINE MAAILMAMERI SISEVEED JÕED VAIKNE OOKEAN ATLANDI OOKEAN INDIA OOKEAN ARKTIKA OOKEAN e. PÕHJA-JÄÄMERI LÕUNA-JÄÄMERI JÄRVED PÕHJAVESI SOOD-RABAD MERED LAHED VÄINAD LIUSTIKUD TEHIS-VEEKOGUD

Slide 6

MAAKERA VEEBILANSS 4 3 7 P + Q = E 6 2 P = E + Q 1 5 MIS MOODUSTAVAD VEEBILANSI TULUPOOLE, MIS KULUPOOLE? KOOSTA MAAILMAMERE JA MAISMAA VEEBILANSS.

Slide 7

SADEMETERIKKAD PIIRKONNAD ÜLE 3000 MM/AASTAS: 1) EKVAATORI ÜMBRUSES, SEST … 2) BENGALI LAHE PÕHJA-JA IDARANNIK, SEST … ÜLE 2000 MM/AASTAS: 1) PÕHJA-AMEERIKA LOODERANNIK, SEST … 2) LÕUNA-AMEERIKA EDELARANNIK, SEST … 3) AMAZONASE MADALIK, SEST … 4) UUS-MEREMAA LÕUNASAAR, SEST …

Slide 8

SADEMETEVAESED PIIRKONNAD ALLA 100 MM/AASTAS: 1) PÖÖRIJOONTE PIIRKOND, SEST … 2) MANDRITE SISEALAD, SEST … 3) POLAARALAD, SEST …

Slide 9

AURUMINE SELGITA JA TOO NÄITEID, KUIDAS MÕJUTAB AURUMIST: 1) TEMPERATUUR: 2) ÕHUNIISKUS: 3) TUULE KIIRUS: 4) ALUSPINNA NIISKUSESISALDUS: 5) PINNASE KIVIMILINE KOOSTIS:

Slide 10

ÄRAVOOLUALAD SISE-ÄRAVOOLUALAD PERIFEERSED ÄRAVOOLUALAD LÕUNA-AMEERIKA AMAZONASE JÕGIKOND SISE-AASIA KASPIA-ARAALI VESIKOND KAGU-AASIA GANGESE, MEKONGI JÕGIKOND AAFRIKA SAHARA, KALAHARI PÕHJA-AMEERIKA MISSISSIPI JÕGIKOND SISE-AUSTRAALIA KESK-AAFRIKA LÄÄNE OSA KONGO, NIGERI JÕGIKOND PÕHJA-AMEERIKA SUUR NÕGU

Slide 11

SISEÄRAVOOLUALAD MILLISED SUUREMAD EURAASIA JÕED ON SUURE VEERINGEGA ÜHENDUSES VAID ATMOSFÄÄRI KAUDU? KUS JA MIKS PUUDUVAD JÕGEDEL KINDLAD SUUDMED? NIMETA JÕGESID. MIS ON PÕHJUSTEKS, ET JÕED SUUBUVAD ENNE SUUREMA VEEKOGUNI JÕUDMIST LIIVA? NIMETA JA SELGITA ARAALI MERE KOKKU-KUIVAMISEGA KAASNEVAID LOODUSLIKKE, SOTSIAALSEID JA MAJANDUSLIKKE TAGAJÄRGI.

Slide 12

PÕHJAVESI 4 5 1 2 1 3 2 3 MILLISEID PÕHJAVEEGA SEOTUD MÕISTEID NUMBRID TÄHISTAVAD? SELGITA MÕISTE SISU. SELGITA, KUIDAS INFILTRATSIOONI SOODUSTAVAD VÕI TAKISTAVAD 1) RELJEEF 2) SAJU KESTUS 3) TAIMKATE 4) SAJU TUGEVUS 5) PINNASE VEESISALDUS

Slide 13

ÜLESANDED

Slide 14

1) JÄRJESTA KOHAD VEE IMBUMISE KIIRUSE JÄRGI, ALUSTADES KÕIGE KIIREMAST. SELGITA TEGUREID. 2) KUS ON KÕIGE KAREDAM VESI? MIKS? 3) KUS ON RAUASISALDUS SUUREM? MIKS? 4) KUS JA MIKS ON PÕHJAVEE REOSTUMISOHT SUURIM?

Slide 15

1) MILLISED ON MUUTUSED, KUI PUURKAEVUS SUURENEB VEE TARBIMINE 2) TOO NÄITEID, KUIDAS INIMTEGEVUS VEEL MÕJUTAB PÕHJAVEETASET JA SELLE KUJUNEMIST.

Recommended
View more...