Mokomes ai kinti ra yba .


185 views
Uploaded on:
Description
Mokom?s ai
Transcripts
Slide 1

Mokomės aiškinti rašybą

Slide 2

Patarimai Žiūrėkite, kokioje žodžio dalyje yra aiškinama raidė. Žodžio dalys Priešdėlis Šaknis Priesaga Galūnė

Slide 3

Patarimai Jei raidė yra priešdėlyje , aiškinkite taip: Į našas - į yra priešdėlis. Są junga - są yra priešdėlis.

Slide 4

Patarimai Jei raidė yra šaknyje , aiškinkite taip: R y tas - r y t yra ilgasis šaknies balsis. R i tas - r i t yra trumpasis šaknies balsis. Gr į žo - į kaitaliojasi su ą ir ę (gręžti, grąžtas). Dv ie se - dv ie – šaknyje yra dvibalsis ie . P ir mas - p ir m – šaknyje yra dvigarsis ir.

Slide 5

Patarimai Jei raidė yra priesagoje , aiškinkite taip: Gan y kla - y kl yra priesaga. Klaus i mas - i m yra priesaga. Klaus y mas - y m yra priesaga.

Slide 6

Patarimai Jei raidė yra galūnėje , aiškinkite taip: Nam ą - vyr. g., vns. lady. galūnė. Skait ei tiesiog. n., būt.k.l., vns. 2 a. Skait ę s - dal., veik. r., būt.k.l., vyr.g., vns. vard. galūnė.

Slide 7

S y kį g y veno mergaitė, kuri k ie kvieną nakt į ži ū rėdavo į m ė nulį. S y kį – s y k - ilgasis šaknies balsis. G y veno – g y v – ilgasis šaknies balsis. K ie kvieną – k ie k – dvibalsis šaknyje. Nakt į – quip. g. vns. lady. galūnė. Ži ū rėdavo – ži ū r – ilgasis šaknies balsis. M ė nulį – m ė n – ilgasis šaknies balsis.

Slide 8

Jai atrodė, kad sidabru spindinč ia me dangaus circle e ji įži ū ri nepaž į stamo jaun uo lio veido kontūrus. Spindinč ia me – ia m – priesaga. Circle e – vyr. g., vns. viet. galūnė. Įži ū ri – ži ū r – ilgasis šaknies balsis. Nepaž į stamo – į kaitaliojasi su in (paž in ti) Jaun uo lio – uo l – priesaga.

Slide 9

Kitoje pasaulio pusėje g y veno jaunuolis, kuris taip pat kas naktį žvel g davo į m ė nulį. G y veno – g y v – ilgasis šaknies balsis. Taip pat – įsidėmėtina rašyba. Žvel g davo – žvel g ė. M ė nulį – m ė n – ilgasis šaknies balsis.

Slide 10

Jam atrodė, kad blyškiame apskrit i me jis regi šveln ų ir viliojant į mergaitės profilį. Apskrit i me – i m – priesaga. Šveln ų – vyr. g., vns. kilm. galūnė. Viliojant į – dal., veik. r., es. l., vyr. g., vns. lady. galūnė.

Slide 11

Mokomės aiškinti skyrybą

Slide 12

Patarimai Mėgstu saldainius , 1 sausainius ir ledus. 1 kablelis skiria vienarūšes sakinio dalis. Mėgstu ir saldainius , 2 ir sausainius. 2 kablelis skiria vienarūšes sakinio dalis su pasikartojančiu jungtuku ir . Mėgstu saldainius, 3 wager nemėgstu sausainių. 3 kablelis skiria vienarūšes sakinio dalis su jungtuku wager .

Slide 13

Patarimai Nusipirkau saldainių sau , 4 wager juos suvalgė mano sesuo. 4 kablelis skiria sudėtinio sujungiamojo sakinio dėmenis. Aš labai supykau ,5 kai sesuo suvalgė mano saldainius. 5 kablelis skiria šalutinį dėmenį nuo pagrindinio.

Slide 14

Patarimai Ant stalo guli maišelis saldainių ,6 aš jų nenorėjau valgyti. 6 kablelis skiria bejungtukio sakinio dėmenis. Matau maišelį , 7 pilną skanių saldainių. 7 kablelis skiria išplėstinį pažyminį, einantį po pažymimojo žodžio. Rasa ,8 mano sesuo ,8 suvalgė saldainius. 8-8 kableliai išskiria priedėlį.

Slide 15

Patarimai Deja ,9 mano sesuo nevalgė saldainių. 9 kablelis skiria įterpinį. Atsikėlusi anksti rytą ,10 suvalgiau vieną saldainį. 10 kablelis skiria išplėstinę aplinkybę. Mėgstu saldumynus :11 saldainius ir ledus. 11 dvitaškis rašomas po apibendrinamojo žodžio. Saldainiai ir ledai –12 mano mėgstami saldumynai. 12 brūkšnys rašomas prieš apibendrinamąjį žodį.

Slide 16

Patarimai Ant stalo ,13 lėkštėje ,13 padėti saldainiai. 13-13 kableliai išskiria tikslinamąją vietos aplinkybę. Sesuo sako : 14 - Valgyk tuos savo saldainius. 14 dvitaškis rašomas, skiriant tiesioginę kalbą. Kažkas yra sakęs : ,,15 Valgyti saldainius nesveika "15 . 15-15 skyrybos ženklai rodo citatos skyrybą.

Recommended
View more...