M sto, kde st val jahodovsk ml n. .


30 views
Uploaded on:
Category: Product / Service
Description
Dříve jahodovský mlýn – vyhořel roku 1917.
Transcripts
Slide 1

Dříve jahodovský mlýn – vyhořel roku 1917. „Mlýn jahodovský , l.p.1724 vystavěl B.Schnoebell s povolením milostivé vrchnosti tento mlýn o 1 složení na půdě J.šklíby, sedláka roveňskýho u hranic vsi Jahodova (na nestálé vodě za 100 zlatých). V roce 1848 přidělen k Rovni. Mlelo se do roku 1860. Vyhořel roku 1917. Heinrich Schnoebell 1724 Martin Rufer 1741-za 95 zlatých Michal Rufer 1756 Antonín Hejhal 1760 Josef Pacler 1766 Josef Rufer 1767 V. Stejskal 1781-po zemřelém bratru Francovi Josef Netíků 1784-vedle mlýna 1786 koupil roli od Hukala z Rovně star 2 měřice Josef Rössl 1821-za 1400 zlatých Karel Rössl 1858 Antonín Lauterbach *1836, mlynář z Bělé č.81 manželka Pavlína nar.1846 z Nebeské Rybné dcera Albína nar. 1864 dcera Kristýna nar. 1866 syn Josef nar. 1868 syn Alois nar. 1875 Antonín Vanický *1871 v Rovni, zemřel 1961 manželka Emilie, nar.1876 z Rovně syn Antonín nar. 1906, zemřel 1970 syn Josef nar. 1908, zemřel 1970 dcera Emilie nar.1908, provd.Zahradníková, zemřela v roce 1988 manžel Emilie-Jindřich Zahradník *1905, zemřel v roce 1988 jejich dcera Jindra *1938 její manžel Josef *1930, +2001 jejich dcera Jindra *1959 jejich dcera Marie *1962 V roce 1901 vlastní mlýn Antonín Vanický – už se jen šrotovalo. V roce 1903-1904 postavili z cihel obytnou místnost. Dne 17.srpna 1917, za I. světové války mlýn vyhořel a zbytky zdiva byly srovnány se zemí. Místo, kde stával jahodovský mlýn.

Slide 2

-dcera Anna 1873 -dcera Františka 1874 -syn Alois 1877 -syn Vojtěch 1879 -dcera Barbora 1882 -dcera Marie 1885 -syn Jaroslav (neznámo) Adolf Žabokrtský *1869 z Nebeské Rybné, od roku 1906 na Jahodově -manželka Anna *1873, roz.Kubcová -syn Adolf *1897 Adolf Žabokrtský *1897 -manželka Božena roz.štěpánková *1897 z Javornice -dcera Božena *1918, provd. Bártová- Javornice -syn Lubomír *1921 Lubomír Žabokrtský *1921 -manželka Vlasta *1924, roz. Kalinová, zemřela 1961 -dcera Vlasta *1947, provd. Dvorská -syn Lubomír *1949, Vamberk -2. manželka Božena *1921, zemřela 1982 Josef Dvorský *1944, zemřel 19.. - manželka Vlasta, roz. Žabokrtská*1947 -dcera Beata *1968 -syn Marek *1974 Marek Dvorský *1974 -1. manželka Jana *1973, rozená Plíhalová z Javorníce -syn Radek *1993 -syn Filip *1996 -dcera Barbora *2000 - 2.manželka Milena*1971,roz. Boubeliny z Hořic v Podkrkonoší,její dcera Martina*1992 -dcera Pavlína *2009 Číslo popisné : 2 Rodina Dvorská Matěj Janeček 1715 - za 26 kop Vít Kos 1720 Vít Kos 1761 - po otci za 39 kop Josef Kos 1766 V. Kos 1780 - od bratra V. Kos 1789 - od bratra za 35 kop V. Pavel 1799 - od tchána s vůlí své manželky Anny, postoupil svému jedinému synu Josef Pavel *1828-dcera Anna nar. 1850,provdaná za VincenceŠtěpánka z Dlouhé Vsi č.p. 36 -teta Marie Pavlová Josef Kubec *1838 - chalupník Uhřínovice -manželka Kateřina roz. Čižinská z Lupenice -syn František 1863 -syn Jan 1864 -syn Josef 1866 (dělník ve slévárně Bobrek- Prusko) -syn Antonín 1868, vojín

Slide 3

Matěj Hebek 1715 – za 25 kop J.červinka 1717 J.čermák 1728 Josef Čermák 1750 – od Kateřiny, vdovy po zemřelém J.čermákovi Vojtěch Čermák 1778 – od vdovy po zemřelém Josefu Čermákovi Josef Čermák 1793 – od bratra za 740 zlatých Franc Nedvídek 1810 – zemřel 1875 Josef Nedvídek 1825 – za 120 zlatých ( 4 korce a 1 věrtel shaft ) Josef Nedvídek *1804 - manželka Kateřina z Rovně č. 36 Josef Nedvídek *1829 – chalupník z Jahodova -manželka Anna *1839 z Liberka -syn Josef *1860, hospodář -syn František *1863, krejčí -syn Jaroslav *1866 -syn Václav *1871, švec Jan Kubec *1864 – z čísla 2 na Jahodově -manželka Albína * 1864 roz.Lauterbachová ze mlejnka sv Rovni -dcera Františka *1889, provdaná Seidlová, Hřibiny -dcera Kristýna *1890, provdaná Krsková, Roveň -syn Josef *1894 Josef Kubec *1894 –zemřel 1946 -manželka Anna *1902, roz. Dvořáková, Jahodov -dcera Anna *1916, zemřela 1971 -syn Josef *1923, zemřel 2004 -syn Karel *1927 Karel Kubec *1927 - zemřel 2009 -manželka Růžena *1927, z Prahy –zemřela 2006 -syn Karel *1947 -syn Mirek *1949 -vnuk Martin *1977 (syn Karla) -vnučka Iva *1982 ( dcera Karla) Číslo popisné : 3 Rodina Kubcova

Slide 4

George Waňorný 1715 – za 28 kop Jiří Weinhauer V. Stojnar 1718 Matěj Vostřebal 1719 V. Šmíd 1721 Jiří Fiala 1724 V. Fiala 1747 – od otce J. Pavlů 1776 Josef Fiala 1789 – manželka Kateřina Josef Fiala 1820 – manželka Terezie, provdaná Nováková Jiří Jirec *1805 – chalupník ze Skuhrova -syn Karel, svobodný Václav Sršeň *1839, zemřel 1876 -manželka Anna *1837 -dcera Františka *1865 Karel Trojna *1858, truhlář -manželka Františka *1865, rozená Sršňová -syn František *1887, učitel v ústí nad Orlicí -syn Robert *1889 Robert Trojna *1889 -manželka Marie *1889, roz. Kotyzová z Kameničné -syn Josef *1916 -dcera Marie *1921 -dcera Marta *1923, provdaná Štefková Josef Trojna *1916, hospodář ( celá rodina žije nyní v Rybné n.Zdobnicí ) -manželka Marie *1924 roz. Jansová z Rybné n. Zd. - dcera Marie *1948 Marie Samešová *1921, rozená Trojnová, zemřela v roce 1995 -manžel Václav Sameš *1910 z Kopidlna – zemřel -syn Václav *1944 žije v Sedloňově v Orl.horách -manželka Marie *1950 -syn Václav *1974 -syn Martin *1976 -dcera Petra *1979 Václav Sameš *1974 - přistěhoval se v roce 2005 ze Sedloňova -manželka Eva, rozená Komůrková *1971 -dcera Daniela * 2003 -dcera Karolina *2007 Číslo popisné : 4 Rodina Samešova

Slide 5

Za zástávkou autobusů je parcela, kde se nacházelo číslo popisné 5. Jan Vaňorný 1715 - za 28 kop V. Nosál 1718 Michal Neffe 1720 J. Haudloš 1722 V. Nezmeškal 1727 Ant. Nezmeškal 1745 – od rodičů Hendrych Fišar 1759 – od Ant.Nezmeškala ( nemohouce on master velkou chudobu dýlej hospodařit ) Franc Antůšek 1759 – od tchána Fišara Jiří Bárta 1772 – od Fr. Antůška Tobiáš Hejčl 1773 – za 24 kopy Antonín Hejčl 1774 – za 24 kopy Franc Holub 1787 – za 200 zlatých rejnských František Šitina 1800 – za 100 zlatých Josef Šitina 1822 – od otce Václav Pechánek *1814 , vdovec z Roudnice u Nechanic oddán 1846 s Annou, syn František *1848 František Pechánek 1849, truhlář -syn Josef *1852, pekař v Praze -dcera Antonie *1857 František Dusil *1847, tesař z Habrové -manželka Anna *1852, roz. Lukášová z Jaroslavi -dcera Anna *1874, Jaroslav -syn František *1876, dělník, Jaroslav -syn Josef *1880 -syn Rudolf *1889, Jahodov Františka Trojnová 1847 – Jahodov, svobodná Marie Gregorová 1863 – vdova (sestra ) Toto hospodářské stavení bylo zrušeno a pozemky rozděleny na polovinu mezi čísla popisná 4 a 6. Číslo popisné : 5 zbouráno koncem 19. století.

Slide 6

Nově postavený dům na pozemku zakoupeném od paní Vlasty Dvorské z č. 2. Přiděleno znovu číslo 5 i když dům je postaven vedle č. 2. (Šedová) Steklíková Jana JUDr. *1959 – rozená Sedláčková -manžel Petr Šeda *1950, zemřel 1992 -druh Josef Steklík *1943 - v roce 2007_ se provdala za Josefa Steklíka Obnovené číslo popisné : 5

Slide 7

Antonín Tomáš -syn František *1842 -syn Josef *1844 -dcera Marie -dcera Anna *1850 -syn František *1855 ( otec Antonín Tomáš, *1819 v Dobrém ) -dcera Františka *1854 -syn Josef *1864 Josef Tomáš *1864 -manželka Františka, rozená Kubcová -dcera Anna *1893 -dcera Marie *1896, byla provdaná Pavlištová v Pekle nad Zdobicí -dcera Františka *1898 -dcera Anastázie *1900 -syn Adolf *1903, bydlel v Rovni, zemřel 1974 -syn Josef *1906, -syn Jaroslav *1908 -syn Jindřich *1910, zemřel 1981, Třebechovice Josef Tomáš *1906, zemřel v roce 1995 -manželka Anežka, rozená Hanušová, Roveň č.6 zemřela v roce 2001 -syn Josef *1931, bydlí v Rybné nad Zdobicí -syn Zdeněk *1938, bydlel v Kunčině Vsi +2005 Po smrti paní Anežky Tomášové užíval dům její vnuk Zdeněk, syn Zdeňka Tomáše, který dům prodal manželům Myslivcovým z Rychnova nad Kněžnou. V současné době (2010) probíhají opravy a rekonstrukce domu. Myslivec Bronislav - manželka Myslivcová Erika Číslo popisné 6 : Rodina Tomášova. Jan Weiswinkler 1715-za 28 kop prošacovaná a Janovi Chaloupkovi prodána Tobiáš Kunc 1717 Jiří Hampl 1718 Jakub Macháček 1720 V. Hejhal 1727 V. Pavlišta 1729 Pavel Zajíc 1730 Hendrych Fišer 1734 – přiženil se k vdově Josef Mlynář 1759 – od tchána Josef Mlynář syn 1780 – Jiří Bartoš 1785 – k vdově, už dorostlý dědic Josef Mlynář 1807 – od pastora Mlynáře, otce Jiřího J

Recommended
View more...