SEL UK NIVERSITESI BEDEN EGITIMI ve SPOR Y KSEK OKULU SPOR Y NETICILIGI B L M SPORDA ANIMASYON DER .


123 views
Uploaded on:
Category: Product / Service
Description
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ SPORDA ANİMASYON   DERS NOTLARI KONYA SELÇUK BUĞDAYCI ÖĞR.GÖREVLİSİ. ANİMASYON Animasyon( Animation ) kelimesinin sözlük anlamı
Transcripts
Slide 1

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ SPORDA ANİMASYON   DERS NOTLARI KONYA SELÇUK BUĞDAYCI ÖĞR.GÖREVLİSİ

Slide 2

Animasyon( Animation ) kelimesinin sözlük anlamı " Canlılık, hayatiyet, şevk " demektir. ( Reedhouse ,1992, s.25). Canlandırma, hareketlendirme olarak da düşünülebilir. Genel anlamda  Animasyon; dinlendirici ve eğlendirici her türlü aktiviteyi ifade eder. Ilgi çekici bir çevre, boş zamanın geçirilmesi animasyon içerisinde yer almaktadır. Animasyon kişilerin katılımları ile veya izlemesiyle gerçekleşen; psikolojik, sosyolojik, fiziksel, zihinsel güç kazandırıcı boş zaman değerlendirme etkinlikleridir.

Slide 3

ANİMASYON Daha geniş anlamı ile bakacak olursak; Animasyon Kişilerin günlük yaşantılarında ki rutin hayat tarzında karşılaştıkları fizyolojik, psikolojik, sosyolojik ve kültürel baskıların sonuçlarından (stres) kurtulmak amacı ile alışılmamış zaman ve mekanda katıldıkları blah izledikleri boş zaman değerlendirme etkinliklerini kapsamaktadır. Kişilerin animasyon hizmetinden beklentileri; sıradan ve alışılmış etkinliklerin dışında alışılmamış olmasıdır. Bu nedenle animasyon bir anlamda alışılmışın dışında devam eden, alışılmış olmayan etkinliklerle ilgilidir.

Slide 4

Rekreasyon ise; Klasik Yaklaşıma Göre REKREASYON: Kişiyi zorunlu iş ve etkinliklerden sonra yenileyen, dinlendiren ve gönüllü olarak yapılan faaliyetlerdir. Cutting edge Anlamda REKREASYON: Insanların Gönüllü olarak boş zamanlarında katıldıkları ve kişisel doyum sağladıkları aktiviteler olarak tanımlanabilir. Bu tür faaliyetler, insanların bedensel ve ruhsal yorgunluklarını giderip onlara fiziksel, ruhsal ve yaratıcı bir güç kazandırırlar. Rekreasyonda, faaliyete katılma isteği önceden tespit edilmiştir. Animasyonda ise, önceden yapılmış böyle bir tespit yoktur. Rekreasyon boş zamanda yapılmaktadır. Animasyon ise, boş zaman değerlendirilmesinin bir parçasıdır.

Slide 5

ANİMASYON HİZMETLERİNİN ÇEŞİTLERİ Animasyon; Günümüzde daha çok turizm işletmeleri tarafından düzenlenerek hedef kitlelere sunulan turistik boş zaman değerlendirme etkinlikleri olarak bilinmektedir. Bir hizmet niteliği taşıyan animasyon hizmetleri çok farklı şekillerde sınıflandırılabilir Animasyon hizmetlerini sahip olduğu nitelikler (yer, yaş grubu, fonksiyonlar, katılım şekli) açısından aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür. a-Mekansal Açıdan Açık alan Animasyonu, Kapalı alan Animasyonu. b-Kişinin Katılım Şekline Göre Etken (Aktif) Animasyon Edil gen (Pasif) Animasyon

Slide 6

ANİMASYON HİZMETLERİNİN ÇEŞİTLERİ c-Katılımcıların Yaşlarına Göre Çocuk Animasyonu, Gençlik Animasyonu, Yetişkin Animasyonu, Üçüncü kuşak Animasyonu. d-Fonksiyonel Açıdan Animasyon Hizmetlerinin Çeşitleri Ticari Animasyon (ücretli animasyon), Sosyal Animasyon, Sağlıklı yaşam Animasyonu, Fiziksel Animasyon ( spor animasyonu ), Sanatsal Animasyon, Kültürel Animasyon.

Slide 7

Bu sınıflandırmada görüldüğü gibi animasyon hizmetlerini çok yönlü özellikleri nedeniyle kesin hatlarıyla sınıflandırmak güçtür. Bir animasyon türü, birkaç gruba girebilmektedir. Örneğin; kayak, tırmanma gibi sporlar trim fiziksel, fix de açık alan animasyonu kapsamına girmektedir. Bu çalışmada animasyon hizmetlerinin çeşitleri; dar bir sınıflandırma kapsamı çerçevesinde incelenmiştir. Sportif Animasyon Spor, çağdaş kişiliğin oluşumundaki bedensel, ruhsal ve zihinsel faktörlerin koordineli şekilde eğitimidir. Bu nedenle sportif faaliyetlerin insanlara biyolojik, psikolojik ve sosyolojik çeşitli faydaları vardır. Sportif animasyon hizmetleri, bireysel veya grup halinde katılımlara imkan sağlayan, özellikle konaklama işletmelerinde yaygın olan turistik ve sportif boş zaman değerlendirme etkinliklerindendir. Sportif faaliyetler, bazı Insanlarda alışkanlık (hobi) haline gelmiştir.

Slide 8

Yapılan araştırmalar, gelişmiş ülkelerdeki insanların konakladıkları işletmelerde sportif hobilerini tatmin etmek istediklerini ortaya koymaktadır. Sportif hobileri olmayanlar ise; ilgi duydukları bir spor dalında faaliyet göstermek veya hobiler edinmek için tatili perfect bir fırsat olarak görmektedirler. Bu nedenle sportif faaliyetlere gereken önem verilmeli, dolayısıyla grup halindeki etkinliklerle konuklar arası iletişim ve yakınlaşma sağlanmalı, uzun süre birlikte kalacak hedef kitleler arasında sıcak bir atmosferin oluşması için ortam yaratılmalıdır. Sportif faaliyetler olarak ürün çeşitliliği sağlanarak, farklı ihtiyaç ve ilgi düzeyindeki insanlara hitap edilmelidir. Aşağıda sportif animasyon çeşitleri sıralanmıştır.

Slide 9

Su Sporları ye Oyunları: Yüzme, su kayağı, su altı dalış, kanoculuk, rüzgar sörf\'ü, rafting, yelkencilik, deniz bisikleti, deniz motosikleti, deniz atı gezileri, günü birlik yat gezileri, shoe gezileri, eğlence yolculuğu, gece mehtap gezileri,sürat motoru gezileri, plaj ve havuz etkinlikleri (Plaj voleybolu, su balesi, havuz jimnastiği vb.) sportif balık avcılığı, deniz paraşütçülüğü, çeşitli yarışmalar.(yüzme yarışları, yelken yarışları vb.)

Slide 10

Sportif Rekreasyon ve Animasyon istasyonlarında Gerçekleştirilen Sportif Faaliyetler ve Oyunlar Futbol, voleybol, plaj voleybolu, basketbol, hentbol, kriket, beyzboll, tenis, masa tenisi, badminton, golf, paraşütçülük, yamaç paraşütçülüğü, atlı sporlar, binicilik dersleri, kros, kır koşusu, yürüyüş, aerobik, jimnastik, tehlikeli atlayışlar, bisiklet turları, motosiklet turları, sportif kulüp etkinlikleri, sportif yarışmalar vb. Dağ Sporları Kar kayağı, kar motoru gezintisi, kızak gezintisi, yürüyüş, tırmanma, kara avcılığı vb.

Slide 11

Geleneksel Sporlar, Sportif Oyunlar ve Yarışmalar Güreş, cirit, çelik-çomak vb. Sosyo-Kültürel Animasyon Sosyal ve kültürel içerikli boş zaman değerlendirme faaliyetleridir. Açık ve kapalı animasyon istasyonlarında ve turistik alanlarda gerçekleştirilir. Sınırlı alan içinde kalan hedef kitleler için bir umut kaynağıdır. Hedef kitleler; su sporları, jimnastik vb. sporlarla uğraşsalar bile tesise geldikten bir kaç gün sonra sıkılabilirler. Değişiklikler, farklı heyecanlar ararlar. Bu nedenle gerek içinde bulundukları alan içinde, gerekse dışarıda seçebilecekleri sosyal ve kültürel içerikli etkinlikler ararlar. Hedef kitleler bu faaliyetlere katılımcı veya izleyici olarak yönelirler.

Slide 12

Sosyo-Kültürel Animasyon Sosyo-kültürel animasyona cazibe unsuru katabilmek için çevresel tabiî ve beşerî turistik değerlerden, hedef kitlelerin gönüllü hizmetlerinden yararlanmak ve mümkün olduğunca hedef kitleleri aktif kılmak gerekir. Örneğin; hafta sonlarında veya grubun child gecesinde düzenlenen eğlence gecelerinde işletmede konaklayan tanınmış sanatçıların veya amatör sanatçıların gönüllü hizmetlerinden yararlanmak, hedef kitlelerin rol aldığı tiyatro, oyun, konser, pollute vb. faaliyetleri sunmak oldukça ilgi çekicidir. Genel bir fikir vermek amacıyla aşağıda sosyo-kültürel animasyon çeşitleri sınıflandırılmıştır:

Slide 13

Sosyo-Kültürel Animasyon 1-Turistik değerlere yönelik çevre gezileri: Doğal ve kültürel turistik varlıkların bulunduğu yörelere (doğa harikası, termal kaynakları, antik şehirler, höyükler, tarihî anıtlar, müzeler, tarihî ve mimarî yapılar, eğlence parkları, celebration, fuar, sergi, piknik alanı, çevre köyleri vb.) düzenlenen geziler, şehir içi turları, deve turları, fayton gezileri vb. 2-Halk dansları, tiyatro, debase, sergi, konser düzenleme veya hedef kitleleri çevredeki bu tür etkinliklere götürme, 3-Yarışma organizasyonları: Dans, ses, güzellik, okçuluk, yüzme vb., 4-Eğlence gecelerinin düzenlenmesi; Türk gecesi, balo, kına gecesi, Karadenizliler gecesi vb. düzenlenmesi,

Slide 14

Sosyo-Kültürel Animasyon 5-Yöresel ve geleneksel yaşantı ve eğlence biçimlerinin canlandırılması, Göçebe yaşam biçimi,Yörük çadırı, köy konağı vb. 6-Gönüllü faaliyetlerin etkinliklerin sergilenmesi, sahnelenmesi, 7-Karşılama ve uğurlama partilerinin Özel günleri ve olayları kutlama etkinliklerinin yapılması, 8-Yabancı dil, fotoğrafçılık, Türk mutfağı vb. konulara yönelik kurs­ların düzenlenmesi (tatil köylerinde yabancılara Türkçe kurslarının verilmesi gibi), 9-Yaratıcı el işi etkinlikleri: Dokumacılık (halıcılık, kilimcilik vb.) örgücülük, dekoratif eşya-çiçek ve nakış yapımı, çamur Işleri (çömlek, seramik vb.)heykel, resim çalışması vb. 10-Kültürel nitelikli oyunlar (kart oyunları, tombala, zeka oyunları,şans oyunları vb.)

Slide 15

Sağlıklı Yaşam Animasyonu Sağlıklı yaşam animasyonu; insan sağlığını korumaya ve tedaviye yönelik turistik boş zaman değerlendirme etkinlikleridir. Sağlıklı yaşam animasyonlarından bazıları şunlardır: Sportif faaliyetler (cimnastik, aerobik, koşu, basketbol,voleybol, yürüyüş, tırmanma, golf vb.), Dağcılık, yaylacılık, mağaracılık vb. Sağlık turizmi tesislerinde (termalizm ve klimatizm ile ilgili tesisler, sauna, Türk hamamı, masaj merkezleri, sağlıklı yaşam merkezleri vb.) gerçekleştirilen etkinlikler.

Slide 16

Seyahat Animasyonu Seyahat animasyonu, seyahat acenteleri, tur operatörleri tarafından düzenlenen paket turlarla ilgili olarak tren, otobüs, gemi, yat vb. ulaşım araçlarıyla yapılan yolculuklar esnasında gerçekleştirilen boş zaman de

Recommended
View more...