Rijden onder invloed .


77 views
Uploaded on:
Description
2. Liquor en het menselijk lichaam. Wat doet de lever met liquor?. Wat doet liquor met de lever?. 3. Welke weg volgt liquor in het lichaam?. Net als ander voedsel en drank gaat de verbruikte alcoholische drank by means of de slokdarm naar de maag. Hier en in de twaalfvingerige darm worden voedingstoffen entryway enzymen verteerd in nutri
Transcripts
Slide 1

Rijden onder invloed Een extend van \'Geboeid entryway wiskunde en wetenschappen\'

Slide 2

Alcohol en het menselijk lichaam Wat doet de lever met liquor? Wat doet liquor met de lever?

Slide 3

Welke weg volgt liquor in het lichaam? Net als ander voedsel en drank gaat de verbruikte alcoholische drank by means of de slokdarm naar de maag. Hier en in de twaalfvingerige darm worden voedingstoffen entryway enzymen verteerd in nutriënten. Liquor, meer bepaald ethanol, is een relatief kleine particle. Zij behoeft geen vertering om by means of het darmepitheel te belanden in het bloed.

Slide 4

Welke weg volgt liquor in het lichaam? Omdat ethanol zo klein is gebeurt de absorptie vanuit de dunne darm in het bloed by means of diffusie. De snelheid waarmee stoffen by means of diffusie verplaatst worden is evenredig met de concentratiegradiënt. Des te meer ethanol er in het spijsverteringsstelsel aanwezig is, des te sneller zal deze zich naar de bloedbaan verplaatsen. In principe stopt de diffusie operation het ogenblik dat de concentratie aan liquor in de darminhoud en in het bloedplasma gelijk zijn. Liquor wordt vrij snel afgebroken en bijgevolg aan het plasma onttrokken. Daarom komt praktisch alle liquor in het bloed terecht.

Slide 5

Welke weg volgt liquor in het lichaam? Daarnaast beïnvloedt de hoeveelheid voedsel in maag en darmen de snelheid waarmee ethanol naar de bloedbaan gaat. Meer voedsel veroorzaakt een verhoogde afscheiding van spijsverteringssappen in maag en twaalfvingerige darm. Dat geldt vooral voor vetrijk voedsel. De liquor wordt dus enigszins verdund en bijgevolg zal de diffusiesnelheid iets verlagen. Maar de maag is uiteraard ook langer bezig met zijn verteringswerk. Daarom komt de alcoholrijke voedselbrei met enige vertraging in de dunne darm terecht, waar de absorptie naar het bloed plaats vindt.

Slide 6

Welke weg volgt liquor in het lichaam? Opgelet! Een vette ground sirloin sandwich en veel friet met mayonaise zullen je niet toelaten om meer coffin te drinken! Het duurt alleen iets langer voordat de liquor zijn effecten doet gevoelen. De kater komt net iets later!

Slide 7

Welke weg volgt liquor in het lichaam? Net als de gewone nutriënten zal liquor geabsorbeerd worden in het bloed, ter hoogte van de darmvlokjes in de epitheellaag van de dunne darm. Dit maakt het mogelijk om through een bloedafname de \'bloed liquor concentratie\' (BAC) te bepalen. Het bloed brengt de geabsorbeerde liquor dan doorheen het hele lichaam.

Slide 8

Welke weg volgt liquor in het lichaam? Een klein gedeelte van de liquor in het bloed wordt through de longen uitgescheiden. Dat maakt het mogelijk om de concentratie aan liquor by means of een ademtest te bepalen. Ook de nieren kunnen through de pee een geringe hoeveelheid liquor uitscheiden. Zweet kan eveneens sporen liquor vertonen. Maar de lever speelt de hoofdrol: tot 90% van de opgenomen liquor wordt hier afgebroken.

Slide 9

De lever Ik wil eerst wat meer uitleg over de structuur van de lever. Ik wil dadelijk informatie over de manier waarop de lever liquor afbreekt.

Slide 10

Bouw van de lever De lever is het grootste orgaan in het menselijk lichaam. Hij bevindt zich aan de rechterkant,net onder het middenrif en boven de maag. De lever heeft vele functies, maar wat ons hier vooral interesseert is de manier waarop de lever de kwaliteit van het bloed controleert en regelt.

Slide 11

Bouw van de lever De lever ontvangt zijn bloed by means of twee wegen: De leverpoortader voert bloed aan afkomstig van de haarvaatjes rond de dunne darm. Dit bloed is zuurstofarm, maar rijk aan nutriënten kick the bucket het by means of absorptie opgenomen heeft uit de darminhoud.

Slide 12

Bouw van de lever De lever ontvangt zijn bloed by means of twee wegen: De leverslagader zorgt voor het zuurstofrijke bloed . De levercellen verbruiken immers veel zuurstof. Through de celademhaling maken zij voldoende energie vrij voor hun vele activiteiten.

Slide 13

Bouw van de lever Na bewerking entryway de levercellen wordt het bloed afgevoerd by means of de leverader en de onderste holle ader naar het hart.

Slide 14

Bouw van de lever De duizenden lobjes waaruit de lever bestaat zijn zo opgebouwd dat er een intens contact tussen bloed en levercellen plaats vindt.

Slide 15

Bouw van de lever De levercellen liggen straalsgewijze gerangschikt in leverbalkjes. Doorheen haarvaattakjes van de leverpoortader en van de leverslagader vloeit het bloed tussen de leverbalkjes naar het midden van het lobje. Daar wordt het terug afgevoerd by means of een haarvaatje van de leverader.

Slide 16

Bouw van de lever Dit optimale contact tussen het bloed en de levercellen zorgt voor een efficiënte uitwisseling van stoffen, waarbij de samenstelling van het bloed entryway de lever bijgestuurd wordt.

Slide 17

Wat doet de lever met liquor? Unadulterated ethanol kan als brandstof gebruikt worden. Zelfs dranken met een hoog alcoholgehalte kunnen gebruikt worden om te \'flamberen\'. De energie uit ethanol kan entryway het lichaam ook nuttig gebruikt worden. De levercellen maken liquor onschadelijk entryway omzetting van ethanol naar een stof, kick the bucket dan verder kan verbrand worden in de gewone aërobe ademhaling. Dit proces gebeurt in stappen en elk van deze stappen is natuurlijk weer een enzymatisch proces.

Slide 18

Wat doet de lever met liquor? Nu gaan wij dit proces stap voor stap onderzoeken. Wij leren telkens welke enzymen tussen komen en waar in de cel deze deelstappen uitgevoerd worden.

Slide 19

Wat doet de lever met liquor? Eerste stap De omzetting van ethanol in ethanal In een eerste stap wordt ethanol (ethylalcohol) omgezet in ethanal (aceetaldehyd).

Slide 20

Wat doet de lever met liquor? Eerste stap De omzetting van ethanol in ethanal CH 3 CH 2 OH ethanol CH 3 CHO ethanal 2 H Welke atomen worden afgesplitst bij deze omzetting? Inderdaad, twee waterstofatomen.

Slide 21

Wat doet de lever met liquor? Eerste stap De omzetting van ethanol in ethanal Binnen de levercel kunnen deze waterstofatomen operation drie wijzen uit ethanol verwijderd worden: - by means of het enzym alcoholdehydrogenase - through het enzym catalase - by means of het MEOS

Slide 22

Wat doet de lever met liquor? Eerste stap, eerste systeem: De omzetting van ethanol in ethanal through het enzym Alcoholdehydrogenase (ADH) is een enzym dat zijn werking uitvoert in het cytosol van de lever.

Slide 23

Wat doet de lever met liquor? Eerste stap, eerste systeem: De omzetting van ethanol in ethanal through het enzym alcoholdehydrogenase De waterstofatomen van ethanol worden overgedragen aan NAD + . Deze complexe particle fungeert als waterstofdrager in de aërobe ademhaling.

Slide 24

Wat doet de lever met liquor? Eerste stap, eerste systeem: De omzetting van ethanol in ethanal by means of het enzym alcoholdehydrogenase CH 3 CH 2 OH CH 3 CHO ADH NAD + NADH + H +

Slide 25

Wat doet de lever met liquor? Eerste stap, eerste systeem: De omzetting van ethanol in ethanal by means of het enzym alcoholdehydrogenase Veruit de meeste liquor wordt entryway ADH of alcoholdehydrogenase afgebroken, zeker in geval van matige en sporadische alcoholconsumptie. Toch zijn er individuele verschillen.

Slide 26

Wat doet de lever met liquor? Eerste stap, eerste systeem: De omzetting van ethanol in ethanal by means of het enzym alcoholdehydrogenase ADH is namelijk een complex enzym, opgebouwd uit een drietal eiwiteenheden. Voor elk van deze drie subunits bestaan er meerdere genetische varianten, bite the dust in werkzaamheid van elkaar verschillen. De combinatie van al deze eenheden tot het uiteindelijke enzym, maakt een ganse waaier aan varianten van ADH mogelijk. Voor ADH bestaan er bijgevolg een groot aantal iso-enzymen .

Slide 27

Wat doet de lever met liquor? Eerste stap, eerste systeem: De omzetting van ethanol in ethanal by means of het enzym alcoholdehydrogenase Het bestaan van deze iso-enzymen, bite the dust niet allemaal even efficiënt werken, is een eerste oorzaak dat de tijdsduur om te ontnuchteren sterk kan verschillen van individu tot individu. Ook populaties onderling kunnen operation dit gebied grondig van elkaar verschillen. Bij Japanners komt een snelle variation van ADH veel voor. Zo ontstaat er bij hen al snel een hoge concentratie aan ethanal.

Slide 28

Wat doet de lever met liquor? Eerste stap, tweede systeem: De omzetting van ethanol in ethanal by means of het enzym Catalase (= peroxidase) is een enzym dat zorgt voor de afbraak van waterstofperoxyde (H 2 O 2 ). Deze zeer reactieve stof ontstaat als nevenproduct bij bepaalde oxidaties in de lever. Het bevindt zich in de peroxisomen. Dat zijn lysosoomachtige celorganellen binnen de levercellen.

Slide 29

Wat doet de lever met liquor? Eerste stap, tweede systeem: De omzetting van ethanol in ethanal through het enzym catalase 2 H 2 O Catalase 2 H 2 O 2 O 2 Catalase neutraliseert het schadelijke waterstofperoxide entryway zuurstofgas vrij te zetten.

Slide 30

Wat doet de lever met liquor? Eerste stap, tweede systeem: De omzetting van ethanol in ethanal through het enzym catalase Het catalase is echter ook in staat om waterstofperoxide te neutraliseren met behulp van ethanol. Daarbij ontstaat eveneens ethanal 2 H 2 O CH 3 CH 2 OH Catalase H 2 O 2 CH 3 CHO

Slide 31

Wat doet de lever met liquor? Eerste stap, tweede systeem: De omzetting van ethanol in ethanal by means of het enzym catalase De H 2 O 2 - concentratie in het lichaam is gewoonlijk zeer laag. Daarom is de hoeveelheid liquor kick the bucket by means of deze weg afgebroken wordt zeer gering.

Slide 32

Wat doet de lever met liquor? Eerste stap, derde systeem: De omzetting van ethanol in ethanal by means of het MEOS Bij regelmatige, hoge alcoholconsumptie zullen de levercellen liquor through een derde manier gaan afbreken. Het MEOS wordt ingeschakeld. M icrosomaal e thanol o xidising s ystem

Slide 33

Wat doet de lever met liquor? Eerste stap, derde systeem: De omzetting van ethanol in ethanal by means of het MEOS Dit MEOS bevindt zich in het happy

Recommended
View more...