Skoldatatek .


36 views
Uploaded on:
Category: Sports / Games
Description
Skoldatateksdag Västra Sverige 080305 . Välkomna till GR !. Gunilla Almgren Bäck gunilla.almgren-back@grkom.se Björn Ringholm bjorn.ringholm@grkom.se. Program Skoldatateksdag 080305. 09.00 Incheckning kaffe och smörgås/frukt 09.30 Program, Mappinnehåll & kort presentationsrunda
Transcripts
Slide 1

Skoldatateksdag Västra Sverige 080305 Välkomna till GR ! Gunilla Almgren Bäck gunilla.almgren-back@grkom.se Björn Ringholm bjorn.ringholm@grkom.se

Slide 2

Program Skoldatateksdag 080305 09.00 Incheckning kaffe och smörgås/frukt 09.30 Program, Mappinnehåll & kort presentationsrunda 09.40 Nyheter, BETT-mässan mm 10.15 Finansiering, Majkonferens, Rikskonferens 10.35 SIT informerar 10.45 Elevdata visar Skolavtal och Talavtal 11.45 Lunch 12.30 fortresses Elevdata 13.15 Workshops Elevdata, Frölundadata, Polarprint Fika 15.10 Sammanfattning och avrundning

Slide 3

Gruppindelning WORKSHOP-program 13.15 Grupp 1 Visning av MIMIO (Frölundadata) Grupp 2 Väljer mellan Workshop Daisyspelare (Polarprint) och Workshop Skol-och Talavtalet (Elevdata) 14.10 Grupp 1 Väljer mellan Workshop Daisyspelare (Polarprint) och Workshop Skol-och Talavtalet (Elevdata) Grupp 2 Visning av MIMIO (Frölundadata) Grupp 1: Alingsås – Laholm samt 1 SIT Grupp 2: Lerum – Öckerö samt 2 SIT

Slide 4

Skoldatatek 14 kommuner har nu Skoldatatek i Västra Sverige Nytt regelverk för registrering av nya Skoldatatek ( www.skoldatatek.se Logga in – Se under dokument) Navets hemsida uppdaterad www.grkom.se/skoldatateksnavet

Slide 5

Utställningens nyheter 1 Elevdatas nya Skolavtal och Talavtal Frölunda Data – programvara och Mimio www.mimio.com http://www.frolundadata.se/index.cgi?cmd=Shop&cat=6&ucat=410&prod=303 Softogram – programvara Smartboard www.smartboard.se Se avtal: www.skoldatatek.se

Slide 6

Utställningens nyheter 2 Macdator inom kort ? Svensk Talteknologi - programvara Utställningshyllor med bl.a. nya daisyspelare inom kort

Slide 7

BETT-mässan i London British Education instructing innovation. Årlig mässa inom IT och lärande www.bettshow.com "Extraordinary needs"

Slide 8

BETT: Programvaror Lärobok i computerized tappning? Pedagogisk vinst? Arbetsformer för att höja inspiration och måluppfyllelse Program "on-line"

Slide 9

BETT: Programexempel "Beat Tips for simple move" Svensk form inom kort. www.transitionsoftware.co.uk Widgit programming Inprint och Symwriter "Visual considering" Lexion visades på "lilla mässan"

Slide 10

BETT: Word Read Plus för PC\'08 Svensk Talteknologi Utkommer i damages 2008 I skollicens eller kommunlicens av talsyntesen ingår: ScreenRuler Mindfull Claro View http://www.svensktalteknologi.se/wordreadplus.html#elevlicens http://www.svensktalteknologi.se/screenruler.html http://www.svensktalteknologi.se/mindfull.html http://www.svensktalteknologi.se/claroview.html

Slide 11

BETT: Talsynteser NYHETER i Word Read Plus för PC\'08. Ex. Stavningskontroll I verktygspanelen: Avståndsinställning Spara till video Talande miniräknare Word Read Plus för Mac utkommer i damages 2008 Browsealoud Talande webbplats GhostReader för Mac (hör med Frölunda Data) www.assistiveware.com

Slide 12

BETT: Daisyspelare Victor Reader Stream Minneskort Snabb navigering Inbyggd talsyntes Inspelningsmöjlighet Uttag för hörlurar "Lathund" till olika funktioner delas ut i workshopen.

Slide 13

BETT: Class-Mate Har samma möjligheter som Victor Reader Stream Inbyggd ordbok (svensk variant utkommer i höst) Texten visas samtidigt med uppläsning Text markeras efterhand

Slide 14

Elevskrivbordet Programmen nåbara från valfri dator med internetanslutning Klart för kunder fr.o.m. april 2008 Anslutningsavgift 800 kr (engångskostnad) Månadsavgift 295 kr/elev Abonnemangen löper terminsvis Utbildning erbjuds http://www.elevskrivbordet.se/http://www.assistive.se

Slide 15

Elevskrivbordet - basutbud Microsoft Office Stava Rex Spell Right ViTal i ny adaptation Talande Tangentbordet Gustava ordböcker Vitex

Slide 16

Elevskrivbordet-tilläggsprogram Saida ordprediktion SAOL Svenska Akademins Ordlista Kostnad för tillägget är 5 kr/elev/månad

Slide 17

Gemensam finansiering www.skoldatatek.se Bakgrund Skoldatateksverksamhet - åtaganden Föreningsägd/samfinansierad 1% av SIS-medel Sponsring Skoldatatekskonferenser Material/lokal Kost Logi Slutredovisning SIS-medel 2007 senast 080401

Slide 18

Majkonferensen 22-23 maj i Göteborg Västra och Södra regionen tillsammans Dagsprogram Information & programvara Mac Interaktiva tavlor; jämförelser och programvaror Svensk Talteknologi Skoldatatekstips/benchmarkning Tips och idéer… ???...

Slide 19

Majkonferensen Kvällsprogram Skaldjurskryssning i Södra Skärgården? 475 kr pp Finansiering av denna? Boende Hotel Robinsson, Södra Hamngatan 2 Tel 031-802521 Enkelrum 598:- respektive 898:- (egen WC/dusch) Dubbelrum 758:- respektive 998:- , 1098:- (egen WC/dusch) Inbjudan och bindande anmälan senast 080428 Fakturering

Slide 20

Rikskonferensen 7-8 maj GR\'s Skoldatateksnav repr Västra Sverige Input, vad vill ni att vi tar upp? Yield, cave 22-23 maj återkopplar vi Rikskonferensen www.skoldatatek.se Vill vi ha hemsidan? Finansiering 2008 (1% av SIS-medel) Finansiering 2009 - (förening, SIS-medel, sponsring… ) Regionala Skoldatatek - Navstruktur i framtiden Minneslek (Eriks Truedsson) Programutveckling & senaste nytt

Slide 21

Kontaktpersoner GR Utbildning Gunilla Almgren Bäck Björn Ringholm 031-335 50 43 031-335 50 49 0703-48 67 78 0705-35 49 34 gunilla.almgren-back @grkom.se bjorn.ringholm@grkom.se www.grkom.se/skoldatateksnav www.skoldatatek.se

Recommended
View more...