Higienas prasibas majra .


85 views
Uploaded on:
Category: Fashion / Beauty
Description
Higiēnas prasības mājražošanas uzņēmumiem. Linda Uglanova PVD Ziemeļvidzemes pārvalde tel.29328444,64207931. Kā klasificē. Svaigi augļi un dārzeņi –primārais ražotājs
Transcripts
Slide 1

Higiēnas prasības mājražošanas uzņēmumiem. Linda Uglanova PVD Ziemeļvidzemes pārvalde tel.29328444,64207931

Slide 2

Kā klasificē Svaigi augļi un dārzeņi –primārais ražotājs Griezti, skābēti, marinēti augļi vai dārzeņi-pārstrādātājs vai mājražotājs (atkarībā no veida kur tos realizēs) Piena ,gaļas u.c. dzīvnieku izcelsmes produkti-mājražotājs vai pārstrādātājs (atkarībā no veida kur tos realizēs) Svaigpiena vai olu realizācija mazos apjomos (tirgos vai veikalos)- jāsaņem svaigpiena vai olu realizācijas atļauja PVD.

Slide 3

Reģistrācija PVD Ja vēlas savu produkciju primārais ražotājs realizēt tirgū, mazumtirdzniecībā, sabiedriskā ēdināšanā mazos apjomos-bit nav nepieciešama reģistrācija PVD. Ja vēlas savu produkciju primārais ražotājs realizēt pārstrādes uzņēmumam ir nepieciešama reģistrācija PVD.

Slide 4

Higiēnas prasības primārajiem ražotājiem Galvenās atšķirības no ražotāja: Nav jāievēro HACCP principi Ir jāievēro labas higiēnas prakses norādījumi (vadlīnijas) Nav prasības apdarei,kanalizācijai,ventilācijai Nav obligāti jāveic produktu analīzes Dokumentus var kārtot citas personas Jautājums standard veselību Nav higiēnas minimuma apmācība (MK 409), ( wager vispārīgu apmācību vajag)

Slide 5

Higiēnas prasības primārajiem ražotājiem Telpas-tīras (higiēniski apstākļi) 852/2004 1.pielikums Audzēšanas vieta-("nē"bijušo izgāztuvju, lopu kapsētu, atkritumu poligonu vietās ,500m no pesticīdu noliktavām, 20 m no lielceļiem) Šķirošanas/saiņošanas vieta Noliktava/glabātuve-(durvju priekša līdzena, netiek grauzēji) Sanitārais mezgls (līdz 1000 m2 - 1,var būt sausā , wager iespēja dezinficēt rokas, mazākās saimniecībās –mājās)

Slide 6

Higiēnas prasības primārajiem ražotājiem Telpas-852/2004 1.pielikums Apgaismojums-pietiekams Kurtuve atdalīta Tehnika –citur, vai vismaz 10-15 m attālumā Degviela, smērvielas pesticīdi –ne tuvumā Grīda, sienas –viegli tīrāmi Ventilācija (kondensāts->pelējums) Dezinfekcija vismaz reizi gadā pirms ražas

Slide 7

Higiēnas prasības primārajiem ražotājiem Ierīces , konteineri-tīri dezinfekcija pēc nepieciešamības Nē rūsainiem nažiem Spali košā krāsā Kastes tiras (īpaši kas nāk no veikaliem) Konteinerus dezinficē vismaz reizi gadā pirms ražas Ūdens-tekošs/auksts ūdens (rokām), roku žāvēšana-vismaz netālu no šķirošanas Dārzeņu mazgāšanai auksts ūdens atsevišķi no rokām

Slide 8

Higiēnas prasības primārajiem ražotājiem Mēslošana/augu aizsardzības līdzekļi: Nedrīkst lietot notekūdeņus (m/b piesārņojums) Nav vēlama mēslošana papildmēslošana ar vircu tiem dārzeņiem, kam ēd virszemes daļas Augu aizsardzības līdzekļus glabā atsevišķi slēgti, oriģinālā iepakojumā Darbības dokumentētas (nosaka Pārtikas aprites uzraudzības likums 8. pants

Slide 9

Higiēnas prasības primārajiem ražotājiem Marķējums (vispārīgais-MK 964 + kvalitātes - Reg. 1580/2007) Mazgātiem –derīguma termiņš Kam standarti –jāievēro Izsekojamība-kas, cik daudz , kad ienācis, - uz kurieni aizgājis. (Reg.178/2002 18.pants)

Slide 10

Higiēnas prasības primārajiem ražotājiem Iepakojums-tīrs ,derīgs pārtikai (852/2004 1.pielikums) Nedrīkst izmantot minerālmēslu maisus, cukura un miltu maisi īslaicīgi (jo vide m/o vairošanai) Transports-tīrs Atkritumi-izvāc katru dienu, marķēti konteineri, izgāztuve vai kompostēšana

Slide 11

Higiēnas prasības primārajiem ražotājiem Tīrīšana-dezinfekcija (852/2004 1.pielikums = MK 203) Balsināšana ar krītu, +2 % vara vitriols, Menno Florades Glabājas slēgti Var izmantot sadzīves mazgāšanas līdzekļus Deratizācija mehāniski/fiziski aizsardzības līdzekļi Invāzijai nelabvēlīgi apstākļi Deratizācijas plāns (lamatu skaits, plāns) Līgums , ja paši netiek galā

Slide 12

Higiēnas prasības primārajiem ražotājiem Darbinieki (852/2004 1.pielikums) Bez medicīniskās grāmatiņas wager veseli (nav akūtas zarnu/kuņģa infekcijas, caureja, atklātas inficētas brūces) "nē" ēšanai, smēķēšanai, košļāšanai Brūces ar košu plāksteri Kopti nagi Salātiem, garšaugiem ieteicami cimdi Apmācība-darba drošība, higiēna –instruktāža, paraksts

Slide 13

Higiēnas prasības primārajiem ražotājiem Dokumenti Uzskaite standard tīrīšanas, dezinfekcijas, deratizācijas pasākumiem. Savi un citu veiktie laboratoriskie izmeklējumi Lauka vēsture Augu aizsardzības līdzekļu uzskaite Produkcijas uzskaite Personāla instruktāža Galvenais uzsvars : tīrība, izsekojamība, izvairīšanās no piesārņojuma, minimāla uzskaite, veseli darbinieki)

Slide 14

Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu pārstrādātājiem Papildus nosacījumi, (ja mizo, marinē, sāla, skābē, griež): Sienas 1,8-2 m augstumā mazgājamas Ūdens monitorings-kārtējais MK 235 Vienreiz lietojamais iepakojamais materiāls Plastmasas spainīši-rūpīga dezinfekcija Mizoto/rīvēto dārzeņu uzglabāšanas temp.- 0 C, ražošanas telpā +12 0 C, izplatīšanas posmā +4 +8 0 C Elektroniskie svari jāverificē reizi gadā E. Coli (īpaši bioloģiskajiem), Salmonella (dārzeņu salātiem), Leptospira interrogans (stirpās glabātiem) Pārtikas piedevas MK noteikumi Nr.146/2010 Attiecas HACCP principi

Slide 15

Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu pārstrādātājiem Elektroniskie svari jāverificē reizi gadā E. Coli (īpaši bioloģiskajiem), Salmonella (dārzeņu salātiem), Leptospira interrogans (stirpās glabātiem) Pārtikas piedevas MK noteikumi Nr.146/2010 Attiecas HACCP principi

Slide 16

Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu pārstrādātājiem Papildus nosacījumi, (ja mizo, marinē, sāla, skābē, griež): Darbiniekiem sanitārās grāmatiņas Personālam minimālās higiēnas prasības Marķējums-tirdzniecības nosaukums,neto masa, sastāvadaļas , sulfīti, ja to daudzums vairāk kā 10 mg/kg, derīguma termiņš, ražotāja nosaukums un adrese.

Slide 17

Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem Mājražotājs-uzņēmējs, kas produkciju ražo telpās, ko galvenokārt izmanto kā privātmājas, wager kur regulāri laišanai tirgū tiek gatavota pārtika. Saražoto produkciju uzņēmējs pārdod ražošanas vietā vai tirgos un gadatirgos .(Pārtikas uzraudzības likuma 4.pants 6.punkts) Prasības telpām saskaņā ar EK Regulas 852/2004 2.pielikuma 3.nodaļu Prasības svaigpienam saskaņā ar EK Regulas 853/2004 3.pielikuma 9.sadaļas prasībām.

Slide 18

Informācija zm.gov.lv Pārtika un veterinārija Pārtikas nozaru labas higiēnas prakses vadlīnijas Labas higiēnas prakses vadlīnijas pārtikas ražošanai mājas apstākļos

Slide 19

Informācija pvd.gov.lv informācija iedzīvotājiem un uzņēmējiem pārtikas produktu mājražotājiem

Slide 20

Labas higiēnas prakses vadlīnijas pārtikas ražošanai mājas apstākļos Graudaugi, eļļas augi, pākšaugi Dārzeņi Augļi , ogas Ēdināšana atklāta un slēgta tipa Maize, konditorija Mājražotāji-gaļa, piens,maize Svaigpiens Zvejas produkti Biškopības produkti u.c

Slide 21

Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem - Izejviela Mājražotāji pārsvarā izmanto pašu ražotas izejvielas un produkta sastāvdaļas, tomēr, atkarībā no ražoto produktu veida un sortimenta, daļu no produkcijas sastāvdaļām iepērk, piemēram, ieraugu, sāli, garšvielas u.c. Pārtikas, tajā skaitā izejvielu, sastāvdaļu un materiālu piegādei vai iepirkšanai izvēlas zināmus un drošus piegādātājus . Produkcijas ražošanā izmantojot savā saimniecībā iegūto svaigpienu vadās pēc Labas higiēnas prakses vadlīnijām piena ieguvei un pirmapstrādei.

Slide 22

Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem - Izejviela Prasības pārstrādei paredzētam svaigpienam: Neapstrādātam govs pienam jāatbilst šādiem kritērijiem: Dzīvotspējīgo šūnu skaits (baktēriju kopskaits) novērtējums 30 0 C temperatūrā 1 ml <=100 000* Somatisko šūnu skaita novērtējums (uz 1 ml) <=400 000 ** *vidējais ģeometriskais lielums divos mēnešos , ņemot vismaz divus paraugus mēnesī **vidējais ģeometriskais lielums trīs mēnešos, ņemot vismaz vienu paraugu mēnesī. (EK Regula 853/2004) Nedrīkst saturēt inhibitorus (vielas, kas palēnina vai aptur ķimiskas reakcijas norisi, mikrofloras attīstību, nomāc fermentu darbību, tajā skaitā mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi) Atbilstošam organoleptiskām īpašībām (bez citām garšām, smaržām, piemaisījumiem)

Slide 23

Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem - Izejviela Produkcijas ražošanai svaigpienu izlieto tūlīt pēc slaukšanas vai, ja apstrādi neuzsāk 2 stundu laikā, atdzesē līdz temperatūrai, kas nav augstāka standard +8ºC, ja pienu izmanto tajā pašā dienā, vai līdz temperatūrai ne augstākai kā +6ºC, ja pienu paredzēts apstrādāt nākošajā dienā un uzglabā šādā temperatūrā, līdz tā apstrādei; Neapstrādātu govs pienu drīkst izmantot piena produktu ražošanai no termiski neapstrādāta piena, taču īpaša uzmanība jāpievērš piena kvalitātei.

Slide 24

Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem - Pārtikas aprites telpu higiēna Ciktāl praktiski iespējams, telpas un tirdzniecības automāti jānovieto, jāprojektē, jāveido un jāuztur tīri un labā kārtībā un tādā stāvoklī, lai izvairītos no piesārņojuma riska, jo īpaši tā, ko rada dzīvnieki un kaitēkļi. (EK Regula 852/2004 2.pielikums 3.nodaļa)

Slide 25

Vispārīgās higiēnas prasības mājražotājiem - Pārtikas aprites telpu higiēna Tā var būt mājas virtuve vai ats

Recommended
View more...