K.


111 views
Uploaded on:
Category: Travel / Places
Description
MIS ON GIS?. GIS on omavahel seotud kogum tarkvarast ja andmetest, mida kasutatakse geograafilise data vaatamiseks ja haldamiseks, ruumiliste seoste butt-centric
Transcripts
Slide 1

Kõik infosüsteemid on geoinfosüsteemid Jüri Lippus

Slide 2

MIS ON GIS? GIS on omavahel seotud kogum tarkvarast ja andmetest, mida kasutatakse geograafilise data vaatamiseks ja haldamiseks, ruumiliste seoste analüüsimiseks ning ruumiliste protsesside modelleerimiseks . (GIS päeva veebileht 2007) MIS on MetsaInfoSüsteem? MajandusInfoSüsteem? Restorative Information System? Medicinal Implant System? Mitochondrial Isotope System? ...

Slide 3

Taustsüsteem Me tunneme tausta ja seetõttu saame aru märkide tähendusest Kui me tausta ei tunne, siis me ei saa märkide tähendusest aru Samadel märkidel võib erinevates taustsüsteemides olla erinev tähendus Erinevad märgid võivad tähendada sama asja erinevates taustsüsteemides

Slide 4

Näide: Raamatukogu infosüsteem

Slide 5

Raamat kaugest minevikust Me kõik ju teame, et praegu on aasta 5769 Ligi 4000 aasta vanune raamat!

Slide 6

Ajaarvamine 19. 11. 2008 või 21 . 08. 5769 ( ) või 1429 ? kuude algused islamikalendris varieeruvad sõltuvalt asukohariigist Ajavööndid 10:00 Tallinnas on 3:00 Miamis UTC ( Temps Universel Coordonné ) ühes minutis on kas 60, 59 või 61 sekundit TAI ( Temps Atomique International) keskmistatud ca 300 aatomikella järgi hilinemisega umbes 6 nädalat, ± 10 - 7 sekundit

Slide 7

Aeg versus kaugus

Slide 8

Aeg versus kaugus (tabel)

Slide 9

GPS asukohamääramine Satelliidid ligikaudu 20000 km kõrgusel Kaugus satelliidist määratakse signaali levimiseks kulunud aja järgi signaal levib valguse kiirusel minimaalselt kolme kera lõikepunkt neljas kera, et vastuvõtja kella korrigeerida nii palju kui võimalik muid kerasid, et määramatust vähendada Määramatuse allikad atmosfääriefektid multipath (peegeldunud signaalid) kella-ja satelliidi asukoha ebatäpsused

Slide 10

GPS asukohamäärangu kasutus GPS määrab asukoha matemaatiliselt koordinaadid WGS84(G873) referentssüsteemi suhtes Me eeldame muudelt komponentidelt samuti matemaatilist täpsust, et taustsüsteeme oleks võimalik suhtestada aluskaart kõrgusmudel gravimeetriline mudel Tõehetk: lööte kopa maasse – kas seal all on kõrgepingekaabel või mitte?

Slide 11

Põhjus ja tagajärg Kas punktis An ajal t 0 toimub sündmus võib põhjustada punktis B ajal t 1 toimuva sündmuse? (A, t 0 ) ja (B, t 1 ) vaheline kaugus Mõju kandumise kiirus kultuurilised mõjud nooremal kiviajal jalakäija kiirusega looduskatastroofid umbes helikiirusega telekommunikatsioon umbes valguse kiirusega Kronoloogia paigutada sündmused ajateljele nende toimumise järjekorras

Slide 12

Kronoloogia Kalender ja ajastu erinevate ajastute kalendrite vahel on lüngad ja nende suhtestamine keeruline paljud väljapaistvad inimesed on teemaga tegelenud Joseph Justus Scaliger ( 1540 –1609) – Juliuse päevanumber ( Julian Day Number , JDN) päeva järjekorranumber alates 1. jaanuar 4713 eKr, Greenwich i keskpäev , Juli use prolepti lise kalendri järgi Isaac Newton (1642-1727) , The Chronology of Ancient Kingdoms , 1728

Slide 13

Geodeetilise aluse ebatäpsus

Slide 14

al-Idrisi 1154

Slide 15

Kokkuvõte Asukoha määramine ruumis on keeruline Asukoha määramine ajas on veel keerulisem Ülesanne lihtsustub, kui me vaatame ainult mugavalt väikest ruumiosa ja mugavalt väikest ajavahemikku ning rahuldume mugava täpsusega Me ei tea ette, kas ja kunas mugav täpsus muutub ebapiisavaks täpsuseks Määramatus on omane kõigile infosüsteemidele

Slide 16

Tänan tähelepanu eest!

Recommended
View more...