Tidligere oppgaver.


43 views
Uploaded on:
Category: Music / Dance
Description
Individual stereos - musikk og hverdagsliv. Musikk i reklame - logos, sentiment, ethos ...
Transcripts
Slide 1

Tidligere oppgaver Personal stereos - musikk og hverdagsliv Musikk i reklame - logos, tenderness, ethos Musikkreklame og autentisitetsbegrepet Norske artisters tilgang til ZTV Hip Hop i Hollywood Visuelle uttrykk på konsert Filmmusikk og realisme Musikkvideo som kunstverk Religiøs musikk i film

Slide 2

Synergi-effekt ...i film og musikk-industrien

Slide 3

Synergi-effekt Synergi-begrepet Synergi i film og musikkindustrien Soundtrack som medietransaksjon

Slide 4

Synergi-effekt Synergi-begrepet Synergi (fra gresk synergos, "virke sammen"): strategien om at en felles kryss-promovering av to eller flere produkter, for eksempel film og soundtracks, vil gagne begge industrier i like stor graduate. Også brukt om selskaper som ønsker å kontrollere både equipment og programming markeder. 80-tallet: retur til "vertikal integrering"? Musikk og TV (Frith) Musikk og internett (Jones, McCourt & Burkart)

Slide 5

Synergi-effekt Synergi i film og musikk-industrien Oppkjøp av kinoer = slutten på Paramount-dommen? To nye teknologier: Kabel/satelitt og VHS Konsolidering

Slide 7

Synergi-effekt Synergi i film og musikk-industrien Oppkjøp av kinoer = slutten på Paramount-dommen? To nye teknologier: Kabel/satelitt og VHS Konsolidering Musikk-industrien: "The Big Four" (Universal, Sony BMG, Warner Music, EMI + uavhengige) http://www.cjr.org/devices/proprietors http://medietilsynet.no "Uber pictures" "Hollyworld"

Slide 9

Synergi-effekt Synergi i film og musikk-industrien Stumfilmen: publiserte noteark

Slide 11

Synergi-effekt Synergi i film og musikk-industrien Stumfilmen: publiserte noteark 1930-1960: Filmsangens gullperiode 60-tallet: Henry Mancini og ny-innspillinger 70-tallet: "Compilations"og "high idea" 80-tallet: Musikken selger filmen eller filmen selger musikken?

Slide 12

Synergi-effekt Synergi i film og musikk-industrien 90-tallet: Fragmentering og variasjon Soundtrack som kulturelt produkt Variasjoner av soundtrack-"sjangeren" Fragmentering i nisje-markeder

Slide 13

Synergi-effekt Soundtrack som medietransaksjon Påstand: Formålet med et soundtrack-collection er ikke å gjenfortelle filmen musikalsk, men å re-kommunisere musikken musikalsk Ny-innspillinger versus kronologisk og komplett

Slide 17

Synergi-effekt Soundtrack som medietransaksjon Påstand: Formålet med et soundtrack-collection er ikke å gjenfortelle filmen musikalsk, men å re-kommunisere musikken musikalsk Ny-innspillinger versus kronologisk og komplett Hva overlever i medietransaksjonen? Skal musikken inkludere filmatiske omveier og sidespor? Ekstra-narrativitet (jf. Langkjær), inkluderer prosesser relatert til følelser, fantasi, personlige minner, intellekt

Recommended
View more...