j nustumi st Brei holts .


33 views
Uploaded on:
Category: General / Misc
Description
Þjónustumiðstöð Breiðholts. Kynning fyrir starfshóp vegna endurskoðunar grunnskólalaga 24. maí 2006. Þjónustumiðstöðvar . Samþykkt í borgarstjórn í júní 2004 að stofna þjónustumiðstöðvar á árinu 2005 sem verði starfræktar á 6 svæðum í borginni. Þjónustumiðstöðvar - markmið.
Transcripts
Slide 1

Þjónustumiðstöð Breiðholts Kynning fyrir starfshóp vegna endurskoðunar grunnskólalaga 24. maí 2006

Slide 2

Þjónustumiðstöðvar Samþykkt í borgarstjórn í júní 2004 að stofna þjónustumiðstöðvar á árinu 2005 sem verði starfræktar á 6 svæðum í borginni.

Slide 4

Þjónustumiðstöðvar - markmið Aðgengilegri þjónusta Markvissari þjónusta með samþættingu verkefna Efling félagsauðs

Slide 5

Opnir fundir hverfisráða Liðveisla við fatlaða Upplýsingar um dagmömmur Húsaleigubætur Innritun á leikskóla Félagsleg ráðgjöf Félagsstarf Sálfræðilegar greiningar Ráðgjöf við bekkjarkennara Heimaþjónusta

Slide 6

Borgarstjórn Borgarráð Borgarstjóri Forsætisnefnd Innri endurskoðun Skrifstofa borgarstjórnar Skrifstofa borgarstjóra Menntasvið Menningar-og ferðamálasvið Velferðarsvið Íþrótta-og tómstundasvið Framkvæmdasvið Skipulagssvið Umhverfissvið Stjórnsýslu-og starfsmannasvið Fjármálasvið Þjónustu-og rekstrarsvið Menntamálaráð Menningar-og ferðamálaráð Velferðarráð Íþrótta-og tómstundaráð Framkvæmdaráð Skipulagsráð Umhverfisráð Brotin lína: valdbraut fjölskipaðs stjórnvalds. Heil lína: embættisleg valdbraut

Slide 7

Þjónustusamningar Með stofnun þjónustumiðstöðva er gert ráð fyrir að skilið verði á milli stefnumótunar og eftirlits annars vegar og veitingu þjónustu hins vegar. Fagráð gera þjónustusamninga við þjónustumiðstöðvar um tiltekin verkefni. Þar kemur fram stefna borgarinnar í viðkomandi málaflokki og árangursmælikvarðar. Verkefni hverrar þjónustumiðstöðvar er að byggja upp samþætta þjónustu út frá því heildarfjármagni sem veitt er til miðstöðvarinnar

Slide 8

Þjónustumiðstöð Breiðholts Alls 163 starfsmenn 38 starfsmenn á skrifstofu í Álfabakka 12 Félagsráðgjafar Sálfræðingar Kennsluráðgjafar Matsfulltrúar Daggæsluráðgjafi þjónustufulltrúar íþrótta-og tómstundaráðgjafi 40 starfsmenn í félagslegri heimaþjónustu 70 starfsmenn í stuðningsþjónustu 8 starfsmenn í félagsstarfi 7 starfsmenn í Unglingasmiðjunni Tröð

Slide 10

Innra skipulag

Slide 11

Samstarf við lögregluna Hringurinn SLÖFF fundir Nágrannavarsla Forvarnir Rýnihópur íbúa á hverfalöggæslu

Slide 12

Snertifletir við skólana Samráð og nemendaverndarráð eru snertifletir ÞB við skólana í hverfinu. Teymi tengiliða ; félagsráðgjafi, kennsluráðgjafi/leikskólaráðgjafi, sálfræðingur og sérkennsluráðgjafi eru skólunum til ráðgjafar, ræða og taka á móti tilvísunum vegna hóp-og/eða einstaklingsmála . Einu sinni í mánuði eru allir tengiliðir mættir á subsidize, annars skipta þeir fundum með sér.

Slide 13

Samráð … vegna hegðunarvera skóla í hverfinu. … með deildarstjórum sérkennslu í hverfinu. Á að stuðla að aukinni samvinnu og samhæfingu í vinnubrögðum. … vegna athvarfa í Fella-og Breiðholtsskóla. … vegna nýbúamála

Slide 15

Fræðsla og kynning Vegna ýmissa fatlana og raskana Handleiðslu fyrir kennara, s.s. samskipti og viðtöl við foreldra Gerð einstaklingsnámskráa Skólanámskrár Samráðs-og fræðslufundir fyrir skóla og foreldra Stuðningur og ráðgjöf við almenna kennara í starfi vegna nemenda með sérkennsluþarfir Samstarf og ráðgjöf við deildarstjóra sérkennslu og sérkennara við gerð símenntunaráætlana skóla á sviði sérkennslu og nemenda með sérþarfir Námskeið fyrir skóla Skimanir í skólum Fyrir 6 ára börn Tilfinningalegir erfiðleikar Félagshæfni Námskeið fyrir starfsmenn skóla og forráðamenn Þjónustuborð

Slide 17

Álit persónuverndar um upplýst samþykki Persónuvernd telur að upplýst samþykki þurfi í mörgum tilvikum þegar aðgangur að upplýsingum, sem safnað er á einu sviði þjónustumiðstöðvar, er veittur starfsmanni á öðru sviði miðstöðvarinnar. Mikilvægt að beita aðgangsstýringum og að uppflettingar séu rekjanlegar

Slide 18

Þekkingarstöðvar Markmið með stofnun þekkingarstöðva: er að viðhalda og þróa sérþekkingu í ákveðnu verkefni/málaflokki Hlutverk þekkingarstöðvar er m.a. að: vera frumkvöðull á sínu sviði, bæði í þróun nýbreytni og vinnulags gegna ráðgjafarhlutverki vera tengiliður við fagsvið vegna stefnumótunar vera tengiliður við aðrar stofnanir og hagsmunahópa vegna síns sérsviðs Hver þjónustumiðstöð ber ábyrgð á ákveðnu þekkingarverkefni, en allar miðstöðvarnar veita þjónustu á því sviði. ÞB ber ábyrgð á fjölskylduráðgjöf með áherslu á fjölskyldur barna með hegðunar-og tilfinningalega örðugleika

Slide 19

PBS Positive Behavior Support Stuðningur við jákvæða hegðun

Slide 20

Kenningafræðilegur grunnur PBS íhlutum byggir á hagnýtri atferlisgreiningu sem hefur verið innpakkað á heildrænan jákvæðan hátt Í breyttum umbúðum verður hagnýt atferlisgreining aðgengileg í hefðbundnu skólaumhverfi Stuðst er við efni sem talið er henta hverjum skóla best

Slide 21

Markmið PBS í skóla Auka félagsfærni og nám með því að skilgreina , kenna og styðja við æskilega hegðun Draga úr óæskilegri hegðun með því að búa til skýrar og fyrirsjáanlegar reglur um afleiðingar óæskilegrar hegðunar Samræma aðgerðir alls starfsfólks skólans

Slide 24

PMT (Parent administration preparing) … er úrræði sem varðar þjálfun í foreldrafærni. Við höfum aðila sem er í meðferðarnámi. Þar með erum við með úrræði sem í felst Meðferð foreldra í uppeldi outbuildings síns Þjálfun annara fagaðila í sömu PMT færni - grunnþjálfun Fræðslu til fagaðila og forráðamanna varðandi uppeldi og meðhöndlun barna Fræðslu er tengist öðrum kerfum eins og PBS

Slide 25

ART (agression substitution preparing) … felst í því að þjálfa hópa barna og/eða unglinga. Meðferðarform sem byggir á því að efla félagshæfni, tilfinningastjórnun og siðfræði einstaklinga. Við höfum 3-5 aðila sem geta beytt þessu tæki.  sérhæft úrræði (3xviku í 12 vikur!!) Tengist öðrum kerfum eins og PBS að því leiti að þjálfa má aðila innan skólanna til að halda slík námskeið => námskeið sem við héldum fyrir aðila innan skólanna. Einnig má þetta vera úrræði innan ÞB fyrir einstaklinga sem úrræðið innan skólana nægir ekki til – þ.e. sérhæfðara

Slide 26

"B – ART" Úrræði í Hólabrekkuskóla; samstarfsverkefni skóla, ÞB, Miðbergs og Lögreglu. Átti að vera ART frá okkar hálfu. Úrræðið er fyrir 12 nourishment hóp barna sem entirety hver voru orðin tengd lögreglu. Fyrst tók Miðberg hópinn í 4 skipti skiluðu til okkar sem tókum hópinn í 8 skipti. Sama og ART að því leiti að börnin eru þjálfuð í félagsfærni, tilfinningastjórnun og siðfræði. Ekki eins intensíft og ART. Það var vegna þess að námskeið sem átti að vera frestaðist. EN við létum það ekki á okkur fá!!!!!

Slide 27

SOS Námskeiðinu er ætlað að hjálpa foreldrum að bæta hegðun barna sinna og stuðla að félagslegri og tilfinningalegri aðlögun. Námskeið eru boðin foreldrum og starfsfólki skóla og haldin á ÞB. Námskeiðið er í eigu Hí en við höfum 5 aðila sem geta kennt það í okkar hverfi. Ekki eins sérhæft og PMT og ART. Nú er tveimur námskeiðum lokið hjá okkur Nánari lýsing á þessu námskeiði er á netinu. http://www2.hi.is/page/SOS%20namskeid

Slide 28

Fyrirlestrar og námskeið - sérhæft sem almennt-Vegna hegðunarerfiðleika, tilfinningarerfiðleika, uppeldis og forvarna – fyrir starfsfólk/foreldra 1,2,3 töfrar Stig af stigi SOS PMT PBS ART Færni til framtíðar Alast upp aftur Fjölskyldumeðferð/lausnamiðuð/hefðbundin Vegna einstakra raskana – fyrir starfsfólk/foreldra ADD/ADHD ODD/CD, Fælni/kvíði/OCD/flemturröskun Einhverfuróf

Slide 29

S.O.S. Workmanship PMT S.O.S. Craftsmanship PMT Cool Kid Stig af stigi S.O.S. PMT 1,2,3 enchantment Stig af stigi

Recommended
View more...