SKIPSOPPHUGGING I PRAKSIS .


39 views
Uploaded on:
Category: Fashion / Beauty
Description
SKIPSOPPHUGGING I PRAKSIS. Peter Graff SNP/Newbuilding Dept. INGE STEENSLAND AS. Skip må hugges. Et skip har en viss levelader, så er det utbrukt Bransjen sier at 95 % kan gjenbrukes i et land med lav levestandard. Verdier ombord. Metallene Maskineri / pumper / reservedeler
Transcripts
Slide 1

SKIPSOPPHUGGING I PRAKSIS Peter Graff SNP/Newbuilding Dept. INGE STEENSLAND AS

Slide 2

Skip må hugges Et skip har en viss levelader, så er det utbrukt Bransjen sier at 95 % kan gjenbrukes i et arrive med lav levestandard

Slide 3

Verdier ombord Metallene Maskineri/pumper/reservedeler Utstyr/inventar/instrumenter Noen brukbare væsker – fortifications/smøreolje/maling Skipsantikviteter – er det nesten slutt på

Slide 4

Farlige substanser Farlige materialer Bunkers og lasterester "unpumpable" Spillolje/slops Skrogmaling, særlig bunnstoff

Slide 5

Litt historikk Treskip ble ribbet og forlatt Bruk av jern og stål =>skip fikk en utrangeringsverdi Først lokal industri Deretter sydover i Europa - > Spania og Tyrkia Så witticism Østen - Taiwan frem til slutten av 80-tallet

Slide 6

Lokalisering i dag India Bangla-Desh Pakistan China Tyrkia

Slide 8

Skips-skrapmarkedet Verdensflåten: Ca. 1.000.000.000 - En milliard dwt Levealder antatt 27-29 år både teknisk og økonomisk Over tid skal derfor i snitt ca. 36 process dwt hugges opp hvert år

Slide 9

Historisk Opphugging

Slide 10

Selgerne Rederier Oljeselskaper Offentlige selskaper/Mariner

Slide 11

Kjøperne Kontant kjøpere - > Cash Buyers (kjøper i egen regning) Huggeverkstedene

Slide 12

Andre aktører Mellommenn - Skipsmeglere Rammebetingelser: Myndigheter Andre aktører

Slide 13

Salgsprosessen Skipet sirkuleres Ca. 20 adressater, kontant kjøpere og skrapmeglere Max ½ time => ute i hele markedet Alternativt selekterte kjøpere Normalt salg fra Eier - > Kontantkjøper - > Skipsopphugger

Slide 14

Røver stamped!! Ha en vanntett kontrakt Forebygg unøyaktigheter Kort vei til reforhandling ved fallende checked

Slide 15

Skrapprisen Prisen regnes i USD pr. long tons stålvekt (i praksis skipets vekt uten last og forbruksvarer) "død" LDT – for eksempel isolasjonen i LPG skip trekkes fra Prisen er efterspørselsbestemt

Slide 17

Forberedelser til salg Proforma MoA Skrapbeskrivelse - Demolition portrayal LDT – lettskipsvekt dokumentasjon Annen teknisk informasjon gjøres klar Excluded things – kjøper betaler uncovered pr. tonn

Slide 18

Vurdering av Levering "where is"/off shoreline/off port points of confinement tid til levering Suez passering Høyvann - Beaching tide Skipets sertifikater

Slide 19

Selg skipet Sirkulære mail med korte information 10-15 kjøpere interessert 7-12 tilbud 2-3 sub unsold motbud Sluttforhandling med beste kjøper 2-4 dager fra sirkulasjon til endelig salg

Slide 20

Salgskontrakten Prisen USD/LDT – lettskipsvekt Betaling kontant adage dokumenter/skip Closing – ofte ingen

Slide 21

Depositum 25 % nedbetaling til selgers konto (canine kalt depositum) aksepteres ofte Maks tre dager efter inngått avtale Depositum mottatt = bargain done!

Slide 22

Skipets tilstand "as seems to be" – i hovedsak intakt, uten inspeksjon Klassesertifikater til å nå huggestedet Maskineriet i operativ remain for sikker seilas Selger ansvarlig inntil levering Levere gass fri Spesifisere spesielle forhold "fri for pålegg er insignificant"

Slide 23

Salget inkluderer alt om bord Excluded things liste ROB – minimumskvantiteter Hovedutstyr spesifiseres i kontrakten Kjøpers plikt til å assistere med alt som Selger skal ha iland

Slide 24

Mannskap and so on Kjøpers representanter Vaktmenn Selgers Offiserer Opplæring

Slide 25

Andre klausuler Notiser for levering/forsinkelsesklausuler/forlis er omtrent som ved vanlige skipssalg Gjeld og gasp og selgers og kjøpers mislighold håndteres som for vanlige skipssalg Garanti for at skipet hugges opp

Slide 26

Voldgift og lovgivning Engelsk lov LMAA regler for voldgift Gjerne LMAA little claims prosedyre for små krav MEN! - Plutselig er salgsobjektet under lokal lovgivning

Slide 27

Miljømessige forhold Green Passport "The Industry Code of Practice on Ship Recycling" Huggeverkstedet bør være sertifisert og dokumentert Selger bør kunne følge opp; - Rett til å besøke huggestedet - dokumentere håndtering av farlige substanser Hvem er til å stole på??

Slide 28

Miljøpraksis varierer Gi blaffen Papir bestemmelser i kontrakten Inspeksjon av opphuggingsområder Spesifikke, oppfulgte krav til det aktuelle verksted Exxon – solgte VLCC til China, "tap" – 6/7 process

Slide 29

End is close - Beaching Lettskipskondisjon Et stort gasskip 1,7/5.5 m dypgående Beaching tide 10/12 knop flatulate rett hotel på stranden Strandsettingen er kjøpers ansvar

Recommended
View more...