Slayt 1 .


54 views
Uploaded on:
Description
HALK LA İLİŞKİ LER VE İLETİ ŞİM. H ALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI
Transcripts
Slide 1

HALK LA İLİŞKİ LER VE İLETİ ŞİM

Slide 2

H ALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI \'\'Halkla ilişkiler; genelde, bir kamu kuruluşunun kendi dışındaki kişilerle, her yönden iyi ilişkiler kurabilmesi ve kişilerin de kuruluşa karşı olan düşünce ve davranışlarının olumlu yönden geliştirilmesi için yapılacak her türlü faaliyettir.\'\'

Slide 3

Halkla ilişkiler kuruluş personeli arasındaki ilişkileri de kapsamaktadır. Bu nedenle, halkla ilişkiler irdelenirken aşağıda belirtilen üç unsuru mutlaka göz önünde bulundurmalıyız. Bunlar; 1-Personelin halkla ilişkileri 2-Halkın kuruluşa karşı olan düşünce ve davranışları 3-Kuruluş içindeki personel ilişkileri

Slide 4

Halkla ilişkiler konusuna eğilmek ve bunu iyi bir şekilde uygulamak isteyen her kişi ya da kuruluşun, önce kendi hareketine ve tutumuna çeki düzen vermesi gerekir. Ilişkilerde açıklık ve dürüstlük vazgeçilmez bir unsur olarak görülmelidir. Halkla ilişkiler, kurumdaki sadece bir kişinin ya da şubenin değil, yardımcı hizmetli ve santral memurlarından en yüksek yöneticiye kadar tüm personelin, özellikle de yöneticinin görevidir. Bu anlayış içinde davranıldığı zaman, halkla ilişkiler yararlı olur ve amaca ulaşılır.

Slide 5

H ALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ  Halkla ilişkilerin varoluş nedeni; halkı, başka bir deyimle kamu oyunu, herhangi bir konuda etkilemek, ele alınan konuda onun desteğini ve güvenini kazanabilmektir. Bireylere bir şey yaptırabilmek için genelde üç etkili yolun olduğu bilinmektedir. Bunlar; - Zor kullanmak, - Para ile satın almak, - Inandırmak.

Slide 6

Halkla ilişkilerde, halkın bir yeniliğe, bir toplumsal değişime uymasında, bir kuruluşu desteklemesinde, yeni bir hareket biçimine alışmasında, inandırma yolu kullanılır. Halkın inanmadığı, desteklemediği şeyleri gerçekleştirmek mümkün değildir. Halkın görüş ve inançlarındaki değişmeleri etkileyen faktörler yakından izlenmeli, kuruluşun davranış ve tutumları buna göre düzenlenmelidir.

Slide 7

HALKLA İLİŞKİLERİN YARARLARI Halkla ilişkileri başarı ile yürütemeyen, münakaşa ya da kavga eden bir memur, görevinde başarılı olamayacağı ve ceza ile karşılaşabileceği gibi, böyle bir durumdan sonra eğlence ve dinlenme saatlerinden de gereği gibi yararlanamaz, neşesiz, bezgin ve yorgun olur. Halkla ilişkileri iyi bilmek, memura iş hayatında başarı, özel hayatında da huzur sağlayacaktır.

Slide 9

HALKLA TEMASTA TARAFLAR Halkla ilişkilerde iki taraf vardır; Kurum (memur), Halk (Vatandaş) Taraflar arasındaki temas ve ilişkiler çok önemlidir. Ilişkinin en uygun şekilde yürütülmesi için, bu iki tarafı anlamak ve halkla temasta uygulanacak kuralları, ilkeleri bilmek gerekir.

Slide 10

Memur : Işe kendimizi tanımakla başlayalım. Memurun görevi halkla temas olduğuna göre, bunu en iyi yapmak için konuyu öğrenmesi gerekir. Halkla yapılan temaslarda, taraflardan birisi olarak business memurlar, önce kendimizi anlamalı gerekiyorsa değişmeliyiz. Kendimizi anlamak, kendimizi öğrenmek ve bilmek demektir. Bir memurun yapması gereken şey, daima kendi tepkilerini eleştirmek ve daha uygun davranmaya çalışmaktır.

Slide 11

Hangi Durumda Nasıl Davranmalıyız?

Slide 12

Vatandaş : Halkla temasta taraflardan ikincisini de vatandaş teşkil etmektedir. Vatandaşın davranışları her zaman arzulanan şekilde olmayabilir. Vatandaşı değiştirmek bizim elimizden gelmez. Bizim yapmamız gereken şey, onu tanımaya ve anlamaya çalışmaktır. Her şeyden önce şunu göz önünde bulundurmalıyız; vatandaş ya da iş takibine gelen kişi kendinizde olabilirdiniz. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir hareket ya da davranışı, başkalarına yapmamalısınız.

Slide 13

Davranışlarına göre insan tiplerinden bazılarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. 1-Nazik – Bilgili: Mevzuat ve işlemlere aklı erer, terbiyeli ve kibardırlar.  2-Kavgacı: Her şeyi eleştirir, memura hakaret eder.  3-Mevzuatı karışık bulur. Anlayış kabiliyeti düşük ve kültürsüzdür.  4-Münakaşacı: Konuşmayı ve tartışmayı disjoin ancak hakaret etmez.  5-Şüpheci: Itimat etmez, kuşkuludur. Etrafı daima kollar, alçak sesle konuşur.  6-Telaşlı: Acelecidir,muamelesi yapılırken yerinde duramaz,çok soru sorar.  7-Çekingen: Sıkılgandır. Memurun yüzünün asık olması cesaretini kırar.  8-Akıl Hastaları: Ilk bakışta hasta olduğu anlaşılanların dışında, sağlam bir insan gibi görününler de vardır.  9-Sarhoşlar: Alkol aldıktan sonra kendilerini kaybederler. Sarhoşluğu da kabul etmezler. 10-Dolandırıcılar: Memura mevzuat dışı işlem yapmaları için baskı ve tertipte bulunabilirler.

Slide 14

HALKA ETKİ ETME YOLLARI Düşündüklerimizi ifade ederken, " söylediklerimiz\' , \'söyleyiş tarzımız\' ve "yaptıklarımız" önemlidir. Konuşurken aynı düşünceyi nezaketle ifade edebileceğimiz gibi, kaba bir şekilde de söyleyebiliriz. Bazen söylediklerimiz hareketlerimizden de daha etkileyici olabilir. Bunlara birkaç örnek verecek olursak;

Slide 16

Bunlara bağlı olarak söylediklerimiz kadar, söyleyiş tarzımız ve ses tonumuz da önemlidir. Şöyle ki; -   Yumuşak ve inandırıcı ses, vatandaşı teskin eder, sahibine itibar kazandırır. -   Kızgın ve sert ses, vatandaşı daha da kızdırır. Anlaşmaya varma imkanı azalır. -   Sıcak ve sempatik ses, yardım arzusunu gösterir, güven telkin eder işbirliğini teşvik eder. -   Soğuk ve kayıtsız ses, çok meşgulmüş izlenimi verir, kayıtsızlık ve ilgisizliği gösterir, düşmanlık uyandırır.

Slide 17

Halkın güvenini sağlamak için şu hususları göz önünde tutmamız gerekir. -     Vatandaşa, onu dikkate aldığımızı göstermeliyiz. -     Verdiğimiz sözleri tutmalıyız. -     Kayıtlarımız daima doğru olmalı. -     Tahmini değil,daima kesin bilgi vermeliyiz. -     Konuları iyi açıklamalıyız. -     Münakaşa etmekten, azarlamaktan kaçınmalıyız. -     Görünüşümüz de derli toplu olmalı. -     Güler yüzlü olmalıyız.

Slide 18

VATANDAŞI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE KARŞILAMA YÖNTEMLERİ

Slide 19

I-Selamlama: Selamlama, vatandaş ile ilgilendiğimizi göstermek bakımından önemlidir. Ihmal edilmemelidir. Selamlamada dikkat edilmesi gereken hususlar; Selamlamanın hoş bir şekilde olmasına dikkat edilmelidir. Vatandaşı azarlar gibi değil, dostumuzmuş gibi selamlamalıyız. Selamlama tebessümlü bir yüzle yapılmalıdır. Yerinde ve zamanında tebessümü eksik etmemeliyiz. Selamlama soğuk ve kızgın bir sesle değil, dostça bir sesle yapılmalıdır. Selam gecikmeden verilmelidir. Araştırmalar, halkın 10 saniyelik bir bekleyişten sonra sabırsızlanmaya başladığını göstermiştir. Belki bizim halkımız daha sabırlıdır, ancak business, vatandaşlarımızı selamlamakta gecikmemeli, elimizde bırakamayacağımız bir iş varsa yine de selamımızı vermeli, \'bir dakika\' demek suretiyle ilgimizi göstermeliyiz. Vatandaşa adı ile hitap etmek ona olumlu tesir yapar. Bu nedenle, Ahmet Bey, Fatma Hanım gibi hitap edilmesinde yarar vardır.

Slide 20

II-Vatandaşı Nasıl Dinlemeliyiz: Karşımızdakini dinlemeyi bilmek de bir meziyettir. Insanlar konuşkan kimselerden çok, kendilerini dinleyenleri severler. Vatandaşı dikkatle ve sabırla dinlemeliyiz.  Dikkatle Dinlemek : Vatandaşı dinlerken, dikkatimizi ona verdiğimizi belirtmeliyiz. Bunun için yüzümüz vatandaşa dönük olmalı ve onun yüzüne bakmalıyız.  Ayrıca vatandaşı dinlerken,  -  Başka bir işle meşgul olmak -  çay, kahve, sigara içmek -  Sakız çiğnemek -  Saygısız tavırlarda bulunmak -  Arkadaşları ile işaretleşmek olumsuz etki yapar.  Sabırla Dinlemek :Vatandaşı dinlerken sabırsızlık göstermemek gerekir. Onu sabır ve nezaketle dinlemek görevimizdir. Vatandaşın işi bizde sonuçlanacaksa bunu derhal yapmalıyız. Başka bir yere gitmesi gerekiyorsa bu konuda nezaketle cap ve açık bilgi vermeliyiz. Vatandaşı bekletmek, eli ağır olmak, memur için önemli bir kusur olduğu gibi kuruluş için de olumsuz publicity kaynağı teşkil eder.

Slide 21

III-Personelin görünüşü: Halk ile yüz yüze çalışan bir memur, çalıştığı kurumu en iyi şekilde temsil etmek zorundadır. Memur, halkın gözünde çalıştığı kurumla özdeşleşen kimsedir. Personelin görünüşünü iki yönden inceleyebiliriz. Bunlar;\'Giyim – Bakım\' ve \'Duruş – Tavır\' dır.

Slide 22

Giyim – Bakım : Bir insan hakkında kind izlenim gözler yoluyla edinilir. Vatandaş memur ile temas etmeden önce memuru görür. Intizamsızlık, pejmurde bir görünüş memur hakkında ve dolayısıyla da kurum hakkında kind izlenimin kötü olmasına sebep olur. Bu nedenle giyim ve bakım konusunda şunlara dikkat etmeliyiz; -   Görünüş bakımından üzerinde durulacak kind şey giyimdir. Iyi bir memurun elbisesi lekesiz, temiz ve ütülü olmalıdır. -   Erkek memurların her gün sakal tıraşı olmaları gerekir. -   Dağınık saçlar iyi bir görünüşü engeller. Memurların saçları derli toplu olmalıdır. -   El ve tırnak temizliğine dikkat edilmelidir. -   Bayan memurlar aşırı makyaj yapmamalıdırlar. -   Yardımcı hizmetlilerin uygun bir şekilde giydirilmiş olup olmaması da kuruluşun prestijini etkiler. Bunların bir örnek giyinmeleri ve kıyafetlerinin düzgün olmasına dikkat edilmelidir.

Slide 23

Duruş – Tavır : Halka görünüş bakımından duruş ve tavırların büyük önemi vardır. Bu konuda şu hususlara dikkat etmeliyiz; -   Serviste

Recommended
View more...