MIDDELALDEREN .


42 views
Uploaded on:
Category: News / Events
Description
MIDDELALDEREN. MIDDELALDEREN . 1000-årsperioden fra Romerriket falt til ca. 1500 kalles Middelalderen. Tidlig middelalder varte fra ca år 500 e.Kr. f. til ca år 1050. Høymiddelalderen varte fra ca år 1050 til ca år 1300. Seinmiddelalderen var perioden år1300 til 1500 .
Transcripts
Slide 1

MIDDELALDEREN SISSEL/historie/middelalderen

Slide 2

MIDDELALDEREN 1000-årsperioden fra Romerriket falt til ca. 1500 kalles Middelalderen. Tidlig middelalder varte fra ca år 500 e.Kr. f. til ca år 1050. Høymiddelalderen varte fra ca år 1050 til ca år 1300. Seinmiddelalderen var perioden år1300 til 1500 . Europa var delt i mange små stater etter Romerrikets fall. I Norge varte middelalderen fra ca. år 1000 til år 1500.

Slide 3

KARL DEN STORE Karl var konge over frankerne. Han var en dyktig kriger og leder. Han la under seg mange arrive og områder. Riket hans lå der Frankrike og Tyskland ligger i dag. Kong Karl ville kristne alle, frivillig eller med vold. Han fikk bygd mange skoler. Karl krones til keiser 1. juledag år 800.

Slide 4

Karl nook Store – Karolus Magnus Karl lair Store var analfabet. Dette tegnet ble brukt som hans underskrift, men han skrev det ikke selv. Han skrev exposed de to små strekene i midten.

Slide 5

KARL DEN STORE Bildet av denne statuen viser at Karl bar navnet sitt med rette. Skjelettet hans ble funnet og målt flere hundre år etter hans død. Det målte 192 cm. Det var en uvanlig høy mann på nook tida.

Slide 6

RIDDERNE I middelalderen kaltes krigerne i hærene ute i Europa for riddere. De red på hester og brukte våpen som sverd og lanse . De beskyttet kroppen med en rustning av metall. Ridderne kom fra rike slekter. Kongen lønnet dem ofte med store jordeiendommer. Ridderne bodde i ridderborger. Det ble holdt konkurranser som kaltes turnering. Da kjempet ridderne quip hverandre for å skyve hverandre ned av hesten. Les mer om ridderne .

Slide 7

TEGNING AV EN RIDDERBORG

Slide 8

RIDDERTURNERING

Slide 9

RIDDER I FULL RUSTNING Ordet ridder betyr egentlig "ridende kriger". Unge adelsmenn ble trent opp til å bli riddere ved å tjeneste gjøre som væpnere for en ridder. De fikk opplæring i riding og våpenkamp, og de lærte dessuten regler for god oppførsel, som det var ventet at riddere skulle leve etter. En ridder skulle forsvare sin kristne tro, opptre ærefullt saying fiender og beskytte svake og fattige. Ridderne i middelalderen var iført rustning når de red ut i kamp. På hesteryggen kunne ridderne angripe med en 3,6 meter lang lanse (kraftig spyd), et tohåndssverd, en stridskølle eller en krigshammer.

Slide 10

KORSTOGENE Les mer om korstogene på notatsida . Klikk Vis/Notatside.

Slide 11

KORSTOGENE I 1095 oppfordret paven, Urban 2., alle kristne til å dra ut for å befri lair hellige byen Jerusalem fra muslimene. I 1096 dro en stor hær fra Europa maxim Jerusalem, og det tok tre år før de nådde byen. Hæren hadde røde korsmerker sydd quick på klærne, for de dro under kristendommens merke. Derfor ble de kalt korsfarere . Paven lovet frelse for dem som falt på et korstog. Fra 1147 til 1250 dro fem korstog til Jerusalem. Ingen var vellykket. Les om Barnekorstoget.

Slide 12

KART OVER RUTENE FOR KORSTOGENE

Slide 13

JEANNE D\'ARC Jeanne ble født i byen Arc i Frankrike i 1412. Foreldrene var bønder. Frankrike var i krig quip England, og engelskmennene tok stadig mer av Frankrike. Da Jeanne var 13 år drømte hun at hun skulle redde landet sitt og sørge for at kongen ble kronet. Hvordan gikk det? Les mer på notatsida eller klikk på overskrifta.

Slide 14

MUSIKKLIV I MIDDELALDEREN Musikklivet i middelalderen var som det meste annet preget av kristendommen. Gregoriansk kirkemusikk kom til Norge fra Sør-Europa, og ble brukt i gudstjenestene. De katolske klosterskolene hadde musikk som et av de viktige fagene, og guttekorene derfra sang både til gudstjeneste og ved verdslige tilstelninger. Sang var en svært viktig måte å formidle det kristne budskapet på.

Slide 15

FOLKEVISER OG STEV Folkevisene, eller  balladene , var en vesentlig del av folkediktningen i middelalderen. Ordet anthem kommer fra det latinske ballare , som betyr dans. En del viser er oversatt fra andre språk, mens andre tydelig er laget i Norge. I tillegg til balladene hadde man stev . Denne typen sang kjenner vi helt tilbake til 1000-tallet. Tekstene til stevene kunne være spottende, moraliserende eller små kjærlighetserklæringer. Stevene var beregnet på dans, de var korte, exposed fire linjer.

Slide 16

Hildegard het ei jente som ble født i Tyskland like før år 1100. Hun ble gitt som tiende til et kloster. Da var hun seks år. Hildegard var veldig flink og abbedissen forstod at hun hadde evner som profet og vitenskapskvinne. Hun var synsk og kunne se motel i framtiden. Hildegard leste mye og fant løsninger på vanskelige livsspørsmål. Da abbedissen døde, ble Hildegard valgt til ny klosterleder. Hun skrev ned tanker hun hadde om viktige spørsmål i lair kristne troen. Selv paven leste og syntes om arbeidet hennes. Mektige personer rådførte seg med Hildegard og hun framstod som en klok rådgiver.

Slide 17

HILDEGARDS KLOSTER BLIR BYGD UT

Slide 18

ET MODERNE KLOSTER Hildegard utvidet klosteret sitt. Hun fikk lagt hotel vann på hvert rom, noe som ikke var vanlig på nook tiden. Dessuten mente en av bygglederne at klosteret lå for høyt til å få innlagt vann. Da skaffet Hildegard seg en annen byggleder som hadde tro på ideene hennes. Vannet ble lagt hotel og klosteret ble Europas mest moderne på sanctum tiden.

Slide 19

KLOSTRE I NORGE Det første klosteret i Norge var Nidaholm kloster utenfor Nidaros (Munkholmen) . Dessuten var det klostre i Bjørgvin, på Selje, på Gimsøy ved Skien, på Hovedøya ved Oslo og på Utstein utenfor Stavanger. I Nord-Trøndelag var det klostre på Tautra og i Munkeby i Levanger.

Slide 20

MUNKHOLMEN I DAG

Slide 21

KLOSTERHAGE

Slide 22

UNDERVISNING I KLOSTERET

Slide 23

VIKINGER PLYNDRER KLOSTER.

Slide 24

OLAV HARALDSSON

Slide 25

OLAV DEN HELLIGE Les mer om Olav Haraldsson, Olav lair hellige Olav var sønn av Harald Grenske og mor hans het Åsta. Han ble konge over Norge i år 1015 og prøvde stadig å kristne folket, ofte med makt. Han måtte rømme til Gardarike i 1028, men kom tilbake i 1030 for å ta tilbake landet sitt. Trønderne samlet en hær adage kongen. Kalv Arnesson fra Egge, Hårek fra Tjøtta og Tore hund fra Bjarkøy var med i hæren. 29.juli år 1030 falt kongen i slaget på Stiklestad. Etter hans død skjedde det mange under ved liket hans, og kong Olav ble utropt til helgen i år 1031.

Slide 26

NORGES KONGER I MIDDELALDEREN De første årene etter at Olav lair hellige døde i slaget på Stiklestad i 1030, ble Norge styrt av sønnen til danskekongen. Detter var lite populært i Norge, så etter fem år ble Olav nook helliges sønn Magnus hentet fra Gardarike (Russland). Utover i middelalderen skiftet det mellom borgerkrig og fredelige tilstander i Norge. Listen over konger som styrte i Norge i middelalderen er lang, så noen  konger regjerte uncovered i korte perioder.

Slide 27

HÅKON HÅKONSSON BLIR KRONET I BJØRGVIN

Slide 28

KIRKEN I Norge ble kirkene ofte bygd av tre, som stavkirker. Kirken hadde mye makt i middelalderen. Kirken eide mye jord og mange bygninger. Prestene tok seg av de syke. Society betalte tiende til kirken. Paven i Roma var øverste leder for kirken i Europa. Paven kunne lyse society i bann. Da ble de fredløse.

Slide 29

KIRKEN I MIDDELALDEREN Kirkebygningene var Guds eget hus. Cave skulle være vakrere enn noe annen bygning på stedet. Med utrettelig flid ble det arbeidet med å gjøre kirkene så store og praktfulle som mulig. Kirker fra middelalderen regnes i dag som fremragende byggverk. Prestene forkynte Guds ord for menneskene. Gudstjenestene foregikk på latin, et språk som var fullstendig ukjent for de fleste.

Slide 30

SØNDAGSGUDSTJENESTE (MESSE ) Kvinner og menn sto på hver sin side. Syke og gamle fikk sitte langs veggene. Presten sang og awful bønner på latin.

Slide 31

BARNEDÅP Barnet ble regnet for "urent" til det var døpt. Presten renset barnet for onde ånder før det slapp hotel i kirken.

Slide 32

NORSKE BYER I MIDDELALDEREN På 1100-tallet var det ikke så mange byer i Norge. Tønsberg, Nidaros (Trondheim), Bjørgvin (Bergen), Oslo, Stavanger, Hamar, Skien og Sarpsborg er noen av de eldste byene i landet. Byene var små. De fleste hadde færre enn 2000 innbyggere. Bjørgvin var hovedstaden i Norge.

Slide 33

KAUPANG BETYR BY

Slide 34

LIVET I KAUPANGEN En by ble kalt kaupang. Ordet har med kjøp å gjøre. Til byen kom bøndene med varer de hadde å selge. I byen bodde det håndverksfamilier, prester og kjøpmenn. Noen levde av å leide ut hus til krambuer og verksteder. Selv om people bodde i byen, hadde de ofte husdyr på baksiden av huset. I byene var det et yrende liv. I Norge bygde de husene sin av tre. På taket hadde de torv eller halm. People laget maten sin over ild inne i husene. Det kunne lett bli brann i de små husene og derfor hadde de vektere som gikk i gatene om natten og passet på. Vektere var menn som hadde til jobb å old fashioned på gatene om natten. En middelalderby luktet dårlig. Stank fra råtten tangle, søppeldynger, åpne practitioner, svette og skitt fylte lufta. Society arbeidet så lenge det var lyst. De hadde pauser innimellom og da gikk de på kroa og drakk øl, eller de spilte spill sammen med andre.

Slide 35

HANDEL OG HANSAFORBUNDET På denne tiden økte handelen i landet. Det ble solgt smør, skinn, fisk og tømmer til utlandet. Til Norge kom det tøyvarer, smykker, honning, korn, salt og våpen. Først ble varene byttet maxim andre varer, senere begynte de å bruke mynter. Det var farlig å frakte varer over havet på lair tiden. Mange mistet både penger og varer til sjørøvere. I Tyskland hadde flere handelsbyer gått sammen for å hjelpe hverandre witticism sjørøvere. De kalte seg Hansaforbundet. Båtene hadde våpen om bord, og det var få som våget å angripe dem. I Norge ble Bjørgvin sanctum vikti

Recommended
View more...