Nieuwe pensioenregeling en levensloop.


47 views
Uploaded on:
Description
Inhoud. Achtergrond nieuwe pensioenregeling en levensloopGeboren v
Transcripts
Slide 1

Nieuwe pensioenregeling en levensloop

Slide 2

Inhoud Achtergrond nieuwe pensioenregeling en levensloop Geboren vóór 1950 Geboren vanaf 1950 Gevolgen voor FPU Politie Levensloop

Slide 3

Achtergrond nieuwe pensioenregeling en levensloop Kabinet wil stimuleren dat werknemers langer doorwerken. Daarom geldt voor werknemers geboren vanaf 1950: afschaffing fiscale ondersteuning FPU en AFUP. Ook wil kabinet betere combinatie werk en privé. Daarom voor iedereen: de levensloopregeling.

Slide 4

Tot 2006 FPU +AFUP = FPU Politie Ouderdomspensioen AOW 65

Slide 5

- ATH aanstelling of - Executieve aanstelling* FPU + AFUP algemeen >schaal 11 Geb > 1951 én Executieve aanstelling* FPU + AFUP algemeen operation 12 maart 1999 én + AFUP specifiek operation 31 december 2000 + \'garantiejaren\' overgangs regeling 2001 Geb < 1951 én Executieve aanstelling* operation 12 maart 1999 én FPU + operation 31 december 2000 AFUP onder FLO voorwaarden FPU Politie van 1 januari 2001 tot 2006 Executieve aanstelling* FPU + AFUP algemeen < schaal 11 + AFUP specifiek * of aangewezen ATH aanstelling

Slide 6

AFUP onder FLO voorwaarden afspraken in CAO Politie Aanspraken worden niet gewijzigd, regeling wel aangepast aan fiscale regels Geboren vóór 1950 AFUP onder FLO voorwaarden en OP Geboren in 1950 AFUP onder FLO voorwaarden en Keuzepensioen Dus: nieuwe aanvullende afspraken Politie zijn niet van toepassing

Slide 7

Geboren vóór 1950 FPU +AFUP Ouderdomspensioen AOW 65

Slide 8

Geboren vóór 1950 FPU (excl. AFUP) blijft grotendeels gehandhaafd. 2 tot 3 maanden langer doorwerken om hetzelfde niveau te bereiken. Voorwaarden: werknemer bouwt sinds 1 april 1997 onafgebroken pensioen operation bij ABP. werknemer heeft tenminste 10 dienstjaren voorafgaand aan FPU.

Slide 9

Geboren vóór 1950 (en niet AFUP onder FLO-voorwaarden) afspraken in CAO Politie Opbouw AFUP stopt FPU + opgebouwde AFUP = meer dan standaard FPU Bijdrage werkgever aan levensloop Verhoogde opbouw ABP Nabestaandenpensioen (65+)

Slide 10

Geboren vóór 1950 Ouderdomspensioen vanaf 65 jaar Opbouw wijzigt niet

Slide 11

Geboren vanaf 1950 (of geboren vóór 1950 en niet doorlopend deelnemer sinds 1 april 1997) FPU +AFUP Ouderdomspensioen AOW 65

Slide 12

Geboren vanaf 1950 ABP OuderdomsPensioen wordt ABP KeuzePensioen. Dat kan tussen het 60ste en 70ste ingaan. Deeltijdpensioen is ook mogelijk. Werknemer gaat meer pensioen opbouwen. Verhoging opgebouwde OP (onder voorwaarden) FPU/AFUP vervalt, opgebouwde en bijgespaarde FPU/AFUP kan worden toegevoegd aan ABP KeuzePensioen.

Slide 13

ABP KeuzePensioen ABP KeuzePensioen AOW 60 65

Slide 14

Geboren vanaf 1950 (en niet AFUP onder FLO-voorwaarden) afspraken in CAO Politie Nieuw ambitieniveau Niet alles meer geregeld in pensioenregeling

Slide 15

Geboren vanaf 1950 (en niet AFUP onder FLO-voorwaarden) Nieuw ambitieniveau inclusief Levensloop Executief/aangewezen ATH < schaal 11 76% ML operation 60 jaar Executief > schaal 11 en ATH 66,5% ML operation 61 jaar

Slide 16

Geboren vanaf 1950 (en niet AFUP onder FLO-voorwaarden) Kenmerken Veel verschillende factoren bepalen eindresultaat Werknemer maakt zelf keuzes

Slide 17

Geboren vanaf 1950 (en niet AFUP onder FLO-voorwaarden) Hoe wordt nieuwe aansprakenniveau bereikt ? Voor alle werknemers part Politie ,voorheen AFUP Algemeen,nu: Extra verhoging opbouw ABP pensioen (NP 65+) Werkgeversbijdrage levensloop Werknemersbijdrage levensloop + Voor executief/aangewezen ATH \'er < schaal 11, voorheen AFUP Specifiek,nu: Toelage bezwarende functie (TBF) tbv levensloop + Voor doelgroep met voorheen \'garantiejaren AFUP\',nu: Voorwaardelijke Extra verhoging reeds opgebouwde ABP pensioen Inhaaltoelage bezwarende functie (iTBF) tbv levensloop

Slide 18

NP 65+ Levens-circle ABP KeuzePensioen en Levensloop Politie (en niet AFUP onder FLO-voorwaarden) FPU+AFUP+Extra\'s Politie +Verhoogde Opbouw ABP KeuzePensioen AOW 60 65

Slide 19

- ATH aanstelling of - Executieve aanstelling* <1950 FPU + AFUP alg + evt.Levensl. > schaal 11 > 1950 ABP KeuzePens + evt.Levensl. Geb > 1951 én Executieve aanstelling* ABP KeuzePensioen + evt.Levensloop operation 12 maart 1999 én operation 31 december 2000 overgangs Regeling 2001 geb < 1951 én Executieve aanstelling* Aanspraak operation niveau operation 12 maart 1999 én AFUP onder FLO voorwaarden operation 31 december 2000 Eerder stoppen met werken vanaf 2006 Executieve aanstelling* ABP KeuzePensioen + evt.Levensloop < schaal 11 * of aangewezen ATH aanstelling

Slide 20

Hoe informeert ABP werknemers? Pensioenprognose 2005 Pensioenoverzicht 2006 (inclusief additional pensioenaanspraken Politie) www.abp.nl Klantenservice 045-5796070

Recommended
View more...