Tiszamenti Telep l sek T rs gfejleszt si T rsul sa .


37 views
Uploaded on:
Description
Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása. Észak-alföldi Régió Tiszavasvári Kistérség. Tiszatér Társulás bemutatása:. Megalakulás 1993. augusztus 17., alapítók önkormányzatok 2004. január 1-től új statisztikai körzetek – 10 tagtelepülés Közhasznú szervezet: 2006. január 16.
Transcripts
Slide 1

Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása Észak-alföldi Régió Tiszavasvári Kistérség

Slide 2

Tiszatér Társulás bemutatása: Megalakulás 1993. augusztus 17., alapítók önkormányzatok 2004. január 1-től új statisztikai körzetek – 10 tagtelepülés Közhasznú szervezet: 2006. január 16.

Slide 3

Tiszatér Társulás szolgáltatásai: Szakmai tanácsadás Projektötletek összegyűjtése, kidolgozása Források felkutatása Pályázatkészítés Projektmenedzsment Szakmai programok, koncepciók kidolgozása Üzleti terv, megvalósíthatósági tanulmányok készítése Fejlesztések, beruházások lebonyolítása Elszámolások, dokumentációk készítése Tendereztetés Szakmai konferencia szervezés és bonyolítás

Slide 4

Tiszatér Szolgáltató Iroda: Ingyenes kistérségi információs rendszer Ügyfélfogadási rendszer (tájékoztatás, tanácsadás) Településekre kihelyezett ingyenes információs, szaktanácsadói napok Ingyenes pályázatkészítés common szervezeteknek Honlapunk folyamatos frissítése, kiadványaink terjesztése

Slide 5

Megvalósult programok Városi területek rehabilitációja – Tiszavasvári, Tiszalök A projekt célja olyan gazdasági, közösségi és szociális funkciók támogatása, illetve erősítése a városban, mely révén a terület megújítására kerül sor, valamint olyan vonzó város környezett kialakítására, mely a társadalom számára további fejlődés lehetőségét jelenti (pl.: beruházási lehetőségek, javuló közhangulat)

Slide 6

Megvalósult programok Tiszavasvári Kistérségi Foglalkoztatási Paktum létrehozása - 2005 „A Tiszatér Társulás Foglalkoztatási Paktumának továbbfejlesztése, működtetése" – 2008 „építő kövek" Tiszatér kistérségi szociális humán erőforrás fejlesztési programja - Észak-alföldi Regionális Civil Tanácsadó Szolgálat

Slide 7

Program előzményei Szoros együttműködés a helyi common szervezetekkel Civil adatbázis kialakítása Közös célok megfogalmazása, felmerült igényekre megoldás keresése Civil kerekasztal megbeszélések szervezése Közös, sikeresen megvalósult projektek

Slide 8

Civil Ház kialakítása, fejlesztése Tiszavasváriban A régiós common szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése című kiírásra pályázat benyújtása (ÉAOP-2008-5.1.3.) Megvalósítás: 2009. ápr. 1.- 2010. dec. 31. Pályázó:Tiszatér Társulás Partnerek: NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete, Tiszavasvári Otthon Segítünk Alapítvány, Tiszavasvári Város Önkormányzata Jelenleg támogatási szerződés előkészítése van folyamatban

Slide 9

Projekt indokoltsága Jelenleg a common szervezetek külön intézményekben kapnak helyet A mozgáskorlátozottak számára a szolgáltatások elérése nem mindenhol biztosított Információáramlás a nem megfelelő technikai feltételek miatt nehézkes Nincs megfelelő közösségi tér az állandó jelenléthez

Slide 10

Hosszú távú célkitűzések Hátrányos helyzetű lakosság foglakoztatásának növelése, a lakosság életminőségének javítása. Rendszeres, intézményes egyeztető párbeszéd-fórumok, kerekasztalok létrehozásának ösztönzése Civil Tanács megalakulása, mint választott érdekképviselet Partnerség bővítése Nagycsaládos régiós iroda működtetése

Slide 11

Közvetlen célok I. A tanácsadási és gondozási lehetőségek bővítése a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű érintettek számára Munkaerő-piaci felzárkóztató, pályaorientációs és szakképesítést adó képzési programok biztosítása az alacsony végzettségűek számára A helyi és közösségi szolgáltatások fejlesztése, pályázati szaktanácsadás, pályázat készítés

Slide 12

Közvetlen célok II. Szociális tevékenység, Családsegítés, Időskorúak gondozása, Nevelés és oktatás, Képességfejlesztés, ismeretterjesztés, Gyermek-és ifjúságvédelem, Gyermek-és ifjúsági érdekképviselet, Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

Slide 13

Projekt célcsoportja Gyedről, gyesről visszatérő nők és családjaik Megváltozott munkaképességűek és családjaik 40 év feletti álláskeresők és családja Kistérség lakossága

Slide 14

Projekt szakmai tartalma I. Jelenlegi épület felújítása, Civil ház kialakítása, infrastruktúra fejlesztése Nagycsaládos régiós iroda működtetése: pályázatfigyelés; tanácsadások; rendezvények szervezése; képzésekkel kapcsolatos szervezőmunka Tréning, képzés szervezése: önsegítő csoportok, felzárkóztató és szakképesítést adó programok

Slide 15

Projekt szakmai tartalma II. Konzultációs tevékenység: ügyfélfogadási rendszer keretében szaktanácsadók végzik Egyéb tevékenységek: személyes megkeresések, új szervezetek bevonása a programba, program széles körben való megismertetése Menedzsment biztosítása a sikeres megvalósításhoz – Tiszatér Társulás

Slide 16

Források A projekt összes költsége: 72.006.933 Ft A támogatás összege: 64.777.437 Ft A támogatás mértéke: 89,96%

Slide 17

Elérhetőségek Tiszatér Társulás Cím: 4440 Tiszavasvári Ady E. u. 8. Tel.: 06-42/275-138 Fax: 06-42/520-049 Web: www.tiszater.hu E-mail: tiszater@tiszater.hu

Slide 18

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Recommended
View more...