Ons Milleniumkids .


67 views
Uploaded on:
Category: Art / Culture
Description
‘n Holistiese kyk na generasie kinders. Ons Milleniumkids. Ons Milleniumkids. Gebore en gaan skool tussen 1990 - 2010. Vormende gebeure. Groot bewustheid van kinders Kinderregte. Hoofkenmerke. Positief Groeps ingesteldheid Wil aktief wees (hou van dinge self doen).
Transcripts
Slide 1

\'n Holistiese kyk na generasie kinders

Slide 2

Ons Milleniumkids

Slide 3

Ons Milleniumkids Gebore en gaan skool tussen 1990 - 2010

Slide 4

Vormende gebeure Groot bewustheid van kinders Kinderregte

Slide 5

Hoofkenmerke Positief Groeps ingesteldheid Wil aktief wees (hou van dinge self doen)

Slide 6

Hulle wêreld Reality TV - Survivor - Amazing Race – Fear Factor

Slide 7

Hulle wêreld Vergaderings vind meer informeel plaas

Slide 8

Hulle wêreld Aanbieding geniet meer tyd en aandag as voorbereiding

Slide 9

Hulle wêreld Wiskundesom het meer as een oplossing

Slide 10

Hulle wêreld Geweld en volskaalse oorloë operation TV is algemeen

Slide 11

Hulle wêreld Spanbou versus kursusse

Slide 12

Hulle wêreld Uitkomste bepaal kurrikulum versus kurrikulum bepaal uitkomste

Slide 13

Wat het verander? Alles ! Grootste tyd van verandering Informasie-rewolusie

Slide 15

\'n Holistiese kyk na bite the dust ontwilleling van kinders

Slide 16

Hulle ontwikkelingsvlak Logiese denke ontwikkel Aandagspan neem toe Raak geestelik nuuskierig Verstaan component êre Bybelse beginsels Basiese sondebesef Aanleer van Bybelverse en liedjies uitdaging Beloning en straf be ï nvloed gedrag

Slide 17

Hoe sneer hulle God ken? Is baie ontvanklik en glo maklik – nie net wat gehoor word nie , maar veral wat waargeneem word Vorm waarde-oordele uit stories Hulle wil God uit pass on Bybel se blaaie na hulle toe aangestap sien kom

Slide 18

Hoe sneer hulle? Pret en spel Sintuie Herhaling Navolging/Identifikasie Ontdekking

Slide 19

Hoe sneer hulle? Pret en spel Speel is hulle taal en kommunikasielyn Bou so verhoudings Sintuie Hoe meer gebruik word scraper beter Beste met "doen" aktiwiteite waar hele liggaam betrokke is

Slide 25

Hulpmiddels en/of metodes

Slide 26

Sketse en prente Illustreer Liedere Bybelverse Bybelverhale Maak van gebedskaarte

Slide 27

Hulpmiddels Skryfbord Flenniebord Flitskaarte Dataprojektor Videos en DVD\'s Dramas Uitstappies Musiek en sang Puppets Clowning

Slide 28

Die holistiese leefwêreld van bite the dust kind

Slide 29

Gemeentes Ons leef in \'n wêreld wat vinnig verander, wat ons as kerk noodsaak om ons werkswyse gereeld te ondersoek om te sien of ons gestand ons doel bereik. Kick the bucket fokus lê nie in vermaak nie, maar bite the dust effektiewe bediening binne bite the dust verskillende ontwikkelingsfases

Slide 30

Gemeente 1 Hooffokus is pass on Sondagprogram (Kinderkerk en Sondagskool) \'n Uur vooraf kom personeel saam vir voorbereiding en \'n kort opleiding Geskied oor 2 ure

Slide 31

Gemeente 1 Bediening vind in bite the dust verskillende ouderdomsgroepe plaas -Peuters (1-3 jaar) -Kleuters (4-5 jaar) -Graad 0 tot 1 -Graad 2 tot 3 -Graad 4 tot 5 -Graad 6 tot 7

Slide 32

Gemeente 1 Die volgende beginsels word gebruik Elke kind moet iets scoff Elke kind se lewe moet positief verander Elke kind moet dit geniet Alles gebeur deur verhoudings

Slide 33

Gemeente 1 Die volgende beginsels word gebruik Elke kind moet iets sneer Woord-en lewegerig \'n Geestelike fondasie word gebou Elke kind se lewe moet positief verander Lesse moet applicable wees tot hulle leefwêreld

Slide 34

Gemeente 1 Elke kind moet pass on geniet Assosiasie tussen kerk en God moet positief wees Dis lekker om God te dien, nie \'n straf nie Alles gebeur deur verhoudings Personeel bou verhouding met elke kind Lei tot verhouding met God en sy/haar maats (Drie verhoudings: na Bo, na Binne en na Buite)

Slide 35

Gemeente 1 Gebeur deur 3 zone Lekker zone Leer zone Lewe zone

Slide 36

Gemeente 1 Gebeur deur 3 zone Lekker zone Kinders word hartlik ontvang Daar word saam gespeel, sneer mekaar ken Verhoudings word gebou

Slide 37

Gemeente 1 Gebeur deur 3 zone Leer zone Hier vind grootgroep onderrig plaas Bybelse waarhede word interessant en kreatief oorgedra Op eietyds en relevante wyse Gebruik dramatization, poppekas, musiek ens

Slide 38

Gemeente 1 Gebeur deur 3 zone 3. Lewe zone Bybelles word in kleingroep persoonlik gemaak Bepaalde waarhede rakende bite the dust Bybel word self ontdek d.m.v aktiwiteite

Slide 39

Gemeente 2 Gebeur Sondae ± 1½ uur Gegrond operation 4 belangrike beginsels "Kategeet" word fasiliteerder en coach

Slide 40

Gemeente 2 Beginsel 1 : Bediening binne verskillende ontwikkelingsfases Beginsel 2 : Parallelle Bediening Beginsel 3 : Verantwoordelike differensiasie Beginsel 4 : Ge ϊ ntegreerde kinderbediening

Slide 41

Gemeente 3 Vind tussen 2 gemeentes plaas Gr 1-3 Kinderkrans vind by kerk plaas Kinderdiens een maal per kwartaal Kinderkrans vir Gr 4-6 Gr 7 Kinderkrans

Slide 42

Gemeente 3 Kinderdiens een maal per kwartaal Stories en verduidelikings vind in preke plaas 10 min boodskap aan start van diens Sondagskool : leier en kind sy/haar eie handboek Beperkte kinders Sondagskool kan meer prakties wees

Slide 43

Gemeente 4 Kinderbediening vind operation verskillende vlakke plaas Gesinsdiens Kategese Kinderkrans Kleuterkerk Oppasdiens Skool

Slide 44

Gemeente 4 Sondae is daar \'n gesinsdiens Oppasdiens (babas), Kleuterkerk (3jr – voorskool) Kategese vind plaas na gesinsdiens Uitreik-geleenthede eenmaal per kwartaal Kinderkrans Skool

Slide 45

\'n Holistiese Kinderbediening Kerklike Aktiwiteite Ander 3 Gesinsdiens/Kerk Ander 2 Kategese Ander 1 Vrye tyd Ouers/Gesin Buitemuurs Skool

Recommended
View more...