Medicinska dokumentacija Mr.sc. Aleksandar Ljubotina spec. obiteljske med .


100 views
Uploaded on:
Category: Fashion / Beauty
Description
Medicinska dokumentacija Mr.sc. Aleksandar Ljubotina spec. obiteljske medicine i psiholog. Medicinska dokumentacija. ...je skup svih zabilježenih podataka o zdravstvenom stanju osobe: Anamnezom prikupljene informacije Rezultati fizikalnog pregleda
Transcripts
Slide 1

Medicinska dokumentacija Mr.sc. Aleksandar Ljubotina spec. obiteljske pharmaceutical i psiholog

Slide 2

Medicinska dokumentacija... ...je skup svih zabilježenih podataka o zdravstvenom stanju osobe: Anamnezom prikupljene informacije Rezultati fizikalnog pregleda Rezultati dg. ispitivanja: laboratorijskih, slikovnih... Preventivni i terapijski postupci, savjeti. Konzilijarni nalazi specijalista Otpusna pisma iz bolnica i rehabilitacijskih ustanova.

Slide 3

Funkcija medicinske dokumentacije bolesniku i liječniku daje osjećaj sigurnosti. olakšava komunikaciju imeđu liječnika i pacijenta i liječnika međusobno. temelj za različita zdravstveno statistička izvješća (dijagnoze, postupci, propisani lijekovi). dokaz je slijeda provedenih postupaka (važno kod sudskih procesa). indikator kvalitete rada. baza podataka za znanstvena istraživanja,

Slide 4

Vođenje medicinske dokumentacije propisano je zakonom Temeljni dijelovi medicinske dokumentacije opći podatci pacijenta šifre dijagnoza odnosno problema (MKB-10, DSM - IV). šifre postupaka ("Plava knjiga") Primjeri medicinske dokumentacije: informirani pristanak, operacijski protokol, otpusno pismo, nalazi specijalista, zdravstveni karton... Medicinska dokumentacija treba biti čitljiva, po mogućnosti tiskana.

Slide 5

Zdravstveni karton Zdravstveni karton pacijenta predstavlja organiziranu i preglednu zdravstvenu dokumentaciju. 􀁺Zdravstvene kartone pacijenata vode liječnici u primarnoj i poliklinično-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, te patronažne sestre.

Slide 6

Problemu usmjerena medicinska dokumentacija ( Weed,1968) Osnovna dijelovi: 1. Temeljni podatci 2. Lista problema 3. Planovi za rješenje problema 4. Bilješke o praćenju stanje

Slide 7

Temeljni podatci predstavljaju opće podatke o pacijentu. Uz generalije tu pripadaju informacije o socijalnim prilikama, psihičkom profilu, i podatci o zadnjem pregledu.

Slide 8

Listu problema čine svi problemi koje osoba ima, uz medicinske probleme u užem smislu bilježe se i psihosocijalni problemi koje pacijent doživljava značajnim.

Slide 9

Plan za rješenje problema odnosi se na svaki issue posebno. Ukoliko to nije moguće izaberu se najhitniji i najvažniji problemi. Arrange se odnosi na slijedeća područja: - dijagnostičko - terapijsko - odgojno - pomoćne akcije

Slide 10

Praćenje Nove nalaze treba usporediti s listom problema, koja se pri tom revidira. Važno je razlikovati subjektvne (anamneza), objektivne (nalazi) podatke, vrednovanje koje čini liječnik te akcije koje se želi poduzeti (mnem. kratica "SOVA")

Slide 11

Medicinska dokumentacija s naglaskom na intervenciji i evaluaciji intervencije (ZLH 1972) sadrži 3 dijela: 1. Terapeutski arrange ( dijagnoza, prognoza, mjere i postupci). 2. Etapna epikriza (sažeti prikaz poduzetih mjera na kraju izabranog razdoblja) 3. Sažetak o stanju i liječenju (lista važnih događaja, promjena u liječenju).

Slide 12

Da li medicinsku dokumentaciju smije čuvati i sam bolesnik? Dva su oprečna stava: Za bolesnika nije dobro previše znati o svom zdravstvenom stanju, već se treba s povjerenjem prepustiti liječniku (pasivna uloga bolesnika). Pravo i dužnost svakoga je brinuti se o svom zdravlju, dad bolesnik treba znati što je moguće više o svom zdravstvenom stanju, da može lakše provoditi samozaštitu (aktivna uloga bolesnika).

Slide 13

Virtualna medicinska dokumentacija – računalni programi za vođenje ordinacija. Od 1.10. 2007. počela je informatizacija primarne zdravstvene zaštite. U pripremi je informatizacija svekolikog zdravstvenog sustava, što će omogućiti brzu razmjenu podataka. Etički problemi – narušena povjerljivost, mogućnost neovlaštenog upada u sustav. http://213.147.106.14/medicus-container/

Slide 14

Hvala na pozornosti !

Recommended
View more...