Kap 8. Syrer og baser .


68 views
Uploaded on:
Category: People / Lifestyle
Description
Kap 8. Syrer og baser. Definisjon av syrer og baser Sterke og svake syrer og baser Syre –base par Flerprotiske syrer, amfolytter Vannets autoprotolyse Definisjon av pH Beregning av pH i sterke og svake syrer og baser Titrering og pH-måling Bufferløsninger. H +. H +.
Transcripts
Slide 1

Kap 8. Syrer og baser Definisjon av syrer og baser Sterke og svake syrer og baser Syre –base standard Flerprotiske syrer, amfolytter Vannets autoprotolyse Definisjon av pH Beregning av pH i sterke og svake syrer og baser Titrering og pH-måling Bufferløsninger

Slide 3

H + H + Definisjon av syrer og baser En syre er et stoff som kan spalte av protoner (H + ) HB + H 2 O  H 3 O + B - En base er et stoff som kan ta opp protoner (H + ) B - + H 2 O  HB + OH -

Slide 4

Sterke og svake syrer og baser Sterke syrer er 100% protolysert i vann. Eksempler: Saltsyre, salpetersyre, svovelsyre, perklorsyre, hydrogenbromid, hydrogenjodid Svake syrer er delvis protolysert i vann Eksempler: Eddiksyre, blåsyre, karbonsyre, underklorsyrling, Likevektskonstanten, K a blir: Det samme gjelder sterk og svak base.

Slide 5

Enprotiske og flerprotiske syrer Enprotiske syrer har ett proton som kan spaltes av , flerprotiske syrer har flere avspaltbare protoner

Slide 6

Vannets autoprotolyse Med vannets autoprotolyse mener vi at noen vannmolekyler er spaltet i H 3 O + og OH - . Likevektskonstanten kaller vi vannets ioneprodukt. Denne konstanten gjelder i alle vannløsninger av syrer, baser eller salter K w =1,0 * 10 - 14

Slide 7

pH er definert slik: pH = - lg [H 3 O + ] En løsning er nøytral når pH er 7,0, sur når pH< 7.0 og basisk når pH > 7,0 En blanding av en sterk syre og en sterk base blir basisk dersom antallet mol OH - er i overvekt, og sur når antallet mol H 3 O + er i overvekt

Slide 8

Salter og oksider i vann Blir løsningen nøytral, sur eller basisk? En saltløsning er nøytral dersom begge ionene er nøytrale. Løsningen er sur når det ene ionet er nøytralt, mens det andre er en svak syre i reaksjon med vann. Løsningen er basisk når ett particle er nøytralt og det andre reagerer som en svak base med vann .

Slide 9

pH beregninger Hvordan beregne pH i en svak syre eller base? pH-verdien i svake syrer eller svake baser finner vi ved å ta utgangspunkt i protolyselikevekten og syre eller basekonstanten Se oppgaver!

Slide 10

Titrering Er en metode til å bestemme mengden av syre eller base i en ukjent løsning.

Slide 11

Buffere En bufferløsninger er en løsning som har sanctum egenskapen at pH-verdien endrer seg svært lite selv om løsningen blir tilsatt sterk syre eller base. Bufferlikningen: Bruker vi til å regne ut pH-verdien i en bufferløsning.

Recommended
View more...