TBS Behandeling FPC Oldenkotte .


42 views
Uploaded on:
Description
Oldenkotte, Centrum voor Forensisch Psychiatrische Zorg . Perspectief Samenleving. Maatschappij vraagt om veiligheid/beschermingHoe?: opsluiten en/of verminderen veiligheidsrisico entryway begeleiding, behandeling, en toezichtVeiligheidsrisico wordt gemeten met risicotaxatieinstrumenten: HKT-30, HCR-20, SVR-20, PCL-RSamenleving eist veiligheidsrisico=0FPC Oldenkotte kiest HKT-30 als belangrijkste risi
Transcripts
Slide 1

TBS Behandeling FPC Oldenkotte B. Simons, psychiater Oldenkotte, Centrum voor Forensisch Psychiatrische Zorg

Slide 2

Perspectief Samenleving Maatschappij vraagt om veiligheid/bescherming Hoe?: opsluiten en/of verminderen veiligheidsrisico entryway begeleiding, behandeling, en toezicht Veiligheidsrisico wordt gemeten met risicotaxatieinstrumenten: HKT-30, HCR-20, SVR-20, PCL-R Samenleving eist veiligheidsrisico=0 FPC Oldenkotte kiest HKT-30 als belangrijkste risicotaxatieinstrument Oldenkotte, Centrum voor Forensisch Psychiatrische Zorg

Slide 3

HKT-30 3 groepen indicatoren: Historisch, Klinisch, Toekomst. Historische en statische indicatoren worden afgeleid uit de voorgeschiedenis en zijn daardoor onveranderbaar. Klinische en dynamische indicatoren hebben betrekking operation het actuele gedrag en zijn zodoende in principe veranderbaar. Toekomstige situatieve indicatoren verwijzen naar beschermende factoren in de setting en zijn zodoende ook te beïnvloeden. Oldenkotte, Centrum voor Forensisch Psychiatrische Zorg

Slide 4

HKT-30 Historische en statische indicatoren H01 Justitiële voorgeschiedenis H02 Schending van voorwaarden H03 Gedragsproblemen voor twaalfde levensjaar H04 Slachtoffer van geweld in jeugd H05 Hulpverlenings geschiedenis H06 Arbeidsverleden H07 Middelengebruik H08 Psychotische stoornissen H09 Persoonlijkheids stoornissen H10 Psychopathie H11 Seksuele deviantie Oldenkotte, Centrum voor Forensisch Psychiatrische Zorg

Slide 5

HKT-30 Klinische en dynamische indicatoren K01 Probleeminzicht K02 Psychotische symptomen K03 Middelengebruik K04 Impulsiviteit K05 Empathie K06 Vijandigheid K07 Sociale en relationele vaardigheden K08 Zelfredzaamheid K09 Acculturatie problematiek K10 Attitude t.o.v. behandeling K11 Verantwoordelijkh. voor delict K12 Seksuele preoccupatie K13 Coping vaardigheden Oldenkotte, Centrum voor Forensisch Psychiatrische Zorg

Slide 6

HKT-30 Toekomstige situatieve indicatoren T01 Overeenstemming over voorwaarden T02 Materiële indicatoren T03 Dagbesteding T04 Vaardigheden T05 Sociale steun en netwerk T06 Stresserende omstandigheden Oldenkotte, Centrum voor Forensisch Psychiatrische Zorg

Slide 7

Perspectief van de behandelaar Behandeling is gericht operation het verminderen van het delictrisico. Dissect van het delictproces staat centraal Grondige diagnostiek voor of bij de aanvang van de behandeling. De diagnostiek wordt vertaald naar de risicofactoren uit de HKT-30. Om de risicofactoren en daarmee het delictrisico naar beneden te brengen beschikken wij over een gereedschapskist. De diagnostiek wordt afgesloten met de keuze van in te zetten instrumenten uit deze kist.(= behandelplan) Oldenkotte, Centrum voor Forensisch Psychiatrische Zorg

Slide 8

Gereedschapskist I Interventies gericht operation individu (Inzicht-Vaardigheden-Emoties-Controle) Medicatie Signaleringsplan Delictscenario Dialectische gedragstherapie ICT (ImpulsControleTraining Leefstijltraining Libermantraining Kortdurende Psychotherapiegroep Dadergroep Assertiviteitstraining Vaktherapie Oldenkotte, Centrum voor Forensisch Psychiatrische Zorg

Slide 9

Gereedschapskist II Interventies gericht operation interacties in de directe omgeving (= socialisatie operation de afdeling) ADL Corvee Groepsbespreking Bevorderen van therapeutische afdelingscultuur (operant milieu) Dagbesteding Conflicthantering Oldenkotte, Centrum voor Forensisch Psychiatrische Zorg

Slide 10

Gereedschapskist III Interventies gericht operation functioneren in de toekomst Studie en beroepsontwikkeling Deelname aan het arbeidsproces Oefenen in arbeidsdiscipline Voorbereiden toekomstige huisvesting Forensische Netwerkanalyse Begeleiden relaties Oldenkotte, Centrum voor Forensisch Psychiatrische Zorg

Slide 11

Behandelplan Wordt opgemaakt na de diagnostische fase en beschrijft het traject tot na ontslag Bestaat uit SMART geformuleerde doelstellingen en interventies uit de eerder genoemde gereedschapskist Wordt minimaal elk jaar geëvalueerd en bijgesteld Evaluatie en bijstelling aan de hand van risicotaxatie pass on tevens dient als leidraad voor verlofaanvraag en toekomstplan Oldenkotte, Centrum voor Forensisch Psychiatrische Zorg

Slide 12

Topografie van het behandelproces BUITEN FPT MW DDB TENDER Reclassering KLINIEK HB DDB Sociotherapie AFDELING Sociotherapie BC Teamleider P Behandelcoördinator Zorgplanner Psychiater Vaktherapeut Oldenkotte, Centrum voor Forensisch Psychiatrische Zorg

Recommended
View more...