Слобода да се фокусирате на вашиот бизнис со Microsoft Progress Nav (Navision).


75 views
Uploaded on:
Category: People / Lifestyle
Description
Слобода да се фокусирате на вашиот бизнис со Microsoft Elements Nav (Navision) Татјана Бошевска оперативен директор Логин Системи Агенда Вовед во Microsoft Navision Ваши и наши бизнис цели Зголемување на продуктивноста Зголемување на конкурентноста на вашата фирма Раст на вашиот бизнис
Transcripts
Slide 1

Сð»ð¾ð±ð¾ð\'ð° Ð\'ð° сðµ фð¾ðºñƒñð¸ñ€ð°ñ‚ðµ нð° вð°ñˆð¸ð¾ñ‚ бð¸ð·ð½ð¸ñ сð¾ Microsoft Dynamics Nav (Navision) Тð°ñ‚ñ˜ð°ð½ð° Бð¾ñˆðµð²ñðºð° оð¿ðµñ€ð°ñ‚ð¸ð²ðµð½ Ð\'ð¸ñ€ðµðºñ‚ð¾ñ€ Лð¾ð³ð¸ð½ Сð¸ññ‚ðµð¼ð¸

Slide 2

Аð³ðµð½ð\'ð° Вð¾ð²ðµð\' вð¾ Microsoft Navision Вð°ñˆð¸ и нð°ñˆð¸ бð¸ð·ð½ð¸ñ цðµð»ð¸ Зð³ð¾ð»ðµð¼ñƒð²ð°ñšðµ нð° пñ€ð¾ð\'ñƒðºñ‚ð¸ð²ð½ð¾ññ‚ð° Зð³ð¾ð»ðµð¼ñƒð²ð°ñšðµ нð° кð¾ð½ðºñƒñ€ðµð½ñ‚ð½ð¾ññ‚ð° нð° вð°ñˆð°ñ‚ð° фð¸ñ€ð¼ð° Рð°ññ‚ нð° вð°ñˆð¸ð¾ñ‚ бð¸ð·ð½ð¸ñ Пð¾ð²ñ€ð·ñƒð²ð°ñšðµ вð¾ гð»ð¾ð±ð°ð»ð½ð¸ð¾ñ‚ пð°ð·ð°ñ€ Аñ€ñ…ð¸ñ‚ðµðºñ‚ñƒñ€ð° и тðµñ…ð½ð¾ð»ð¾ð³ð¸ñ˜ð° нð° Microsoft Navision Дðµð¼ð¾

Slide 3

Зð° нð°ñ Пñ€ðµð·ðµð½ñ‚ðµñ€ Фð¾ñ€ð¼ð°ð»ð½ð¾ оð±ñ€ð°ð·ð¾ð²ð°ð½ð¸ðµ Exec MBA examines, Sheffield University , Ð\'ð¸ð¿ð». еð»ðµðºñ‚ñ€ð¾ñ‚ðµñ…ð½ð¸ñ‡ðºð¸ иð½ð¶ðµð½ðµñ€ Пñ€ð¾ñ„ðµñð¸ð¾ð½ð°ð»ð½ð¾ зð° Microsoft Certified Professional , Microsoft Sales Specialist MBS Navision Overview Certified , MBS Navision Essentials Certified Тð¸ð¼ оð±ñƒñ‡ðµð½ð¸ и Ð\'ðµð\'ð¸ñ†ð¸ñ€ð°ð½ð¸ кð¾ð½ññƒð»ñ‚ð°ð½ñ‚ð¸ и иð½ð¶ðµð½ðµñ€ð¸ Оð±ñƒðºð¸ Navision Overview & Essentials, Greece 2002 , MK 2005 Navision Partner Methodology, Denmark, 2002 Navision Implementation Methodology, Denmark , 2003 Navision Financial Management, Romania , 2003 , MK, 2005 Navision Programming & Development, Greece , 2003 Navision Trade, 2006

Slide 4

Microsoft Business Solutions –Navision Microsoft Navision e иð½ñ‚ðµð³ð¸ñ€ð°ð½ð¾ бð¸ð·ð½ð¸ñ мðµð½ð°ñŸð¼ðµð½ñ‚ рðµñˆðµð½ð¸ðµ нð°ð¼ðµð½ðµñ‚ð¾ зð° мð°ð»ð¸ и сñ€ðµð\'ð½ð¸ фð¸ñ€ð¼ð¸ кð¾ð¸ гð¸ нð°ð\'ð¼ð¸ð½ð°ð»ðµ оñð½ð¾ð²ð½ð¸ñ‚ðµ сð¾ñ„ñ‚ð²ðµñ€ñðºð¸ пð°ðºðµñ‚ð¸ . Иð\'ðµð°ð»ð½ð¾ е зð° кð¾ð¼ð¿ð°ð½ð¸ð¸ кð¾ð¸ бð°ñ€ð°ð°ñ‚ рðµñˆðµð½ð¸ðµ кð¾ðµ : бñ€ð·ð¾ сðµ иð¼ð¿ð»ðµð¼ðµð½ñ‚ð¸ñ€ð° еð\'ð½ð¾ññ‚ð°ð²ð½ð¾ сðµ кð¾ñ€ð¸ññ‚ð¸ и оð\'ñ€ð¶ñƒð²ð° пð¾ð\'ð³ð¾ñ‚ð²ðµð½ð¾ е зð° пð¾ð½ð°ñ‚ð°ð¼ð¾ñˆð½ð¸ð¾ñ‚ рð°ññ‚ нð° кð¾ð¼ð¿ð°ð½ð¸ñ˜ð°ñ‚ð°

Slide 5

Зð° кð¾ð³ð¾ е нð°ð¼ðµð½ðµñ‚ Гð¾ð»ðµð¼ð¸ð½ð° Кð¾ð¿ð¾ñ€ð°ñ†ð¸ð¸ Сñ€ðµð\'ð½ð¸ бð¸ð·ð½ð¸ñð¸ Мð°ð»ð¸ бð¸ð·ð½ð¸ñð¸ Кð¾ð¼ð¿ð»ðµðºñð½ð¾ññ‚ нð° Ð\'ðµð»ð¾ð²ð½ð¸ñ‚ðµ пñ€ð¾ñ†ðµñð¸

Slide 6

Cyprus Denmark Eire Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland India Indonesia Ireland Israel Italy Latvia Lithuania Macedonia Malta Malaysia Mexico Middle East North Africa Netherlands New Zealand Norway Philippines Poland Portugal Romania Russia Serbia Singapore Slovakia Slovenia South Africa Spain Sweden Switzerland Thailand Turkey United Kingdom USA Argentina Australia Austria Belgium Brazil Bulgaria Canada China Croatia Czech Microsoft Navision е Ð\'ð¾ññ‚ð°ð¿ðµð½ вð¾ сð»ðµð\'ð½ð¸ñ‚ðµ лð¾ðºð°ð»ð½ð¸ вðµñ€ð·ð¸ð¸ Гð¾ð»ðµð¼ð¸ð½ð°ñ‚ð° нð° Microsoft Navision Пð¾ð²ðµñœðµ оð\' 4 8 ,000 кð»ð¸ðµð½ñ‚ð¸ Пð¾ð²ðµñœðµ оð\' 1,600 сðµñ€ñ‚ð¸ñ„ð¸ñ†ð¸ñ€ð°ð½ð¸ пð°ñ€ñ‚ð½ðµñ€ð¸ Пð¾ð²ðµñœðµ оð\' 40 лð¾ðºð°ð»ð¸ð·ð¸ñ€ð°ð½ð¸ вðµñ€ð·ð¸ð¸ нð° пñ€ð¾ð¸ð·ð²ð¾ð\'ð¾ñ‚ Пñ€ð¾ð\'ð°ð\'ðµð½ вð¾ пð¾ð²ðµñœðµ оð\' 130 зðµð¼ñ˜ð¸ Пð¾ð²ðµñœðµ оð\' 1000 Ð\'ð¾ð¿ð¾ð»ð½ð¸ñ‚ðµð»ð½ð¸ рðµñˆðµð½ð¸ñ˜ð°

Slide 7

Бð°ñ€ð°ñšð° нð° Ð\'ðµð½ðµñˆð½ð¸ñ†ð°ñ‚ð° Зð³ð¾ð»ðµð¼ñƒð²ð°ñšðµ нð° пñ€ð¾ð\'ñƒðºñ‚ð¸ð²ð½ð¾ññ‚ð° нð° вñ€ð°ð±ð¾ñ‚ðµð½ð¸ñ‚ðµ Нð°ñð¾ñ‡ñƒð²ð°ñšðµ нð° оð¿ðµñ€ð°ñ†ð¸ð¸ñ‚ðµ и зð³ð¾ð»ðµð¼ñƒð²ð°ñšðµ нð° еñ„ð¸ðºð°ñð½ð¾ññ‚ð° Пð¾ð\'ð¾ð±ð°ñ€ пñ€ð¸ññ‚ð°ð¿ Ð\'ð¾ иð½ñ„ð¾ñ€ð¼ð°ñ†ð¸ð¸ñ‚ðµ и иð·ð²ðµñˆñ‚ð°ð¸ Кð¾ð½ñð¾ð»ð¸ð\'ð¸ñ€ð°ñšðµ нð° рð°ð·ð\'ðµð»ðµð½ð¸ñ‚ðµ сð¸ññ‚ðµð¼ð¸ и оð\'ð\'ðµð»ðµð½ð¸ñ˜ð° Гð¾ нð°ð\'ñ€ð°ñð½ð°ð²ð¼ðµ пð¾ññ‚ð¾ðµñ‡ðºð¸ð¾ñ‚ сð¸ññ‚ðµð¼ Нðµñƒð\'ð¾ð±ð½ð¾ññ‚ оð\' пñ€ð¾ð¼ðµð½ð° Дð°ð»ð¸ оð\'ð»ñƒðºð°ñ‚ð° е вð¸ññ‚ð¸ð½ñ

Recommended
View more...