Memeli Hayvan ve Insan ve Isirik Yaralanmalari .


61 views
Uploaded on:
Category: Education / Career
Description
Memeli Hayvan ve İnsan ve Isırık Yaralanmaları. Memeli Hayvan Isırıkları Sunum Planı. Hayvanların neden olduğu ısırma dışı yaralanmalar Köpek, kedi ve rodent ısırıkları İnsan ısırıkları Kuduz Tetanoz. Yıllık Ölüm Oranları (Dünyada). Suisidler: 400.000 Cinayetler: 200.000
Transcripts
Slide 1

Memeli Hayvan ve Insan ve Isırık Yaralanmaları

Slide 2

Memeli Hayvan Isırıkları Sunum Planı Hayvanların neden olduğu ısırma dışı yaralanmalar Köpek, kedi ve rat ısırıkları Insan ısırıkları Kuduz Tetanoz

Slide 3

Yıllık Ölüm Oranları (Dünyada) Suisidler: 400.000 Cinayetler: 200.000 Yılan Isırıkları: 60.000 Timsahlar: 1000 Çiflik hayvanları:800 (en sık tepme yoluyla) Kaplanlar: 500 - Son beş asırdır 1 milyondan fazla insanı yediler • Aslanlar: 400 • Leoparlar:300 • Su aygırı: 300 • Filler: 200

Slide 4

Kuzey Amerikan Vahşi Memelileriyle Oluşan Saldırı Riskleri Boz ayılar: Yellowstone\'da 1900\'den beri 6 ölü. Icy mass N.P.\'de 1907 cave beri 7 ölü Siyah ayılar:Neredeyse hiç saldırı bildirilmemiştir. Kutup ayıları: Çok nadir atak görülmüştür. Geyik: Çok azı ölümle sonuçlanan nadir saldırı Jaguar, Dağ aslanı: Yalnızca birkaç vaka bildirilmiştir. Bizon: Her yıl birkaç ölüm bildirilmiştir. Öküz, Dağ koyunu ve keçisi: Neredeyse hiç yok Kır kurdu, kurtlar: Hemen hiç yok

Slide 5

En Tehlikeli Memeliler: Geyik & Ren Geyiği Her yıl araba – hayvan çarpışmasında 100 lair fazla insan ölmektedir. 1994 yılında Maine\'de Ren geyiği ve araç çarpışmasının sonuçları: - 658 çarpışma. - Yolcuların %70\'i hospitalize edilmiştir. - %17\'sinde servikal kolon yaralanması oluşmuştur. - %9\'u ölmüştür.

Slide 6

Memeli Hayvan Isırıkları Epidemiyoloji Amerika\'da, 50 milyon kedi ve köpek vardır. Her yıl 1 milyondan fazla ısırık olayı meydana gelmektedir. Bir yılda her 100.000 insandan 200-800\'ü ısırılmaktadır. Isırıkların %80-90\'ı köpek ısırığına bağlı olmaktadır. Isırıkların %1-2\'si hastaneye yatış gerektirmektedir. Köpek ısırıklarından her yıl 10-12 ölüm meydana gelmektedir. Ekonomik maliyet çok büyüktür.

Slide 7

Zehirli Memeliler Yalnızca 3 tanesi bilinir: Kısa kuyruklu dişi admission (Blarina brevicauda) Amerikanın kuzey doğusunda yaşar - maksiller tükrük bezlerinden zehirini akıtır - alt kesici dişleriyle zehiri enjekte ederler - zehir 2 haftaya kadar ödem ve ağrıya yol açar - spesifik tedavisi yoktur Erkek Platypus (Ornithorhynchus anatinus) Avustalya\'da yaşar - arka bacaklarındaki çıkıntıdan zehirini enjekte eder - ağrı, ödem ve lenfanjite neden olur Spiny insect eating animal (echidna) Afrika\'da yaşar - mahmuzları ve zehirleri aynıdır - insanı ısırdığı bildirilmemiştir

Slide 8

Hayvanlarla Olan Yaralanma Mekanizmaları Atlar - Isırık sıktır - Her iki ayağı ile arkaya doğru tekme vurur Sığırlar - Isırık nadirdir - Tek ayağı ile öne doğru tekme vurur Develer - Isırık ve tekme Deve Kuşu - Tekme ve barsaklarını çıkarma

Slide 9

Brusella Melloidozis Glanders Pasterollozis Veba Yersinyozis Tularemi Sıçan ısırığı ateşi Tetanoz Erizipeloid Stafilokoksik toksik şok Tüberküloz Q ateşi Murin tifüsü Leptospirozis Simian herpes Ayak ve ağız hastalığı Kuduz Kedi tırmığı hastalığı Lemfositik karyomenenjit Simian hepatit Rio Bravo enfeksiyonu Sporotrikozis Blastomikozis Memeli Hayvanlardan Insanlara Geçen Hastalıklar (Isırık, çizik, yalama ile)

Slide 10

Türlere Göre Hayvan Isırıkları New York - Köpekler: %89 - Kediler: %4.6 - Rodentler: %2.2 - Insanlar: %3.6 Ohio - Köpekler: %91.6 - Kediler: %4.5 - Rodentler: %3 - Insanlar: %0.03

Slide 11

Memeli Hayvan Isırıklarıyla Oluşan Ortalama Enfeksiyon Oranları Köpekler: % 2-5 Kediler: % 30-50 Sıçanlar: % 2-10 Maymunlar: % 25 Insanlar: % 13-50 * Yüksek oran nedeni gecikmiş olgulardır.

Slide 12

Memeli Hayvan Isırıkları Yara enfeksiyonlarının Etyolojik Ajanları Köpekler - Staf. Aureus: % 10-30 - Strep türleri: % 30-50 - Pastorella multocida: % 0-30 - Corynebakterium türleri: %10-30 Kediler - Pastorella multocida: %60-80 Rodentler - Strep türleri: %30-70

Slide 13

Memeli Hayvan Isırıkları Artmış Enfeksiyon Risk Faktörleri Yaş < 2 veya > 50 Diabet Immünosüpresif hastalık Kronik alkolizm Batma yaraları Büyük yaralar Ekstremite yaraları Gecikmiş başvuru ( > 4-24 saat)

Slide 14

Memeli Hayvan Isırıkları: Yara Kültürü Hayvan ısırık yerinden yara kültürleri - Tavsiye edilmez - Başlangıç kültür sonuçları ile sonradan gelişen enfekte organizmalar korele değil - Yine de eğer hasta geç başvuruda bulunursa, enfeksiyon bulguları varsa, yara kültürü yararlıdır.

Slide 15

Köpek Isırığı Enfeksiyonları Köpek ısırıklarının % 2-5\'inde enfeksiyon gelişir (el ısırıklarının ise %20\'sinde) %80 anaerob: - Pastorella multocida (0-1/3) - Staph. Aureus - Strep. - Corynebacterium Nadir Olarak: - Funguslar - Clostridialar - Rabies - Mycobacteria fortuitum

Slide 16

Köpek Isırığı Insidansı (Cinslere göre) Azalan sıklıkta - Alman Shepherd-en sık - Pit Bull-en ölümcül ısırığa yol açar - Karışık cinsler - Doberman - St. Bernard - Gread Dane - Rotweiler - Collie

Slide 17

Ölümcül Köpek Isırıkları Baş ve boyun bölgesindeki yaralanmalar (yanlızca ekstremite yaralanmaları lethal olmayan ısırıkların en sık nedenidir) Ölümcül ataklar köpeklerin geçmiş davranışlardan tahmin edilemez Kızgın köpeklerin çoğu ataktan sonra typical, arkadaşca davranışlara geri döner. Bundan dolayı infantlar ve sakatlar asla büyük bir köpekle yalnız bırakılmamalıdır.

Slide 18

Köpek Isırığı Olgularında Radyografik Değerlendirmeler Büyük köpekler çeneleri ile yüksek oranda güç oluşumuna neden olur ve bu yüzden uzun kemik kırıklarına yolaçabilir. Saçlı deri ısırıklarına bağlı olarak özellikle çocuklarda dural penetrasyon ortaya çıkabilir (AS\'te bu olgular atlanırsa ölümcül menenjite neden olabilir). - Bu nedenle dişlerin etkisiyle ortaya çıkan penetrasyonu görmek için kafatası filmi gerekebilir.

Slide 19

Kedi Isırığı Enfeksiyonları % 30-50\'si enfekte olurlar Bu enfeksiyon oranları başlangıç yara bakımı uygun olmasına rağmen meydana gelebilir. Kedi tırmalamasına bağlı olgularda da enfeksiyon görülme oranı yüksektir (genellikle kedilerin pençelerini yalamalarına bağlı).

Slide 20

Kedi Isırığı Yarası Komplikasyonları Yara sellüliti Septik artrit Septik tendonit Menenjit Dissemine pasteurellosis Tetanoz Kuduz Kedi tırmığı ateşi Kozmetik defektler, skar

Slide 21

Pasteurella Multocida Kedilerin %75\'inde kültürde saptanabilir 3 tip hastalık tablosuna yol açar: - Lokal yumuşak doku enfeksiyonu - Immünkompromize hastalarda pnömoni/pulmoner abse-nadir - Karaciğer hastalarında yaygın pasteurellosis

Slide 22

Pasteurella Enfeksiyonlarının Komplikasyonları (%40\'da) Lokal septik artrit Osteomyelit Tenosinovit Bakteriyemi

Slide 23

Hershey 1994 Çalışması AS\'te görülen Kedi Isırıkları 30 olgu % 40\'ında sellülit gelişti % 14\'ünde hastaneye yatış gerekti Yaraların büyük çoğunluğu üst ekstremitede bulunmaktaydı. Ampirik tedavinin başarısız olduğu olgular Augmentin ile tedavi edilenlerdi.

Slide 24

Kedi Tırmığı Ateşi Isırık veya tırmalama yoluyla oluşur Pleomorfik bakteri – Bartonella henselae\'ye bağlıdır Hastalık genellikle benigndir ve kendini sınırlar Aynı bakteri immünkompremize hastalarda basilli anjiomatose neden olur Olguların %1-7\'sinde ensefalit oluşabilir

Slide 25

Kedi Tırmığı Ateşi Sendromun Progresyonu Isırık veya tırmık yerine yakın lokal lenfadenopati Isırık veya tırmık yerinde kırmızı papülden püstüle ilerler-1-4 haftada iyileşir 3 aya kadar bölgesel LAP/halsizlik/ateş devam eder Nadiren pnömoni/ensefalit veya endokardite ilerler Nedeni bilinmeyen ateş ayırıcı tanısının bir parçası olabilir

Slide 26

Kedi Tırmığı Ateşi Tedavi Ilk yayınlar, antibiyotiklerin etkili olmadığını bildirmiştir. Hastaneye yatan olgularda gentamisinin etkili olduğunu bildiren iki yayın vardır. Yakın dönemde yapılan küçük sayılı bir olgu çalışmasında oral ciprofloxacinin etkili olduğu bulunmuştur.

Slide 27

Sıçan Isırığı Enfeksiyonları Sıçan Isırık ateşi (klasik) - Streptobasillur moniliformise bağlıdır - Döküntü (el-ayak tabanlarını içerebilir), yüksek ateş, poliartrit. • Soduku (spirillary sıçan ısırık ateşi) - Spirillium minusa bağlıdır (bir spiroket) - Bölgesel LAP, ateş, döküntü Her iki tipten biri nedeni bilinmeyen ateşe yol açabilir.

Slide 28

Sıçan Isırığı Enfeksiyonları Tedavi Penisilin 500 mg 4x1, 7 gün veya Eritromisin veya Tetrasiklin (aynı doz) PO antibiyotik genellikle yeterlidir (penisiline direnç geliştiği nadiren görünür)

Slide 29

Memeli Hayvan Isırıkları Profilaktik Antibiyotik Kullanım Kuralları EVET - Tüm el ısırıkları EVET - Tüm belirgin deri penetrasyonu olan insan ısırıkları EVET - hemen bütün kedi ısırıkları EVET - Eğer herhangi bir fascial penetrasyona neden olan ısırık varsa Özellikle yüz veya skalpte nispeten küçük köpek ya da kemirgen hayvanlar tarafından meydana getirilen ısırıklar muhtemelen tedavi gerektirmez.

Slide 30

Memeli Hayvan Isırıklarında Profilaktik Antibiyotik Seçimi Köpekler – Staf. Aureus\'u kapsamalıdır - Dikloksasilin veya sefaleksin 500 mg po, 4x1/7 gün. -

Recommended
View more...