STAZ PODYPLOMOWY I NIE TYLKO .


59 views
Uploaded on:
Category: Travel / Places
Description
STA? PODYPLOMOWY I NIE TYLKO. Komisja ds. M?odych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i Rada Uczelniana Samorz?du Studenckiego 2010.06.08 . STA? PODYPLOMOWY. Sta? podyplomowy. Ministerstwo planuje w perspektywie kilku lat znie?? sta?, brew nie nast?pi to jeszcze w tym roku (???).
Transcripts
Slide 1

STAŻ PODYPLOMOWY I NIE TYLKO Komisja ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego 2010.06.08

Slide 2

STAŻ PODYPLOMOWY

Slide 3

Staż podyplomowy Ministerstwo planuje w perspektywie kilku lat znieść staż, beer nie nastąpi to jeszcze w tym roku (???)

Slide 4

Podstawa prawna Zawód regulowany Ustawa z 05.12.1996 o zawodzie lekarza (z późniejszymi zmianami ) Ograniczone Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza lub Lekarza Dentysty

Slide 5

Podstawa prawna Artykuł 15, ustęp 3b Lekarz, o którym mowa w ust. 3a, joke uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w miejscu odbywania stażu, z zastrzeżeniem workmanship. 30, oraz w sytuacji gdy prowadzi prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych case kierunkiem lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu. Unit nadzorem opiekuna.

Slide 6

Podstawa prawna Artykuł 15, ustęp 3b  (… ) Stażysta joke uprawniony w szczególności do: 1) przedmiotowego i podmiotowego badania pacjenta oraz udzielania porad lekarskich po konsultacji z opiekunem, 2) wydawania, po konsultacji z opiekunem, zleceń lekarskich, 3) wydawania, po konsultacji z opiekunem, skierowań na badania laboratoryjne oraz inne badania diagnostyczne, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, 4) samodzielnego stosowania, na zlecenie opiekuna, metod diagnostycznych i leczniczych, których praktyczna umiejętność została potwierdzona przez opiekuna, (… )

Slide 7

Podstawa prawna Artykuł 15, ustęp 3b  (… ) Stażysta joke uprawniony w szczególności do: (… ) 5) wykonywania wspólnie z opiekunem zabiegów operacyjnych oraz wspólnie stosowania metod leczniczych i diagnostycznych objętych programem stażu, 6) prowadzenia, unit nadzorem opiekuna, historii choroby i innej dokumentacji medycznej, 7) udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta, po skonsultowaniu z opiekunem treści tych informacji, 8) zlecania czynności pielęgnacyjnych, 9) w stanach nagłych do doraźnego podania lub zlecenia podania pacjentowi leków, a jeżeli są to leki silnie lub bardzo silnie działające - po zasięgnięciu, w miarę możliwości, opinii jednego lekarza.

Slide 8

Podstawa prawna Artykuł 3c Lekarz odbywający staż nie joke uprawniony do wystawiania recept oraz wydania opinii i orzeczeń lekarskich.

Slide 9

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24.03.2004 w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (z późniejszymi zmianami – ostanie modyfikacje 7 maja 2008 i 27 marca 2009)

Slide 10

Przed stażem podyplomowym Najważniejsze informacje umieszczone są na stronie WIL oraz w dziekanacie UM: www.wil.org.pl - > BIP - > staże podyplomowe http://wil.poznan.bip-i.pl/open/?id=38201 Informacje dotyczące stażu podyplomowego Wykaz placówek uprawnionych do zatrudniania lekarzy stażystów (szpitale macierzyste – podpisanie umowy) Wykaz placówek uprawnionych do zatrudniania lekarzy dentystów stażystów Wzór podania na staż podyplomowy Wykaz dokumentów wymaganych do przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty wraz z załącznikami

Slide 11

Przed stażem podyplomowym Staż quip przydzielany przez okręgową izbę lekarską działającą na terenie, gdzie będzie się wykonywać zawód lekarza (odbywać staż podyplomowy) WIL obejmuje obszar woj. wielkopolskiego Podanie o przyznanie miejsca stażowego należy złożyć na adres: Wielkopolska Izba Lekarska Aleja Niepodległości 37 61-734 Poznań pokój nr 2/3, 1 piętro, pani Monika Gumna, pani Magdalena Walkowiak tel . 61 852 58 60 wewn.220; kom.601-799-706 ksztalcenie@wil.org.pl

Slide 12

Przed stażem podyplomowym Przyjmowanie podań od początku czerwca Nieprzekraczalny termin złożenia podania o staż: 30 czerwca Aby złożyć podanie nie trzeba mieć zdanych wszystkich egzaminów

Slide 13

Przed stażem podyplomowym WZÓR PODANIA O STAŻ NA STRONIE WIL WWW.WIL.ORG.PL

Slide 14

Przed stażem podyplomowym W podaniu należy podać: dane osobowe i PESEL miejsce zamieszkania – jeśli chce się odbywać staż w ramach Wielkopolskiej Izby Lekarskiej należy podać wielkopolski adres i podawać go już na wszystkich innych dokumentach do końca stażu sugerowane miejsce odbywania stażu - wybrane przez siebie dwa szpitale (z listy, która wisi w dziekanacie UM i quip dostępna na stronie internetowej WIL) – ważna kolejność!

Slide 15

Szpitale macierzyste Te które mają oddziały wymienione w Rozporządzeniu (interna, chirurgia ogólna i intensywna terapia), na pozostałe staże cząstkowe joke się oddelegowanym do innych szpitali Szwajcarska ok. 20 stażystów Juraszów ok. 20 stażystów Mickiewicza ok. 15 stażystów

Slide 16

WYKAZ SZPITALI UPRAWNIONYCH DO ZATRUDNIANIA LEKARZY STAŻYSTÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM – 43 rok 2006 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 AM Przemienienia Pańskiego ul. Długa 1/2 w Poznaniu Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 AM im. Heliodora Święcickiego ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu ZOZ Poznań – Jeżyce Szpital im. Fr . Raszei ul. Mickiewicza 2 ZOZ Poznań – Stare Miasto Szpital im. J. Strusia ul. Szkolna 8/12 i ul. Szwajcarska 3 NZOZ Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194 w Poznaniu ZZOZ Zarządu Służby Zdrowia MSWiA ul. Dojazd 34 w Poznaniu Szpital Wojewódzki ul. Juraszów 7/19 w Poznaniu 111 Szpital Wojskowy z Przychodnia SP ZOZ ul. Grunwaldzka 16/18 w Poznaniu NZOZ Zespół Klinik Specjalistycznych „Szpital w Puszczykowie" ul. Kraszewskiego 11, Puszczykowo Zespół Opieki Zdrowotnej w Chodzieży ul. Żeromskiego 29 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ul. Kościuszki 91 Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie ul. św. Jana 9 Samodzielny Publiczny ZOZ w Gostyniu pl. K. Marcinkowskiego 8/9 Samodzielny Publiczny ZOZ w Grodzisku Wlkp . ul. Mossego 17 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie ul. Szpitalna 1 Szpitale Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79 Samodzielny Publiczny ZOZ w Kępnie ul. Szpitalna 7 Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole ul. Poniatowskiego 25 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45

Slide 17

WYKAZ SZPITALI UPRAWNIONYCH DO ZATRUDNIANIA LEKARZY STAŻYSTÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM rok 2006 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45 Samodzielny Publiczny ZOZ w Kościanie ul. Szpitalna 7 Samodzielny Publiczny ZOZ w Krotoszynie ul. dr Wł. Bolewskiego 8 Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ul. Jana Kiepury 45 Samodzielny Publiczny ZOZ w Międzychodzie ul. Szpitalna 10 Samodzielny Publiczny ZOZ w Nowym Tomyślu , ul. Poznańska 30 Samodzielny Publiczny ZOZ w Obornikach ul. Szpitalna 2 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp . ul. Limanowskiego 20/22 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie al. Wolności 4 Szpital Specjalistyczny w Pile ul. Rydygiera 1 Samodzielny Publiczny ZOZ w Pleszewie ul. Poznańska 125 a Samodzielny Publiczny ZOZ Rawiczu ul. Gen. Grota Roweckiego 6 Samodzielny Publiczny ZOZ w Słupcy ul. Traugutta 7 Samodzielny Publiczny ZOZ w Szamotułach ul. Sukiennicza 13 Zakład Opieki Zdrowotnej w Śremie ul. Chełmońskiego 1 Samodzielny Publiczny ZOZ w Środzie Wlkp . ul. Czerwonego Krzyża 2 Zakład Opieki Zdrowotnej w Trzciance ul. Sikorskiego 9 SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1 Zakład Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ul. Kościuszki 74 Samodzielny Publiczny ZOZ w Wolsztynie ul. Wschowska 3 Samodzielny Publiczny ZOZ we Wrześni ul. Warszawska 20 Zakład Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku ul. 22-go Stycznia 41 Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotowie ul. Szpitalna 24

Slide 18

WYKAZ PLACÓWEK UPRAWNIONYCH DO ZATRUDNIANIA LEKARZY STAŻYSTÓW – DENTYSTÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM – 54 rok 2006 SP ZOZ Centrum Klinik Stomatologicznych AM w Poznaniu ul. Bukowska 70  Wildecka Przychodnia Stomatologiczna „Wildecka" s.c. w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 149 NZOZ Klinika Specjalistyczna „GOS-MED" ul. Sieradzka 8B w Poznaniu NZOZ „WILDENT" Przychodnia Stomatologiczna ul. Wierzbięcice 58/2 w Poznaniu NZOZ „TERAPIA-DENS" w Poznaniu ul. Sporna 16 NZOZ Przychodnia Stomatologiczna „EXPERTUS" w Poznaniu ul Kwiatowa 8 Stomatologiczny Niepubliczny ZOZ „CENTRO-DENT", ul. Słowackiego 8 w Poznaniu NZOZ Centrum Usług Dentystycznych, ul. Słowackiego 8 w Poznaniu NZOZ Przychodnia Stomatologiczna „SANUS" ul. Roosevelta 10/1 w Poznaniu NZOZ „POL-STOM" ul. Dojazd 34 w Poznaniu Przychodnia Stomatologiczna 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Poznaniu ul. Grunwaldzka 16/18 Piątkowskie Centrum Usług Medycznych DAGMET os. Bol. Chrobrego 108 A w Poznaniu NZOZ Poradnia Stomatologiczna „BaKaJa" w Poznaniu ul. Przemysłowa 49 Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna w Poznaniu ul. Na Stoku 5 NZOZ Ośrodek Usług Stomatologicznych „NA PODWALU" ul. Małachowskiego 1 w Poznaniu Gabinet Stomatologiczny lek.stom. Marek Młodyszewski ul. Głogowska 125/3 w Poznaniu Przychodnia Stomatologiczna przy ZOZ Poznań Nowe Miasto Ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDISANA" Ul. Piłsudskiego 102, 61-246 Poznań

Slide 19

WYKAZ PLACÓWEK UPRAWNIONYCH DO ZATRUDNIANIA LEKARZY STAŻYSTÓW – DENTYSTÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM rok 2006 Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDISANA" Ul. Piłsudskiego 102, 61-246 Poznań NZOZ Przychodnia Stomatologiczna Perfekt-Dent s.c. ul. Poniatowskiego 20 w Luboniu Praktyka

Recommended
View more...