Probl .


62 views
Uploaded on:
Category: Fashion / Beauty
Description
Problémás gyerekek az óvodában. Dajka Konferencia, 2010. február 04. Oszik Márta intézménypszichológus. Sajátos nevelési igényű gyermek (SNI). Közoktatási törvényben 2003 óta szerepel
Transcripts
Slide 1

Problémás gyerekek az óvodában Dajka Konferencia, 2010. február 04. Oszik Márta intézménypszichológus

Slide 2

Sajátos nevelési igényű gyermek (SNI) Közoktatási törvényben 2003 óta szerepel Az a gyermek, tanuló, aki A. testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. B. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.

Slide 3

Tanulási, magatartási és beilleszkedési zavar (BTM) Hátterében: Részképesség-zavar, Kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, Figyelemzavar, Pszichikus funkciók kialakulatlansága, fejletlensége áll. Ezek halmozott előfordulása áll fenn. Nem határozhatunk meg egységes jellemző jegyeket: funkciógyengeségtől a komplex személyiség és tanulási zavarig terjednek.

Slide 4

Részképesség-zavarok =Az intelligencia szintjének ellentmondó súlyos teljesítménybeli elmaradás az érintett képességterületen. A pszichés fejlődés zavarai a beszélt nyelv az iskolai feladatok teljesítéséhez szükséges készségek a mozgás területén. A zavar okozta hátrány fejlesztő foglalkozással valamennyire leküzdhető. Következményei: Közömbösség, érdektelenség az általuk nehéznek ítélt iskolai feladatok iránt. Magatartászavar

Slide 5

Tanulási zavarok Összefoglaló kifejezés a különböző, nem képességhiányból eredő tanulási zavarokra. Dyslexia (olvasási zavar) Dysgraphia (írásbeli kifejezés zavara) Dysortographia (helyesírás zavara) Dyscalculia (számolási zavar) Kevert típus Az iskolai képességek zavarainak megjelenése előtt: beszédfejlődési zavarok, mozgásfejlődési zavar előzi meg.

Slide 6

Beilleszkedési és magatartási zavarok főbb formái Hiperaktivitás Figyelemzavar Impulzivitás Magatartási zavarok Oppozíciós zavar Emocionális zavarok Szocializáció zavarai TIC zavarok Egyéb rendellenességek: enuresis, encopresis, dadogás, hadarás, táplálási zavar stb.

Slide 7

Hiperkinetikus zavar Halmozott fejlődési zavar. A beszéd, a mozgás, a kognitív képességek egyenetlen fejlődését foglalja eltérő és magába. Az első öt évben kialakul. Figyelemhiány Motoros nyugtalanság Impulzivitás Következménye: aszociális viselkedés, csökkent önértékelés.

Slide 8

Hiperaktivitás Gyakran babrál kézzel-lábbal, fészkelődik. Gyakran rohangál vagy ugrál olyan helyzetekben, amikor az nem helyénvaló. Nem tud nyugodtan játszani. Nem tud egy helyben megülni. Izeg-mozog, gyakran úgy viselkedik, mint, akit felhúztak. Sokat beszél, túl hangos.

Slide 9

Figyelemzavar Nem figyel megfelelően a részletekre. Figyelmét nehéz tartósan lekötnie. Mintha nem figyelne, amikor beszélnek hozzá. Nehézség számára a tevékenység megszervezése. Gyakran elveszít tárgyakat. Gyakran elvonják figyelmét a külső ingerek. Gyakran feledékeny. Képtelen hallgatni. Feledékeny a napi dolgokban.

Slide 10

Impulzivitás Nehezére esik kivárni a sorát. Kimondja a választ, mielőtt a kérdés elhangzott volna. Gyakran félbeszakít másokat, megszakítja mások játékát. Ráerőszakolja magát másokra.

Slide 11

Magatartási zavar esetén az idegrendszer csökkent terhelhetőségű Jelei: Érzékenység a meteorológiai változásokra. Fáradékonyság. Nehezen viseli el a várakozást. Zajokra érzékeny. Gyakrabban van szükség pihenésre, egyedüllétre. Szükségük van érthető és állandó szabályokra.

Slide 12

Viselkedészavarok, magatartászavarok Jellemző: Az életkor szerint elvárható magatartás negatív irányú változása. Tartós és rendszeres visszatérő magatartási formák: durvaság, mások megsértése, emberek állatok iránti agresszió, rongálás, szabályok súlyos megsértése.

Slide 13

Oppozíciós zavar (szembeszegülő-dacoló magatartászavar) Jellemzője: Tartósan ellenszegülő magatartás. Dacos viselkedés. Gyakori vitatkozás felnőttekkel. Mások szándékos bosszantása. Bosszúálló. Sértődékeny. Gyakran hibáztat másokat.

Slide 14

Emocionális zavarok kisgyermekkorban (depressziós tünetek) Apátia, érdeklődés hiánya, közönyösség. Nem játszik. Lustaság. Fáradtság. Ingerlékenység. Alvászavar. Táplálkozási zavar. Kiváltó oka van: pszichoreaktív depresszió Endogén depresszió.

Slide 15

Szorongásos zavarok Normális jelenség: 6-8 hónaposan „idegenfélelem". Szeparációs szorongás. Szociális szorongás. Generalizált szorongás. Gyermekkori kényszerbetegség: rituálék pl. tisztálkodási, ellenőrzési.

Slide 16

Regresszió A normál gyermeki fejlődést számos szorongásos jelenség kíséri. A szorongások elleni védekezés fő formája a viselkedésben megnyilvánuló regresszió: Pl. a szobatiszta gyermek enuretikus lesz, ujjszopás, túlhaladott gyermeki szokások felerősödnek, rituálék, a beszéd hangsúlya megváltozik.

Slide 17

Szeparációs szorongás szülőtől, gondozótól való elszakadás miatti túlzott félelem, kétségbeesés. Rosszul érzi magát, ha a számára fontos személytől elválik. Túlzott aggodalom a fontos személyek elvesztése, károsodása miatt. Aggodalom nem várt események miatt. Elutasítja az intézménybe járást. Önálló lefekvés elutasítása. Lidérces álmok az elválásról. Fizikai tünetek pl. hasfájás, hányinger.

Slide 18

Szociális szorongás Csak otthon és a családban érzi magát biztonságban, fél az ismeretlen helyzetektől.

Slide 19

Szociális kapcsolatteremtés zavarai Reaktív kötődési zavar: súlyos elhanyagolás, bántalmazás következtében szegényes érzelmi reakciók. Korlátlan kötődési zavar: a gondozó személyek állandó változás következtében felszínes, tartalom nélküli kapcsolatok. Elektív mutizmus: bizonyos személyek jelenlétében vagy helyzetekben nem szólal meg.

Slide 20

TIC zavarok Önkéntelen, gyors, visszatérő nem ritmusos izommozgás vagy hangadás, bizonyos szavak ismételgetése. Váratlanul jelentkezik. A stressz fokozza.

Slide 21

Tourette-szindróma Egy évnél hosszabb ideig fennálló Vokális és motoros tikkel járó betegség. Gyakran: hangos felmordulás, kiabálás csúnya szavak kimondása. Pislogás, bólintás, nyelvkiöltés, szipákolás, guggolás, szökdelés.

Slide 22

A kiválasztás funkcionális zavarai Enuresis=bizonyos életkor felett ágyba, ruhába vizelés Nappali Éjszakai Primer Szekunder Okai: Genetikai, Szervi, Hibás toalett-tréning, Emocionális megterhelés. Enkopresis=beszékelés. Okai: Emocionális zavar , Pszichotrauma, stressz.

Slide 23

Dadogás Súlyos beszédprobléma 3 éves kor körül jelentkezik Fiúknál gyakoribb Multikauzális: több oka van. Alaphelyzet: nem tud az anyában „megkapaszkodni". Előzményben tartós távollét az anyától Traumatikus esemény Átállított balkezesség Az anya személyisége.

Slide 24

A gyermekek nevelésének ajánlott szemlélete Bátorítás, biztatás. A sikerek, eredmények kiemelése. Dicséret. Elfogadás. Büntetés, megszégyenítés mellőzése. Bizalom légkörének biztosítása. Együttérzés. Önállóságra nevelés. Differenciálás, egyéni bánásmód.

Slide 25

Mit tehetünk? Korlátok, keretek adása, ezek biztonságot adnak. Egyértelmű, egyszerű szabályok. Rövid utasítások. Szokatlan ingerek kizárása. Dühkitörés figyelmen kívül hagyása, nem megerősíteni. (Ha erre reagálok, megerősítem.)

Slide 26

A gondozó felnőtt lelki egészsége Testi egészség Munkabírás Belső harmónia Kiegyensúlyozottság Pozitív életszemlélet Önbizalom Örömmel végzett munka A munka fontosságának tudata

Slide 27

Köszönöm a figyelmet.

Recommended
View more...