Servidores de Aplica es Web .


56 views
Uploaded on:
Category: Education / Career
Description
Servidores de Aplicações Web. Uma Realidade O que são ? O que fazem ? Como funcionam ? Bancos de Dados. Servidor de Aplicação: Uma Realidade.
Transcripts
Slide 1

CIOS Apeldoorn Dé school voor don en bewegen Apeldoorn Arnhem

Slide 2

Cios Apeldoorn Dé school voor Sport & Bewegen Onderdeel van Roc Aventus Molendwarsstraat 40 7311 MX Apeldoorn Tel: 0882836960 www.cios-apeldoorn.nl info@cios-apeldoorn.nl

Slide 3

C entraal I nstituut O pleiding voor S portleiders Opleiding voor don en bewegen

Slide 4

CIOS\'en in Nederland : Arnhem Haarlem Sittard Heerenveen Goes/Breda

Slide 5

CIOS OPLEIDINGEN Sport en Bewegingscoördinator niveau (4 jaar) Sport en Bewegingsleider niveau (3 jaar) Sport en Bewegingsbegeleider niveau (2 jaar)

Slide 6

BASISPROGRAMMA Competentie gericht onderwijs Eerste jaar: Gezamenlijk basisjaar niveau 3/(4) Vervolg: afhankelijk van de studieresultaten volg je: Doe je 1 of 2 jaar over niveau 3 en stroom je drempelloos entryway naar niveau 4 Mogelijkheden Niveau 3: opleiding tot Sportleider 3 keuzevakken Niveau 4: opleiding tot Sportcoördinator 1 hoofdvak (= Stream) + 3 keuzevakken

Slide 7

Onderdelen Basisprogramma " de eerste 2 schooljaren\' Aanbieden van brandish en bewegingsactiviteiten Organiseren van wedstrijden, Voert werkzaamheden uit ten behoeve van de SB-organisatie toernooien of evenementen

Slide 8

Aanbieden van don en bewegingsactiviteiten Bereidt SB-activiteiten voor Voert SB-activiteiten uit Coacht en begeleidt sb-deelnemers Beoordeelt het vaardigheidsniveau van de SB-deelnemers Evalueert SB-activiteiten

Slide 9

Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen Stelt een arrange operation voor een wedstrijd, toernooi of evenement Bereidt een wedstrijd, toernooi of evenement voor Voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit Evalueert de organisatie van wedstrijden, toernooien of evenementen

Slide 10

Voert werkzaamheden uit ten behoeve van de SB-organisatie Organiseert nevenactiviteiten Past EHBSO en reanimatie toe Stuurt vrijwilligers, stagiaires en medewerkers aan Verricht beheer-en onderhoudswerkzaamheden Informeert en adviseert (potentiële) SB-deelnemers en/of ouders/begeleiders Voert frontoffice-werkzaamheden uit Werkt samen met different partijen

Slide 11

De beroepstaken van een Sportleider Gaan niet alleen over zelf sporten… Maar vooral over: leren lesgeven mensen stimuleren samenwerken plannen jezelf willen verbeteren

Slide 12

In ons competentie gericht onderwijs werken we aan bite the dust beroepstaken d.m.v.: - Projectopdrachten Leren lesgeven Sportvaardigheden Kennis opdrachten Colleges BPV Studieloopbaanbegeleiding Belangrijk: Werken aan opdrachten en zelfstudie!

Slide 13

In ons competentie gericht onderwijs werken we aan kick the bucket beroepstaken en dat betekent: De docenten onderwijzen en coachen… Leren moet je zelf doen !! Het beroep vraagt bepaalde competenties: dus je beroeps houding en je beroeps kennis en je beroeps vaardigheden daar werk jij aan in de opleiding.

Slide 14

In ons competentie gericht onderwijs werken we aan pass on beroepstaken en dat betekent: Voorbeeld: Individueel of in kleine groepjes werk je aan een opdracht: Zoek een adoptieloper en circle samen met deze de midwinter marathon (accressloop 8 km of small scale 18,6 km) Hiervoor moet je een trainingsplan opstellen, samen trainen, coachen en begeleiden, praktijklessen volgen. Kennisbronnen: Workshops, deskundigen, boeken, web, decrease, hoorcolleges and so forth

Slide 15

KEUZEVAKKEN - Turnleider B-/C-licentie - Zwemonderwijzer/zwemleider B - Fitness Health Instructor - Fitness Instructor - Voetbal mentor/mentor III jeugd + senioren - Basketbaltrainer A/B - Hockeytrainer A - Judoleraar A/B - Squash Verenigingsleider/leraar - Instructeur Zelfverdediging - Instructeur \'Bewegen operation Muziek\' - Instructeur Aerobics - Instructeur Life-Time (Buitensport) - Instructeur Persluchtduiken/ Zwemleider A - Loop/Conditietrainer A/B - Volleybaltrainer A/B Instructeur Rolski/Skeeler/Langlauf/Skaten Snowsport Instructeur Preventie Agressie en Geweld Korfbaltrainer A/B Tennisleraar A Sportleider Aangepaste Sporten Sportleider Spel Seniorensport Golf

Slide 16

STREAMS NIVEAU 4 Trainer/mentor Leraar ondersteuner bewegingsonderwijs en brandish (BOS-medewerker) - Bewegingsagoog - Sport-en bewegingsmanager

Slide 17

STREAM TRAINER/COACH NIVEAU 4 - manager wellness - voetbal coach/mentor II/I tennisleraar An en B sportleider buitensport sportleider sportieve recreatie & toerisme don coördinator geüniformeerde beroepen (SCUB)

Slide 18

Stream Leraar Ondersteuner Bewegingsonderwijs en Sport (LOBOS)/BOS-medewerker "Instructeur" bewegingsonderwijs en wear werkzaam in BOS driehoek (buurt onderwijs en don)

Slide 19

BEWEGINGSAGOOG Mensen met beperking ( lichamelijk/verstandelijk/psychosociale) - Ouderenzorg - Jeugdhulpverlening - Revalidatiecentra - Gevangenissen - Sportbuurtcoördinator

Slide 20

SPORT-EN BEWEGINGSMANAGER Management en coördinatie van: - buitensportondernemingen - sportverenigingen - fitnesscentra - recreatiebedrijven

Slide 21

Beroeps Praktijk Vorming (BPV) MINIMAAL 40% VAN DE OPLEIDING

Slide 22

STUDIE NA HET CIOS - Academie Lichamelijke Opvoeding (Hogeschool Arnhem Nijmegen; instroom 2e leerjaar) Academie voor Fysiotherapie (Hogeschool Arnhem-Nijmegen; instroom 2e leerjaar) HBO SGM (Sport Gezondheid en Management) - HBO Speco (Sport, Economie en Communicatie) Kort-HBO Sport Management - Leraren Opleidingen/PABO Opleiding SPH (Sociaal Pedagogisch Hulpverlening) - HBO Vrijetijdskunde (Breda & Leeuwarden; instroom 2e leerjaar) - Hogeschool voor Toerisme en Verkeer - HBO Personeel en Organisatie Diploma CIOS

Slide 23

TE VERWACHTEN KOSTEN OPLEIDING EERSTE STUDIEJAAR: - sportkleding (A-pakket) € 250,- - boeken € 150,- (stelpost) - werkweken/kampen € 200,- - overige onderwijskosten € 150,- (zwemvliezen, perusers, rugzak, e.d.) - studentenbijdrage € 150,- (o.a. verzekering) Totaal ± € 775,00 TWEEDE/DERDE/VIERDE STUDIEJAAR: Studentenbijdrage en bedragen voor sportkleding en boeken aanmerkelijk ale Bovenstaande bedragen zijn exclusief lesgeld ± € 960,- (voor studenten van 18 jaar en ouder)

Slide 24

TOELATINGSEISEN - VMBO diploma: Theoretische leerweg Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg + additional intredetoets (theorie) - MAVO recognition - Overgangsbewijs HAVO 3 - HAVO 4 Overgangsbewijs VWO 3 - VWO 4

Slide 25

INTAKEPROCEDURE: - Algemene sportvaardigheidstest met o.a.: • Fysieke vaardigheden (bv. uithoudingsvermogen); • Sporttechnische vaardigheden (bv. spel/turnen/zwemmen/bom); • Sociale vaardigheden. - Medische keuring Intake gesprek, ( indien gewenst) Motivatie/leervraag/portfolio toekomstperspectief Open dag: 6 feb 2009

Slide 26

TOELATINGSTEST • algemene bewegingsvaardigheid (inclusief consumption) vanaf januari 2009 • portfolio meenemen Medische keuring (SMA) operation eigen gelegenheid bij don medisch centrum Deventer/Apeldoorn/Papendal Start opleiding half augustus 2009 indien: • geplaatst n.a.v. CIOS Test • medisch goedgekeurd • certificate vereiste vooropleiding behaald

Slide 27

AFWIJKENDE TOELATINGS PROCEDURE: - kandidaten met een functiestoornis/beperking - topsporters

Slide 28

Gezien de toelatingstest: aanmelden voor 1 april 2009 Eerder aanmelden is beter, de eerste testdag is al in januari.

Slide 29

OPEN DAGEN Vrijdag 6 februari 2009 14.00 - 18.00 Zaterdag 7 februari 2009 09.00 - 13.00 tel: 0882836960 Informatieavonden Woensdag 13 mei 2009 18.00 - 20.30 uur Info operation de site van Cios-apeldoorn.nl

Slide 30

ANDERE OPLEIDINGEN Sport en bewegingsbegeleider niveau 2 Voor deze opleidingen zijn aparte leaflets beschikbaar.

Slide 31

SPORT EN BEWEGINGSBEGELEIDER NIVEAU 2 Sport en Bewegingsbegeleider Toekomstperspectief: Sport-en bewegingsleider niveau 2, gericht operation doorstroom naar CIOS niveau 3 Sport-en bewegingsleider niveau 2/niet gericht operation doorstroom naar CIOS niveau 3 Toelatingseisen: • Diploma VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg; • Beheersing Nederlandse taal, minimaal NT2 niveau 3.

Recommended
View more...