T RKIYE NIN N FUS ZELLIKLERI VE N FUS HAREKETLERI .


123 views
Uploaded on:
Category: News / Events
Description
9. Bölüm. TÜRKİYE’NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ. KONULAR. TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı Türkiye Nüfusunun Eğitim Durumu
Transcripts
Slide 1

9. Bölüm TÜRKİYE\'NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ

Slide 3

KONULAR TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı Türkiye Nüfusunun Eğitim Durumu Türkiye\'nin Kır ve Kent Nüfusu TÜRKİYE\'DE NÜFUSUN TARİHSEL GELİŞİMİ Türkiye\'de Nüfus Sayımları Türkiye\'de Nüfusun Yıllara Göre Değişimi Türkiye\'de Nüfusun Artışı ve Nedenleri ÜLKEMİZDE GÖÇLER Iç Göçlerin Nedenleri Göçün Sonuçları

Slide 4

TEMEL KAVRAMLAR Ekonomik Kalkınma Mübadele KONULAR İÇİNDE Aktif Nüfus Itici Faktörler Çekici Faktörler

Slide 5

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ 1. 2000 yılı nüfus sayımı verilerinden yararlanarak yaşadığınız il nüfusunun yapısal özellikleri (nüfus miktarı, yaş grupları, nüfusun cinsiyeti, eğitim durumu ve ekonomik faaliyet kollarına dağılımı) hakkında bilgi toplayınız. 2. Yaşadığınız ilde hangi sektörde (tarım, sanayi, hizmet) çalışanların sayısı daha fazladır? Tahmin ediniz?

Slide 6

BURSA\'DA KENT-KÖY NÜFUS ORANLARI Grafikte Bursa ilindeki kırsal ve kentsel nüfus oranları verilmiştir. Grafikten yararlanarak verileri okuyup yorumlayınız?

Slide 7

BURSA NÜFUS PRAMİDİ Pramide bakarak Bursa\'nın nüfusu ile ilgili yorumlarda bulununuz?

Slide 8

2007-2008 yılları arası değişim Bursa\'nın ilçelerinde görülen bir yıl içindeki nüfus değişimlerini yorumlayınız?

Slide 9

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Slide 10

Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve doğurganlık oranı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Ayrıca iş, eğitim, sağlık vb. ihtiyaçların belirlenmesinde ve geleceğe yönelik planlamanın yapılabilmesinde önemli rol oynar. Nüfusumuzun en önemli özeliği genç ve dinamik yapı göstermesidir. 0 - 25 yaş grubu, nüfusun % 49 " unu oluşturur.

Slide 11

Piramidin geniş tabanlı bir üçgene benzemesinin nedenleri nelerdir? Hangi yaş grubu daha fazladır? Genç nüfus (15-35) miktarı yaklaşık ne kadardır? Tabanının giderek daralmasından nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Nüfusun yaş yapısına bakarak olumlu ve olumsuz yönlerini belirtiniz. Nüfus piramidine bakarak ülkemiz nüfus özelliklerine göre hangi ülke grubuna girdiğini söyleyiniz.

Slide 12

Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı Nüfus sayımlarından elde edilen önemli sonuçlardan biri de cinsiyet durumudur. Nüfusun cinsiyet durumu bir ülkedeki kadın ve erkek nüfusu ifade eder. Kadın ve erkek nüfusu sadece demografik anlam taşımaz. Bu nüfus, sosyal ve ekonomik bakımdan da önemlidir. Örneğin I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı\'nda Türkiye büyük bir erkek nüfusu kaybına uğramıştır. Bu durum evlenecek yaştaki erkeklerin savaşa katılması nedeniyle doğum oranının düşmesine yol açmıştır.

Slide 13

Bir şehirde kadın ve erkek nüfus arasındaki farkı; sanayi , şehrin göç alıp vermesi , askerî birlik bulunup bulunmaması gibi faktörler etkiler. Erkek nüfus az, Kadın nüfusu az (ARTVİN) Erkek nüfus fazla (KOCAELİ)

Slide 14

Türkiye kırsal nüfusu (TÜİK, 2004) Türkiye kentsel nüfusu (TÜİK, 2004) Yukarıdaki grafiklerde Türkiye\'nin yıllara göre kır ve kentlerde yaşayan kadın ve erkek nüfusu verilmiştir. Grafiklerden yaralanarak kır ve kentlerdeki cinsiyet dağılımını karşılaştırınız.

Slide 15

Bazı illerimize göre erkek-kadın nüfusu

Slide 16

Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı Çalışma çağındaki nüfus dilimi içinde bulunan ve belirli bir işi olan nüfusa " çalışan nüfus " veya " aktif nüfus " denir. Çalışma çağındaki nüfus dilimi içerisine girdiği hâlde işi olmayan nüfusa da " iş gücüne dahil olmayan " nüfus veya " işsiz nüfus " adı verilmektedir. Türkiye\'de cinsiyet durumuna göre iş gücüne katılma oranı (TÜİK, 2000) Türkiye\'de iş gücüne katılma oranı

Slide 17

Ülkelerin gelişmişlik ölçütlerinden biri de toplam nüfus içindeki aktif nüfus oranı ve aktif nüfusun faaliyet kollarına göre dağılımıdır. Bu konuda belirleyici olan faaliyet kolları tarım (birincil), sanayi (ikincil) ve hizmet (üçüncül) sektörüdür. Gelişmiş ülkelerde tarım alanında çalışan nüfus oranı azdır. Türkiye\'de çalışan nüfusun en fazla olduğu ekonomik faaliyet kolu tarımdır. Cumhuriyetin kind yıllarında tarım alanında çalışanların oranı daha fazla iken sanayi ve hizmet sektöründeki gelişmelere paralel olarak azalmaktadır.

Slide 18

Türkiye\'de çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılımı (TÜİK, 2000) Sektörlere göre çalışan nüfus oranlarında nasıl değişim olmuştur? Bu değişim ülkemizin ekonomik yapısı hakkında nasıl bir fikir vermektedir? Çalışan nüfusun 2000 yılında iş kollarına dağılımı grafiğine bakarak Türkiye\'nin ekonomik yapısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Slide 19

Türkiye Nüfusunun Eğitim Durumu 1927 yılında 6 yaş ve üstü nüfus dikkate alındığında genel nüfusumuzun sadece %11\'i okuryazarken 2000\'de bu oran % 88\'e çıkmıştır. Ancak okuryazar olmayan nüfusun % 71\'ini kadınlar oluşturmaktadır.

Slide 20

Türkiye nüfusunun cinsiyetlere göre okuryazarlık oranları 1927 ve 2000 yıllarında cinsiyetlere göre okuryazarlık oranını karşılaştırınız. Türkiye\'nin 1927-2000 yılların da kadın ve erkek nüfusu arasındaki okuma ve yazma artış oranını karşılaştırınız. Ülkemizde okuma yazma oranı kadınlarda neden düşüktür? Bu oranın yükseltilmesi için neler yapılabilir?

Slide 21

Türkiye\'nin Kır ve Kent Nüfusu Bir ülkenin kırsal alanlarında ve kentlerinde bulunan nüfus miktarları, o ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını yansıtan önemli göstergelerden biridir. Gelişmiş ülkelerde kırsal nüfus oranı toplam nüfusun % 10\'nunu geçmemektedir. Ülkemizde nüfusu 10.000\'in altında bulunan yerleşmelerde yaşayan nüfus " kırsal nüfus " olarak adlandırılır. Kırsal nüfusun geçimi önemli ölçüde tarıma ve hayvancılığa dayanmaktadır.

Slide 22

Cumhuriyetin kind yıllarında kırsal nüfus, toplam nüfusumuzun büyük kısmını oluşturuyordu. 1927\'de ülkemiz nüfusunun % 83,8\'i kır, %16,2\'si şehir yerleşmelerinde yaşıyordu. Kırsal nüfusun bu miktarının fazlalığı etkisini giderek kaybetmesine rağmen 1970\'li yılların sonlarına kadar devam etmiştir. Kind olarak 1980 yılında ülkemizde yapılan nüfus sayımında şehir nüfusu, kırsal nüfusundan daha yüksek sayıya ulaşmıştır.

Slide 23

Türkiye\'de kent nüfusu hangi yıldan sonra oran olarak artmaya başlamıştır? Kent ve kırsal nüfus arasındaki en büyük fark hangi yıllarda görülmektedir? Kırsal kesimde doğum oranı fazla olmasına rağmen kırsal nüfusun giderek azalmasının nedeni nedir? 1950-1970 ile 1980-2000 yılları arasındaki kent ve kırsal nüfus oranlarını karşılaştırınız .

Slide 24

Kadın nüfus oranı Okuma yazma bilmeyenler Kırsal alanda yaşayanlar Ülkemizin nüfus yapısıyla ilgili içinde bu kavramların geçtiği bir metin yazınız. Yaşlı nüfus Genç nüfus Üniversite mezunları Kentte yaşayanlar Erkek nüfus oranı Ortalama ömür

Slide 25

TÜRKİYE\'DE NÜFUSUN TARİHSEL GELİŞİMİ 1. Yaşadığınız yerin nüfusunu öğreniniz. 2. Yaşadığınız yerde nüfusun artma ya da azalma nedenleri nelerdir? Araştırınız. 3. Yaşadığınız yerin nüfusu artıyorsa measure göre bu artış hızlı mı yoksa yavaş mıdır? Yıllara göre karşılaştırınız.

Slide 26

BURSA İLÇELERİ NÜFUS DEĞİŞİMİ Nilüfer 65.799 178.682 251.344 270.502 7,62% Osmangazi 510.902 642.337 736.034 753.217 2,33% Yıldırım 325.159 480.266 575.450 593.768 3,18% Büyükorhan 19.515 16.667 14.199 13.542 - 4,63% Gemlik 72.177 88.472 98.085 98.770 0,70% Gürsu 18.681 28.087 50.039 52.948 5,81% Harmanc ı k 12.225 10.017 8.340 8.156 - 2,21% I negöl 126.214 186.558 208.314 213.100 2,30% I znik 41.942 44.770 44.514 44.524 0,02% Karacabey 71.938 76.887 79.115 79.224 0,14% Keles 21.675 18.613 15.959 15.468 - 3,08% Kestel 31.710 44.102 44.456 46.795 5,26% Mudanya 38.656 53.965 62.369 65.899 5,66%

Slide 27

M .K emalpa ş a 100.410 101.531 102.000 102.171 0,17% Orhaneli 30.015 30.449 24.798 24.072 - 2,93% Orhangazi 56.426 68.902 73.633 74.120 0,66% Yenişehir 52.717 54.835 51.227 51.687 0,90% Toplam 1.596.161 2.125.140 2.439.876 2.507.963 2,79% Tabloya göre Bursa\'nın nüfusu artmış mıdır?Sebebi nedir? Bursa\'nın ilçeleri içinde nüfusu azalanlar hangileridir?Bu azalmanın nedenleri neler olabilir? Mudanya\'nın nüfusunun artışında etkili olan faktörler nelerdir?

Slide 28

Türkiye\'de Nüfus Sayımları Dünya nüfusu gibi Türkiye nüfusu da sürekli bir değişim ve artış içindedir. Bu değişim ve artış, hızını kaybetmekle beraber günümüzde de sürmektedir. Nüfustaki artış ve değişim belirli aralıklarla yapılan genel nüfus sayımlarıyla belirlenir. Osmanlı Devleti\'nde kind nüfus sayımı II. Mahmut döneminde gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet Döneminde kind kapsamlı nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. .:tslid

Recommended
View more...