Het verschil tussen Christendom Islam .


43 views
Uploaded on:
Description
Het verschil tussen Christendom and Islam. Wat moeten we als christenen met moslims?. Islam: . Deporteren?. Radicaliseren?. Combineren?. Respecteren?. Waarderen?. Communiceren?. Bekeren?. Kennis geeft Wijsheid.
Transcripts
Slide 1

Het verschil tussen Christendom & Islam Wat moeten we als christenen met moslims?

Slide 2

Islam:

Slide 3

Deporteren?

Slide 4

Radicaliseren?

Slide 5

Combineren?

Slide 6

Respecteren?

Slide 7

Waarderen?

Slide 8

Communiceren?

Slide 9

Bekeren?

Slide 10

Kennis geeft Wijsheid De keuze voor handelen hangt fundamenteel af van wie jij twisted en wie de ander is. Wie zijn wij? Wie is de ander? Christendom en Islam: overeenkomsten en verschillen

Slide 11

Christendom = Islam Er is één God schiep God openbaarde zich aan de mens om Zijn waarheid bekend te maken Er zal een oordeel komen De rechtvaardige zal zijn beloning ontvangen en eeuwig leven

Slide 12

De Moslim God: God is één en nooit mens geworden

Slide 13

Soera 112 Zeg: "Hij, Allah, is één. Allah, de Eeuwige. Niet heeft Hij verwekt noch is Hij verwekt en niet één is aan Hem gelijkwaardig." Soera 4:48 Allah vergeeft het niet als men aan Hem metgezellen toevoegt, maar afgezien daarvan vergeeft Hij aan wie Hij wil. Wie aan Allah metgezellen toevoegt, pass on heeft een geweldige zonde verzonnen

Slide 14

De Moslim God: God is één en nooit mens geworden Gods Openbaring: God (Allah) heeft entryway profeten Zichzelf bekend gemaakt aan de mens, Jezus is één van kick the bucket profeten, Mohammed de laatste Alle profeten hebben hetzelfde verkondigd, maar de boodschap is helaas vaak verkeerd onthouden In unadulterated vorm is Gods boodschap aan de laatste profeet geopenbaard

Slide 15

Soera 3:49 En Allah zal sew (Jezus) als een gezant tot de Israëlieten zenden Soera 33:41 Mohammed is de boodschapper van Allah en het zegel der profeten Soera 12:2 Wij hebben het (woord) als een Arabische Koran neergezonden pass on geen afwijkingen heeft

Slide 16

Dubbele houding tegenover Christenen Positief: Soera 2:62 Zij bite the dust geloven, pass on het jodendom aanhangen, de christenen en de Sabiërs pass on in Allah en de Laatste Dag geloven en bite the dust deugdelijk handelen, voor hen is hun nut case bij hun Heer en zij hebben niets te vrezen, noch zullen zij bedroefd zijn Soera 10:94 Als jij in twijfel verkeert over wat Wij naar jou neer gezonden hebben, vraag dan aan hen pass on het Boek al van vóór jouw tijd lezen

Slide 17

Dubbele houding tegenover Christenen Negatief: Soera 5:14 En met hen pass on zeggen: \'Wij zijn christenen\' zijn Wij een verdrag aangegaan. Maar zij zijn een deel vergeten van dat waartoe zij aangemaand waren. Soera 4:171 Mensen van het Boek! [… ] Gelooft dan in Allah en zijn gezanten en zegt niet: \'Drie\'. Houdt daarmee operation, het is beter voor jullie. Immers, Allah is één God. Geprezen zij Hij!

Slide 18

De Moslim God: God is één en nooit mens geworden Gods Openbaring: God (Allah) heeft entryway profeten Zichzelf bekend gemaakt aan de mens, Jezus is één van kick the bucket profeten, Mohammed de laatste Alle profeten hebben hetzelfde verkondigd, maar de boodschap is helaas vaak verkeerd onthouden In unadulterated vorm is Gods boodschap aan de laatste profeet geopenbaard Heiliging van de mens: De mens diens goed te leven en mag hopen operation de genade van God

Slide 19

De Christen: God: God bestaat uit relatie in zichzelf en heeft zich geopenbaard als Vader, Zoon en Geest Gods openbaring: God heeft zich entryway zijn daden steeds meer geopenbaard aan de mensen met als hoogtepunt Zijn menswording in Jezus Christus Heiliging van de mens: De mens kan zijn eigen heil niet bewerken en faalt in het leven naar Gods evenbeeld. God had de mens zo lief dat Hij Zijn Zoon de straf heeft laten dragen. Als wij antwoorden operation deze genade van God vallen we niet onder het oordeel.

Slide 20

Het grote verschil: Jezus

Slide 22

Achter de dogma\'s.. Godsbeeld Moslim: Allahu Akbar: God is groter God is de almachtige albeheerser en de mens kan niet anders dan zich onderwerpen Godsbeeld Christen: God is de oneindig liefhebbende Vader kick the bucket de mens operation menselijke wijze ontmoet in Jezus Christus

Slide 24

Hoe nu om te gaan met moslims? Vaticanum II, Nostra Aetate : De kerk ziet ook met waardering naar de moslims, bite the dust de ene God aanbidden [… ] De Heilige kerkvergadering spoort allen aan om, het verleden vergetend, zich ernstig toe te leggen operation wederzijds begrip [… ] Met oprechte eerbied beschouwt de kerk bite the dust vormen van handelen, kick the bucket [… ] toch niet zelden een straal weerkaatsen van de Waarheid, bite the dust alle mensen verlicht. Zijzelf echter verkondigt zonder ophouden en moet steeds blijven verkondigen de Christus, "de weg, de waarheid en het leven" (Joh. 14, 6), in wie de mensen de volheid vinden van het godsdienstig leven en in wie God alles met zich heeft verzoend . Zij spoort daarom haar kinderen aan om met voorzichtigheid en liefde, entryway een dialoog en entryway samenwerking [… ], en daarbij altijd het getuigenis gevend van christelijk geloof en leven, de geestelijke en morele goederen en ook de sociaal-culturele waarden, pass on deze godsdiensten bezitten, te erkennen, te bewaren en te bevorderen.

Slide 25

Hoe nu om te gaan met moslims? Wereldraad van Kerken, Richtlijnen voor de Dialoog: Door de dialoog aan te gaan beantwoorden we aan het gebod om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Als we ons in liefde laten betrekken in een dialoog, geven we zo getuigenis van de liefde bite the dust we zelf in Christus hebben ervaren.

Slide 26

Hoe nu om te gaan met moslims? Entryway te leven naar het voorbeeld van Jezus Christus en Zijn liefde te tonen De waarheid van het christelijk geloof tonen in je eigen leven, de moslim liefhebben, het goede van de Islam waarderen, de dialoog aangaan, de waarheid voorhouden, samenwerken aan een betere wereld.

Slide 28

Credits: Deze powerpoint is gemaakt entryway: David van Diepen Kijk voor meer powerpoints operation: www.davidvandiepen.nl Ik vind het leuk als u een berichtje achterlaat operation mijn gastenboek!

Recommended
View more...