Konservering, uncovered m.


41 views
Uploaded on:
Description
... made a progression of five compositions for a site-particular area, a ... The depictions secured the room's dividers (c. 55 square ... Painting number 3 ...
Transcripts
Slide 1

Konservering, exposed må ha det!

Slide 2

Hva er konservering? Konservering er dynamisk bevaring og beskyttelse av kulturminner store og små, som alle er i stadig forandring. Begrepet er sammensatt og kan inkludere undersøkelser, dokumentasjon, direkte inngrep, men også kontroll av miljøet rund og i kulturminnene.

Slide 3

Konservering og beslektede fag Kunst, Arkeologi, Arkitektur Kunsthistorie Teknisk kunsthistorie Konserverings-vitenskap Konservering Bevaring Vitenskaps Historie Naturvitenskap

Slide 4

De 3 tilnærmingsnivåene Metamodelleringsnivå: Abstrakt, vitenskapsteoretisk nivå. Grunnforskning . Hva er meningen? Modelleringsnivå: Vitenskapelig nivå. Forbedring av det eksisterende. Anvendt forskning . Relevans for daglig virke? Operasjonelt nivå: Teknisk manuelt nivå.

Slide 5

Hvorfor bruker en kunsthistoriker konserveringskunskap? Comprehension of the source material: the article All workmanship antiquarians working in the visual expressions work with items; all items debase after some time. The presence of numerous items have additionally been influenced by reclamation/protection. To utilize an article as a verifiable source, it is important to comprehend its present appearance in connection to its unique, expected appearance. Protection/administration of articles A craftsmanship history specialist working with items (in a historical center, an exhibition, government association, and so forth.) should comprehend the environment that items require: how protests ought to be shown, delivered (or not), put away and for the most part looked after. Capacity to work inside an expert connection Just as conservators study craftsmanship history, workmanship students of history advantage by a learning of what their partners work includes. Such a foundation empowers better working conditions, correspondence and sharing of obligation in basic leadership at work.

Slide 6

Hva trenger du? Litt materialkunnskap: KONS 2040 introduksjon til kunstteknologi (historie om maletekniker og materialer) Kons 2040 kan inngå som et fordypningsemne i 80-gruppen i kunsthistorie. Emnet er også obligatorisk for opptak til masterstudiet i kunstkonservering. The course investigates the advancement of materials and system in connection to the different creative schools, from the Middle Ages to the late-1900s. It supplies the fundamental rudiments hypothesis for comprehension painting strategy, structure of artistic creations and changes in their appearance.

Slide 7

Kanskje trenger du også mer materialkunnskap og mer om bevaring : 40BEVG a "minor" in protection and safeguarding KONS 1000 Introduksjon til konservering og forvaltning av museumssamlinger (10 poeng) KONS 2010 Konserveringshistorie (historie, filosofi og etikk) (10 poeng) KONS 2020 Konservatorens rolle i museer og gallerier (Konserveringsproblematikk I) (5 poeng) KONS 2021 Forebyggende konservering (Konserverinsproblematikk II) (5 poeng) KONS 2030 Praktiske og visuelle ferdigheter (10 poeng)

Slide 8

Vil du bli konservator eller vil du lære enda mer om materialteknologi og bevaring: 40BEVG + 40KONS a "noteworthy" in preservation and conservation Du kan studere 80 poeng i Konservering og 80 poeng in Kunsthistorie (80KUN3) Opptaket til MA til Kunstkonservering er begrenset (max. 6 studenter, annen hvert år), men om du velger Kunsthistorie som commotion andre 80 gruppe, kan du søke begge MA programmene. Kontakt IAKHs administrasjon i Blindernveien 11 for alle detaljer.

Slide 9

Kan du se om et maleri har blitt restaurert? Høyre: Etter restaurering, 1923 Venstre: Før restaurering, 1901

Slide 10

Kan du se om en skulptur har fått tilføyelser? Burde du forstå om en skulptur har blitt restaurert ?

Slide 11

Etter konservering/restaurering Før behandling Kan du forstå kunstverkets opprinnelige (tidligere) og nåværende utseende? Leonardo da Vinci, The Last Supper , Santa Maria delle Grazie, Milan, Oil and tempera, 1498

Slide 12

Damian Hirst The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living 1991; saved 2006 Conservation of present day workmanship: morals and methodologies Ny hai, valgt av kunstneren selv, 2006 (detalj) orginal 1991

Slide 13

Conservation is understanding the materials items are made of and ensuring them Painting number 3 In 1962, Mark Rothko (right) made a progression of five canvases for a site-particular area, a parlor at Harvard University, Boston, MA (USA). The artistic creations secured the dividers of the room (c. 55 square meters of canvas).

Slide 14

Panels 3, 4 and 5 preceding blurring of the red paint utilized by the craftsman as a part of 1963 (top column) and after (base) in 1988 X X X

Slide 15

Knowledge of Materials and Techniques: Aid to Connoisseurship Master of the Saint Ursula Legend, Flemish, dynamic c. 1470—c. 1500 Diptych , 1486, oil on board, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerp

Slide 16

Hvem underviser på konservering? Jeremy Hutchings: Gjenstand Douwtje van der Meulen: Gjenstand Tine Frøysaker: Maleri Jilleen Nadolny: Maleri

Slide 17

Bygget

Slide 18

Hoved-laboratorium

Slide 19

Studentenes maleriatelier

Slide 20

Konserveringskursene

Slide 21

F å r du JOBB som konservator? Viktige bevaringsaktører har erklært: Trøndelagsundersøkelsen (1995): behov for 800 årsverk ved museene. Riksantikvaren (2004): Det er behov for 100 konservatorer for kirker og fredede bygninger. Riksrevisjonen (2005): har avdekket betydelige etterslep for bevaringen av samlingene ved våre største museer. Museumsreformen (2006): ABM-utvikling har blitt oppfordret til å ta initiativ til en nasjonal arrangement for konservering.

Slide 22

Takk for oss! For more data about protection courses, contact: Mimi Koppang, IAKH m.e.koppang@iakh.uio.no

Recommended
View more...