P dansk ndrer et verballed udsagnsled sig ikke i forhold til grundleddet. Det hedder det samme i alle personer og tal. .


39 views
Uploaded on:
Category: Art / Culture
Description
Kongruens og tællelighed . Kongruens betyder, at subjekt (grundled) og verballed (udsagnsled) skal passe sammen. Tællelighed betyder, at substantivet (navneordet) kan tælles, dvs det kan få en ubestemt artikel, og talord foran sig og det kan få en flertalsendelse = “sættes i flertal”.
Transcripts
Slide 1

Kongruens og tællelighed . Kongruens betyder, at subjekt (grundled) og verballed (udsagnsled) skal old fashioned sammen. Tællelighed betyder, at substantivet (navneordet) kan tælles, dvs det kan få en ubestemt artikel, og talord foran sig og det kan få en flertalsendelse = "sættes i flertal". På dansk ændrer et verballed (udsagnsled) sig ikke i forhold til grundleddet. Det hedder det samme i alle personer og tal. MEN I præsens (nutid) har de fleste engelske verber (udsagnsord) to previous. Cave særlige frame bruges i 3. Individual singularis (ental). I live in Denmark. We live in Denmark You live in Denmark You two live in Denmark He/she lives in Denmark They live in Denmark

Slide 2

A particular subject requests a solitary verb; a plural subject requests a plural verb. That is the basic guideline behind subject-verb assention .

Slide 3

Singularis (Ental) eller pluralis (flertal)? Nogle gange må man se lidt ekstra godt efter for at bestemme hvilken shape verbet skal have. Her kommer 3 regler, der er gode at huske: Ved There will be/there are er det efterfølgende egentlige grundled, der bestemmer om verballeddet skal stå i singularis eller pluralis. There is some dessert in the cooler There is somebody to see you There are a few jars of lager in the ice chest There are numerous guests in the historical center today

Slide 4

2. Ved udtryk som a considerable measure of/heaps of/a lot of " er det substantivet (navneordet), der følger efter, der bestemmer hvilket tal verballeddet skal stå i. A great deal of time was squandered holding up in the air terminal A ton of books must be perused before the end of the year Lots of waterways are contaminated There were a lot of individuals on the stage as of now

Slide 5

3. Når de relative pronomener (henførende stedord) who, which og that er subjekt (grundled) afgøres verballeddets (udsagnsleddets) tal af det ord, som pronomenet viser tilbage til. Here is a rundown of books which are all worth understanding I have something here which/that helps me to remember your dad

Slide 6

Some of the understudies in the cafeteria have completed their lunch as of now. A portion of the grain was destroyed by the surge. "Understudies" is countable, however we can\'t number "the grain"; it is one bump, one amount.

Slide 7

Dansk og engelsk er i ca. 90% af tilfældene enige om, hvilke ord der ikke kan tælles, og som derfor ikke kan findes i pluralis (flertal). Det er fx ord som: mel, sukker, guld. Her er nogle regler, der skal huskes: Alle ord, der ender på –body, - one, og –thing er altid singularis/ental på engelsk Everybody is here today No one was truant Everything is lost

Slide 8

2. Ordene individuals, police og garments er altid pluralis/flertal på engelsk People have for the most part become taller since the Middle Ages The police know the place My garments were stolen while I was out swimming

Slide 9

3. Ord, der på en måde består af to dele, fx en saks, en tang, en kikkert er altid pluralis/flertal på engelsk. The scissors are in the drawer. Where are the forceps/the tongs? My binoculars are more often than not around my work area in my study. My trousers are shiny new.

Slide 10

Ord som altid er singularis/ental på dansk, men som kan tælles på engelsk: DANSK ENGELSK Værktøj tools Legetøj toys Ukrudt weeds Der er meget ukrudt i min have. There are numerous weeds in my garden. Du skal samle alt legetøjet operation. You need to get all the toys. Vil du være venlig at række mig de to stykker værktøj, der ligger på bordet? Would you be able to please give me the two instruments that are on the table?

Slide 11

Ord som altid er singularis/ental på engelsk, men som kan tælles på dansk: Advice, bread, furniture, data, luckiness, cash, news og advance Most of the cash was spent on wine and ladies The data you gave me wasn\'t right The furniture was appalling There is no news The guidance was significant

Slide 12

Kollektiver Er ord som kan ses enten som en samlet enhed (og opfattes så som singularis/ental) eller som en samling individer ( og opfattes så som pluralis/flertal) . Group of onlookers – panel – organization – group – adversary – family – firm – government – open – staff - group Enheden Individerne The Government has proposed another law - The Government are debating the new laws His family originates from Scotland - His family are all ministers The board of trustees was set up to examine the issue - The council have chosen to suggest …

Slide 13

Logisk flertal (= Distributivt pluralis) Der bruges pluralis/flertal i sætninger af denne sort: He lost his life MEN They lost their lives (De havde hver et liv at miste) Andre eksempler: We\'ve made up our brains The two siblings had diverse perspectives Peter and John were lying on their backs The property changed hands The first and the second sections are exhausting Translate lines 34 to 55.

Slide 14

? Har du fået check på problemet "Tællelighed" CONGRATULATIONS! - Ellers må du køre denne præsentation en posse til

Recommended
View more...