Izlo .


36 views
Uploaded on:
Description
Izložba fotografija Hadžića. ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA MART 2004. ZAHVALJUJEMO SVIM PRIJATELJIMA HADŽIĆA KOJI SU POMOGLI U REALIZACIJI IZLOŽBE. Veliko hvala ljudima koji su nam pomogli u realizaciji ove izložbe: Đulsi i Hajriji Dahiji na svojoj ljubavi prema rodnom zavičaju
Transcripts
Slide 1

Izložba fotografija Hadžića ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA MART 2004

Slide 2

ZAHVALJUJEMO SVIM PRIJATELJIMA HADŽIĆA KOJI SU POMOGLI U REALIZACIJI IZLOŽBE Veliko hvala ljudima koji su nam pomogli u realizaciji ove izložbe: Đulsi i Hajriji Dahiji na svojoj ljubavi prema rodnom zavičaju Fati Duraković za sjećanje na svoj zavičaj i ljude u njemu Jahiru Behramu na sačuvanoj bogatoj kolekciji od preko 50 fotografija i dobroj volji da ih predstavi javnosti Ademu Baldiću na sačuvanim fotokopijama starih razglednica Tarčina i Pazarića te pomoći oko organizacije MOLIMO SVE GRAĐANE OPĆINE HADŽIĆA DA NAM POMOGNU U IDENTIFIKACIJI LJUDI I DOGAĐAJA NA FOTOGRAFIJAMA. INFORMACIJE DOSTAVITE NA NAŠE ODJELJENJE U HADŽIĆIMA, KOD BIBLIOTEKARA SAMIRA KLINCA. ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 3

HADŽIĆI I OKOLINA Općina Hadžići je jedna od devet općina Kantona Sarajevo udaljena 20-tak km jugozapadno od centra Grada Sarajeva. Pokriva površinu od 273 km2. Sastoji se od 15 mjesnih zajednica koje su podijeljene u tri područja: Hadžić i, Pazarić i Tarčin. Hadžići obuhvataju mjesne zajednice: Binježevo, Donji Hadžići, Hadžići – centar, Žunovnica, Drozgometva i Mokrine; Pazarić obuhvata mjesne zajednice: Lokve, Pazarić i Osenik, Tarčin čine mjesne zajednice: Luke, Tarčin, Raštelica, Duranovići, Budmolići i Trzanj. Leži na putu M - 17 prema Mostaru i Jadranskom moru, kao i na pruzi Ploče - Sarajevo. Na području Općine nalaze se planine ljepotice Igman i Bjelašnica sa svojim skijalištima, izletištima, pašnjacima i mnogim drugim zanimljivim sadržajima, koji privlače kako domaće tako i strane goste. ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 4

PANORAMA HADŽIĆA NA FOTOGRAFIJI: Vidi se nekadašnja stara pilana na čijem je mjestu danas Biblioteka DATUM: Oko 1960 MJESTO: Hadžići DIMENZIJE: 18 x 24 cm VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 5

STARI MLIN NA FOTOGRAFIJI: Ostaci staroga mlina u Hadžićima DATUM: Oko 1970 MJESTO: Hadžići DIMENZIJE: 18 x 24 cm VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 6

STARI MLIN NA FOTOGRAFIJI: Ostaci staroga mlina u Hadžićima (sa veće udaljenosti) DATUM: Oko 1970 MJESTO: Hadžići DIMENZIJE: 18 x 24 cm VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 7

MOST U HADŽIĆIMA NA FOTOGRAFIJI: Most u Hadžićima DATUM: Oko 1970 MJESTO: Hadžići DIMENZIJE: 18 x 24 cm VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 8

HADŽIĆI NA FOTOGRAFIJI: Sada je na ovom mjestu dvorište Komunalnog preduzeća u Hadžićima DATUM: Prije 1970 MJESTO: Hadžići DIMENZIJE: 9 x 14 cm VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 9

USKOTRAČNA PRUGA SARAJEVO-PLOČE NA FOTOGRAFIJI: Pruga Sarajevo – Ploče (popularni voz Ćiro) DATUM: Oko 1950 MJESTO: Hadžići DIMENZIJE: 18 x 24 cm VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 10

MEZARJE U BINJEŽEVU Rodna Bosno, daleko odosmo! Naše majke, ne nadajte nam se! Naše seje, ne kun\'te se nama! Vjerne ljube, vi se preudajte! Nas će mind tamo oženiti, Sa mezarom i zlatnim čemerom. Odlomak iz sevdalinke NA FOTOGRAFIJI: Mezarje u Binježevu DATUM: Oko 1970 MJESTO: Okolica Hadžića (Binježevo) DIMENZIJE: 18 x 24 cm VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 11

KAMENOLOM PJEŠČARA NA FOTOGRAFIJI: Kamenolom Pješčara prije 50 godina DATUM: Oko 1950 MJESTO: Hadžići DIMENZIJE: 18 x 24 cm VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 12

GORNJA RAŠTELICA NA FOTOGRAFIJI: Stare bosanske kuće u Gornjoj Raštelici DATUM: Oko 1960 MJESTO: Raštelica kraj Hadžića DIMENZIJE: 9 x 14 cm VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 13

DONJI HADŽIĆI Džamija koja se nalazila u D.Hadžićima bila je tu oko 300 godina. Prema separatu Gradskog zavoda za zaštitu i korišćenje kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa iz oktobra 1987.god, u kom se tretira urbanistički arrange područja Hadžića u poglavlju Graditeljska baština, navodi se da je naselje Donji Hadžići nastalo u periodu turske uprave. NA FOTOGRAFIJI: U pozadini džamija u Donjim Hadžićima DATUM: Oko 1960 MJESTO: Hadžići DIMENZIJE: 8,5 x 12,5 cm VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 14

DŽAMIJA U DONJIM HADŽIĆIMA Već početkom 18. vijeka u Donjim Hadžićima je sjedište džemata zvanog Hadželi, dad je sigurno da je džamija već tada postojala, a njen postanak se datira u još raniji period. Ista je u više navrata renovirana. NA FOTOGRAFIJI: Ova džamija je srušena tokom rata 1992-1995. god. DATUM: Oko 1970 MJESTO: Donji Hadžići DIMENZIJE: 12 x 9 cm VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 15

DŽAMIJA U DONJIM HADŽIĆIMA Nažalost, 23. juna 1992.godine je prvo zapaljena , an onda do temelja minirana. 24. maja 2002.god. postavljen je kamen temeljac i otpočeli su radovi na ponovnoj izgradnji džamije Donji Hadžići. NA FOTOGRAFIJI: Ova džamija je srušena tokom rata 1992-1995. god. DATUM: Oko 1970 MJESTO: Donji Hadžići DIMENZIJE: 12 x 8,5 cm VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 16

DŽAMIJA U GRIVIĆIMA Na sadašnju lokaciju džamija u Grivićima je prenesena 1893. godine, a njena izgradnja završena je 1904. godine. Sve do početka agresije na BiH, pomenuta džamija je služila vjerskim potrebama mještana,dok nije srušena, odnosno minirana 23. juna 1992. godine. Džamija je obnovljena i ponovo osposobljena za svoju funkciju 18.11.1999. NA FOTOGRAFIJI: Ova džamija je srušena tokom rata 1992-1995. god. DATUM: Prije 1960 MJESTO: Grivići DIMENZIJE: 12 x 9 cm VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 17

ŠETNJA LEPENICOM NA FOTOGRAFIJI: Šetnja ulicama Lepenice koja je prije pripadala Općini Hadžići DATUM: Oko 1960 MJESTO: Lepenica DIMENZIJE: 13,5 x 9 cm VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 18

OBIČAJI ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 19

AŠIKOVANJE Ašikovah tri godine dana, I dolazih dragoj unit pendžere, A još dragu vidjeti ne mogoh. Na pendžeru mreža okovana, Koja mi je pamet zanijela, Pamet nosi, draga se ponosi, Nek\' ponosi, nek\' mi pamet nosi, Da Bog da je voda odnijela, I u moje ruke donijela! Odlomak iz sevdalinke NA FOTOGRAFIJI: Buduća punica čuva stražu DATUM: 1968 MJESTO: Hadžići DIMENZIJE: 8,5 x 6 cm VLASNIK FOTOGRAFIJE: Hajrija Dahija ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 20

KARNEVAL NA FOTOGRAFIJI: Karnevalsko slavlje na ulicama Hadžića DATUM: Oko 1965 MJESTO: Hadžići DIMENZIJE: 8 x 6 cm VLASNIK FOTOGRAFIJE: Hajrija Dahija ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 21

PRAVOSLAVNA SVADBA Puhni mi, puhni hlađane, Dođi mi, dođi dragane! U moju bašću zelenu, Pod moju ružu rumenu, Ðe no ti vezem darove, Da darujem kitne svatove! Odlomak iz sevdalinke NA FOTOGRAFIJI: Tradicionalna nošnja sa pravoslavne svadbe u Hadžićima DATUM: Između 1960 i 1970 MJESTO: Hadžići DIMENZIJE: 24 x 16 cm VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 22

SJEČA DRVA NA FOTOGRAFIJI: Sječa drva na planini Igman DATUM: Oko 1960 MJESTO: Igman DIMENZIJE: 9 x 11,5 cm VLASNIK FOTOGRAFIJE: Hajrija Dahija ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 23

ŠIŠANJE OVCE NA FOTOGRAFIJI: Smajić Husein i Fatima iz Žunovnice šišaju ovce DATUM: 1960 MJESTO: Žunovnica kod Hadžića DIMENZIJE: 7,5 x 12 cm VLASNIK FOTOGRAFIJE: Hajrija Dahija ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 24

KRAVE U DONJIM HADŽIĆIMA NA FOTOGRAFIJI: Krave na ispaši u Donjim Hadžićima DATUM: Oko 1970 MJESTO: Donji Hadžići DIMENZIJE: 7,5 x 12 cm VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 25

LJUDI ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 26

HADŽIJA MEHO DUPOVAC MEHAĆ NA FOTOGRAFIJI: Hadžija Meho je posjedovao kuću i imanje na izlazu iz Hadžića, kod kamenoloma. Otišao je na Hadž prije 50 godina i nije se vratio. U narodu je krivina na izlazu iz Hadžića poznata po njemu kao Mehaćeva krivina DATUM: Oko 1950 MJESTO: Hadžići DIMENZIJE: 12,5 x 9 cm VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 27

HADŽIJA MEHO DUPOVAC MEHAĆ NA FOTOGRAFIJI: Hadžija Meho je posjedovao kuću i imanje na izlazu iz Hadžića, kod kamenoloma. U narodu je krivina na izlazu iz Hadžića poznata po njemu i kao Mehaćeva krivina DATUM: Oko 1950 MJESTO: Hadžići DIMENZIJE: 24 x 18 cm VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 28

HADŽIJA MEHO DUPOVAC MEHAĆ NA FOTOGRAFIJI: Hadžija Meho snimljen uoči odlaska na Hadž – hodočašća sa kojeg se nije vratio. Umro je na brodu pri povratku i njegovo tijelo je zauvijek u moru nestalo. DATUM: Oko 1950 MJESTO: Hadžići DIMENZIJE: 12,5 x 9 cm VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 29

SKUPLJANJE PAPIRA NA FOTOGRAFIJI: Vejsil skuplja papir na ulicama grada DATUM: Između 1975-1980 MJESTO: Hadžići DIMENZIJE: 11 x 8,5 cm VLASNIK FOTOGRAFIJE: Hajrija Dahija ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 30

ŽUNOVNICA NA FOTOGRAFIJI: Mještanka sa kozom DATUM: Oko 1950 MJESTO: Žunovnica kraj Hadžića DIMENZIJE: 12,5 x 18 cm VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

Slide 31

HAJRIJA (SMAJIĆ) DAHIJA NA FOTOGRAFIJI: Haj

Recommended
View more...