T rkiye reme Sagligi Programi .


121 views
Uploaded on:
Category: Medical / Health
Description
TÜRKİYE ÜREME SAĞLIĞI. PROGRAMI. BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇS/AP ŞUBESİ 2005.
Transcripts
Slide 1

TÜRKİYE ÜREME SAĞLIĞI PROGRAMI BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇS/AP ŞUBESİ 2005

Slide 2

Avrupa komisyonu ile Sağlık Bakanlığı arasındaki ortaklık kapsamında 2003-2007 yılları arasında yürütülmekte olan "Üreme Sağlığı Programı", temel cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS ) hizmetlerinin kullanılabilirlik, erişilebilirlik ve niteliğini kayda değer biçimde iyileştirerek nüfusun, CSÜS düzeyini geliştirecek ve daha yüksek kalitede CSÜS hizmetleri üzerindeki talep ve yararlanmayı etkileyecektir.

Slide 3

Türkiye\'deki mevcut hizmetler, CSÜS\'nın uluslararası düzeyde onaylanan, gerekli öğelerinin hemen tamamını kapsamaktadır; ancak bu hizmetler genellikle kabul edilebilir kalite standartlarının altında sunulmaktadır. Hizmet kalitesini arttırmak için temel etkinlikler beş öncelik alanında toplanmıştır. 1-Güvenli annelik 2-Acil obstetrik bakım 3-Aile Planlaması 4-CYBE – HIV/AIDS 5-Genç insanlar için CSÜS Hizmetleri

Slide 4

GÜVENLİ ANNELİK Güvenli annelik girişimi, yetersiz ana sağlığı hizmetleri nedeniyle meydana gelen gebelik ve doğum komplikasyonlarının sonucunda oluşan anne ve yeni doğan ölü ve sakatlıklarını azaltmaya odaklanmaktadır . Çoğu gebelik ve doğum olaysız gerçekleşse de bütün gebelikler chance taşır. Gebe kadınların %40\'ı gebelik, doğum sırası blah sonrasında gebelik ile ilgili sağlık sorunlarıyla karşılaşmaktadır. Gebeliklerin %15\'inde yaşamı tehdit eden blah uzun süreli etkili olan komplikasyonlar gelişmektedir.

Slide 5

Üreme sağlığı kapsamında güvenli anneliğin ana öğeleri şunlardır: Doğum Öncesi bakım, güvenli doğum ve doğum sonrası bakım için eğitim ve sağlık hizmetleri Aile planlaması ve güvenli düşük hizmetlerinin sağlanması ile istenmeyen gebelik/düşüklerin önlenmesi ve sonlandırılması Sevk mekanizmaları ile birlikte gebelik, doğum ve düşük komplikasyonlarının yönetimi

Slide 6

ACİL OBSTETRİK BAKIM Acil obstetrik bakımın kalite düzeyi; gebelik, doğum eylemi, doğum sonrası dönemlerindeki komplikasyonlar sırasında, anne ve bebeklerin yaşamlarını kurtarmada en önemli fırsatı belirler. Her ne kadar doğum öncesi bakım, risklerin erken saptanması ve yönetimi için kesinlikle gerekli ise de, her gebe kadında akut ve yüksek beceri düzeyinde obstetrik müdahale gerektirecek komplikasyonlar gelişebilir. Yüksek kaliteli acil obstetrik hizmetler, etkin sevk düzeyleri ile birlikte her gebe kadın için hazır durumda olmalıdır.

Slide 7

AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİ Aile planlaması, temel sağlık hizmetlerinde evrensel anahtar müdahaledir. Kadının gebeliğini, ara vererek blah sınırlayarak planlayabilmesi; kendi sağlığı üzerinde olduğu gibi, çocukları ve ailesinin sağlığı üzerinde de doğrudan bir etkiye sahiptir.

Slide 8

CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR HIV/AIDS CYBE Akut olguların yüksek insidansı ile, bunların komplikasyon ve sekellerinin neden olduğu iş görmezliklerin oluşturduğu, hastalık yükü bakımından evrensel boyutlarda bir halk sağlığı sorunu durumundadır.

Slide 9

Erken dönemde tanı ve tedavinin sağlanamaması; infertilite, fetüs kaybı, dış gebelik, ano genital kanser ve erken ölümlerin yanı sıra, yeni doğan ve bebek enfeksiyonları gibi istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Üstelik bireysel ve ulusal düzeyde dikkate alınması gereken bir ekonomik yük de oluşturmaktadır.

Slide 10

Küresel boyutlarda giderek artmakta olan insan immün yetmezlik virüsü (HIV ) ve kazanılmış immün yetmezlik sendromu ( AIDS ) tehdidi, CYBE\'nin kontrolünün önemini arttırmıştır. CYBE\'ların, HIV\'in bulaşma riskini arttırdığı tespit edilmiştir. Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre 2002 yılında Türkiye\'de toplam 1515 HIV (+) olgusu saptanmıştır. Bunların 452\'si AIDS olgusudur.

Slide 11

GENÇ İNSANLAR İÇİN CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI Sağlık ve sosyo ekonomik kalkınma yolunda ilerlemek isteyen bir ülkenin üstlendiği en önemli karar, genç insanların sağlık ve gelişim gereksinimlerini karşılamaktır. 10-24 yaş grubundaki genç insanlar, gelişmekte olan ülkelerde daha da yüksek oranda olmak üzere dünya nüfusunun 5\'te 1\'ini oluşturmaktadır. Gençlerin üreme sağlığı gereksinimleri yetişkinlerden farklıdır ve bu gereksinimlerin karşılanmaması, sonraki yaşamlarında ciddi sonuçlar doğurabilir.

Slide 12

Türkiye Üreme Sağlığı Programı Genel Hedef Türkiye nüfusunun özellikle kadın ve gençlerin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) durumunun geliştirilmesi Program Amacı SB\'nin, ortakların ve STK\'ların desteklenmesi yoluyla CSÜS hizmetlerinden yararlanılmasının arttırılması ( projelere hibe desteği sağ.) Müdahale Alanı Amacı Güvenli Annelik (GA) hizmetlerinde arz ve talebin arttırılması

Slide 13

Anne Ölümü : Global Bir Trajedi Gebeliğe bağlı komplikasyonlar nedeniyle yılda 585 000 kadın ölmekte olup, bunun; 99% \'u gelişmekte olan ülkelerde, 1% \'i gelişmiş ülkelerdedir.

Slide 14

Anne Ölüm Saati Her Dakikada ... 380 kadın gebe kalmakta 190 kadın istenmeyen veya planlanmamış gebelikle karşı karşıya 110 kadın gebeliğe bağlı bir komplikasyon yaşamakta 40 kadın güvensiz düşük yapmakta 1 kadın gebeliğe bağlı bir komplikasyon nedeniyle ölmektedir.

Slide 15

YILLARA GÖRE DOĞUM ÖNCESİ BAKIM ALAN KADINLARIN ORANI ( % ) Son 5 yıl içerisinde gerçekleşen en child doğumlarda en az bir kez yardım alanların oranı %81 dir. Bu hizmetin: %75,4 ü Doktor %5,5 de Ebe/hemşire

Slide 16

81 90 80 54 87 DOĞUM ÖNCESİ BAKIM ALANLAR BÖLGELERE GÖRE 85,2 91,3 83 61,2 85 1998 TNSA 2003 TNSA

Slide 17

Sağlık Kuruluşunda veya Sağlık Personeli Yardımıyla Yapılan Doğumlar Sağlık Personeli Yardımıyla Yapılan Doğumlar % 83 Sağlık kuruluşunda Yapılan doğum %78

Slide 18

85 92 88 54 79 BÖLGELERE GÖRE SAĞLIK KURULUŞLARINDA GERÇEKLEŞEN DOĞUMLAR(yüzde) Türkiye: % 78 2003 TNSA

Slide 19

89.7 92.0 90.0 52.3 86.2 Bölgelere Göre Sağlık Personeli Yardım ile Doğumlar (%) 87 95 91 60 89 Türkiye: %80.6 1998 TNSA %83 2003 TNSA

Slide 20

BÖLGELERE GÖRE TOPLAM DOĞURGANLIK HIZLARI 2,7 1,9 2,0 4,2 2,6 1,8 3,6 2,6 2,3 TÜRKİYE İSTANBUL 1,83 GÜNEYDOĞU ANADOLU 4,19 2,6 1998 TNSA 2003 TNSA 2,2

Slide 21

TÜRKİYE\'DE HER YIL YAKLAŞIK 700 ANNE GEBELİK, DOĞUM VE LOHUSALIĞA BAĞLI NEDENLERLE KAYBEDİLMEKTE ANA ÖLÜM NEDENLERİ İSE; % 30.3 ile kanamalar % 15.5 ile toksemiler % 9.6 ile enfeksiyonlar % 4 ile düşük ve düşük komplikasyonlar ı olarak sıralanmaktadır.

Slide 22

NEDEN Kadınlar Ölüyor ? Gecikme Için Üç Model Sağlık bakım hizmeti alma kararında gecikme Olası komplikasyonları anlamadaki yetersizlik Toplumun doğum ve anne ölümü ile ilgili görüşleri Kadının statüsünün düşüklüğü Hizmeti alma önündeki sosyo-kültürel engeller Hizmete ulaşmadaki gecikmeler Coğrafi engeller — yetersiz yapılanma Hizmeti alırken olan gecikmeler Malzeme , personel Cezalandırıcı tutumdaki yeterli eğitime sahip olmayan sağlık personeli Finan sal sorunlar

Slide 23

Acil Obstetrik Bakım Gebelik komplikasyonlarının çoğu önceden tahmin edilemez ve önlenemez ama tedavi edilebilirler, Etkin bir tedavi ile anne ölümlerinin büyük bir bölümü önlenebilir . Acil Obstetrik Bakım Yaklaşımı (24 saat hizmet) Tüm gebe kadınların obstetrik komplikasyon riski ile karşı karşıya oldukları düşünülürse Acil Obstetrik Bakıma ulaşma ihtiyaçları açıkça anlaşılabilir.

Slide 24

Acil Obstetrik Bakım Acil obstetrik bakımda kalitenin sağlanması; hazır bulunma, süratli müdahale, hasta haklarına saygı ve personel ve altyapı ihtiyaçları\'nın giderilmesi ile mümkündür. Acil obstetrik bakım hizmetleri; 7 gün, 24 saat kesintisiz ve en yüksek etkinlikte sunulması gereken hizmetlerdir.

Slide 25

PROGRAMIN DİĞER AMAÇLARI AP hizmetlerinde kaliteli hizmet sunumu AP hizmetlerine olan arz ve talebin artırılması CYBE-HIV/AIDS\'in önlenmesi, kontrol edilmesi ve hastalık yükünün azaltılması için kaliteli hizmet sunumunun sağlanması

Slide 26

YASAL DÜZENLEME 1983 Yılında çıkarılan 2827 sayılı "Nüfus Planlaması Hizmetleri Hakkında Kanun" ile Aile Planlaması hizmetleri düzenlenmiştir.

Slide 27

15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK TERCİHLERİ ARTIK ÇOCUK İSTEMEYEN KADINLARIN ORANI (%69)

Slide 28

AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİ KULLANIMI Etkili Yöntem kullanımı yıllar içinde giderek artsa da,geleneksel yöntemlerin oranı hala yüksektir. %71

Slide 29

BÖLGELERE GÖRE TOPLAM DOĞURGANLIK HIZLARI 2.7 1,9 2.0 4.2 2.6 1,8 3,6 2.6 2,3 TÜRKİYE İSTANBUL 1,83 GÜNEYDOĞU ANADOLU 4,19 2,6 1998 TNSA 2003 TNSA 2,2

Slide 30

BÖLGELERE GÖRE MODERN YÖNTEM KULLANIMI Türkiye Ortalaması 43 Kaynak:2003 TNSA

Slide 31

DÜŞÜKLER 100 Gebelikte Isteyerek Düşük Hızı ; 1993 TNSA . : % 18,5 1998 TNSA . : % 14,5 2003 TNSA %11,3 Kendiliğinden Düşük Hızı; 1998 TNSA : % 8,7 2003 TNSA %10 Isteyerek Düşüğün Gerçekleştiği Kuruluş % 78 ÖZEL KURULUŞ (muayene 56, özel hastane 20,9) % 22 DEVLET KURULUŞU Kaynak:2003 TNSA

Slide 32

ASKIDA KAHVE

Slide 33

Italya\'da Venedik \'in kenar mahallelerinden birinde, bir Cafe-Barda, kahvelerimizi içiyorduk.

Slide 34

Iç e ri giren mü ş terilerden biri, barmene "due caffee, uno sospeso" (iki kahve, biri ask ı da) dedi, iki kahve paras ı verdi, bir kahve içip gitt

Recommended
View more...