L'AVALUACI.


37 views
Uploaded on:
Description
L\'AVALUACI
Transcripts
Slide 1

L\'AVALUACIÓ DE Centers PER A LA MILLORA DE L\'EDUCACIÓ novembre de 2008

Slide 2

L\'AVALUACIÓ DE Centers PER A LA MILLORA DE L\'EDUCACIÓ Índex 1. El Pla d\'avaluació del Departament d\'Educació i la planificació pel dogs 2008-09 2. Les eines per avaluar els focuses 3. El cicle avaluatiu i la millora continua 4. Els contingut de l\'avaluació 5. Els Indicadors de focus

Slide 3

Finalitats del pla d\'avaluació del Departament d\'Educació Incidir en la qualitat de l\'educació que reben els alumnes Informar els focuses, a la Administració i a la societat sobre els processos i els resultats de l\'acció educativa Rendir comptes a la societat Facilitar estudis d\'investigació Promoure la millora de la competència proficient i incentivar els experts de l\'educació

Slide 4

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2008 for each la qual s\'aproven les instruccions per a l\'organització i el funcionament dels focuses 2008-2009 L\'avaluació ha de contribuir an obtenir una visió worldwide del funcionament i dels resultats que aconsegueix el focus, identificant les bones pràctiques i els aspectes susceptibles de millora. L\'avaluació de focuses, en el marc del Pla d\'Avaluació del Departament d\'Educació, preveu incorporar progressivament l\'avaluació worldwide diagnòstica i el sistema d\'indicadors de focus. El pla d\'avaluació del focus ha d\'emmarcar-se en el projecte educatiu i ha de prendre en consideració la valoració del pla d\'avaluació front.

Slide 5

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2008 for each la qual s\'aproven les instruccions per a l\'organització i el funcionament dels focuses 2008-2009 L\'avaluació worldwide diagnòstica serveix per avaluar el focus en el seu conjunt, tot i que no implica l\'avaluació detallada de tots els aspectes. Aquesta avaluació proporciona una visió panoràmica del focus. L\'avaluació worldwide diagnòstica s\'aplicarà en els focuses que en el dogs 2008-2009 iniciïn un pla estratègic de focus i en els focuses que iniciïn un projecte de qualitat i millora contínua, de manera que la informació obtinguda serveixi de punt de partida per a l\'elaboració del pla. També es podrà aplicar en els focuses que així ho sol·licitin o bé en aquells que l\'Administració determini.

Slide 6

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2008 for every la qual s\'aproven les instruccions per a l\'organització i el funcionament dels focuses 2008-2009 El sistema d\'indicadors de focus permet obtenir informació mesurable d\'un conjunt acotat de variables avaluatives que ofereixen una perspectiva del funcionament i dels resultats del focus. La informació referida an aquest conjunt de variables s\'actualitzarà cada mongrels escolar i servirà tant per analitzar l\'evolució del focus com per comparar la seva situació amb la de la resta de focuses que els hagin aplicat. En aquesta anàlisi cal relacionar els resultats obtinguts en les demonstrates i avaluacions que s\'apliquin en el focus, amb els criteris adoptats per a la gestió del currículum i el desenvolupament dels processos d\'ensenyament i aprenentatge. Durant el dogs 2008-2009 s\'iniciarà l\'aplicació als focuses del sistema d\'indicadors de focus.

Slide 7

AGD (Avaluació Global Diagnòstica) Auditories externes (focuses amb dos o més cicles formatius) Avaluació focalitzada de nivell 1: àrees curriculars Avaluació focalitzada de nivell 2: temes concrets de l\'organització del focus o del currículum Proves de competències bàsiques i de rendiment (ESO 2006 … ) Sistema d\'indicadors de focus Avaluació de arranges, programes i projectes Eines per avaluar els focuses educatius BDRQ (Base de Dades de Referents de Qualitat) - Indicadors - Descriptors Sistema per gestionar la informació Estratègies

Slide 8

Obj. 1 Obj. 2 Obj. n El cicle avaluatiu i la millora contínua (Integració de viewpoints) 4 cursos AV. Worldwide DIAGNÒSTICA INF. ADMINIST. INF. Focus CURS 1 CURS 2 CURS 3 PLA DE MILLORA UNITATS DEL DEPARTAMENT - presa de choices - Avaluació de sistema - Avaluació . … Av. localitzada 1 Av. focalitzada 2 Sistema d\'Indicadors de focus Indicadors de arranges, programes i projectes

Slide 9

Situació worldwide del focus per iniciar un pla de millora AGD informació Control de resultats i processos per fer ajustaments Indicadors informació Dues estratègies d\'avaluació

Slide 10

Tipologia de continguts 1.Context 5. Recursos 2.Resultats 4.Processos: focus 3.Processos: aula

Slide 11

Centers Pla - Estratègic o a demanda ST AGD Indicadors N3 (SI) Indicadors N2 Aplicació selectiva Tots els focuses Aplicació selectiva Els continguts dels indicadors són un subconjunt dels continguts de l\' AGD Indicadors N1

Slide 12

Conjunt reduït Informacions documentals: - Bases de Dades DeE - Documentació focus 1.- S\'aplicarà a tots els focuses 2.- S\'actualitzarà cada mutts Nivell I Conjunt indicadors de nivell I+ indicador de satisfacció de la comunitat educativa 1.- S\'aplicarà selectivament 2.- S\'actualitzarà cada dogs Nivell II 1.- S\'aplicarà selectivament 2.- S\'actualitzarà periòdicament Nivell II + Indicadors processos (aula, acció instructional exercise, convivència, i coordinació) Nivell III Els indicadors de focus s\'organitzen segons diferents nivells d\'aplicació

Slide 13

INDICADORS DE Center AGD

Slide 14

1 Dimensió CONTEXT INDICADORS 2 DE Center Dimensió RESULTATS BLOCS Dimensió RECURSOS 4 BLOCS DESCRIPTORS BLOCS DESCRIPTORS 3

Slide 15

4 Altres 1 Diversitat significativa 3 2 Alumnes amb necessitats ED. Especials: motrius, físics,psiquics, sensorials Alumnes amb necessitats ED. Específiques: Situació socio-econòmica desfavorida Tipologia socio/econòmica Alta.. A Mitja...B Baixa...C Mobilitat alumnat Mobilitat professorat Absències alumnat Absències professorat ALTA MITJA BAIXA CONTEXT Alumnes de nova incorporació al sistema. (menys de 2 anys) RECURSOS NIVELL DE COMPLEXITAT

Slide 16

2 1 PLANS ESTRATÈGICS PMQCE RECURSOS HUMANS Ratio Alumnes/educators ALTRES... PLA D\'AUTONOMIA PLA DE MILLORA DEL Center PROJECTES D\'INNOVACIÓ CONTEXT RECURSOS

Slide 17

1 ALUMNES QUE PROGRESSEN ADEQUADAMENT En les àrees en acabar cada cicle En finalitzar cada cicle ALUMNES que superen cada COMPETÈNCIA BÀSICA RECURSOS 2 RESULTATS

Slide 18

Indicadors: estratègia avaluativa Seqüència: Introducció de la informació Bases de dades del Departament d\'Educació Documentació del focus Aplicació dels instruments, si és el cas. Validació de la informació Anàlisi de la informació De manera selectiva: Sessió d\'avaluació Redacció de l\'informe Propostes de millora

Slide 19

Informació del Center Informació de la SDGI Verificació de la INSPECCIÓ FORMULARI INDICADORS DE Center

Slide 20

Eines informàtiques Formulari dels INDICADORS DE Center Processament

Slide 21

La informació relativa als indicadors rellevants de focus normalment es presenta en una taula i amb un gràfic associat (vegeu el següent exemple). Tant la taula com la gràfica mostren dos tipus d\'informació, una relativa a cada descriptor i l\'altra referida als percentatges globals: an) En la barra relativa als descriptors, per tal de facilitar criteris de referència que permetin analitzar la situació del focus i comparar la seva situació en relació amb el conjunt de focuses de la mostra, s\'estableixen tres franges de valoració: baixa, mitja i alta.Les franges s\'estableixen a partir d\'un estudi estadístic del conjunt de focuses de la mostra. El criteri estadístic és el següent: Franja mitja = [mitjana +/ – una desviació típica]. Les altres franges se situen a cada costat de la franja mitja. La mitjana per al absolute de focuses de la mostra està representada per la marca de shading groc. En aquest exemple, per al groundwork descriptor (L9) el focus se situa per sota de la mitjana dels focuses de la mostra. b) En la barra relativa als percentatges globals, quan el conjunt de descriptors d\'un indicador són quantitatius i agregables (ex: Cb10 àmbit lingüístic), es calculen els tres quartils que distribueixen la barra en quatre franges: baixa, mitja-baixa, mitja-alta, alta. El segon quartil (mediana) esta representat per la marca negra que sobrepassa els límits de la barra. En aquest exemple fictici el focus se situa entre els 25% dels focuses que obtenen millors resultats.) INDICADORS DE Center Processament.

Slide 22

INDICADORS Anàlisi de resultats. DE Center

Slide 23

Anàlisi de resultats. INDICADORS DE Center

Slide 24

INDICADORS RELLEVANTS DE Center. PRIMÀRIA. ESTUDI DE SISTEMA PREINFORME Center POBLACIÓ AVALUADORS: DATA: ÍNDEX 1. Presentació 2. Valoracions 2.1 Valoracions for every measurements 2.1.1 Valoració del connection 2.1.2 Valoració dels resultats 2.1.3 Valoració dels recursos 2.2 Valoració worldwide 2.2.1 Relació entre el setting i els recursos 2.2.2 Relació entre els recursos i els resultats 2.2.3 Relació entre els recursos i els resultats considerant el connection Aaaa aaaaa aaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaa aa aaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaa an aaaaaaaaaa aaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaa aaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaa aaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa Aaaa aaaaa aaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa

Recommended
View more...