JTW101 Pengantar Pengurusan .


81 views
Uploaded on:
Category: Funny / Jokes
Description
JTW101 Pengantar Pengurusan. Kuliah Sidang Video 1 13/6/2003& 15/6/2003 Muhammad Hasmi Abu Hassan Asaari. Pengenalan Pengurusan. Dunia perniagaan. Hubungkait di antara perniagaan dan pengurusan. Perkaitan dengan kumpulan pengurusan. Pentadbir urusniaga perniagaan. Organisasi.
Transcripts
Slide 1

JTW101 Pengantar Pengurusan Kuliah Sidang Video 1 13/6/2003& 15/6/2003 Muhammad Hasmi Abu Hassan Asaari

Slide 2

Pengenalan Pengurusan Dunia perniagaan. Hubungkait di antara perniagaan dan pengurusan. Perkaitan dengan kumpulan pengurusan. Pentadbir urusniaga perniagaan.

Slide 3

Organisasi Pertemuan di antara tenaga pekerja dan pengurusan yang berusaha untuk mencapai matlamat tertentu: Pekerja bawahan Pengurus awalan Pengurus pertengahan Pengurusan atasan Matlamat organisasi ditentukan oleh pengurusan. Mencapai tahap jualan pada kadar peningkatan sebanyak 5% dalam tempoh 3 bulan. Menjadi organisasi bertaraf dunia.

Slide 4

Ciri-Ciri Organisasi Tujuan Kewujudan organisasi kerana tujuan tertentu. Keperluan bagi sesuatu perkhidmatan/barangan. Matlamat penubuhan – mencapai atau merealisasi tujuan penubuhan. Pekerja Komponen yang mengerakkan organisasi. Tahap kerjasama diperlukan. Struktur Menentukan kedudukan pekerja dan pengurusan. Menentukan tatacara bekerja. Pembahagian tugas.

Slide 5

Pengurus Orang yang dipertanggungjawabkan bagi mentadbir dan mengurus aktiviti urusniaga organisasi. Dikehendaki mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh pengurus atasan. Memastikan kejayaan organisasi dalam perniagaan.

Slide 6

Pengurus Definasi: Ahli organisasi yang mengintegrasi dan mengkoordinasi kerja bagi orang lain. Bertanggungjawab ke atas seseorang pekerja bawahan atau sekumpulan pekerja. Memastikan kelicinan tugas di kalangan jabatan atau kumpulan dalam organisasi tersebut; malah antara organisasi yang lain.

Slide 7

Jenis-Jenis Pengurus awalan Pengurus terbawah dalan hierarki. Turut dikenali sebagai penyelia. Pengurus pertengahan Mempunyai bidang pengawasan dan tanggungjawab yang luas. Ketua jabatan, pengurus bahagian, ketua projek. Pengurus atasan Bertanggungjawab menentukan halatuju organisasi Membuat keputusan bagi keseluruhan organisasi. Presiden, pengarah urusan, ketua pegawai operasi.

Slide 8

Carta Aras Pengurus Atasan Pengurus Pertengahan Pengurus Bawahan Pekerja Bukan Pengurusan

Slide 9

Pengurusan Didefinasikan sebagai compositions mengkoordinasi dan mengintegrasi aktiviti-aktiviti organisasi. Perlu diselesaikan secara berkesan dan cekap. Keberkesanan: Hubungkait dengan input dan yield. Sumber manusia, dana, peralatan. Meminimakan input; memaksima yield. Kecekapan: Pencapaian matlamat organisasi.

Slide 10

Kecekapan dan Keberkesanan Pengurusan Kecekapan Keberkesanan Penggunaan Sumber Pencapaian Matlamat Pembaziran Tinggi Rendah Pencapaian Tinggi Rendah Pengurusan berusaha: Pembaziran rendah (Kecekapan tinggi) Pencapaian tinggi (keberkesanan tinggi)

Slide 11

Fungsi Pengurusan Merancang Menetapkan matlamat organisasi. Strategi untuk mencapai matlamat. Mengintegrasi dan mengkoodinasi aktiviti. Mengatur Menentukan kerja yang dilakukan. Pembahagian kerja kepada pekerja. Cara bekerja yang berkesan. Memimpin Memastikan perjalanan rancangan sempurna. Memotivasi pekerja, menyelesai masalah, mengetuai aktiviti. Mengawal Memastikan compositions berjalan lancar. Membandingkan prestasi sebenar dengan perancangan.

Slide 12

Peranan Pengurusan Peranan interpersonal Kebolehan berurusan dengan pihak lain; membantu pencapaian matlamat organisasi. Peranan pemberi maklumat Berpesanan sebagai penerima, pengumpul, dan penyebar makumat. Peranan pembuat keputusan Melibatkan penyelesaian masalah organisasi. Membuat keputusan kewangan dan agihan.

Slide 13

Kemahiran Pengurus Kemahiran teknikal. Pengurus awalan; menggunakan kemahiran teknikal adalah tinggi. Kemahiran kemanusiaan. Kemahiran untuk berurusan dengan pekerja lain. Kemahiran konseptual Kemahiran untuk berfikir.

Slide 14

Keperluan Kemahiran Pengurus Kemahiran Konseptual Kemahiran Kemanusiaan Kemahiran Taknikal Pengurus Awalan Pengurus Pertengahan Pengurus Atasan

Slide 15

Sistem Pengurusan Sistem tertutup Tidak dipengaruhi dan tidak berinteraksi dengan persekitaran. Sistem terbuka Dipengaruhi dan berinteraksi dengan persekitaran.

Slide 16

Sistem Pengurusan Terbuka Persekitaran Input Transformasi Output Bahan Mentah Sumber Manusia Kapital Teknologi Maklumat Produk dan Perkhidmatan Keputusan Kewangan Maklumat Keputusan Manusia Aktiviti Kerja Pekerja Aktiviti Pengurusan Tatacara Teknologi dan Operasi Maklumbalas

Recommended
View more...